НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра менеджменту охорони здоров’я

Історія кафедри

 

Завідувач кафедри – Парій Валентин Дмитрович

 

Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.

З 2008 р. по теперішній час – медичний директор клініки «Оберіг».

Член редакційної колегії журналу «Управління охороною здоров’я». Учасник міжнародних проектів: проект Європейського союзу «Фінансування та управління в сфері охорони здоров’я в Україні», проект EUROPE AID «Поддержка развития системы медицинских стандартов в Украине», міжнародний проект «Розвиток вторинної медичної допомоги населенню України».

Президент Благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», Голова Асоціації лікарняних кас України. Секретар експертної групи МОЗ України з питань удосконалення законодавства в сфері охорони здоров’я в умовах реформування системи охорони здоров’я.

Номінант та дипломант Національної Медичної премії ТОП-100 в медицині 2009 року. Лауреат премії НАМН України за 2010 рік за серію наукових праць.

 

У 1982 році на базі Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця наказом МОЗ УРСР №634 було створено кафедру соціальної гігієни та організації охорони здоров’я з підвищення кваліфікації керівних кадрів охорони здоров’я УРСР.

Нову кафедру було організовано здебільшого за рахунок курсу, створеного ще у 1971 році на кафедрі соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Київського медичного інституту. Цей курс протягом 10 років (до 1982 року) підготував 1453 керівники лікувально-профілактичних установ з усіх без винятку областей України. Потреба у підготовці кадрів постійно зростала, і тому виникла необхідність створення самостійної кафедри.

Першим завідувачем кафедри стала доцент Матвєєва Ганна Петрівна, яка очолювала кафедру близько трьох років – з 1983 року по 1986 рік. На неї доля поклала виконання найбільш важливих організаційних питань зі створення нової кафедри. Їй довелося виконувати багато доручень ректорату та педагогічного колективу, з якими вона справлялася повністю, адже за плечима Ганни Петрівни була Московська наукова та медико-практична школа виховання в Одеському медичному інституті. До того ж, Матвєєва Г.П. –  учасник Великої Вітчизняної війни, відмінник охорони здоров’я (1970), довгий час в Росії очолювала лікувально-профілактичні заклади, а також працювала за кордоном (Китай, Бразилія, Румунія) в посольствах на медичних посадах.

У 1964 році спробувала свої сили в аспірантурі кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Центрального інституту удосконалення лікарів (Росія, Москва). До 1971 року працювала викладачем цієї кафедри, а перед цим довгий час працювала в умовах сільської охорони здоров’я Полтавської області.

У 1971 році Г.П. Матвєєва працювала за конкурсом у Києві в медичному інституті на посаді завідувача навчального відділу та старшим викладачем на кафедрі соціальної гігієни та організації охорони здоров’я.

Отже, великий досвід організатора охорони здоров`я та науковця обумовили призначення Ганни Петрівни на посаду завідувача кафедри, на якій вона багато уваги приділяла педагогічній роботі. Саме Матвєєва Г.П. стала ініціатором атестації слухачів, розробила та застосувала методику контролю якості читання лекцій.

Перший цикл слухачів кафедри нараховував 33 особи, серед яких проходили навчання головні лікарі Центральних районних лікарень.

Першими викладачами на кафедрі були Дмитрієва З.Д., Дучинський Б.М., Швецов В.С., Соколенко Т.Ф., Ткач Л.І., Мариняко А.З.

В історії кафедри залишилося багато гарних спогадів про кандидата медичних наук Дмитрієву З.Д., яка пройшла школу кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Київського національного інституту імені О.О. Богомольця.

На той час на кафедру пройшли за конкурсом на посади викладачів Дучинський Б.М., який мав величезний практичний досвід роботи у лікувально-профілактичних закладах, заступник головного лікаря обласної лікарні Швецов В.С., а пізніше викладачами кафедри стали Ткач Л.І., Соколенко Т.Ф. та Мариняка А.З., які до цього часу набували досвіду у наукових та кадрових медичних інститутах. Викладачі працювали над розробкою програм занять, вони намагалися постійно тримати зв’язок з кращими медичними закладами Києва, шукали передові та ефективні форми роботи.

Історію сучасної кафедри менеджменту не можна розглядати без її творчих зв’язків із Московським центральним інститутом удосконалення лікарів (ректор – М.Д. Ковригіна). У той час цей Інститут успішно виконав наукову роботу на тему «Професійно-посадові вимоги до головного лікаря міської поліклініки (не об’єднаної зі стаціонаром)», тому кафедра із великою зацікавленістю одержувала нові знання з проблем управління амбулаторною допомогою, з ведення медичної документації.

Кафедра працювала над удосконаленням керівників галузі. Здається, що на той час не було жодної професійної проблеми, яка б не розглядалася під час навчального процесу на лекціях чи практичних заняттях.

Варто зазначити, що на кафедрі було закладено основи підготовки фахівців на тематичних курсах. Останні й на сьогодні є чи не основною формою підготовки фахівців.

Прогресивним явищем стало забезпечення слухачів добірками наукової інформації, методичним матеріалом тощо. Слухачі поверталися на робочі місця всебічно озброєні сучасними знаннями та практичними навичками. Така форма навчання і сьогодні є обов’язковою.

Актуальними були виїзні цикли навчання до Житомирської, Миколаївської, Полтавської, Одеської, Херсонської, Чернівецької областей. Було введено систему лекцій керівників галузі охорони здоров’я, зокрема міністра та його заступників.

З 1987 по 1993 рік кафедру очолював доцент Зелінський Анатолій Миколайович, вихованець Вінницького медінституту (1950), учасник Великої Вітчизняної війни. Він працював першим заступником Міністра охорони здоров’я України, мав величезний досвід медичного забезпечення осіб похилого віку та постраждалих від аварії на ЧАЕС. Нагороджений багатьма орденами та медалями, користувався великим авторитетом серед підлеглих, любив педагогічний процес, володів чи не усіма навичками керівника.

З 1993 по 2000 рр. кафедрою керував Шелюженко Анатолій Олексійович, який до цього був професором цієї ж кафедри. Учень Харківської медичної школи, професор Шелюженко А.О. багато працював у галузі практичної охорони здоров’я керівником вищого рангу і мав достатній досвід організації та управління охороною здоров`я.

З 2000 по 2002 рр., кафедру очолював один з її педагогів – доцент Дучинський Борис Михайлович – вихованець Київського медичного інституту, кандидат медичних наук. Він був досвідченим керівником, принциповим, завжди допомагав співробітникам, маючи величезний багаж знань.

У 2002-2003 роках кафедру очолював доцент Слабкий Геннадій Олексійович, який пізніше став професором, захистив докторську дисертацію. Написав багато наукових праць, присвячених організації амбулаторно-поліклінічної допомоги. Слабкий Г.О. серйозно займався науковою роботою та надрукував понад 350 наукових робіт.

З 2003 року по 2010 рік до керівництва кафедри приступив професор, доктор медичних наук Ледощук Борис Олександрович, вихованець Благовіщенського державного медичного інституту, де він закінчив ординатуру та аспірантуру, а у 1975 році захистив кандидатську дисертацію. Працював на керівних посадах закладів охорони здоров’я України (заступник головного лікаря Миколаївської обласної лікарні, заступник начальника Управління лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України, керівник медико-санітарної служби атомної енергетики та уранової промисловості Міністерства енергетики). Борис Олександрович – учасник ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи 1986-1988 рр. Брав участь у багатьох міжнародних наукових проектах. Завідувач лабораторії наукового центру радіаційної медицини НАМН України. Він запровадив науково-педагогічну підготовку власних кадрів.

Велику увагу професор Ледощук Б.О. приділяв формуванню нових форм та методів викладання управління охороною здоров’я з використання нових комп’ютерних технологій. Під час його завідування за підтримки керівництва університету було створено нову матеріально-технічну базу кафедри, створено комп’ютерний клас, запроваджено мультимедійні демонстрації лекцій. Також розроблено систему автоматизованого обліку слухачів, діловодства, нові програми тематичного удосконалення, у тому числі – організація наукових досліджень. До 25-ти років створення кафедри 6 грудня 2007 року було організовано та проведено науково-практичну конференцію. За часів керівництва Бориса Олександровича на кафедру було прийнято досвідчених викладачів, таких як Уваренко А.Р., Парій В.Д., Коляденко Н.В., Латишев Є.Є., Нєкрасова Л.С., Митник З.М., які принесли новий досвід та практичні навички в роботу кафедри. Професор Уваренко А.Р. почав читати курс про науково-інформаційні ресурси; проблемам фінансування кафедри було присвячено лекції професора Парія В.Д.; питанням науково-дослідницької технології присвячував свої лекції професор Чебан В.І., старший викладач Подрушняк В.Б. з успіхом читала лекції, які були присвячені формуванню резерву керівних кадрів галузі. Також на кафедрі з успіхом читалися лекції з біоетики. У доборі кадрів перевага надавалася досвіду та науковому статусу лектора. За період керівництва кафедрою професором Ледощуком Б.О. було сплановано та захищено дві докторські та три кандидатські дисертації, надруковано близько 100 наукових статей та чотири монографії, у тому числі про доказову медицину та клінічну епідеміологію.

З 2010 по 2012 рік кафедру очолювала проректор з міжнародних зв’язків НМУ, заслужений працівник охорони здоров’я України, академік Академії наук вищої освіти України, професор, доктор медичних наук Гульчій Олеся Петрівна, яка була представником України у Європейському Бюро ВООЗ.

З приходом до керівництва Гульчій О.П. кафедра отримала новий шлях для розвитку, спрямований на впровадження сучасних міжнародних здобутків у підготовці керівного складу закладів охорони здоров`я. Вона була співавтором нової програми післядипломної підготовки керівників медичних закладів за спеціальністю «Управління охороною здоров`я», програма була розроблена в рамках проекту Європейського Союзу «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні».

Олеся Петрівна, врахувавши європейські підходи до організації післядипломної освіти керівників закладів охорони здоров`я, стала ініціатором перейменування кафедри. З 2010 року кафедра отримала назву «Кафедра менеджменту охорони здоров`я».

З 2012 року по теперішній час кафедру очолює професор, доктор медичних наук Парій Валентин Дмитрович. Він є Президентом Благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», Головою Асоціації лікарняних кас України, Консультантом ДП «Державний експертний центр МОЗ України», брав активну участь у розробці Державного формуляру лікарських засобів.

Номінант та дипломант Національної медичної премії ТОП-100 у медицині 2009 року, лауреат премії НАМН України (2010 рік), Заслужений лікар України, Секретар експертної групи МОЗ України з питань удосконалення законодавства в сфері охорони здоров’я в умовах реформування системи охорони здоров’я.

Валентин Дмитрович – член редакції журналів «Східноєвропейський журнал», «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація», «Управління охорони здоров’я», Лауреат премії НАМН України 2010 року за серію наукових праць. Член спеціалізованої вченої Ради Д26.613.07 із захисту докторських дисертацій НМАПО імені П.Л. Шупика. Автор більше ніж 200 наукових праць, 5 монографій, 6 посібників, 2 патентів на корисну модель, 2 авторських свідоцтв.

Парій В.Д. став ініціатором запровадження дистанційної форми навчання на кафедрі. Він ініціював розроблення та впровадження циклу тематичного удосконалення «Медичне право» та «Управління якості медичної допомоги».

 

Станом на 1 березня 2020 р. професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту охорони здоров’я (додипломна та післядипломна освіта) такий: професор, д.мед.н., Парій Валентин Дмитрович (реформування системи охорони здоров’я України, економічні відносини в системі ОЗ, клінічний аудит, управління якістю медичної допомоги, фармакоекономічний аналіз, державне управління); професор, д.мед.н. Журавель Володимир Іванович (самоменеджмент, менеджмент як наука та практика, забезпечення управлінської діяльності в керованих соціальних системах, теорія систем і системна методологія, управління якістю стандарту ІСО-9000, управлінське рішення, організація служби інформації з обмеженим доступом, управління персоналом); професор, д.мед.н. Шкробанець Ігор Дмитрович (охорона здоров’я як система, реформа охорони здоров’я, державне управління, державна політика в сфері охорони здоров’я, алгоритм прийняття управлінського рішення щодо реформування медичної галузі на обласному рівні, основні напрями реформування системи охорони здоров’я на обласному рівні та завдання органів місцевого самоврядування та виконавчої ради); професор, д.мед.н. Вежновець Тетяна Андріївна (психологія управління, медична етика, деонтологія та психологія в організації надання медичної допомоги, професійний психологічний добір, мотивація медичних працівників, конфліктологія); доцент, к.ек.н. Прус Наталія Володимирівна (економіка, бізнес-планування, маркетинг, фінансування в охороні здоров’я), доцент, к.мед.н., доктор філософії в галузі права Жила Анатолій Володимирович (менеджмент, маркетинг та економіка в охороні здоров’я, правознавство та медичне право); доцент, к.мед.н. Таран Віра Василівна (економіка охорони здоров’я, менеджмент та маркетинг в охороні здоров’я); доцент, к.мед.н. Вишнивецький Іван Іванович (вивчення якості надання медичної допомоги, впровадження досягнень доказової медицини в практику, питання фармакоекономіки та раціонального розподілу ресурсів, клінічна епідеміологія); доцент, к.ек.н. Кожемякіна Тетяна Володимирівна (економіка та управління підприємством, менеджмент та маркетинг, бізнес-планування); доцент, к.фіз-мат.н. Гурʼянов Віталій Григорович (біостатистика, статистичний аналіз результатів медичних досліджень, статистичні методи у медицині, доказова медицина); ст. викладач, к.н. з держ. управл. Кисельова Леся Анатоліївна (документообіг та документаційне забезпечення, організація архівної справи в ЗОЗ); ст. викладач Новічкова Олена Миколаївна, (доказова медицина, якість медичної допомоги та безпеки пацієнтів, маркетинг та стратегічне планування в сфері охорони здоров’я, безперервна медична освіта); доцент, к.ек.н. Матукова-Ярига Дар’я Геннадіївна (економіка та управління підприємством, менеджмент та маркетинг, бізнес-планування, публічне адміністрування); ст. викладач, к.мед.н. Терентюк Вадим Георгійович (автоматизовані інформативні системи для управління закладами охорони здоров’я (ЗОЗ), розбудова Е-Нealth в Україні), асистент, к.мед.н. Короткий Олександр Володимирович (надання первинної медичної допомоги в Україні, громадське здоров’я), д.пед.н. Матукова Ганна Іллівна (економіка та управління підприємством, менеджмент та маркетинг, бізнес-планування, публічне адміністрування), доцент к.ек.н. Молдаванов Михайло Іванович (стратегічне планування в сфері охороні здоров’я).

За весь час діяльності кафедри для галузі охорони здоров’я підготовано понад 13000  фахівців. Кафедра та її працівники постійно розвиваються, самовдосконалюються, отримують нові знання для досягнення професійних вершин.

На кафедрі здійснюються практичні заняття на базі Клініко-діагностичного центру м. Житомира, Лікарняної бази Житомирської області, клініки «Оберіг». Кафедра має виїзні цикли до міст Київської області та до м. Житомира. Слухачі мають можливість ознайомитися з роботою як державних, так і приватних закладів охорони здоров`я.

 

 

Альтернативна версія сайту кафедри http://kafedraoyoz.blogspot.com

та ми у фейсбуці – https://www.facebook.com/oyoz.kafedra.ipo.nmu