НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Загальна інформація

Завідувач кафедри член-кореспондент НАМН України заслужений діяч науки і техніки України, професор
Маланчук Владислав Олександрович

Кафедра заснована в 1920 р. Вона є одним з основних осередків розвитку спеціальності в країні, опорною з фахів “основи стоматології, хірургічна стоматологія, щелепно-лицева хірургія” МОЗ України. Серед викладачів -провідні вітчизняні фахівці, члени українських і міжнародних фахових асоціацій. Кафедра викладає студентам 3-5 курсів стоматологічного і 5 курсу лікувальних факультетів, готує наукові та педагогічні кадри. її клінічними базами є відділення хірургічної стоматології стомат. клініки НМУ, щелепно-лицеве відділення КМКЛ № 12, клініка пухлин голови та шиї Інститута онкології АМНУ. У 1992 р. відновлено стосунки з закордонними фахівцями, в 1996р. було створено Українську асоціацію черепно-щелепно-лицевих хірургів (УАЧЩЛХ).

Основні напрямки клінічної роботи кафедри:
– хірургічне лікування захворювань пародонту;
– зубозберігаючі операції;
– підготовка порожнини рота до протезування;
– дентальна імплантація, в т.ч. в складних клінічних випадках (синусліфтінг, збільшення альвеолярних паростків, дистракція);
– ортогнатична хірургія, усунення аномалій, деформацій щелеп і патологічного прикусу, нормалізація форми обличчя і щелеп;
– лікування переломів кісток обличчя, різних деформацій лицевого черепа;
– видалення доброякісних пухлин обличчя та шиї, судинних пухлин шкіри;
– пластична, косметична, естетична хірургія обличчя: корекція форми щелеп, прикусу, носа, губ, вушної раковини, усунення зморшок повік, обличчя та шиї, рубців, усунення – незрощень губи та піднебіння, їх вторинних деформацій, дефектів;
– черепно-лицева хірургія (разом із нейрохірургами) – травматологія, онкологія.

Кафедра виконує наукові дослідження з актуальних проблем стоматології та щелепно-лицевої хірургії. З 2000 по 2009 рр. видано 1 підручник, 4 монографії, 8 збірників тез доповідей, надруковано понад 300 наукових праць, отримано 95 патентів, проведено 1 з’їзд, 3 конференції та 4 міжнародні конгреси зі стоматологічної імплантації (2004, 2006, 2008, 2010).

Серед основних наукових досягнень:
– розробка методів знеболення щелепно-лицевої ділянки, лікування запальних процесів, природжених та набутих дефектів і деформацій, впровадження сучасних методів діагностики, комп’ютерної томографії з трьохвимірною реконструкцією і наступним виготовленням моделей з пластику(з 12.2001);
– вивчення властивостей остеогенних клітин-попередників методом клонування (з 1986);
– відкрито феномен гетерогенності фібробластів кісткового мозку людини, нові репаративні властивості клітин кістки;
– започатковано в Україні проведення черепно-щелепно-лицевих операцій при травмі (з 1987), пухлинах щелепно-лицевої ділянки з поширенням у порожнину черепа (з 1995, в інституті нейрохірургії);
– нові біологічно обґрунтовані методи лікування переломів кісток лицевого черепу – виличного комплексу, нижньої та верхньої щелеп, лобно-лицевих ушкоджень, захворювань скронево-нижньощелепного суглоба;
– відновлення скронево-нижньощелепного суглоба автосуглобом зі ступні пацієнта (з 1986), дистракція (збільшення розмірів) верхньої та нижньої щелеп (з 1985);
– дослідження репаративного остеогенезу і біомеханіки кісток обличчя в нормі і при переломах, інших захворюваннях;
– мікросудинні реконструктивні операції (з 1985, в інституті ім. О.О.Шалімова).

Кафедра та асоціація організовують національні, міжнародні конгреси, з’їзди з проблем стоматологічної імплантації, хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії, підтримують зв’язки зі світовими, європейськими, національними фаховими асоціаціями, провідними науковими і лікувальними установами країни.

Проф. В.О.Маланчук – член Ради Європейської асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів від України (з 1992). Ряд співробітників стажувалися в провідних клініках Європи, США, виступали із доповідями на багатьох міжнародних професійних форумах.

Адреса:

вул. Зоологічна 1,
стоматологічний факультет НМУ,
т/ф: + 38 (044) 483-18-79

Електронна пошта: uacmfs@ukr.net