НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра акушерства і гінекології №1

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра акушерства і гінекології «№ 1 забезпечує викладання навчальної дисципліни «Акушерство і гінекологія» та пов’язаних з нею курсів за вибором («Ендоскопічні методи лікування в гінекології») для вітчизняних студентів 4-6 курсів медичного факультету №1, факультету підготовки лікарів для збройних сил України, медично-психологічного факультету (спеціальності «лікувальна справа», «медична психологія»), а також для іноземних студентів в т. ч. англомовної форми навчання (спеціальність «лікувальна справа»).

Відповідальний за навчально-методичну роботу на кафедрі доцент Кущ Володимир Миколайович.

Відповідно до навчальних програм за спеціальностями «лікувальна справа» та «медична психологія» розроблені відповідні робочі програми для студентів всіх курсів, що навчаються на кафедрі.

З часу впровадження ліцензійних іспитів «Крок-2» та «Крок-3» співробітники кафедри постійно залучаються до роботи Центру тестування МОЗ України для створення і поповнення банку тестових завдань з навчальної дисципліни «Акушерство і гінекологія».

На кафедрі ведеться післядипломна  підготовка фахівців: спеціалізація лікарів-інтернів з фаху «Акушерство і гінекологія» та з фаху «Загальна практика-сімейна медицина», науково-практична підготовка магістрів медицини, клінічних ординаторів, очних і заочних аспірантів. За останні десять років  підготовлено     аспірантів,  які під керівництвом члена-кореспондента НАМН України, професора Венцківського Б.М. та професорів кафедри виконали і успішно захистили кандидатські дисертації.

Кафедра проводить підвищення кваліфікації у межах відповідного факультету для викладачів вищих  медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації з навчальної дисципліни «Акушерство і гінекологія».

Навчальний процес повністю забезпечений навчальною літературою. Під редакцією члена-кореспондента НАМН України, професора Венцківського Б.М. видані підручники «Акушерство» та «Гінекологія» українською, російською та англійською мовами, а також достатня кількість методичних посібників та довідників.

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Графік взаємовідвідувань 19-20 осінь
План методзасідань – осінь 2019 – 2020
План роботи кафедри 2019 -2020
РОЗПОДІЛ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП МІЖ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ