НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти

Наукова робота

Відповідальний співробітник: Зайцев Ігор Анатолійович, д. мед. н., професор.

Клінічна база: Головний військовий клінічний госпіталь.

На кафедрі терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти виконується ініціативно-пошукова науково-дослідна робота за темою: “Удосконалення лікування патології внутрішніх органів шляхом синдромологічної діагностики в клініці внутрішніх та інфекційних хвороб” (№ реєстрації – 0116U000120, термін виконання – 2016-2018 рр.)

У рамках виконання НДР магістрантами кафедри виконано роботи за темами:

1) Вплив вегетаріанських дієт на розвиток депресії.

2) Ураження нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, асоційовані із застосуванням ацетилсаліцилової кислоти, у кардіологічних хворих.

3) Порівняння рівня фекального кальпротектину у кардіологічних пацієнтів, що приймають традиційні препарати ацетилсаліцилової кислоти або її магній-вмістні форми.

4) Вивчення впливу патології печінки на когнітивні функції та психоемоційний стан пацієнтів.

Затверджені теми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії:

1) Функціональна диспепсія: клініко-патогенетичні особливості перебігу та диференційований підхід до лікування.

2) Клініко-патогнетичне обгрунтування профілактики та лікування медикаментозних уражень кишковика у хворих на остеоартрит.

Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної совіти була нагороджена Подякою за активну участь у розвитку студентської науки в Університеті.

 

На кафедрі виконується дисертаційна робота на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина»  на тему «Діагностичні можливості неінвазивних біомаркерів при медикаметозних ураженнях кишковика у хворих на остеоартрит». Науковий керівник д. мед. н., професор Губська Олена Юріївна,  виконавець аспірант Кузьмінець Андрій Анатолійович.

 

gramota