НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра описової та клінічної анатомії

Співробітники

 

ЧЕРКАСОВ ВІКТОР ГАВРИЛОВИЧ

доктор медичних наук (1990), професор (1992), заслужений діяч науки і техніки України (2009), завідує кафедрою описової та клінічної анатомії людини НМУ впродовж 16 років.

Уся професійна діяльність пов’язана з кафедрою анатомії людини, де він пройшов довгий шлях від аспіранта (1976 р.), асистента (1979 р.), старшого викладача, доцента, професора (1992 р.) до завідувача кафедри (з липня 2004 р.), декана медичного факультету № 1. ( з 2008 по 2013 роки).

Успішно працював начальником науково-дослідного сектору університету (2003-2008 рр.)

Є віце-президентом Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України (з 1992р.), був членом Вченої ради МОЗ України та членом Наукової громадської ради при ДАК України, є головою спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06. За вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

В.Г.Черкасов є автором і співавтором понад 250 наукових праць, 12 патентів та авторських свідоцтв, 9 монографій, 15 навчальних посібників, 10 підручників, 2 атласів, а також головним редактором профільного фахового журналу «Вісник морфології».

Під його керівництвом розроблені і впроваджені в Україні програми навчальної дисципліни «Анатомія людини», які забезпечили новітню організацію навчального процесу з анатомії людини в Україні.

На опорній кафедрі створений перший національний підручник «Анатомія людини», виданий трьома мовами (українською, російською, англійською), який був перевиданий, починаючи з 2004 року, 12 разів, набув широкого визнання і став базовим з анатомії людини у вищих навчальних закладах.

Під керівництвом В.Г. Черкасова було виконано та успішно захищено 6 докторських та 11 кандидатських дисертацій.

ЧОРНОКУЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ ТИМОФІЙОВИЧ

 

анатом, доктор медичних наук (1992), професор (2000), професор кафедри описової та клінічної анатомії (з 2000 року)

Закінчив Київський медичний інститут ім.. О.О. Богомольця в (1971), аспірантуру на кафедра нормальної анатомії (1973). Працював асистентом до 1981 року. В 1981 – 1984 рр. – старший викладач кафедри анатомії людини медичного університету в Алжирі. Від 1985 р. працює в Національному медичному університеті ім.. О.О. Богомольця: з 1985 до 1993 р. – заступник декана по роботі з іноземними студентами, доцент кафедри нормальної анатомії з 1989 року., професор кафедри від 2000 року. У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему «Гемо микроциркуляторное русло эндо и моиметрия человека в пренатальном периоде морфогенеза и детородного возраста».

Автор понад 120 наукових праць, у тому числі , 11 навчально – методичних посібників, 10 національних пропозицій та винаходів, співавтор окремих розділів монографій.

Основні напрями наукових досліджень: гемо- та лімфомікроциркуляторне русло матки та інших функціонально різновид них органів, імуновазальна морфологія в онтогенезі людини. Співавтор відкриття нових органів імунної системи периваскулярних лімфоїдних вузликів.

КУЗЬМЕНКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

доктор медичних наук, професор кафедри описової та клінічної анатомії.

Вищу медичну освіту отримав у Київському медичному інституті імені О.О. Богомольця.

Під авторством викладача опубліковано 95 наукових праць.

  ДЗЕВУЛЬСЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА

доктор медичних наук, професор кафедри описової та клінічної анатомії
У 1984 році отримала вищу медичну освіту у КМІ імені О.О. Богомольця. Завершила клінічну ординатуру на кафедрі терапії №1 в Інституті післядипломної освіти імені Шупика.
Науково – педагогічний стаж більше 20 років. Є автором понад 200 наукових публікацій, та співавтором методичних праць, навчально-методичних посібників.
Член апробаційної ради «Морфологія», спеціалізованої Ради Д 26.003.06. при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

ОСТАПЮК ЛЮБОВ ІВАНІВНА

кандидат медичних наук (з 1970 року), доцент кафедри описової та клінічної анатомії

Заслужений працівник вищої освіти України

Закінчила Тернопільський медичний інститут у 1965 році, у 1970 році завершила аспірантуру у Івано – Франківському медичному інституті.

Є автором 163 наукових публікацій, у тому числі, 5 галузевих стандартів вищої освіти, 5 науково-методичних посібників.

Нагороджена медаллю «В память 1500-летия г.Киева» в 1983 році та медаллю «Ветеран труда» у 1989 році. Отримала почесну грамоту Кабінету Міністрів України (2012 рік).

Член групи МОЗ України з упровадження засад Болонського процесу.

СИНИЦЬКА АЛЛА МИКОЛАЇВНА

 

кандидат медичних наук, доцент кафедри описової та клінічної анатомії.

Лауреат державної премії науки та техніки України.

У 1969 році закінчила Київський медичний університет, за спеціальністю лікар – педіатр.

Є автором 130 наукових праць, під керівництвом викладача виданий 1 навчальний посібник.

Відповідальна за підготовку та проведення олімпіад з анатомії людини.

Член апробаційної ради «Морфологія». Вчений секретар Н аукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України .

БЕЗШТАНЬКО МИКОЛА АРКАДІЙОВИЧ

 

кандидат медичних наук (з 2000 року), доцент кафедри описової та клінічної анатомії.

У 1992 році закінчив НМУ імені О.О. Богомольця. Є автором 52 статей та тезисів.

ІГНАТІЩЕВ МИХАЙЛО РУСЛАНОВИЧ

кандидат медичних наук з 1999 року. У 2007 році присвоєно вчене звання «Доцент».

Вищу медичну освіту отримав в КМУ імені О.О. Богомольця у 1986 році.

На даний момент є автором 40 друкованих праць.

ФЕДОСЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

кандидат медичних наук,
доцент

ПРИМАЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

кандидат медичних наук (2007), доцент кафедри описової та клінічної анатомії.

У 1983 р. отримала вищу медичну освіту у КМІ імені О.О. Богомольця. Закінчила клінічну ординатуру на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії в КМІ імені О.О. Богомольця.

Науково-педагогічний стаж – 20 років.

Є автором 16 друкованих праць.

Відповідає на кафедрі за організацію процесу відпрацювання пропущених занять.

ЛАХТАДИР ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

асистент кафедри описової та клінічної анатомії

Куратор медичного факультету №3 на кафедрі анатомії людини.

Вищу освіту отримала в НМУ імені О.О. Богомольця у 2007 році.

Є автором 5 наукових публікацій.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA МАЛІКОВ ОЛЕКСАНДР В ’ ЯЧЕСЛАВОВИЧ

кандидат медичних наук (з 2017 р.).

Працює на посаді доцента кафедри описової та клінічної анатомії

Відповідальний за зберігання та реставрування анатомічних препаратів на кафедрі.

Закінчив НМУ імені О.О. Богомольця у 2006 році.

Є автором 87 друкованих праць.

МАТКІВСЬКА РУЖЕНА МИХАЙЛІВНА

асистент кафедри описової та клінічної анатомії

Куратор медичного факультету №4 на кафедрі описової та клінічної анатомії.

У 2003 році отримала вищу медичну освіту у Львівському медичному університеті імені Д. Галицького.

НІЯЗМЕТОВ ТИМУР САПАРБАЙОВИЧ

асистент кафедри описової та клінічної анатомії

Закінчив НМУ імені О. О. Богомольця у 2012 році.
Є автором 2 наукових публікацій.
УСТИМЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

асистент кафедри описової та клінічної анатомії

Куратор медичного факультету №1 на кафедрі анатомії людини.

В 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова .

З 2011 по 2012 рік проходила інтернатуру за спеціальністю судова-медична експертиза на базі Національної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

З 2012 по 2013 рік працювала судово-медичним експертом.

З 2013 року працює на кафедрі анатомії людини.

Опубліковано 2 наукові праці.

СИНЯВСЬКА НАДІЯ ЯКІВНА

асистент кафедри з 2004 року. Приймала участь в створенні бази тестів по анатомії людини, постійно працює над розробленням методичних інструкцій кафедри. Працює над кандидатською дисертацією по темі “Технології навчання анатомії людини студентів- медиків”. Має десять друкованих праць в фахових виданнях.

ТИТАРЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

асистент кафедри описової та клінічної анатомії

Закінчив НМУ імені О.О. Богомольця в 1996 році.

Під його авторством видано 25 наукових праць.

Куратор ЕКТС, член приймальної комісії.

ДОРОЩУК СНІЖАНА МИКОЛАЇВНА

асистент кафедри описової та клінічної анатомії

Освіту отримала в НМУ імені О.О. Богомольця закінчивши медичний факультет №2 у 2008 році. За спеціальністю лікар акушер-гінеколог.

ТИМОШЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Старший викладач кафедри описової та клінічної анатомії.

Вищу медичну освіту здобула в НМУ імені О.О. Богомольця, закінчивши медико – психологічний факультет.

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії (з 2014 р.), старший викладач (з 2019 р).

У 2016 році вступила до аспірантури за спеціальністю «Нормальна анатомія» на базі кафедри описової та клінічної анатомії.

Тимошенко І.О. працює над виконанням кандидатської дисертації, є автором 19-ти друкованих робіт.

ТВЕРДОХЛІБ НАТАЛІЯ ГНАТІВНА

асистент кафедри описової та клінічної анатомії

Вищу медичну освіту отримала в НМУ ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «Медична психологія».

В 2010-2011 рр. працювала в КМКЛ №17 (відділення інтенсивної терапії)

З 2014 року працює на кафедрі нормальної анатомії людини.

ІБРАГІМОВА ІРИНА ВАСИЛІВНА

асистент кафедри описової та клінічної анатомії (з 2014р.)

Вищу медичну освіту здобула в НМУ імені О.О. Богомольця на медичному факультеті №4.

Куратор стоматологічного факультету на кафедрі описової та клінічної анатомії.

Куратор ЄКТС медичного факультету №2.

Під авторством викладача надруковано 13 наукових праць.

ЗАВОРІТНА АЛІНА МАРІУСІВНА

31.07.1989 р.н., закінчила стоматологічний факультет Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова у 2012 році.
З 13.03.2017 р. по 07.04.2017р. пройшла курси підвищення кваліфікації на кафедрі педагогіки і психології інституту післядипломної освіти НМУ ім.О.О.Богомольця.
З вересня 2019р. почала працювати асистентом кафедри описової і клінічної анатомії Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця.
КОСТЮКОВА ІННА МИКОЛАЇВНА

асистент кафедри описової та клінічної анатомії.

Закінчила  лікувальний  факультет  Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця  у 1997р.  З 2002 по 2004рр. навчалась в клінічній ордінатурі на кафедрі отоларингології  НМУ ім. О.О.Богомольця.  Має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «оторіноларингологія». Лікувальний стаж- 14 років. У 2014 р. отримала спеціалізацію з ультразвукової діагностики на базі Української Військово-Медичної Академії.

МЕРВІНСЬКИЙ ТАРАС СЕРГІЙОВИЧ

асистент кафедри описової та клінічної анатомії.
З 2012 по 2018 рік працював лаборантом на кафедрі анатомії.
В 2018 році закінчив НМУ імені О.О. Богомольця, Медичний факультет #1.
Куратор Медичного факультету #2 на кафедрі описовії та клінічної анатомії.
Куратор ЄКТС  факультету підготовки лікарів для Збройних сил України.
ПРИСЯЖНЮК ЛАРИСА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

асистент кафедри описової та клінічної анатомії. Закінчила факультет №4 Національного медичного університету у 2018 році. З 2012 року по 2018 рік працювала лаборантом на кафедрі анатомії.

МАСЛОВСЬКА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

асистент кафедри описової та клінічної анатомії

В 2014 р. закінчила Національний медичний університет  імені О. О. Богомольця, медичний факультет №2.

З 2014 по 2016 рр. навчалася в інтернатурі  на базі  НМАПО імені П.Л. Шупика за спеціалізацією «Внутрішні хвороби» , отримала  спеціальність лікар-терапевт.

В 2016 р.   пройшла курси спеціалізації за фахом « Ендокринологія» в Інституті ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка.

Лікарський стаж 6 років.

З  лютого 2019 року почала працювати асистентом кафедри описової та клінічної анатомії Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця.