НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти

Співробітники кафедри

Доктор медичних наук, професор Губська Олена Юріївна, закінчила Державний медичний університет імені О.О.Богомольця у 1993р. з дипломом з відзнакою за спеціальністю «лікувальна справа». Того ж року почала працювати молодшим науковим співробітником кафедри факультетської терапії НМУ, в ступила до магістратури, яку закінчила у 1995 р., виконавши свою першу наукову роботу. З 1995 р. працювала на кафедрі внутрішньої медицини №1 асистентом. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Клініко-експериментальне застосування препарату Нормазе у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки». З 2003р. працювала на посаді доцента кафедри. Вчене звання доцента присвоєне у 20 0 5р. Виконала та захистила докторську дисертацію за темою «Целіакія: поширеність, особливості клінічного перебігу, діагностики, лікування та одужання хворих». З 2011 по 2015 рік працювала на посаді професора кафедри внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О.Богомольця. Вчене звання професора отримала у 2014 р.

Протягом усього часу виконувала педагогічну роботу – працювала зі студентами 4-6 курсів медичних факультетів НМУ імені О.О.Богомольця. Педагогічний стаж – 19,5 років.

З 2003р. виконувала обов’язки відповідального за наукову роботу кафедри. З 2009 по 20013р.р. була членом спеціалізованої вченої ради Д.26.003.09 при НМУ імені О.О.Богомольця. З 2014 року виконує обов’язки відповідального секретаря ВГО «Українське товариство терапевтів».

Губська О.Ю. заснувала та працює науковим консультантом Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка целіакії». Є дійсним членом міжнародних гастроентерологічних спільнот – AG A ( American Gastroenterological Association ) та ISSCD ( International Society of Study of Celiac disease ). Є модератором українських науково-практичних конференц і й, у тому числ і – з м і жнародною участю . Неодноразово була призером міжнародних конкурсів наукових робіт, отримувала гранти Всесвітньої гастроентерологічної асоціації.

Має більше, ніж 100 публікації, з них 94 – наукових та 5 навчально-методичного характеру; 7 в іноземних виданнях; 3 патенти; 4 методичних рекомендацій, 1 монографію, посібник для пацієнтів.

Губська О.Ю. є лікарем вищої категорії за спеціальностями «Терапія» та «Гастроентерологія». У 2004 р. була відзначена почесною грамотою МОЗ України «За вагомий внесок в охорону здоров’я України».

У 2014 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія» в МАУП.

З 03.08.2015р. працює на посаді завідувача кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ.

Доктор медичних наук, професор кафедри Зайцев Ігор Анатолійович закінчив в 1986 році медичний факультет Донецького медичного інституту ім. М.Горького за спеціальністю «лікарська справа».

Після закінчення інституту навчався в клінічній ордінатурі за спеціальністю «інфекційні хвороби» (з1986 по 1989 р.), а потім – в аспірантурі за спеціальністю «інфекційні хвороби» (з 1989 по 1991) при кафедрі інфекційних хвороб Донецького державного медичного інституту ім.М.Горького.

З 1991 року працював асистентом кафедри інфекційних хвороб Донецького державного медичного інституту, з 1994р. – доцентом кафедри, з 2000 по 2014 рр. – завідувачем цієї ж кафедри. З 1 грудня 2014 року працює професором кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ліквородинамічні порушення та їх медикаментозна корекція при менінгітах різної етіології» за фахом 14.00.10 – інфекційні хвороби. У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему «Клінічні прояви, патогенез та лікування внутрішньочерепної гіпертензії при менінгітах різної этіології».

Вчене звання доцента присвоєно у 1996 р., доктора медичних наук – у 2003 році.

Загальний стаж роботи за спеціальністю – 29 років. Науково-педагогічний стаж – 26 років.

Є автором понад 200 наукових робіт.

Є науковим керівником 1 кандидатської дисертації та 2 робіт магістрів медицини, в даний під його керівництвом виконується 1 кандидатська дисертаційна робота.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “інфекційні хвороби”. У 1994 р. приймав участь в ліквідації спалаху холери в республіці Крим.

З серпня 2015 року – професор кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця, відповідальний за наукову роботу.

Кандидат медичних наук, доцент кафедри Таран Анатолій Іванович закінчив Київський медичний інститут в 1969 році. В тому же році вступив до клінічної ординатури з нефрології у відділ терапевтичної нефрології КНДІ урології, після закінчення якої працював молодшим науковим співробітником в КНДІ медичних проблем фізкультури, а з липня 1972 р. лікарем–нефрологом в відділені гемодіалізу і трансплантації нирки, в терапевтичної нефрології Київського НДІ урології . В 1976-78 рр. працював в відділенні реанімації міської клінічної лікарні №14.

Захистив кандидатську дисертацію в 1978 році, в листопаді того ж року був зарахований на посаду асистента кафедри госпітальної терапії №2 Київського медичного інституту.

В 1988 р. був відряджений в НР Ангола, як лікар консультант. Працював до 1992 р. в університетських госпіталях у якості завідувача відділень терапії, інтенсивної терапії і реанімації; керував бригадою лікарів на чергуваннях з ургентної допомоги.

В 1992 року повернувся до роботи асистента на кафедру внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О.Богомольця . В 1993-2015 – доцент цієї ж кафедри на базі Центрального госпіталю МВС України.

Протягом 20 років викладав інтернам за спеціальностями «лікар швидкої допомоги» і «лікар-терапевт», консультував в спеціалізованих відділеннях (кардіології, пульмонології, гастроентерології), в хірургічних, реанімаційному, надавав консультативну допомогу в інших лікувальних установах м Києва та інших міст України.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “терапія”.

А.І. Таран є автором понад 90 наукових робіт. Нагороджений почесною грамотою МОЗ України (2010) і відзнакою МВС України «За сприяння органам внутрішніх справ» (2009), має Подяку МОЗ України (2014).

Загальний педагогічний стаж – 36 років.

З серпня 2015 року – доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця.

 

 

 

Кандидат медичних наук, доцент кафедри Кірієнко Валентина Теодорівна закінчила в 1997 році Донецький державний медичний університет ім. М. Горького. По закінченню інтернатури в 1998 році за фахом інфекційні хвороби , працювала лікарем-інфекціоністом у ЦРЛ м. Теребовля, Тернопільської області.

В 2001-2014 р.р. – асистент, з вересня 2014 року по липень 2015 р. – доцент кафедри епідеміології та інфекційних хвороб ДонНМУ ім. М. Горького.

В 2011 р. у спеціалізованій вченій раді при Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.13 – “Інфекційні хвороби”, 17 лютого 2012 року присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук.

Має сертифікат про закінчення курсів з вивчення англійської мови, отриманий в центрі АРПІ в 2009 році.

У 2013 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації в галузі якості, прослухавши курс «Система менеджменту якості освітньої установи».

Має 58 друкованих наукових праць, співавтор 5-х навчальних посібників: 3-х для англомовних студентів, виданих з грифом Центрального методкабінету МОЗ України, 2-х навчальних посібників для лікарів – інтернів, одну статтю з проблем педагогіки.

М ає вищу категорію за фахом «інфекційні хвороби».

З 2001 по 2014 рр. виконувала консультативну роботу на базі інфекційного відділення ЦМКЛ №1 м. Донецька. Працювала лікарем-консультантом в Донецькому обласному центрі екстреної медичної допомоги. У 2013 році пройшла курси з еластометріі печінки на апараті «Фіброскан».

З січня 2015 року була постійним консультантом інфекційного відділення КМУ №1 м. Краматорська.

Стаж науково-педагогічної роботи складає 14 років. Стаж роботи за спеціальністю «інфекційні хвороби » – 17 років.

З серпня 2015 року – доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця, профорг кафедри.

 

Кандидат медичних наук, доцент кафедри Родіонова Ірина Олександрівна закінчила в 1998 році Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. По закінченню інтернатури в 1999 році, працювала в Київський міський клінічній лікарні №9 у гематологічному відділенні. Аспірантка 2001-2005 рр. імуноцитохімічного відділу НДІ проблем патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького, достроково захистила кандидатську дисертацію.

В 2001-2006 р.р. за сумісництвом, а в 2006-2015 р.р. на постійній основі працювала асистентом кафедри внутрішньої медицини №3.

Має другу вищу освіту, в 1997 році закінчила Національний університет ім. Тараса Шевченка зі спеціальністю: “біолог-генетик”.

Науково-педагогічний стаж – 14 років.

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом: “гематологія”.

Є автором понад 40 друкованих робіт, співавтор посібника для студентів та лікарів-інтернів: “Діагностика та лікування захворювань системи крові” – 2011р. в 2-х частинах, а також співавтор Порадника лікарю загальної практики “Внутрішня медицина” – 2014р. за редакцією професора Свінціцького А.С.

З 2014 року – замісник декана по роботі з іноземними студентами.

З серпня 2015 року – доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця, секретар кафедри.

 

Кандидат медичних наук, доцент Карпенко Олександр Іванович закінчив в 1983 р. лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця.

Після закінчення інституту працював лікарем терапевтичного відділення (1984-1987), завідуючими кардіологічним відділенням №2 (ревматології, 1987-1993 р.), завідуючим відділення невідкладної кардіології (з 1993 р. по теперішній час) Київської міської клінічної лікарні №1.

Навчався в заочній аспірантурі за спеціальністю «Клінічна алергологія та імунологія» (1990-1995 р.) в НДІ фтизіатрії та пульмонології ім. акад. Ф.Г. Яновського. В 1996 р. захистив кандидатську дисертацію „Застосування форідону, каптопрілу та метопрололу в комплексній терапії артеріальної гіпертензії у хворих на бронхіальну астму та хронічний обструктивний бронхіт” за спеціальністю «Пульмонологія».

В 2004-2012 р.р. – завідувач кафедри внутрішньої медицини приватного навчального закладу Інститут екології та медицини за сумісництвом, з 2012 –професор кафедри хірургічних та внутрішніх хвороб ПВНЗ ІІІ рівня акредитації Міжнародна академія екології та медицини за сумісництвом.

Є автором понад 80 робіт в тому числі в провідних міжнародних виданнях.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “кардіологія”. Член Європейського та Українського товариств кардіологів.

В 2012 році присвоєне Почесне звання «Заслужений лікар України».

З вересня 2015 р. – доцент (за сумісництвом) кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця .

 krasuk

Кандидат медичних наук, доцент Красюк Едуард Костянтинович  закінчив в 1988 році Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». По закінченню інтернатури в 1989 році за фахом «внутрішні хвороби»,  працював лікарем-нефрологом відділення гемодіалізу   Київської міської клінічної лікарні №3.

З 2002р. по теперішній час працює директором Київського науково-практичного центру нефрології та діалізу Київської міської клінічної лікарні №3.

В 2007р. у спеціалізованій вченій раді Харківського державного медичного університету МОЗ України захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Внутрішні хвороби”, 18 січня 2007 року присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук.

Красюк Едуард Костянтинович  має  понад 100 друкованих наукових праць в моно- та співавторстві. З 2006р. по 2010 р. працював асистентом кафедри сімейної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Красюк Едуард Костянтинович  має вищу категорію за фахом «нефрологія». Стаж роботи за спеціальністю «нефрологія» – 28 років. Стаж науково-педагогічної роботи складає 5 років.

З жовтня 2016 року – доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця.

 

Кандидат медичних наук, асистент Панін Артем Валерійович, 1979 р.н., закінчив Луганський державний медичний університет в 2002 р. за спеціальністю «лікувальна справа».

Досвід роботи: З серпня 2002 по червень 2003 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «Терапія» на кафедрі терапії і кардіології ФПО Дніпропетровської державної медичної академії. 2003 – 2011 рр. – лікар-ревматолог ДЗ «Дорожня клінічна лікарня №2 ст. Київ» ДТГО «Південно-Західна залізниця»; 2011 р. – 2015 р. – лікар-ревматолог, лікар-імунолог консультативно-діагностичного центру КЗ «Криворізька міська поліклініка №5» Дніпропетровської обласної ради; 2015 р. – жовтень 2016 р. – асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ ім. О.О. Богомольця, лікар-ревматолог відділення кардіології і ревматології консультативної поліклініки  Олександрівської клінічної лікарні м. Києва; В 2011 – 2015 рр. – головний спеціаліст-терапевт та головний позаштатний спеціаліст з клінічної імунології УОЗ виконкому Криворізької міської ради.

2005 р. – спеціалізація з ревматології на кафедрі терапії і ревматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ; 2011 р. – спеціалізація з клінічної імунології, кафедра клінічної імунології та алергології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ; 2014 р. – спеціалізація з ультразвукової діагностики, кафедра променевої терапії та ультразвукової діагностики ЗМАПО, м. Запоріжжя. 11.04 – 06.05. 2016 р. – психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти, НМУ ім. О.О. Богомольця, ФПК викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти.

Наукова діяльність: 2010 р. – захист дисертаційної роботи  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки і резервних можливостей мікроциркуляторного  русла у хворих на анкілозивний спондилоартрит: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування»; опубліковано більше 20 наукових праць, серед яких 1 монографія «Суглобовий синдром в практиці сімейного лікаря» (у співавторстві), методичні рекомендації для лікарів «Сучасні методи лабораторної діагностики в ревматології».

 alexeeva

Кандидат медичних наук, асистент Алексєєва Вікторія В’ячеславівна в 2005 році закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа». В 2007 р. закінчила інтернатуру за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» на кафедрі внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. В 2007-2008 рр. пройшла спеціалізацію  “Терапія”, «Кардіологія», 2010 р. –  «Нефрологія».

В 2007-2008 рр  працювала лікарем терапевтом приймального відділення Київської міської клінічної лікарні №3. В 2008-2016 рр. працювала завідувачем приймального відділення Київської міської клінічної лікарні №3.

За внутрішнім сумісництвом працювала лікарем-кардіологом в кардіологічному відділенні з 2008 по 2010 рік, з 2010 по 2012 лікарем-нефрологом в КНПЦН та Д.

В 2009-2015 рр. навчалась в аспірантурі ДУ “Інститут нефрології НАМН України», була виконана дисертація «Вплив кверцетину на прогресування хронічної хвороби нирок».  В 2015 р. у спеціалізованій вченій раді ДУ “Інститут нефрології НАМН України» захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Нефрологія”, 29 вересня 2015 року присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук. Автор 25 друкованих робіт в моно- та співавторстві, серед них: статей – 6, патент на корисну модель – 1, тез доповідей – 17  та інформаційний лист  про нововведення в системі охорони здоров’я «Спосіб лікування хворих на хронічну хворобу нирок II-IV стадій».

Має першу категорію за  фахом «Терапія».

Науково-педагогічний стаж – 1 рік. Стаж роботи за спеціальністю «Терапія» – 9 років.

З серпня 2016 року – асистент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця,  кафедри, відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі

kuzminets Кузьмінець Андрій Анатолійович, аспірант денної форми навчання за спеціалізацією «Внутрішні хвороби».
alyanova Альянова Тетяна Сергіївна, аспірант денної форми навчання за спеціалізацією «Внутрішні хвороби»