НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa фтизіатрії та пульмонології

Студентський науковий гурток

З 1960 року на кафедрі функціонує студентський науковий гурток, першим науковим керівником якого був професор Пилипчук Микола Степанович (заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії, академік Академії наук вищої школи України, доктор медичних наук; автор 250 наукових робіт, у тому числі 10 монографій).

Основний напрям роботи гуртка того часу – удосконалення лікування хворих на туберкульоз і неспецифічні захворювання легень.Робота наукового гуртка характеризувалась різноманітністю напрямків: «Роль вітчизняних вчених у розвитку фтизіатрії», «Поширеність туберкульозу в країнах світу», «Особливості збудника туберкульозу», «Рентгенологічна діагностика туберкульозу», «Удосконалення методів антимікобактеріальної терапії», «Засвоєння методики спірографічних досліджень», «Діагностика легеневого серця», «Згортання крові у хворих на туберкульоз».

Студенти-гуртківці брали участь у всесоюзних, республіканських і міських конференціях, а Прохорович І. В. був нагороджений медаллю (як кращий гуртківець України у 80-тих роках).

Активна наукова робота студентів-гуртківців спостерігається також сьогодні: вони виступають із доповіддями на конференціях, друкують результати своїх наукових доробок у збірниках та фахових медичних журналах. Є студенти-гуртківці нагороджені дипломами за кращу студентську доповідь: Ігумнов Сергій (Дніпропетровськ, 2002 р.), Малютіна В.В. (Київ, 2011, 2012), Зарубіна О.К. (Київ, 2011, 2012), Водяник А. (Київ 2013) .

Важливо відмітити переможців І – ІІ етапів Всеукраїнської студентської олімпіади з фтизіатрії серед студентів ВМНЗ України ІІІ – ІУ рівнів акредитації: Шевченко Лариса Григорівна (11 – 14 квітня 2005 року, І місце),Слободяник Марина Петрівна (25 – 28 квітня 2006 року, І місце), Володько Катерина Михайлівна (24-27 квітня 2007 року, І місце) та студентів Таранчук Валентин Валентинович (11 – 14 квітня 2005 р.) і Куц Андрій Володимирович (25 – 28 квітня 2006 р.), які нагороджені заохочувальними грамотами.

 

З 2010 по 2013 роки студентами підготовлено 65 друкованих наукових робіт у фахових періодичних виданнях та збірках тез наукових конференцій.


Заняття гуртка у бактеріологічній лабораторії