НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

Наукова робота

Важливою складовою діяльності кафедр НМУ є науково-дослідницька робота. Особливість наукових інтересів кафедри була зумовлена специфікою її орієнтації (профілю), якою передбачено викладання не лише класичних розділів абдомінальної хірургії, а й поглиблене вивчення питань хірургії серцево-судинної і торакальної. Основна увага приділялася розробці методів хірургічного лікування, захворювань аорти та магістральних судин, брахіоцефальних атрерій, сучасних технологій у пластичній та реконструктивній хірургії, алгоритму діагностики лікування перитоніту, кишкової непрохідності; розробці методів лікування та профілактиці захворювань органів біліопанкреатодуоденальної зони, шлунково-кишкових кровотеч, гриж черевної стінки, хірургії захворювань крові. Впроваджуються новітні технології клітинної медицини в лікування критичної ішемії нижніх кінцівок. Це далеко не повний перелік питань які розроблялися на кафедрі впродовж останніх років.

За цей час співробітниками кафедри було проведено дослідження в рамках 7 науково-дослідних ініціативно-пошукових НДР та 4 тем за державним замовленням.

НДР, які виконувались за державним замовленням:

 • Розробка та обгрунтування методів хірургічного лікування хворих на хронічний панкреатит із збереженням функціонального стану підшлункової залози.
 • «Оптимізація лікування та реабілітації хворих на гострий інфаркт міокарда шляхом розробки і впровадження комплексної профілактики його ранніх та пізніх ускладнень» № держреєстрації: 010U001801 (2009-2011)
 • «Розробка та обгрунтування методів хірургічного лікування хворих на атеросклероз аорти, брахіоцефальних і коронарних артерій» № держреєстрації: 00 U 12925 (2010-2012)
 • Розробка нових медичних технологій в лікуванні хворих з хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок 2011-2013

Ініціативно-пошукові НДР:

 • «Індивідуалізація сучасних технологій у пластичній та реконструктивній хірургії» (1997-2002 рр.),
 • «Оптимізація методів хірургічного лікування косметичних дефектів голови, тулуба, кінцівок» (2002—2006 pp .).,
 • «Інновації в пластичній та реконструктивній хірургії» (2007—2008 рр)
 • «Розробка методів діагностики та комплексного лікування патології серця, магістральних судин, головного мозку та нижніх кінцівок» (2001-2003 pp .),
 • «Вивчення причин незадовільного результату хірургічного лікування ускладненого холециститу та розробка шляхів покращення результатів операції у найближчому та віддаленому періодах» (1999—2001 pp .),
 • «Комплексна терапія і профілактика шлунково-кишкових кровотеч ерозивно-виразкової етіології у хворих з ішемічною хворобою серця» (2006-2007 рр.)
 • Розробка та впровадження методів профілактики, діагностики та комплексного лікування тромбозів магістральних венозних судин нижніх кінцівок та тромбоемболії гілок легеневої артерії та їх наслідків

Нині сфера наукових інтересів кафедри обіймає питання хірургії серця і судин, органів черевної порожнини, захворювань крові, пластичної та реконструктивної хірургії. Розробляються наукові теми:

Велика увага приділяється розробкам сучасних технологій у пластичній та реконструктивній хірургії. Виконується експериментальна робота в рамках наукових пошукових тем кафедри. Активно розвивається співробітництво з Каролінським інститутом (Стокгольм, Швеція) та з фірмою Політех (Німеччина).

У рамках розроблюваних НДР співробітниками кафедри було захищено 3 докторські та 19 кандидатських дисертацій. Докторські дисертації:

 • В. В. Храпач «Хірургічне лікування косметичних дефектів голови, тулуба, кінцівок з використанням опорних та фіксаційних систем м’яких тканин», 2007;
 • В. А. Черняком — «Діагностика і хірургічне лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, поєднаної з мультифокальним атеросклерозом», 2008;
 • Родін Ю.В. Клініка, діагностика і хірургічне лікування хронічної недостатності мозкового кровообігу, при атеросклеротичному стенозуванні та звивитості сонних артерій. 2010.

Кандидатські дисертаії:

 1. Літвінова Н.Ю. Хірургічне лікування атеросклеротичних уражень брахіоцефальних артерій у хворих із супутньою ішемічною хворобою серця, 14.01.04 – серцево-судинна хірургія, 2005р.
 2. Гойда С.М. Профілактика і лікування післяопераційного холедохолітіазу, 14.01.03 – хірургія, 2005р.
 3. Волик О.Т. Діагностика та хірургічна тактика при хронічних порушеннях дуоденальної прохідності у хворих на хронічний калькульозний холецистит . 14.01.03 – хірургія, 2006 р.
 4. Аль-Дабабсех Іслам Мохаммад Діагностика та лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.04 – серцево-судинна хірургія, 2007 р.
 5. Лещишин І. М. Комплексне лікування іпрофілпктика ерозивно-виразкових гострих гастродуоденальних кровотеч у хворих з інфарктом міокарда, 14.01.03 – хірургія, 2008р.
 6. Гонза Р.В . Хірургічне лікування косметичних дефектів молочних залоз, 14.01.03 – хірургія, 2008р.
 7. Кошевський Ю.І. Діагностка та лікування хворих на хронічну шемію нижніх кінцівок ІІІ і ІV стадій14.01.03 – хірургія,
 8. Цема Є.В. Обґрунтування та оцінка ефективності малоінвазивних методів в лікуванні внутрішнього геморою. 14.01.03 – хірургія, 2009р.
 9. Патлажан Г. І. Хірургічне лікування ускладнень корекції молочних залоз, проведеної за допомогою ін’єкцій поліакриламідного гелю, 14.01.03. – хірургія, 2010р.
 10. Коваль Б. М. Діагностика та хірургічне лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет, 14.01.03 – хірургія, 2011р.
 11. Миргородський Д.С . Тромболітична терапія гострих венозних тромбозів (експериментально-клінічне дослідження), 14.01.03 – хірургія, 2011р.
 12. Малиновська Л.Б. Профілактика кардиальних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок, поєднану з ішемічною хворобою серця, 14.01.03 – хірургія, 2011р.
 13. Слюсарев І.Ю. Профилактика и лечение рецидивов косметических дефектов молочных желез после выполнения эстетической маммопластики, 14.01.03 – хірургія, 2011р.
 14. Костромін Г.О. Хірургічне лікування хворих на аневризму черевного відділу аорти у поєднанні з ішемічною хворобою серця 14.01.04 – серцево-судинна хірургія, 2012р.
 15. Козубович Р.М. Особливості діагностики та надання спеціалізованої допомоги хворим з гіпокоагуляційним синдромом в невідкладній абдомінальній хірургії, 14.01.31. – гематологія та трансфузіологія, 2012р.
 16. Бейчук С.В. хірургічне лікування гострого варикотромбофлебіту у профілактиці тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок та тромбоемболії легеневої артерії, 14.01.03. – хірургія, 2012р.
 17. Унукович Д.В. Different aspects of breast reconstruction. Contrateral profilactic mastectomy, postmastectomy radiotherapy, complications after biomaterials injection (Різні аспекти реконструкції молочної залози. Контрлатеральна профілактична мастектомія, постмастектомічна променева терапія, ускладнення після ін’єкцій біоматеріалів), Стокгольм, 2012.
 18. Сулік В.В. Діагностика і хірургічне лікування хворих з синдромом хребтової артерії та екстарвазальною компресією, 14.01.04 – серцево-судинна хірургія, 2013р.
 19. Щербинін І.М. Малоінвазивін резекційно-дренуючі операції в комплексному лікуванні лімфедеми кінцівок, 14.01.03 – хірургія, 2012р.

Виконання НДР також супроводжувалося широкою публікацією отриманих результатів у періодичних фахових виданнях, монографіях, посібниках тощо. Так, за ці роки співробітниками кафедри було видано 38 підручників та наукових посібників для медичних вузів III — IV рівнів акредитації, за якими вивчають хірургію студенти України, 16 монографій, 14 методичних рекомендацій, 12 брошур та збірок наукових праць, 3 інформаційні листи. Також слід зазначити, що кафедра брала участь у розробці трьох Українських консенсусів: лікування пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівок; діагностика і лікування пацієнтів з хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок, поєднаною з мультифокальним атеросклерозом; застосування протиемболічних кавафільтрів для профілактики тромбоемболії легеневої артерії.

Отже, за роки існування кафедри її фахівцями було надруковано 16 монографій, 3 томи лекцій з хірургічних хвороб у двох виданнях, понад 658 наукових праць, у тому числі 369 статей (з них 34 — в іноземних журналах) та 289 тез з актуальних проблем абдомінальної, пластичної, серцево-судинної хірургії зроблено 250 доповідей на науково-практичних конференціях, одержано 105 патентів на винахід, ними захищено 17 кандидатських дисертацій та 3 докторські.

До суттєвих надбань наукової діяльності кафедри слід віднести отримання 105 патентів України на винахід.

_page_clip_image002_0004

Патенти кафедри

Наукові досягнення кафедри всебічно освітлювалися на міжнародних (72) та українських (223) наукових форумах. Кафдера була організатором 17 та співорганізатором більше 50 міжнородних науково-практичних конференцій.

Участь в міжнародних конференціях

Щороку завідувач кафедри проф. В. Г. Мішалов виступає офіційним опонентом на захисті докторських та кандидатських дисертацій, бере участь у трьох спеціалізованих Вчених радах із захисту дисертацій (Спеціалізована вчена рад а в Інституті серцево-судинної хірургії — Д 26.555.01; Спеціалізована вчена рада при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика — Д 26.613.02; Вчена рада МОЗ України). На базі кафедри функціонує апробаційна рада з хірургії (голова апробаційної ради — проф. А. О. Бурка).

_page_clip_image012

Засідання спеціалізована вчена рада при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Співробітники клініки та кафедри у 2003 р. започаткували Асоціацію судинних та серцевих хірургів м. Києва, яка стала засновником одного з найпопулярніших наукових журналів України — «Серце і судини» З 2006 року керівниками основного наукового хірургічного журналу «Хірургія України» стали також співробітники кафедри. Обидва журнали друкуються тиражем по 2500 примірників, надходять безкоштовно до кожного бажаючого фахівця і вже відзначили свій перший ювілей. З 2012 року кафедра хірургії №4 спільно з кафедрою дитячої хірургії НМАПО імені Шупика видає журнал «Хірургія дитячого віку»

Журнали кафедри.

Активно працює громадська організація «Клуб пластичних хірургів», створена за ініціативи спеціалістів кафедри, що об’єднує фахівців з естетичної та реконструктивної хірургії не лише України, а й з усього світу. Великими досягненнями організації є проведення науково-практичних конференцій у 2004, 2006, 2008 pp ., семінарів та майстер-класів, інтернет – спілкування зі спірних питань пластичної хірургії.

Співробітники кафедри постійно представляють рідний Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, та й усю країну на міжнародних наукових форумах, чим підтримують честь і гідність Вітчизни й Alma mater . Зав’язалися щільні зв’язки з колегами з далекого і ближнього зарубіжжя. Проводилися наукові доповіді за кордоном: у Німеччині (Берлін), Австралії, Австрії, Вірменії, Італії, Грузії, Росії (Москва, Ярославль — в останньому отримали приз «За кращу доповідь»)