НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти

Співробітники кафедри

Губська Олена Юріївна, д. мед. н., професор

Профіль вченого:

Researcher ID  – AAF-1611-2019

 

SCOPUS/ORCID:  Author ID – 57202053164

 

ORCID : https://orcid.org/0000-0003-1083-2903

 

Google Academy – https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=xqyeJKQAAAAJ

 

Закінчила Державний медичний університет імені О.О. Богомольця у 1993 р. з дипломом із відзнакою за спеціальністю «лікувальна справа». Того ж року почала працювати молодшим науковим співробітником кафедри факультетської терапії НМУ, вступила до магістратури, яку закінчила у 1995 р., виконавши свою першу наукову роботу. З 1995 р. працювала на кафедрі внутрішньої медицини №1 асистентом. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Клініко-експериментальне застосування препарату Нормазе у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки». З 2003 р. працювала на посаді доцента кафедри. Вчене звання доцента присвоєно у 2005 р. Виконала та захистила докторську дисертацію за темою «Целіакія: поширеність, особливості клінічного перебігу, діагностики, лікування та одужання хворих». З 2011 по 2015 рік працювала на посаді професора кафедри внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О.Богомольця. Вчене звання професора отримала у 2014 р.

Протягом усього часу виконувала педагогічну роботу – працювала зі студентами 4-6 курсів медичних факультетів НМУ імені О.О.Богомольця. Педагогічний стаж – 24,5 роки.

З 2003 р. виконувала обов’язки відповідального за наукову роботу кафедри. З 2009 по 20013 рр. була членом спеціалізованої вченої ради 26.03.09 при НМУ імені О.О.Богомольця. З 2014 року виконує обов’язки відповідального секретаря ВГО «Українське товариство терапевтів».

Губська О.Ю. заснувала та працює науковим консультантом Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка целіакії». Є дійсним членом міжнародних гастроентерологічних спільнот – AG A (American Gastroenterological Association) та ISSCD (International Society of Study of Celiac disease). Є модератором українських науково-практичних конференцій, у тому числ і – з міжнародною участю. Неодноразово була призером міжнародних конкурсів наукових робіт, отримувала гранти Всесвітньої гастроентерологічної асоціації.

Має понад 100 публікації, з них 94 – наукових та 5 навчально-методичного характеру; 7 в іноземних виданнях; 3 патенти; 4 методичних рекомендацій, 1 монографію, посібник для пацієнтів.

Губська О.Ю. є лікарем вищої категорії за спеціальностями «Терапія» та «Гастроентерологія». У 2004 р. була відзначена почесною грамотою МОЗ України «За вагомий внесок в охорону здоров’я України».

У 2014 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія» в МАУП.

З серпня 2015 р. працює на посаді завідувача кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ.

 
Зайцев Ігор Анатолійович, д. мед. н., професор

Закінчив в 1986 році медичний факультет Донецького медичного інституту ім. М.Горького за спеціальністю «лікарська справа».

Навчався в клінічній ордінатурі за спеціальністю «інфекційні хвороби» (з 1986 по 1989 р.), а потім – в аспірантурі за спеціальністю «інфекційні хвороби» (з 1989 по 1991) при кафедрі інфекційних хвороб Донецького державного медичного інституту ім.М.Горького.

З 1991 року працював асистентом кафедри інфекційних хвороб Донецького державного медичного інституту, з 1994р. – доцентом кафедри, з 2000 по 2014 рр. – завідувачем цієї ж кафедри. З 1 грудня 2014 року працює професором кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ліквородинамічні порушення та їх медикаментозна корекція при менінгітах різної етіології» за фахом 14.00.10 – інфекційні хвороби. У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему «Клінічні прояви, патогенез та лікування внутрішньочерепної гіпертензії при менінгітах різної этіології».

Вчене звання доцента присвоєно у 1996 р., доктора медичних наук – у 2003 році.

Загальний стаж роботи за спеціальністю – 34 роки. Науково-педагогічний стаж – 30 років.

Є автором понад 250 наукових робіт.

Є науковим керівником 2 кандидатських дисертацій та 2 робіт магістрів медицини, наразі під його керівництвом виконується 1 кандидатська дисертаційна робота.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “інфекційні хвороби”. У 1994 р. брав участь у ліквідації спалаху холери в республіці Крим.

З серпня 2015 року – професор кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця, відповідальний за наукову роботу.

 
Гречківська Наталія Володимирівна, д. мед. н., професор

1990р. – закінчила з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця.

1990-1992 рр. – навчання в клінічній ординатурі за спеціальністю: «Внутрішні та професійні хвороби».

1992-1997 рр. – аспірантура за спеціальністю: «Професійні хвороби».

2000 р. – присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук.

2014 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НМАПО імені П.Л.Шупика.

2015 рік – присуджено науковий ступінь доктора медичних наук. Тема дисертації: «Медико-санітарне забезпечення працюючих великих промислових центрів в сучасних умовах»

1997-2012 рр. – асистент кафедри гігієни праці та професійних захворювань НМУ імені О.О.Богомольця, заснованої професором Є.І.Ліхтенштейном.

2012-2019 рр. – доцент кафедри Медицини праці, психофізіології та медичної екології Національної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

З 2019 р. і дотепер – професор кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця..

З 1990 року працює в практичній охороні здоров’я лікарем-профпатологом, має вищу кваліфікаційну категорію.

 

Впродовж 2014-2019 рр. підготовлено на циклах спеціалізації понад 100 лікарів – здобувачів післядипломної освіти з різних регіонів України за напрямком «Професійна патологія».

Основні наукові інтереси пов’язані з напрямками спеціальності «Професійна патологія» та «Організація та управління охороною здоров’я».

 

Спільно з спеціалістами програмного забезпечення брала участь у розробці концептуальної моделі комп’ютерної програми «Інформаційна система «Профілактичні медичні огляди» («ІС«ПМО») щодо збирання, обробки, збереження та аналізу інформації за результатами ПМО та визначення критеріїв диспансеризації працівників за результатами медичних оглядів для удосконалення роботи медичних комісій (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру №45519 від 06.09.2012 р).

Здійснила розробку системи профпатологічної допомоги працюючому населенню в Україні та розробила алгоритм надання медичної допомоги працюючим з визначенням нових організаційних форм надання (спеціалізованої) профпатологічної допомоги, етапів та обсягу медичної допомоги (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру №57362 від 24.11.2014 р).

Розробила критерії диспансеризації за результатами профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці та паспорт медичної комісії закладу охорони здоров’я, на базі якого функціонує медична комісія з проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

Автором безпосередньо розроблена та підготовлена програма підготовки лікарів зі спеціальності «Професійна патологія».

Результати наукового дослідження впроваджені в роботу ЗОЗ м. Києва (47 актів впровадження), Ужгородської (акт впровадження від 25.12.2013 р.), Дніпропетровської (акт впровадження від 24.11.2014 р.), Львівської (акт впровадження від 01.04.2015 р.) областей та м. Червоноград (акт впровадження від 19.03.2014 р.).

Опубліковано понад 50 наукових праць, 2 авторських свідоцтва на комп’ютерну програму «Профілактичні медичні огляди» та структурно-функціональну модель медичної допомоги працюючим.

Являється співавтором наукової монографії «Медична допомога працівникам: проблеми та їх вирішення.

Автором 4 типових та 10 робочих навчальних програм з навчальної дисципліни «Професійна патологія».

З 2010 р. є головним експертом ДОЗ м.Києва з питань професійної патології та очолює лікарсько-експертну комісію з питань професійної патології Міського центру профпатології м.Києва.

З 2018 року очолює ГО «Всеукраїнська асоціація лікарів-профпатологів та лікарів медицини праці».

 
Таран Анатолій Іванович, к. мед. н., доцент

Профіль вченого:

 

ORCID: 0000-0003-4475-6312

 

Scopus Author ID: 7004465199

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.

 

Закінчив Київський медичний інститут в 1969 році. В тому же році вступив до клінічної ординатури з нефрології у відділ терапевтичної нефрології КНДІ урології, після закінчення якої працював молодшим науковим співробітником в КНДІ медичних проблем фізкультури, а з липня 1972 р. лікарем-нефрологом в відділенні гемодіалізу і трансплантації нирки, в терапевтичної нефрології Київського НДІ урології. В 1976-78 рр. працював в відділенні реанімації міської клінічної лікарні №14.

Захистив кандидатську дисертацію в 1978 році, в листопаді того ж року був зарахований на посаду асистента кафедри госпітальної терапії №2 Київського медичного інституту.

У 1988 р. був відряджений в НР Ангола як лікар-консультант. Працював до 1992 р. в університетських госпіталях у якості завідувача відділень терапії, інтенсивної терапії і реанімації; керував бригадою лікарів на чергуваннях з ургентної допомоги.

У 1992 року повернувся до роботи асистента на кафедру внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О.Богомольця. В 1993-2015 рр. – доцент цієї ж кафедри на базі Центрального госпіталю МВС України.

Протягом 20 років викладав інтернам за спеціальностями «лікар швидкої допомоги» і «лікар-терапевт», консультував в спеціалізованих відділеннях (кардіології, пульмонології, гастроентерології), в хірургічних, реанімаційному, надавав консультативну допомогу в інших лікувальних установах м. Києва та інших міст України.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “терапія”.

А.І. Таран є автором понад 90 наукових робіт. Нагороджений почесною грамотою МОЗ України (2010) і відзнакою МВС України «За сприяння органам внутрішніх справ» (2009), має Подяку МОЗ України (2014).

Загальний педагогічний стаж – 41 рік.

З серпня 2015 року – доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця.

 

 

 

 
Кірієнко Валентина Теодорівна, к. мед. н., доцент

Профіль вченого:

 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=HI4XnOQAAAAJ

 

 

Закінчила в 1997 році Донецький державний медичний університет ім. М. Горького. Після закінчення інтернатури в 1998 році за фахом інфекційні хвороби, працювала лікарем-інфекціоністом у ЦРЛ м. Теребовля Тернопільської області.

В 2001-2014 рр. – асистент,  з вересня 2014 року по липень 2015 р. – доцент кафедри епідеміології та інфекційних хвороб ДонНМУ ім. М. Горького.

У 2011 р. у спеціалізованій вченій раді при Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.13 – “Інфекційні хвороби”, 17 лютого 2012 року присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук.

Має сертифікат про закінчення курсів з вивчення англійської мови, отриманий в центрі АРПІ в 2009 році.

У 2013 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації в галузі якості, прослухавши курс «Система менеджменту якості освітньої установи».

Має 58 друкованих наукових праць, співавтор 5-х навчальних посібників: 3-х для англомовних студентів, виданих з грифом Центрального методкабінету МОЗ України, 2-х навчальних посібників для лікарів-інтернів, одну статтю з проблем педагогіки.

Має вищу категорію за фахом «інфекційні хвороби».

З 2001 по 2014 рр. виконувала консультативну роботу на базі інфекційного відділення ЦМКЛ №1 м. Донецька. Працювала лікарем-консультантом в Донецькому обласному центрі екстреної медичної допомоги. У 2013 році пройшла курси з еластометрії печінки на апараті «Фіброскан».

З січня 2015 року була постійним консультантом інфекційного відділення КМУ №1 м. Краматорська.

Стаж науково-педагогічної роботи складає 19 років. Стаж роботи за спеціальністю «інфекційні хвороби » – 22 роки.

З серпня 2015 року – доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця, профорг кафедри.

 

 
Родіонова Ірина Олександрівна, к. мед. н., доцент

Закінчила в 1998 році Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. Після закінчення інтернатури в 1999 році, працювала в Київський міський клінічній лікарні №9 у гематологічному відділенні. Аспірантка 2001-2005 рр. імуноцитохімічного відділу НДІ проблем патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького, достроково захистила кандидатську дисертацію.

У 2001-2006 рр. за сумісництвом, а в 2006-2015 рр. на постійній основі працювала асистентом кафедри внутрішньої медицини №3.

Має другу вищу освіту, в 1997 році закінчила Національний університет імені Тараса Шевченка зі спеціальністю “біолог-генетик”.

Науково-педагогічний стаж – 19 років.

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом: “гематологія”.

Є автором понад 40 друкованих робіт, співавтор посібника для студентів та лікарів-інтернів: “Діагностика та лікування захворювань системи крові” – 2011р. у 2-х частинах, а також співавтор Порадника лікарю загальної практики “Внутрішня медицина” – 2014р. за редакцією професора Свінціцького А.С.

З 2014 року працювала замісником декана по роботі з іноземними студентами.

З серпня 2015 року – доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця, секретар кафедри.

 

 
Карпенко Олександр Іванович, к. мед. н., доцент

Закінчив в 1983 р. лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця.

Після закінчення інституту працював лікарем терапевтичного відділення (1984-1987), завідувачем кардіологічним відділенням №2 (ревматології, 1987-1993 р.), завідувачем відділення невідкладної кардіології (з 1993 р. по теперішній час) Київської міської клінічної лікарні №1.

Навчався в заочній аспірантурі за спеціальністю «Клінічна алергологія та імунологія» (1990-1995 р.) в НДІ фтизіатрії та пульмонології ім. акад. Ф.Г. Яновського. В 1996 р. захистив кандидатську дисертацію „Застосування форідону, каптопрілу та метопрололу в комплексній терапії артеріальної гіпертензії у хворих на бронхіальну астму та хронічний обструктивний бронхіт” за спеціальністю «Пульмонологія».

У 2004-2012 рр. – завідувач кафедри внутрішньої медицини приватного навчального закладу Інститут екології та медицини за сумісництвом, з 2012 р. – професор кафедри хірургічних та внутрішніх хвороб ПВНЗ ІІІ рівня акредитації Міжнародна академія екології та медицини за сумісництвом.

Є автором понад 80 робіт, в тому числі в провідних міжнародних виданнях.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “кардіологія”. Член Європейського та Українського товариств кардіологів.

У 2012 році присвоєно Почесне звання «Заслужений лікар України».

З вересня 2015 р. – доцент (за сумісництвом) кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця.

 
 krasuk Красюк Едуард Костянтинович, к. мед. н., доцент

Закінчив в 1988 році Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». Після закінчення інтернатури в 1989 році за фахом «внутрішні хвороби»,  працював лікарем-нефрологом відділення гемодіалізу   Київської міської клінічної лікарні №3.

З 2002 р. по теперішній час працює директором Київського науково-практичного центру нефрології та діалізу Київської міської клінічної лікарні №3.

У 2007р. у спеціалізованій вченій раді Харківського державного медичного університету МОЗ України захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “внутрішні хвороби”, 18 січня 2007 року присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук.

Красюк Едуард Костянтинович  має  понад 100 друкованих наукових праць у моно- та співавторстві. З 2006 р. по 2010 р. працював асистентом кафедри сімейної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Красюк Едуард Костянтинович  має вищу категорію за фахом «нефрологія». Стаж роботи за спеціальністю «нефрологія» – 33 роки. Стаж науково-педагогічної роботи складає 10 років.

З жовтня 2016 року – доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця.

 
Панін Артем Валерійович, к. мед. н., асистент

Закінчив Луганський державний медичний університет в 2002 р. за спеціальністю «лікувальна справа».

Досвід роботи: З серпня 2002 по червень 2003 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «терапія» на кафедрі терапії і кардіології ФПО Дніпропетровської державної медичної академії. 2003-2011 рр. – лікар-ревматолог ДЗ «Дорожня клінічна лікарня №2 ст. Київ» ДТГО «Південно-Західна залізниця»; 2011 р. – 2015 р. – лікар-ревматолог, лікар-імунолог консультативно-діагностичного центру КЗ «Криворізька міська поліклініка №5» Дніпропетровської обласної ради; 2015 р. – жовтень 2016 р. – асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ ім. О.О. Богомольця, лікар-ревматолог відділення кардіології і ревматології консультативної поліклініки  Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. В 2011-2015 рр. – головний спеціаліст-терапевт та головний позаштатний спеціаліст з клінічної імунології УОЗ виконкому Криворізької міської ради.

2005 р. – спеціалізація з ревматології на кафедрі терапії і ревматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ; 2011 р. – спеціалізація з клінічної імунології, кафедра клінічної імунології та алергології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ; 2014 р. – спеціалізація з ультразвукової діагностики, кафедра променевої терапії та ультразвукової діагностики ЗМАПО, м. Запоріжжя. 11.04 – 06.05. 2016 р. – психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти, НМУ ім. О.О. Богомольця, ФПК викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти.

Наукова діяльність: 2010 р. – захист дисертаційної роботи  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки і резервних можливостей мікроциркуляторного  русла у хворих на анкілозивний спондилоартрит: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування»; опубліковано більше 20 наукових праць, серед яких 1 монографія «Суглобовий синдром в практиці сімейного лікаря» (у співавторстві), методичні рекомендації для лікарів «Сучасні методи лабораторної діагностики в ревматології».

Відповідальний за навчально-методичну роботу на кафедрі.

 
 alexeeva Алексєєва Вікторія В’ячеславівна, к. мед. н., асистент

Профіль вченого:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=UvDfiRcAAAAJ

 

У 2005 році закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». В 2007 р. закінчила інтернатуру за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина» на кафедрі внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. У 2007-2008 рр. пройшла спеціалізацію  “терапія”, «кардіологія», 2010 р. –  «нефрологія».

У 2007-2008 рр  працювала лікарем-терапевтом приймального відділення Київської міської клінічної лікарні №3. У 2008-2016 рр. працювала завідувачем приймального відділення Київської міської клінічної лікарні №3.

За внутрішнім сумісництвом працювала лікарем-кардіологом в кардіологічному відділенні з 2008 по 2010 рік, з 2010 по 2012 лікарем-нефрологом в КНПЦН.

У 2009-2015 рр. навчалася в аспірантурі ДУ “Інститут нефрології НАМН України», була виконана дисертація «Вплив кверцетину на прогресування хронічної хвороби нирок».  В 2015 р. у спеціалізованій вченій раді ДУ “Інститут нефрології НАМН України» захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “нефрологія”, 29 вересня 2015 року присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук. Автор 25 друкованих робіт в моно- та співавторстві, серед них: статей – 6, патент на корисну модель – 1, тез доповідей – 17  та інформаційний лист  про нововведення в системі охорони здоров’я «Спосіб лікування хворих на хронічну хворобу нирок II-IV стадій».

Має першу категорію за  фахом «терапія».

Науково-педагогічний стаж – 6 років. Стаж роботи за спеціальністю «Терапія» – 14 років.

З серпня 2016 року – асистент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця.

 
Лавренчук Ірина Олегівна, к. мед. н., асистент

Закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» у 2010 році. У 2016 р. закінчила клінічну ординатуру на кафедрі терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології ПДО. Працює лікарем-кардіологом у Центральному госпіталі МВС України. Член Європейської асоціації серцевої недостатності. З серпня 2016 року – асистент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця,  кафедри.

 
kuzminets Кузьмінець Андрій Анатолійович, аспірант денної форми навчання за спеціалізацією «Внутрішні хвороби».

Тема дисертації «Діагностичні можливості неінвазивних біомаркерів при медикаметозних ураженнях кишковика у хворих на остеоартрит».

 

Профіль вченого:

ORCID: 0000-0001-6400-1027

ResearcherID: G-3903-2019

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=g1HCgEcAAAAJ

 
Забара Анна Андріївна, старший лаборант кафедри