НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Завідувач кафедри член-кореспондент НАМН України заслужений діяч науки і техніки України, професор
Маланчук Владислав Олександрович

Кафедра заснована в 1920 р. Вона є одним з основних осередків наукового і практичного розвитку спеціальності країни, є опорною з фаху «Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» МОЗ України. Серед викладачів – провідні фахівці, члени українських та міжнародних профільних асоціацій. Кафедра викладає студентам 3-5 курсів стоматологічного факультету, 5 курсів медичних факультетів, готує наукові та педагогічні кадри.

Клінічними базами кафедри є відділення хірургічної стоматології Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця та щелепно-лицеве відділення №2 КМКЛ №12. У 1992 р. Було відновлено стосунки із закордонними фахівціями, у 1996 р. створено Українську асоціацію черепно-щелепно-лицевих хірургів (УАЧЩЛХ), у 2016 р. – Українську асоціацію стоматологічної освіти.

 

 • Основні напрямки клінічної роботи кафедри:
  видалення зубів різної складності, зубозберігаючі операції;
 • хірургічне лікування захворювань пародонту;
 • підготовка порожнини рота до протезування та дентальна імплантація, в т.ч. синусліфтинг, збільшення альвеолярних паростків, пересадка аутокістки, кістковозамінних матеріалів;
 • ортогнатична хірургія, усунення аномалій, деформацій щелеп і патологічного прикусу, нормалізація форми обличчя;
 • лікування травматичних пошкоджень обличчя, в т.ч. переломів та деформацій кісток мініінвазивними техніками;
 • видалення доброякісних пухлин обличчя та шиї, в т.ч. з вираженим судинним компонентом (в т.ч. разом з ЛОР-спеціалістами, офтальмологами, нейрохірургами);
 • пластична, косметична, естетична хірургія обличчя, лікування вроджених та набутих дефектів, деформацій: корекція форми щелеп, носа, губ, вушної раковини,усунення зморшок обличчя та шиї, рубців, усунення незрощень губи та піднебіння;
 • черепно-лицева онкологія, травматологія (разом з нейрохірургами).

 

Кафедра виконує наукові дослідження з актуальних проблем стоматології та щелепно-лицевої хірургії. З 1998 по 2017 рр. надруковано понад 1300 наукових праць, отримано 120 патентів на винахід, видано 6 підручників,

14 монографій (загалом понад 50 друкованих видань), проведено 22 науково-практичні заходи з фаху з міжнародною участю та видано збірники матеріалів конференцій, захищено 5 докторських та 24 кандидатських дисертації.

Наукова співпраця: Каролінський інститут (Швеція), Університет м. Ферара (Італія), НДІ НАН та НАМН України, НТУУ «КПІ імені І.Сікорського», тощо.

 

Серед основних наукових досягнень:

 • розробка методів знеболення щелепно-лицевої ділянки (з 1925 р.), лікування запальних процесів (з 1927 р.),
 • природжених та набутих дефектів та деформацій, впровадження сучасних методів діагностики, зокрема, комп’ютерної томографії з трьохвимірною реконструкцією і виготовленням стереолітографічних моделей

(з 2000 р.) та моделей методом методом FDM друку (з 2013 р.);

 • вивчення властивостей остеогенних клітин-попередників методом їх клонування (з 1985 р.);
 • відкрито феномен гетерогенності стомальних фібробластів кісткового мозку людини (з 2002 р.);
 • вперше в Україні проведені невідкладні операції при краніофаціальній травмі та планові втручання при при пухлинах щелепно-лицевої ділянки при поширенні процесу в порожнину черепа (з 1987 та 1995 рр.);
 • нові біологічно обгрунтовані методи лікування переломів виличного комплексу, нижньої та верхньої щелеп, лобно-лицевих ушкоджень, захворювань скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) (з 1980 р.);
 • понад 30-річний досвід пластики СНЩС автосуглобом зі ступні пацієнта вперше в СРСР (1986 р.) та досвід дистракції (збільшення розмірів) верхньої та нижньої щелеп (1985 р.);
 • дослідження репаративного остеогенезу і біомеханіки кісток обличчя в нормі і при патології (з 1985 р.).

 

Проф. В.О. Маланчук є членом ради Європейської асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів від України.

Співробітники кафедри проходили стажування в провідних европейських клініках, виступали з доповідями на міжнародних професійних форумах.

 

м. Київ, вул. Зоологічна 1,

стоматологічний факультет НМУ, каб. 327 (лаборантська)

т/ф: + 38 (044) 483-18-79

Електронна пошта кафедри: uacmfs@ukr.net

Електронна пошта завідувача кафедри: vladyslav.malanchuk@gmail.com

kafedra