НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa фтизіатрії та пульмонології

Видавнича діяльність

За останні 10 років видано 8 підручників, 2 галузевих стандарти, 3 збірники тез науково-практичних конференцій, 8 патентів, 3 інформаційні листи .