НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра описової та клінічної анатомії

Навчально-методична робота

 

 

План роботи кафедри 2020-2021

Тематичні плани 2020-2021

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

Робочі навчальні програми

Самостійні роботи

Методичні вказівки (англ)

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Кафедра анатомії людини НМУ ім. О.О. Богомольця виконує потужну навчально-методичну роботу і є опорною серед кафедр анатомії людини всіх вищих медичних навчальних закладів України.

Співробітниками кафедри розроблена навчальна програма для студентів 1-го та 2-го курсів за такими спеціальностями: «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико – профілактична справа», «Медична психологія», «Стоматологія».

Опис навчального плану з дисципліни «Анатомія людини» для студентів медичних факультетів

Структура навчальної

дисципліни

Кількість годин, з них

Всього годин

Аудиторних

Рік навчання

 

Вид контролю

435

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1,2

Поточний контроль

Підсумковий модульний контроль

50

230

155

Опис навчального плану з дисципліни «Анатомія людини» для студентів стоматологічного факультету

Структура навчальної

дисципліни

Кількість годин, з них

Всього годин

Аудиторних

Рік навчання

 

Вид контролю

315

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1

Поточний контроль

Підсумковий модульний контроль

20

200

95

Опис навчального плану з дисципліни «Анатомія людини» для студентів медико-психологічного факультету за спеціальністю – «медична психологія».

Структура навчальної

дисципліни

Кількість годин, з них

Всього годин

Аудиторних

Рік навчання

 

Вид контролю

405

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1,2

Поточний контроль

Підсумковий модульний контроль

40

190

175

 

Опис навчального плану з дисципліни «Анатомія людини» для студентів фармацевтичного факультету кваліфікації «Клінічний провізор», напрям – 1102- фармація,

Спеціальність – «клінічна фармація».

Структура навчальної

дисципліни

Кількість годин, з них

Всього годин

Аудиторних

Рік навчання

 

Вид контролю

126

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1

Поточний контроль

Підсумковий модульний контроль

20

40

66

 

На кафедрі щороку проходять навчання 10-12 груп іноземних студентів, для яких заняття проводять викладачі з глибоким знанням англійської мови та великим досвідом викладацької діяльності. Кожен викладач пройшов навчання на курсах іноземної мови НМУ ім. О. О. Богомольця та отримав сертифікат, що підтверджує високий рівень володіння англійською мовою.

Велика увага приділяється самостійній роботі студента. З цією метою був створений посібник «Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять)», під авторством Черкасова В.Г., Дзевульської І.В. та Ковальчука О.І. Запропонований посібник передбачає активний, творчий принцип засвоєння матеріалу та має забезпечити успішність навчання і оптимізацію системи оцінювання самостійної роботи студента.

На кафедрі активно працює студентський науковий гурток, головним завданням якого є поглибити знання обдарованої молоді в галузі анатомії людини.