НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра менеджменту охорони здоров’я

Історія кафедри

У 1982 році на базі Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця наказом МОЗ УРСР № 634 була створена кафедра соціальної гігієни та організації охорони здоров’я по підвищенню кваліфікації керівних кадрів охорони здоров’я УРСР.

Нова кафедра була організована більшою частиною за рахунок курсу, який був створений ще у 1971 році на кафедрі соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Київського медичного інституту. Цей курс протягом 10 років (до 1982 року) підготував 1453 керівника лікувально-профілактичних установ з усіх без винятку областей України. Потреба у підготовці кадрів постійно зростала і тому виникла необхідність створення самостійної кафедри.

Згадаємо історію розвитку та становлення кафедри.

Першим завідувачем кафедри була доцент Матвєєва Ганна Петрівна, яка очолювала кафедру близько трьох років – з 1983 року по 1986 рік. На першого завідувача кафедри доля поклала виконання найбільш важливих організаційних питань зі створення нової кафедри. Їй довелось виконувати багато доручень ректорату та педагогічного колективу і вона з такими завданнями справлялась повністю, адже за плечима Ганни Петрівни була Московська наукова та медико-практична школа виховання в Одеському медичному інституті. До того ж, Матвєєва Г.П. є учасником Великої Вітчизняної війни, відмінником охорони здоров’я (1970), довгий час в Росії очолювала лікувально-профілактичні заклади, а також працювала за кордоном (Китай, Бразилія, Румунія) в посольствах на медичних посадах.

У 1964 році спробувала свої сили в аспірантурі кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Центрального інституту удосконалення лікарів (Росія, Москва). До 1971 року працювала викладачем цієї кафедри, а перед цим довгий час працювала в умовах сільської охорони здоров’я Полтавської області.

У 1971 році Г.П. Матвєєва працювала за конкурсом у м. Києві в медичному інституті на посаді завідувача навчального відділу та старшим викладачем на кафедрі соціальної гігієни та організації охорони здоров’я.

Як бачимо, Матвєєва Г.П. мала великий досвід, як організатор охорони здоров`я та науковець, це обумовило її призначення на посаду завідувача кафедри. Вона, як завідувач кафедри, багато уваги приділяла педагогічній роботі. Саме Матвєєва Г.П. стала ініціатором атестації слухачів-курсантів, вона розробила та застосувала методику контролю якості читання лекцій.

Перший цикл слухачів кафедри нараховував 33 особи, серед яких проходили навчання головні лікарі Центральних районних лікарень.

Першими викладачами на кафедрі були Дмитрієва З.Д., Дучинський Б.М., Швецов В.С., Соколенко Т.Ф., Ткач Л.І., Мариняко А.З.

Декілька гарних слів хотілось би сказати про кандидата медичних наук Дмитрієву З.Д. Історія кафедри залишила добрі спогади про цього грамотного викладача, яка пройшла школу кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Київського національного інституту імені О.О. Богомольця. На жаль, Зінаїда Дмитрівна пішла з життя і до кінця не розкрила свій талант як вихователь управлінського персоналу.

На той час на кафедру пройшли за конкурсом на посади викладачів Дучинський Б.М., який мав величезний практичний досвід роботи у лікувально-профілактичних закладах, заступник головного лікаря обласної лікарні Швецов В.С., а пізніше викладачами кафедри стали Ткач Л.І., Соколенко Т.Ф. та Мариняка А.З., які до цього часу набували досвіду у наукових та кадрових медичних інститутах. Викладачі постійно працювали над розробкою програм занять, вони намагались постійно тримати зв’язок з кращими медичними закладами м. Києва, постійно шукали передові та ефективні форми роботи.

Історію сучасної кафедри менеджменту не можна розглядати без її творчих зв’язків із Московським центральним інститутом удосконалення лікарів (ректор – М.Д. Ковригіна). У той час цей Інститут успішно виконав наукову роботу на тему «Професійно-посадові вимоги до головного лікаря міської поліклініки (не об’єднаної зі стаціонаром)», тому кафедра із великою зацікавленістю одержувала нові знання з проблем управління амбулаторною допомогою, з ведення медичної документації.

Кафедра працювала над удосконаленням керівників галузі. Здається, що на той час не було жодної професійної проблеми, яка б не розглядалась під час учбового процесу в лекціях чи на практичних заняттях.

Варто зазначити, що кафедра заклала основи підготовки фахівців на тематичних курсах. Останні й на сьогодні є чи не основною формою підготовки фахівців.

Прогресивним явищем стало на кафедрі забезпечення слухачів-курсантів добірками наукової інформації, методичним матеріалом тощо. Курсанти поверталися на робочі місця всебічно озброєні сучасними знаннями та практичними навичками. Така форма навчання і сьогодні є обов ’ язковою.

На кафедрі були актуальними виїзні цикли навчання до Житомирської, Миколаївської, Полтавської, Одеської, Херсонської, Чернівецької областей. Була введена система лекцій керівників охорони здоров ’ я, зокрема Міністра та його заступників.

З 1987 року по 1993 рік кафедру очолював доцент Зелінський Анатолій Миколайович, вихованець Вінницького медінституту (1950), учасник Великої Вітчизняної війни. Він працював першим заступником Міністра охорони здоров ’ я України, мав великий багаж знань і величезний досвід щодо медичного забезпечення осіб похилого віку та постраждалих від аварії на ЧАЕС. Знання Зелінський А.М. застосовував на практиці і ті, що одержав працюючи в УК Компартії України на різних посадах, як куратор охорони здоров ’ я. Нагороджений багатьма орденами та медалями, користувався великим авторитетом серед підлеглих, любив педагогічний процес, володів чи не усіма навичками керівника.

З 1993 по 2000 рр. кафедрою керував Шелюженко Анатолій Олексійович, який до цього працював професором цієї кафедри. Вихованець Харківської медичної школи професор Шелюженко А.О. багато працював в практичній охороні здоров ’ я керівником вищого рангу і мав достатній досвід у організації та управлінні охороною здоров`я.

Був час, а саме з 2000 по 2002 рр., кафедру очолював один з її педагогів – доцент Дучинський Борис Михайлович. Він є вихованцем Київського медичного інституту, кандидатом медичних наук. Декілька років тому пішов з життя. Дучинський Б.М. був досвідченим керівником, принциповим, хорошим другом, завжди допомагав викладачам, маючи величезний багаж знань.

У 2002-2003 роках кафедру очолював доцент Слабкий Геннадій Олексійович, який пізніше став професором, захистив докторську дисертацію. Написав багато наукових праць, присвячених організації (надання) амбулаторно-поліклінічної допомоги. Працював раніше на керівних посадах Донецької області, працював доцентом кафедри управління Донецького медичного університету. Слабкий Г.О. серйозно займався науковою роботою та надрукував понад 350 наукових робіт.

З 2003 року по 2010 рік до керівництва кафедри приступив професор, доктор медичних наук Ледощук Борис Олександрович. Професор Ледощук Б.О. є вихованцем Благовіщенського державного медичного інституту, де він закінчив ординатуру та аспірантуру, у 1975 році захистив кандидатську дисертацію. Працював на керівних посадах закладів охорони здоров ’ я України (заступник головного лікаря Миколаївської обласної лікарні, заступник начальника Управління лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України, керівник медико-санітарної служби атомної енергетики та уранової промисловості Міністерства енергетики). Борис Олександрович учасник ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи 1986-1988 рр. Приймав участь у багатьох міжнародних наукових проектах. Завідувач лабораторії наукового центру радіаційної медицини НАМН України. Він запровадив науково-педагогічну підготовку власних кадрів.

Велику увагу професор Ледощук Б.О. приділяв формуванню нових форм та методів викладання управління охороною здоров’я з використання нових комп’ютерних технологій. За підтримки керівництва університету була створена нова матеріально-технічна база кафедри, створений комп’ютерний клас, мультимедійна демонстрація лекції. Розроблена система автоматизованого обліку курсантів, діловодства. Розроблені нові програми тематичного удосконалення, у тому числі – організація наукових досліджень. До 25-ти років створення кафедри 6 грудня 2007 року була організована та проведена науково-практична конференція з друкованими матеріалами. За часів керівництва Бориса Олександровича на кафедру були запрошені та працювали досвідчені викладачі, такі як Уваренко А.Р., Парій В.Д., Коляденко Н.В., Латишев Є.Є., Нєкрасова Л.С., Митник З.М., які внесли нові знання та практичні навички в роботу кафедри. Професор Уваренко А.Р. розпочав читати курс про науково-інформаційні ресурси; проблемам фінансування кафедри були присвячені лекції професора Парія В.Д.; питанням науково-дослідницької технології присвячував свої лекції професор Чебан В.І., старший викладач Подрушняк В.Б. з успіхом читала лекції, які були присвячені суті формування резерву керівних кадрів галузі. Також на кафедрі з успіхом читались лекції по біоетиці. У доборі кадрів перевага надавалась досвіду та науковому статусу лектора. За період керівництва кафедрою професором Ледощуком Б.О. було сплановано та захищено дві докторські та три кандидатські дисертації, надруковано біля 100 наукових статей та чотири монографії, у тому числі про доказову медицину та клінічну епідеміологію.

З 2010 року по 2012 рік кафедру очолювала проректор з міжнародних зв`язків Національного медичного університету, заслужений працівник охорони здоров’я України, академік Академії наук вищої освіти України, професор, доктор медичних наук Гульчій Олеся Петрівна, яка була представником України у Європейському Бюро ВООЗ.

З приходом до керівництва Гульчій О.П. кафедра отримала новий розвиток, спрямований на впровадження сучасних міжнародних здобутків у підготовці керівного складу закладів охорони здоров`я. Вона була співавтором нової програми післядипломної підготовки керівників медичних закладів за спеціальністю «Управління охороною здоров`я», програма була розроблена в рамках проекту Європейського Союзу «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні».

Олеся Петрівна з урахуванням європейських підходів до організації післядипломної освіти керівників закладів охорони здоров`я була ініціатором перейменування кафедри. З 2010 року кафедра називається «Кафедра менеджменту охорони здоров`я».

З 2012 року по теперішній час кафедру очолює професор, доктор медичних наук Парій Валентин Дмитрович. Професор Парій В.Д. є Президентом Благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», Головою Асоціації лікарняних кас України, Консультантом ДП «Державний експертний центр МОЗ України», Головою Центрального формулярного комітету МОЗ України. Він брав активну участь у розробці Державного формуляру лікарських засобів.

Номінант та дипломант Національної Медичної премії ТОП-100 у медицині 2009 року, лауреат премії НАМН України (2010 рік), Заслужений Лікар України, Секретар експертної групи МОЗ України з питань удосконалення законодавства в сфері охорони здоров ` я в умовах реформування системи охорони здоров ` я.

Валентин Дмитрович член редакції журналів «Східноєвропейський журнал», «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація», «Управління охорони здоров ` я». Лауреат премії НАМН України за 2010 рік за серію наукових праць. Член спеціалізованої вченої Ради Д26.613.07 по захисту докторських дисертацій НМАПО імені П.Л. Шупика. Автор 184 наукових праць, 5 монографій, 4 посібників, 2 патентів на корисну модель, 2 авторських свідоцтв.

Парій В.Д. став ініціатором запровадження дистанційної форми навчання на кафедрі. Він ініціював розроблення та впровадження циклу тематичного удосконалення «Медичне право» та «Управління якості медичної допомоги».

У 2012 році кафедра поповнилася новими фахівцями. Так, за сумісництвом на посаду старшого викладача була прийнята кандидат медичних наук Думенко Тетяна Михайлівна – директор Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводу державної формулярної системи Державного експертного центру МОЗ України. Тетяна Михайлівна в своїх лекціях дає слухачам основні поняття щодо організації формулярної служби в Україні, організації контролю якості наукових досліджень тощо. На посаду старшого викладача зарахована Новічкова Олена Миколаївна, яка є відомим фахівцем в Україні з питань доказової медицини, якості медичної допомоги та безпеки пацієнтів. На посаду доцента зарахований Москаленко Максим Віталійович, який спеціалізується на питаннях маркетингу та стратегічного планування в сфері охорони здоров’я.

За весь час діяльності кафедри підготовлено для галузі охорони здоров`я понад десять тисяч фахівців. Кафедра менеджменту охорони здоров’я дає слухачам знання з доказової медицини та клінічної епідеміології, з організації діяльності лікарняних кас, з фінансових та юридичних питань, з психологічних аспектів управління, з питань маркетингу та менеджменту в охороні здоров ’ я тощо.

На кафедрі здійснюються практичні заняття на базі Клініко-діагностичного центру м. Житомира, на базі Лікарняної бази Житомирської області, на базі клініки «Оберіг». Слухачі-курсанти мають можливість ознайомитися з роботою як державних, так і приватних закладів охорони здоров`я.

 

Альтернативна версія сайту кафедри http://kafedraoyoz.blogspot.com

та ми у фейсбуці – https://www.facebook.com/oyoz.kafedra