НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра менеджменту охорони здоров’я

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Парій Валентин Дмитрович

 

Професори:

 • доктор медичних наук, професор Парій Валентин Дмитрович.
 • доктор медичних наук, професор Журавель Володимир Іванович
 • доктор медичних наук, професор Шкробанець Ігор Дмитрович
 • доктор медичних наук, професор Вежновець Тетяна Андріївна

 

Доценти:

 • кандидат економічних наук, доцент Прус Наталія Володимирівна
 • кандидат медичних наук, доцент Жила Анатолій Володимирович
 • кандидат фізико-математичних наук, доцент Гурʼянов Віталій Григорович
 • кандидат медичних наук, доцент Таран Віра Василівна
 • кандидат медичних наук, доцент Вишнивецький Іван Іванович
 • кандидат економічних наук, доцент Кожемякіна Тетяна Володимирівна
 • кандидат економічних наук, доцент Матукова-Ярига Дарʼя Геннадіївна
 • кандидат економічних наук, доцент Молдованов Михайло Іванович
 • доктор педагогічних наук Матукова Ганна Іллівна

 

Старші викладачі:

 • Новічкова Олена Миколаївна
 • кандидат медичних наук Журавель Віктор Володимирович
 • кандидат медичних наук Терентюк Вадим Георгійович

 

Викладачі:

 • кандидат наук з державного управління Кисельова Леся Анатоліївна

 

Асистенти:

 • Короткий Олександр Володимирович

 

Інші працівники:

 • старший лаборант Свавільна Антоніна Миколаївна
 • лаборант Войтушенко Лілія Миколаївна

 

pariy

Професор Парій Валентин Дмитрович

Доктор медичних наук, заслужений лікар України.

Працював на різних посадах в медичних закладах Житомирської області, на посаді директора Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню МОЗ України.

З 2008 р. по теперішній час – медичний директор клініки «Оберіг».

Член редакційної колегії журналу «Управління охороною здоров’я». Учасник міжнародних проектів: проект Європейського союзу «Фінансування та управління в сфері охорони здоров’я в Україні», проект EUROPE AID «Поддержка развития системы медицинских стандартов в Украине», міжнародний проект «Розвиток вторинної медичної допомоги населенню України».

Президент Благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», Голова Асоціації лікарняних кас України.

Голова Центрального формулярного комітету МОЗ України.

Секретар експертної групи МОЗ України з питань удосконалення законодавства в сфері охорони здоров’я в умовах реформування системи охорони здоров’я.

Номінант та дипломант Національної Медичної премії ТОП-100 в медицині 2009 року. Лауреат премії НАМН України за 2010 рік за серію наукових праць.

Має вищу категорію за фахом «Організація та управління охороною здоров’я».

Автор 184 наукових праць, 5 монографій, 4 посібників, 2 авторських свідоцтв.

 

Професор Журавель Володимир Іванович

Доктор медичних наук

Закінчив Ленінградський санітарно-гігієнічний медичний інститут.

Працював професором кафедри управління охорони здоров’я Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, завідувачем кафедри соціальної медицини, управління та економіки охорони здоров’я Одеського державного медичного університету, професором кафедри менеджменту Європейського університету, професором Національної академії Служби безпеки України.

Основний напрямок наукової діяльності – менеджмент як наука та практика, забезпечення управлінської діяльності в керованих соціальних системах, теорія систем і системна методологія, управління якістю стандарту ІСО-9000, організація служби інформації з обмеженим доступом, управління персоналом тощо.

Має вищу категорію за фахом «Організація та управління охороною здоров’я».

Автор 212 наукових праць, з них: 4 навчальні посібники; 6 монографій; 5 словників-довідників та 5 методичних рекомендацій

 

 

Шкробанець1а

Професор Шкробанець Ігор Дмитрович

Доктор медичних наук

Закінчив Чернівецький державний медичний інститут, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету,  Національну академію державного управління при Президентові України, магістр державного управління.

З 1997 по 2004 роки працював на посаді асистента Чернівецького державного медичного університету, з 2005 по 2010 роки – на посаді доцента, з 2010 по 2014 рік – на посаді професора Буковинського державного медичного університету.

У 2012 році захистив  дисертацію на тему «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи медичної допомоги дітям із захворюваннями нервової системи на регіональному рівні» та здобув науковий ступень доктора медичних наук за спеціальність 14.02.03 «Соціальна медицина».

Професор є досвідченим організатором охорони здоров`я, який впродовж 12 років займав керівні посади в Чернівецькій обласній державній адміністрації (перший заступник начальника управління охорони здоров`я, начальник відділу організації медичної допомоги населенню, начальник Головного управління охорони здоров`я).

Наразі працює заступником гендиректора з наукової роботи з соціально-медичних Чорнобильських проблем ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН».

Працює на кафедрі з вересня 2014 року.

Основні напрямки діяльності – державна політика в сфері охорони здоровʼя; алгоритм прийняття управлінського рішення щодо реформування медичної галузі на обласному рівні; основні напрями реформування системи охорони здоровʼя на обласному рівні та завдання органів місцевого самоврядування та виконавчої ради.

 

 

 

Професор  Вежновець Тетяна Андріївна

Доктор медичних наук

Закінчила Київський медичний інститут.

Працювала головним лікарем-експертом та заступником начальника Центру психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору МВС України.

Основний напрямок діяльності – психологія управління, медична етика, деонтологія та психологія в організації надання медичної допомоги, професійний психологічний добір.

Має вищу категорію за фахом «Організація та управління охороною здоров’я».

Автор 30 друкованих праць та авторського свідоцтва.

 

 

Доцент Прус Наталія Володимирівна

Кандидат економічних наук

Закінчила Луганський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Менеджмент організацій”. Навчалась в аспірантурі Східноукраїнського національного університету імені В. Даля за спеціальністю 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності».

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Планування витрат в системі економічної безпеки підприємства».

Працювала головним казначеєм відділу бухобліку та звітності Державного казначейства України в Луганській області.

Автор 34 наукових праць з яких: 15 статей – у наукових фахових виданнях України, 19 тез доповідей на науково-практичних конференціях, 2 навчальних посібника.

Працює на кафедрі з вересня 2014 року.

Основний напрямок діяльності – економіка охорони здоров’я.

 

Zhila

Доцент Жила Анатолій Володимирович

Кандидат медичних наук, доктор філософії в галузі права.

Закінчив Херсонське медичне училище, Запорізький державний медичний інститут, Міжрегіональну Академію управління персоналом.

Працював завідувачем ФАП, ординатором багатопрофільної лікарні, асистентом кафедри соціальної гігієни Дніпропетровського державного медичного інституту, працював асистентом, а пізніше доцентом кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Луганського державного медичного університету.

У 2009 році залучався МОЗ України до розробки інноваційного проекту «Університетська лікарня», з 2012 року – юрист-консульт «гарячої лінії» за проектом ПРООН «Соціальна підтримка хворих на тяжкі невиліковні хвороби», з 2013 року – член робочої групи Департаменту охорони здоров’я Луганської ОДА з розробки флагманського бізнес-проекту на замовлення Світового банку розвитку та реконструкції за напрямком «Оптимізація ПМСД у Луганській області», у червні 2014 року – наказом МОЗ України призначений Головним позаштатним спеціалістом з акредитації в охороні здоров’я по Луганській області.

Співавтор законопроекту «Про державне замовлення в охороні здоров’я щодо надання медичної допомоги населенню на соціально гарантованій безоплатній основі» (2002 рік).

Неодноразово нагороджувався почесними грамотами Департаменту охорони здоров’я Луганської ОДА та адміністрації ЛДМУ, у 2011 році – грамота МОЗ України.

Основний напрямок діяльності – менеджмент, маркетинг та економіка в охороні здоров’я, правознавство та медичне право.

Автор 81 наукової роботи, автор 3-х книг з питань організації охорони здоров’я.

 

 

 

taran Доцент Таран Віра Василівна

Кандидат медичних наук.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Працювала молодшим науковим співробітником лабораторії медичної паразитології Київського НДІ епідеміології та інфекційних хвороб, асистентом, доцентом кафедр патологічної фізіології медичного інституту Української асоціації народної медицини та соціальної медицини та охорони здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця.

2004 р. – учасник проекту ЄС «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я України» (Київ-Краків).

Автор 68 публікацій, у тому числі співавтор трьох підручників з економіки охорони здоров’я для вітчизняних та іноземних студентів, навчального посібника, авторського свідоцтва та двох раціоналізаторських пропозицій.

Основний напрям діяльності – економіка охорони здоров’я, менеджмент та маркетинг в охороні здоров’я.

 

 

 

Vushnuvetskij

Доцент Вишнивецький Іван Іванович

Кандидат медичних наук

Закінчив Донецький національний медичний університет. Навчався в магістратурі, аспірантурі, докторантурі (по теперішній час). Отримав додаткову післядипломну дистанційну освіту та спеціалізацію з питань доказової медицини, методології наукових досліджень, клінічних випробувань лікарських засобів і біостатистики (Johns Hopkins Bloomberg School of  Public Health (USA), Harvard University (USA), University of California (USA), Vanderbilt University (USA), University of London (UK)). Проходив стажування в Угорщині, Бельгії, Іспанії.

Працював доцентом кафедри внутрішніх хвороб і загальної практики-сімейної медицини Донецького НМУ. Був ініціатором і куратором курсу «Основи доказової медицини та методологія наукового дослідження» для аспірантів і молодих вчених в Донецькому НМУ. Був ініціатором створення та членом правління Громадської організації «Здоров’я Донбасу»

Дійсний член низки міжнародних професійних асоціацій (European Respiratory Society, American Thoracic Society, American College of Chest Physicians).

Створив та очолював Відділ адміністрування клінічних досліджень при Науково-дослідній частині Донецького національного медичного університету.

Наукові інтереси в галузі управління охороною здоров’я – вивчення якості надання медичної допомоги, впровадження досягнень доказової медицини в практику, питання фармакоекономіки та раціонального розподілу ресурсів.

Автор 53 друкованих праць.

 

 

kozemyakina Доцент Кожемякіна Тетяна Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки.

Закінчила Київський державний економічний університет.

Працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри міжнародної економіки Криворізького економічного інституту. Загальний науково-педагогічний стаж – більше 17 років. З 2004 по 2009 рр. обіймала посаду Вченого секретаря Криворізького економічного інституту.

Кандидатську дисертацію захистила у 2004 році на тему «Економічне обґрунтування природоохоронної діяльності промислових підприємств».

Є автором та співавтором більше 70 наукових праць. Брала участь у написанні трьох колективних монографій. Є співавтором двох навчальних посібників: «Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування» та «професійна кар’єра фахівця-економіста».

Сфера наукових інтересів: міжнародні економічні відносини, реструктуризація промислових підприємств машинобудування.

 

Старший викладач Новічкова Олена Миколаївна

Закінчила Московську медичну академію ім. І.М. Сєченова.

Працювала лікарем загальної практики, асистентом на кафедрі сімейної медицини, а також у Госпітальному Центрі м. Лурд (Франція). Очолювала Центр Доказової медицини.

З 1997 р. веде активну міжнародну роботу – неодноразово як міжнародний експерт брала участь у проектах Європейського Союзу, ВООЗ та Агентства Міжнародного Розвитку США, присвячених реформі первинної та вторинної медичної допомоги.

Основний напрямок діяльності – якість надання медичної допомоги та безпеки пацієнтів, доказова медицина, організація і управління науковими дослідженнями.

 

 

матукова-фото-для-сайта

ДоцентМатукова-Ярига Дар’я Геннадіївна

Кандидат економічних наук.

Закінчила Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана. Навчалась в аспірантурі Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана за спеціальністю «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 2014 році  захистила кандидатську дисертацію на тему «Еколого-економічне управління підприємством (за матеріалами гірничо-збагачувальних підприємств України)».

Прийняла участь у багатьох Всеукраїнський та Міжнародних конференціях молодих вчених, аспірантів та докторантів.

У 2012 році отримала сертифікат за кращий екологічний проект виробництва безфосфатної продукції на конкурсі бізнес-планів, в рамках ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, докторантів «Менеджмент підприємницької діяльності».

Є автором та співавтором понад 30 наукових праць. Брала участь у написанні двох колективних монографій. Є співавтором навчального посібника «Економічний аналіз використання ресурсів у системі охорони здоров’я» та практикуму.

«Економіка охорони здоров’я» розрахованого на студентів вищих медичних навчальних закладів і слухачів системи післядипломної освіти.

Працює на кафедрі з вересня 2014 року.

Основний напрямок діяльності – економіка охорони здоров’я.

 

 

 

свавільна

Старший лаборант Свавільна Антоніна Миколаївна

Закінчила Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка.

Працювала в Інституті інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського у підрозділі «лабораторія імунології та вакцинопрофілактики», інженером І-ї категорії в Управлінні головного технолога ПАТ «АК «Київводоканал», лікарем-лаборантом у медичному комплексі «Мрія».

Автор 1 авторського свідоцтва.

 

Альтернативна версія сайту кафедри http://kafedraoyoz.blogspot.com

та ми у фейсбуці – https://www.facebook.com/oyoz.kafedra