НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії стоматологічного факультету

Співробітники

Тутченко Микола Іванович

Завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету,

доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.

У 1972 р. закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту. Учень О.О. Шалімова, В.Ф.Саєнка. Працював  хірургом в Ірпінській центральній районній лікарні Київської області. З 1976 р. – лікар, а потім  науковий співробітник,  з 1986 р. – старший науковий співробітник Київського  науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії. В 1982 захистив клініко-експериментальну дисертацію кандидата медичних наук на тему: „ Хірургічне лікування післяопераційного лужного рефлекс-гастриту”.  Від 1987 р. – доцент кафедри торако-абдомінальної хірургії Київського інститут у удосконалення лікарів. У 1992 р.  Захистив докторську дисертацію на тему «Лечение осложненной язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с восстановлением функции сфинктера  привратника». З 1995 р. – професор кафедри швидкої та невідкладної допомоги цієї самої установи.

У 1995 р.  За конкурсом обраний на посаду завідувача кафедри хірургії стоматологічного  факультету НМУ ім. О.О. Богомольця. В 2007 році отримав звання «Заслужений лікар України»,  є членом Європейської асоціації хірургів.

Автор понад 16о наукових праць,  у тому числі 5 монографій  та близько 30 винаходів, присвячених  хірургічній  гастроентерології та гепатології. Науковими  напрямами  є хірургічна корекція ускладнених форм виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої  кишки з застосуванням  лапороскопічних технологій, лікування хворих з термінальними  захворюваннями печінки. Розробник методів діагностики та лікування хворих  на незворотні  захворювання печінки.  Першим у Києві в 2000 р. Здійснив трансплантацію трупної печінки хворому із цирозом печінки  при термінальній фазі цієї патології.  Під його керівництвом  виконано 3 докторських та 12 кандидатських  дисертацій.

 

Піотрович Сергій Миколайович – к.мед.н., доцент, завуч кафедри хірургії стоматологічного факультету.

Закінчив Київський медичний інститут у 1984 р.Пацював лікарем-хірургом Вишгородської ЦРЛ.З 1989 по 1991 навчався в спеціальній клінічній ординатурі Українського державного медичного університету ім.О.О. Богомольця. Працював лікарем хірургом у Київській міській клінічній лікарні №15. З 1993р. асистент кафедри хірургії стоматологічного факультету . У 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему:  «Оптимізація вибору способу пластичного закриття грижового дефекту при лікуванні великих післяопераційних гриж живота». Розробник методів хірургічного лікування хворих на грижі живота.

Віце-президент Української асоціації хірургів – герніологів.

Автор: 102 наукових праць, в тому числі6 патентів на винахід.

Васильчук Олександр Васильович– к.мед.н., асистент, відповідальний за наукову роботу кафедри хірургії стоматологічного факультету.

Закінчив Київський медичний інститут в 1984р.У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Малоінвазивні технології в лікуванні перитоніту при перфоративній виразці дванадцятипалої кишки».

Автор (співавтор): 41 статті в наукових виданнях,  3 патенти на винахід, 12 раціональних пропозицій.

Ярошук Дмитро Валерійович  – к.мед.н., доцент, відповідальний за навчання англомовних студентів  кафедри хірургії стоматологічного факультету.

Закінчив Національний медичний університет ім.. О.О. Богомольця в 1997 р. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лапароскопічні органозберігаючі операції в структурі хірургічної корекції виразкової хвороби дванадцятипалої кишки ускладненої перфорацією ».

Андрієць Володимир Савич – к.мед.н., асистент, відповідальний за виховну роботу кафедри хірургії стоматологічного факультету.

З 1994 по 2000 рік навчався в  Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа».

З серпня 2000 р. по січень 2002 р. проходив інтернатуру на кафедрі хірургії та проктології КМАПО ім. П.Л.Шупика на базі хірургічного відділення Київської обласної клінічної лікарні №1.

З вересня 2002 р. до серпня 2004 р. проходив підготовку в клінічній ординатурі в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України і закінчив повний курс за спеціальністю «хірургія».

З 1 грудня 2004 р. по 31 серпня 2007 р. навчався в аспірантурі на кафедрі хірургії та проктології НМАПО ім. П.Л.Шупика. Під час навчання в аспірантурі пройшов апробацію в 2006 р. та офіційний захист в 2007 р. дисертаційної роботи на тему «Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «хірургія». Достроково закінчив аспірантуру.

Автор: 50 публікацій в тому числі:  Підручник – 1, Винаходи – 3.

Член Європейської асоціації колопроктологів

За час навчання в аспірантурі був відзначений стипендією Кабінету Міністрів України.

Представник України в Європейському товаристві колопроктологів.

 

Рудик Діана Віталіївна – к.мед.н., доцент,  секретар та профорг кафедри хірургії стоматологічного факультету.

Закінчила лікувальний факультет НМУ ім. О.О.Богомольця за фахом « Лікувальна справа » у 1999 році.

З 2000 по 2001 роки навчалася в інтернатурі на базі Національного медичного університету, кафедра факультетської хірургії.

З 2005 по 2007 роки навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі хірургії стоматологічного факультету НМУ ім. О.О.Богомольця.

В 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: “ Мініінвазивна корекція ускладнень синдрому портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки. ”

З 2007 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри хірургії стоматологічного факультету і лікарем хірургом в І хірургічному відділенні Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

З 2008 року працювала на посаді асистента кафедри хірургії стоматологічного факультету. З вересня 2018 року працює на посаді доцента кафедри хірургії стоматологічного факультету.

Рудик Діана Віталіївна є співавтором монографії «Діагностика та лікування синдрому портальної гіпертензії», 33 наукових праць та 7 патентів України на корисну модель.

 

 

Беседінський Микола Сергійович – асистент, відповідальний за  лікувальну роботу  кафедри хірургії стоматологічного факультету.

Закінчив Буковинський державний медичний університет в 2014 р. У 2016 році отримав сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».

З 2018 по 2019 рік пройшов спеціалізацію та отримав сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Хірургія». З 2019 працює на посаді асистента на кафедрі хірургії стоматологічного факультету НМУ ім. О.О.Богомольця.

Маранов Андрій Олександрович – Старший лаборант

Закінчив з віднакою НМУ ім. О.О. Богомольця в 2018 році (№1 в рейтингу випускників). Двічі стипендіат Президента України.

Інтернатура з хірургії в ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця.

Проходив закордонні стажування в Лісабоні, участь у конференціях і програмах навчання в Фінляндії, Сполучених Штатах Америки, Австії, Нідерландах тощо.
Активно займається науковою діяльністю.

Ель-Кафарна Хассан Мухаммедович – старший лаборант кафедри хірургії стоматологічного факультету.

Закінчив Національний медичний університет ім.. О.О. Богомольця в 2019 р.

Навчається в інтернатурі на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця.

Чуб Сергій Леонідович – лаборант кафедри хірургії стоматологічного факультету.

Закінчив Національний медичний університет ім.. О.О. Богомольця в 2010 р.

З 2012 по 2015 рік магістратура в Українській військово-медичній академії за фахом «Загальна лікарська практика – сімейна медицина.

В 2017 році пройшов спеціалізацію та отримав сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Хірургія».