НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії стоматологічного факультету

Історія кафедри

Кафедра хірургії стоматологічного факультету була організована  в 1955р. з моменту відкриття стоматологічного факультету Київського медичного інституту. Очолював кафедру заслужений діяч науки УРСР, видатний вчений-хірург,  професор Горчаков Олександр Кирилович.

В цей час проводилась велика робота з підготовки на кафедрі наукових кадрів через аспірантуру та клінічну ординатуру, створена школа хірургів-ендокринологів, серед яких професори М. П. Черенько,  О. Н. Люлька,

А. В. Ромашкан, доценти: А. Т. Степаненко, В. М. Пархоменко та інші. Ними опубліковано близько 100 наукових праць з важливих питань хірургії, насамперед хірургічної ендокринології, шоку тощо.

З 1960 до 1964 рр. кафедру очолював професор Д. Ф. Скрипниченко, який розвинув у клініці додатково такий напрямок, як торакальна хірургія (хірургічне лікування легеневих нагноєнь, ехінококозу та інших захворювань). За період завідування кафедрою професор Д.Ф.Скрипниченко підготував 3 кандидатів наук, написав підручник з хірургії для медичних училищ.

З 1963 до 1985 рр. кафедрою завідував професор В.Д.Братусь. За ці роки розширено діапазон хірургічної діяльності, зокрема в абдомінальній хірургії, хірургії опіків, пластичній хірургії. Керівником кафедри підготовлено за цей час 3 доктори медичних наук, 7 кандидатів медичних наук, опубліковані монографії: “Хірургічне лікування термічних опіків” (1963), “Гострі шлунково-кишкові кровотечі” (1971), “Інтенсивна терапія в невідкладній хірургії” (1980), “Геморагічний шок” (1989). За удосконалення методів діагностики і лікування опіків професор В.Д.Братусь у 1981 р. удостоєний Державної премії УРСР. У 1970 р. він обраний член-кореспондентом АН України.

З 1985 до 1994 рр. кафедру очолював професор М.П.Черенько.  Наукові інтереси його, як і раніше, зосереджені на вивченні і розробці проблем ендокринної, черевно-порожнинної та гнійної хірургії. Співробітниками кафедри розроблені нові способи оперативних втручань на щитовидній залозі, метод активного хірургічного лікування гнійного маститу, захищена  одна докторська і 11 кандидатських дисертацій, опубліковано 6 монографій та перший в Україні україномовний підручник “Загальна хірургія”. За розробку методів лікування та профілактики ендокринних захворювань М.П.Черенько отримав у 1988 р. Державну премію УРСР.

В 1994-1997рр. кафедрою завідував учень професора Черенько М.П. доцент Ігнатовський Ю.В. В ці роки основним напрямком науково-практичної діяльності стала хірургія гриж живота. В 1995році на базі клініки в лікарні №15 м. Києва створено Київський міський центр гриж живота, який і в наш час є одним з провідних закладів України по наданню допомоги пацієнтам з різними видами гриж.

З 1997 р. кафедру очолює учень академіка О.О. Шалімова професор Тутченко М.І.  Під його керівництвом клініка поряд з традиційними операціями  розробляє та широко впроваджує сучасні малоінвазивні (лапароскопічні) технології оперативних втручань не тільки в плановій хірургії, але і при ургентній патології.. Професор М.І.Тутченко першим у Києві і другим в Україні успішно виконав пересадку печінки хворому.