НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Лікувальна робота

Одним з основних напрямків роботи кафедри є лікувально-консультативна робота.
Станом на сьогоднішній день кафедра анестезіології та інтенсивної терапії має 8 клінічних баз в лікувально-профілактичних закладах ГУОЗ м. Києва, НАМН України, МОЗ України закладах відомчого підпорядкування та приватних медичних закладах, за кількістю клінічних баз наша кафедра посідає перше місце серед всіх клінічних кафедр університету.
Загальна кількість хворих, які перебувають на лікуванні у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії, що є клінічними базами кафедри щороку становить близько 10 тисяч осіб. Співробітники кафедри професор Ф.С. Глумчер, доценти С.О. Дубров, С.М. Ярославська. Ю.Л. Кучин та Н.О. Волошина є консультантами Українського центру екстреної медичної допомоги МОЗ України (санавіації). Співробітники кафедри щорічно виконують близько 20 виїздів за викликами обласних центрів санавіації в усі області України, що становить понад 20% від усіх виїздів співробітників НМУ імені О.О. Богомольця.
За останні декілька років на клінічних базах кафедри вперше в Україні впроваджено нові методики анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії, такі, як:

  • Застосування неінвазивної вентиляції легень у пацієнтів з вірусною пневмонією;
  • Через шкірна дилятаційна трахеостомія;
  • Застосування високочастотної допоміжної вентиляції легень з метою відлучення від респіратора пацієнтів після проведення тривалої штучної вентиляції легень;
  • Застосування газового анестетика – ксенона;
  • Запровадження методики мінімально-потокової та низько-потокової анестезії севофлюраном з проведенням лекційних курсів в усіх регіонах України (згідно доручення МОЗ України);
  • Широке запровадження методів реґіонарної анестезії;
  • Через стравохідний моніторинг центральної гемодинаміки тощо.

Про високу ефективність співпраці кафедри з закладами охорони здоров’я в першу чергу свідчать показники летальності пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії, які є нижчими ніж середні по м. Києву, так, рівень летальності в КМКЛ №17 не дивлячись на тяжкий контингент хворих (центр політравми правого берега м. Києва та торакальної хірургії), за 2010 рік є одним з найнижчих серед усіх закладів охорони здоров’я ГУОЗ м. Києва.