НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра описової та клінічної анатомії

Співробітники

 

ЧЕРКАСОВ ВІКТОР ГАВРИЛОВИЧ

доктор медичних наук (1990), професор (1992), заслужений діяч науки і техніки України (2009), завідувач кафедри анатомі людини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2004), начальник наукового сектора НМУ (2003-2008), декан медичного факультету №1 (2008-2013).

Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця (1976). Учень І.І. Бобрика. Працює на кафедрі анатомії: аспірант (1976), старший викладач, доцент (1990), професор (1992), завідувач кафедри анатоміє людини з 2004 року.

У 1989 році захистив докторську дисертацію на тему «Микроциркуляторное русло органов имунной систе мы человека в пренатальном периоде морфогенеза». Основний напрям наукових досліджень – ультраструктурні аспекти розвитку кровоносних і лімфатичних судин.

Автор та співавтор понад 200 робіт, у тому числі 6 монографій, 19 посібників і підручників, 3 анатомічних атласів, 5 винаходів.

Віце-президент Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України (з 1992 року), член наукової ради МОЗ України, голова проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Морфологія людини», член Наукової громадської ради при ВАК України член редколегії 3 наукових журналів.

Нагороджений орденом «За заслуги» ΙΙΙ ступеня (2006).

ДЮБЕНКО КУЗЬМА АНТОНОВИЧ

анатом, доктор медичних наук (1990), професор кафедри анатомії людини (1991).

Закінчив Київський медичний інститут (1967). З 1969 р. – асистент кафедри анатомії людини, кандидат медичних наук (1974), доцент (1977), професор (1991). У 1986 році захистив докторську дисертацію на тему «Гемомікроциркуляторне русло підшлункової залози в нормі і при панкреатиті».

Автор понад 50 наукових робіт. У 1991 році видав перший в Україні тримовний словник – довідник «Анатомічний словник – довідник» та видання «Міжнародна анатомічна номенклатура» (український еквівалент. У 2001 році., з нагоди 160-ї річниці НМУ, ним видана перша сучасна «Анатомічна термінологія» – українською, латинською і англійської мовами. За його редакцією вийшов перший україномовний підручник «Анатомія людини». Т.1

ЧОРНОКУЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ ТИМОФІЙОВИЧ

 

анатом, доктор медичних наук (1992), професор (2000), професор кафедри анатомії людини (з 2000 року)

Закінчив Київський медичний інститут ім.. О.О. Богомольця в (1971), аспірантуру на кафедра нормальної анатомії (1973). Працював асистентом до 1981 року. В 1981 – 1984 рр. – старший викладач кафедри анатомії людини медичного університету в Алжирі. Від 1985 р. працює в Національному медичному університеті ім.. О.О. Богомольця: з 1985 до 1993 р. – заступник декана по роботі з іноземними студентами, доцент кафедри нормальної анатомії з 1989 року., професор кафедри від 2000 року. У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему «Гемо микроциркуляторное русло эндо и моиметрия человека в пренатальном периоде морфогенеза и детородного возраста».

Автор понад 120 наукових праць, у тому числі , 11 навчально – методичних посібників, 10 національних пропозицій та винаходів, співавтор окремих розділів монографій.

Основні напрями наукових досліджень: гемо- та лімфомікроциркуляторне русло матки та інших функціонально різновид них органів, імуновазальна морфологія в онтогенезі людини. Співавтор відкриття нових органів імунної системи периваскулярних лімфоїдних вузликів.

КУЗЬМЕНКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

доктор медичних наук, професор кафедри анатомії людини.

Вищу медичну освіту отримав у Київському медичному інституті імені О.О. Богомольця.

Під авторством викладача опубліковано 95 наукових праць.

  ДЗЕВУЛЬСЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА

доктор медичних наук, професор кафедри анатомії людини
У 1984 році отримала вищу медичну освіту у КМІ імені О.О. Богомольця. Завершила клінічну ординатуру на кафедрі терапії №1 в Інституті післядипломної освіти імені Шупика.
Науково – педагогічний стаж більше 20 років. Є автором понад 200 наукових публікацій, та співавтором методичних праць, навчально-методичних посібників.
Член апробаційної ради «Морфологія», спеціалізованої Ради Д 26.003.06. при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

ОСТАПЮК ЛЮБОВ ІВАНІВНА

кандидат медичних наук (з 1970 року), доцент кафедри анатомії людини

Заслужений працівник вищої освіти України

Закінчила Тернопільський медичний інститут у 1965 році, у 1970 році завершила аспірантуру у Івано – Франківському медичному інституті.

Є автором 163 наукових публікацій, у тому числі, 5 галузевих стандартів вищої освіти, 5 науково-методичних посібників.

Нагороджена медаллю «В память 1500-летия г.Киева» в 1983 році та медаллю «Ветеран труда» у 1989 році. Отримала почесну грамоту Кабінету Міністрів України (2012 рік).

Член групи МОЗ України з упровадження засад Болонського процесу.

СИНИЦЬКА АЛЛА МИКОЛАЇВНА

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини.

Лауреат державної премії науки та техніки України.

У 1969 році закінчила Київський медичний університет, за спеціальністю лікар – педіатр.

Є автором 130 наукових праць, під керівництвом викладача виданий 1 навчальний посібник.

Відповідальна за підготовку та проведення олімпіад з анатомії людини.

Член апробаційної ради «Морфологія». Вчений секретар Н аукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України .

БЕЗШТАНЬКО МИКОЛА АРКАДІЙОВИЧ

 

кандидат медичних наук (з 2000 року), доцент кафедри анатомії людини.

У 1992 році закінчив НМУ імені О.О. Богомольця. Є автором 52 статей та тезисів.

ІГНАТІЩЕВ МИХАЙЛО РУСЛАНОВИЧ

кандидат медичних наук з 1999 року. У 2007 році присвоєно вчене звання «Доцент».

Вищу медичну освіту отримав в КМУ імені О.О. Богомольця у 1986 році.

На даний момент є автором 40 друкованих праць.

ФЕДОСЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

кандидат медичних наук,
доцент

МЕЛЬНИК ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

кандидат медичних наук,
доцент

ПРИМАЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

кандидат медичних наук (2007), доцент кафедри анатомії людини.

У 1983 р. отримала вищу медичну освіту у КМІ імені О.О. Богомольця. Закінчила клінічну ординатуру на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії в КМІ імені О.О. Богомольця.

Науково-педагогічний стаж – 20 років.

Є автором 16 друкованих праць.

Відповідає на кафедрі за організацію процесу відпрацювання пропущених занять.

ЛАХТАДИР ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

асистент кафедри анатомії людини

Куратор медичного факультету №3 на кафедрі анатомії людини.

Вищу освіту отримала в НМУ імені О.О. Богомольця у 2007 році.

Є автором 5 наукових публікацій.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA МАЛІКОВ ОЛЕКСАНДР В ’ ЯЧЕСЛАВОВИЧ

кандидат медичних наук (з 2017 р.).

Працює на посаді доцента кафедри анатомії людини

Відповідальний за зберігання та реставрування анатомічних препаратів на кафедрі.

Закінчив НМУ імені О.О. Богомольця у 2006 році.

Є автором 87 друкованих праць.

МАТКІВСЬКА РУЖЕНА МИХАЙЛІВНА

асистент кафедри анатомії людини

Куратор медичного факультету №4 на кафедрі анатомії людини.

У 2003 році отримала вищу медичну освіту у Львівському медичному університеті імені Д. Галицького.

УСТИМЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

асистент кафедри анатомії людини

Куратор медичного факультету №1 на кафедрі анатомії людини.

В 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова .

З 2011 по 2012 рік проходила інтернатуру за спеціальністю судова-медична експертиза на базі Національної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

З 2012 по 2013 рік працювала судово-медичним експертом.

З 2013 року працює на кафедрі анатомії людини.

Опубліковано 2 наукові праці.

СИНЯВСЬКА НАДІЯ ЯКІВНА

асистент кафедри анатомії людини

У 1986 році закінчила НМУ імені О.О. Богомольця.

Є автором трьох наукових публікацій.

ТИТАРЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

асистент кафедри анатомії людини

Закінчив НМУ імені О.О. Богомольця в 1996 році.

Під його авторством видано 25 наукових праць.

Куратор ЕКТС, член приймальної комісії.

ДОРОЩУК СНІЖАНА МИКОЛАЇВНА

асистент кафедри анатомії людини

Освіту отримала в НМУ імені О.О. Богомольця закінчивши медичний факультет №2 у 2008 році. За спеціальністю лікар акушер-гінеколог.

ТИМОШЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

асистент кафедри анатомії людини

Вищу медичну освіту здобула в НМУ імені О.О. Богомольця, закінчивши медико – психологічний факультет.

ТВЕРДОХЛІБ НАТАЛІЯ ГНАТІВНА

асистент кафедри анатомії людини

Вищу медичну освіту отримала в НМУ ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «Медична психологія».

В 2010-2011 рр. працювала в КМКЛ №17 (відділення інтенсивної терапії)

З 2014 року працює на кафедрі нормальної анатомії людини.

ЛІПАТНІКОВА ІРИНА ВАСИЛІВНА

асистент кафедри анатомії людини

Вищу медичну освіту здобула в НМУ імені О.О. Богомольця на медичному факультеті №4.

Під авторством викладача надруковано 3 наукові праці.

КОВАЛЕНКО ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

асистент кафедри анатомії людини

Закінчила медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця у 2015 році.