НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра терапевтичної стоматології

Навчально-методична робота

Відповідальний співробітник за навчально-методичну роботу – Григ Наталія Іванівна, тел.483-13-20

 

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

Навчально-методична робота 2019-2020

 

Навчально-методична робота 2018-2019

 

Робочі програми 2019

 

 

На кафедрі терапевтичної стоматолгії викладаються три дисципліни: «Пропедевтика терапевтичної стоматології» (для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету), «Терапевтична стоматологія» (для студентів ІІІ, ІV та V курсів стоматологічного факультету) та «Основи стоматології» (для студентів V та IV курсів медичних, медико-психологічного факультетів та факультету підготовки лікарів для збройних сил України).

Щорічно на кафедрі навчається понад 2000 студентів, серед них вітчизняні та іноземні студенти із різних куточків світу. З 2008 року кафедра терапевтичної стоматології здійснює підготовку студентів англомовної форми навчання.

Навчання майбутніх стоматологів є клінічно спрямованим. Студенти ІІ курсу активно відпрацьовують практичні навички на моделях. З метою підвищення якості навчання, у 2017 році на базі кафедри терапевтичної стоматології відкрито міждисциплінарний навчально-тренінговий центр, обладнаний новітніми фантомами.

Починаючи з ІІІ курсу студенти під керівництвом викладачів проводять лікувальну роботу з реальними пацієнтами. Впродовж останніх років суттєво оновлено матеріально-технічну базу кафедри, відремонтовано та обладнано сучасними стоматологічними установками клінічні кабінети, студентів забеспечено сучасними матеріалами та інструментами. Все це створює необхідні умови для високої якості підготовки майбутніх стоматологів.