НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти

Наукова робота

На кафедрі терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти виконується ініціативно-пошукова науково-дослідна робота за темою: “Удосконалення лікування патології внутрішніх органів шляхом синдромологічної діагностики в клініці внутрішніх та інфекційних хвороб” (№ реєстрації – 0116U000120, термін виконання – 2016-2018 рр.)
У рамках виконання НДР магістрантами кафедри виконані роботи за темами:
1) Вплив вегетаріанських дієт на розвиток депресії.
2) Ураження нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, асоційовані із застосуванням ацетилсаліцилової кислоти, у кардіологічних хворих.
3)Порівняння рівня фекального кальпротектину у кардіологічних пацієнтів, що приймають традиційні препарати ацетилсаліцилової кислоти або її магній-вмістні форми.
4) Вивчення впливу патології печінки на когнітивні функції та психоемоційний стан пацієнтів.

Затверджені теми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії:

1) Функціональна диспепсія: клініко-патогенетичні особливості перебігу та диференційований підхід до лікування.
2) Клініко-патогнетичне обгрунтування профілактики та лікування медикаментозних уражень кишковика у хворих на остеоартрит.
Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної совіти була нагороджена Подякою за активну участь у розвитку студентської науки в Університеті.
Щиро дякуємо за високу оцінки нашої роботи!
gramota