НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa фтизіатрії та пульмонології

Громадська та виховна робота

У 2013-2014 навчальному році під керівництвом викладачів кафедри підготовлено 8 виступів та надруковано тези студентами-кружківцями на міжнародних науково-практичних конференціях:

  • Диплом 1-го ступеня отримав студент-кружківець Водяник А.А. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі наук «Клінічна медицина» за роботу «Дослідження антимікобактеріальної активності фторхінолонів в експерименті» Київ, 21.03.2014р., науковий керівник – професор Петренко В.І.
  • Диплом 3-го ступеня отримав студент-кружківець Водяник А.А. за доповідь на міжнародному науково-практичному конгресі студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини», 23-25.10.2013, Київ.
  • Диплом 3-ступеня отримав студент-кружківець Водяник А.А. 5 (67) за виступ на міжнародному науково-практичному конгресі студентів та молодих вчених « И нтеграция студенческих наук в международное пространство, посвященной 125 летию Асфендиярова». 25-26 квітня, 2014р., Алмати, Казахстан.
  • Диплом 3-го ступеня отримала студентка-кружківець Куліда Т.В. за виступ «Індивідуальний ризик рецидиву туберкульозу за клініко-рентгенологічними даними» на Міжнародному науково- практичному конгрес студентів та молодих вчених, 23-25.10.2013 Київ.

Повністю оновлено 12 стендів з виховної, навчальної, навчально-методичної роботи на кафедрі.

За програмою обміну досвідом з виховної, лікувальної роботи співробітники кафедри фтизіатрії аспірант Радиш Г.В. та магістрант Красюк В.Е. проходили стажування з основ традиційної китайської медицини, м. Ланчжоу, Китай, 10.03.14 – 03.04.14р.

З нагоди міжнародного дня здоров’я підготовлено 3 виступи та надруковано тезиси студентів-кружківців на міжнародній науково-практичній конференції, що організована Товариством молодих вчених та спеціалістів СНТ імені О.А. Киселя, Київ, 7-9 квітня 2014р.

На лекції 19.11.2013р. для студентів 4 курсу медичних факультетів з нагоди заходів до 80-річниці голодомору 1932-1933рр. проголошено вступне слово завідувачем кафедри фтизіатрії та пульмонології, професором Петренко В.І.

Співробітники кафедри проводять виховну і просвітницьку роботу для студентів медичного факультету №3 всіх курсів, чергують в гуртожитку №3 під час свят, державних випускних іспитів.

Налагоджено співпрацю з виховної, навчальної та наукової роботи з Медичною Школою Альперта Університету Браун, США. З 06.06.14р. відбувся візит студента з наукової роботи і співпраці Абдула Вассей на базах кафедр НМУ, в тому числі і кафедри фтизіатрії та пульмонології в рамках виконання науково-дослідної роботи щодо ставлення студентів-медиків до проведення обов’язкових профілактичних щеплень згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні, в тому числі до вакцинації проти туберкульозу.

Кафедра фтизіатрії та пульмонології співпрацює з проектом «Партнерство в контролі за туберкульозом в Україні», що впроваджується організацією PATH , США. В рамках співпраці було проведено зустріч з керівником проекту 05.04.2014р., видається журнал «Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція».

Завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології, професор Петренко В.І. брав участь у закладанні липової алеї в пам’ять про героїв «Небесної сотні», 12.04.2014р.

Співробітники кафедри та студенти-кружківці брали участь у молодіжному заході «Трикутний стіл «Профілактика серцево-судинних захворювань. Бігом від інфаркту», присвячену 100-річчю з дня народження М.М. Амосова, Київ, 17.12.2013р.; науково-просвітницькому заході по профілактиці серцево-судинних захворювань «Серця молоді», 20.05.2014р.