НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

Лікувально-консультативна робота

Відповідальний співробітник: доц. Балабан Олег Валерійович

Клінічні бази кафедри розташовані у міських лікарнях, а також у військовому шпиталі, що забезпечує широку спеціалізацію фахівців у різних галузях хірургії, а це має важливе значення у навчальному процесі, зокрема за відповідності його проведення згідно із засадами Болонського процесу. На клінічних базах кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії щороку виконується близько 5000 оперативних втручань. Завідувачем відділень гепатобіліарної хірургії в КМКЛ ШМД (доц. Лобанов С.М.), відділення політравми в КМКЛ №17 (ас. М’ясніков Д.В.), заступником головного лікаря з хірургії Олександрівської клінічної лікарні (ас. Криворчук І.Г.) та заступником директора з лікувально-координаційної роботи Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова (проф. Руденко К.В.) є співробітники кафедри, які беруть активну участь у її навчальному, науковому, методичному та лікувальному житті.

Основні напрямки роботи кафедри:

 • Впровадження сучасних методів лікування некротизуючого панкреатиту.
 • Впровадження новітніх методів лікування гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини.
 • Хірургічне лікування мультифокального атеросклерозу та його ускладнень.
 • Лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок.
 • Лікування тромбозів глибокий вен нижніх кінцівок та тромбоемболії легеневої артерії.
 • Хірургія серця та магістральних судин.
 • Лікування ішемічної хвороби серця та патології клапанів серця.
 • Хірургія травматичних пошкоджень органів черевної порожнини та грудної клітки.

Новітні технології, впроваджені співробітниками кафедри

 • Застосування холедохоскопічних втручань при холедохолітіазі
 • Лапароскопічні втручання при пухлинах підшлункової залози
 • Вперше в Україні розпочато хірургічне лікування синдрому компресії вертебральних артерій.

 

  

Синдром екстравазальної компресії вертебральних артерій

 • Застосування новітньої електрохірургічної установки Olympus Thunderbeat для безкровної диссекції тканин

 • Плазмаферез при захворюваннях що супроводжуються вираженою інтоксикацією та аутоімунних захворюваннях.

Проведення плазмоферезу хворому з деструктивним панкреатитом

Схема апарату плазмоферезу.

 • Впровадження нових методів хірургічного лікування хворих з порушеннями гемостазу, зокрема при гемофілії.

Псевдопухлина стегна у хворого на гемофілію-А.

Синовектомія з колінного суглобу у хворого на гемофілію

Протезування колінного суглобу.

 

 • Впровадження новітніх малоінвазивних методів лікування варикозної хвороби, таких, як ендовенозна лазерна коагуляція та мініфлебектомія.
Ендовенозна лазерна коагуляція Мініфлебектомія

 

 • Пункція та дренування рідинних утворень під контролем УЗД
Дренування рідинних утворень під контролем УЗД

 

 • Впровадження нових технологій фіксації тканин в пластичній хірургії.

Нова методика фіксації тканин при мамопластиці.

 

 

Перспективи розвитку:

Вдосконалення традиційних операцій, та розробка і  впровадження нових технологій.

Загальна хірургія:

 • Розширення обсягу лапароскопічних втручань
 • Мініінвазивні методи лікування механічних жовтяниць
 • Симультанні операції
 • Методи екстракорпоральної детоксикації.
 • Ендоскопічні втручання
 • Кріохірургія

 

Пластична хірургія:

 • Баріатрична хірургія.
 • Лікування пухлин молочних залоз з одномоментним протезуванням

Серцево-судинна хірургія:

 • Операції на брахіоцефальних артеріях, аорті (протезування та ендоваскулярні втручання), периферичних судинах.
 • Лазерна хірургія вен
 • Розширення спектру кардіохірургічних втручань
 • Ендоваскулярні втручаня при патології клапанів серця.
 • Хірургічне лікування серцевої недостатності

Клінічні бази кафедри:

І. Основна клінічна база:

Олександрівська міська клінічна лікарня м. Києва: вул. Шовковична 39/1, корпус 6-А.

 Олександрівська міська клінічна лікарня.

 

Керівник клініки: д.мед.н., професор Сусак Ярослав Михайлович.

 

Підрозділи клініки:

1. Відділення загальної хірургії.

Корпус 6-А, 5 поверх, тел. 287-37-60.

Завідувач: Вамуш Сергій Михайлович.

Співробітники кафедри на клінічній базі: заступник головного лікаря з хірургії, ас. Криворчук І.Г., проф. Бурка А.О., доценти: Лещишин І.М., Гойда С.М., Балабан О.В., Маркулан Л.Ю., Гонза Р.В., Костромін Г.О., асистенти: Бик П.Л., Матвеєв Р.М., Охоцька О.І., ст. лаб. Бураков О.В., ст. лаб. Підченко Ю.Д.

Перелік медичних послуг, які надаються у відділенні загальної хірургії:

 • Операції при захворюваннях печінки та позапечінкових жовчних проток: лапароскопічна та відкрита холецистектомія, усі види біліодигестивних анастомозів, резекції печінки, видалення кіст печінки, гемігепатектомія, СВЧ деструкція метастазів, панкреатодуоденальна резекція.
 • Малоінвазивна та лапароскопічна хірургія органів черевної порожнини та заочеревинного простору.
 • Хірургічне лікування усіх невідкладних захворювань органів черевної порожнини.
 • Хірургічне лікування гриж живота, в т.ч гігантських, комбінованих та рецидивних гриж. Герніопластика з застосуванням аллотрансплантантів та власними тканинами,
 • Хірургічне лікування косметичних дефектів передньої черевної стінки (абдомінопластика)в т.ч в поєднанні з іншими захворюваннями органів черевної порожини.
 • Хірургічне лікування захворювань черевного відділу стравоходу: діафрагмальні грижі, ахалазія кардії.
 • Операції при патології шлунку та ДПК: ваготомія (усі види), пілоропластика, резекція шлунку, гастректомія, ендоскопічне видалення поліпів шлунку.
 • Операції при поєднаній патології органів черевної порожнини.
 • Хірургічне лікування хронічної кишкової непрохідності, хронічних закрепів, атонічних колітів.
 • Хірургічне лікування захворювань прямої кишки: геморою, парапроктитів, нориць, новоутворень.
 • Хірургічне лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок.
 • Плазмоферез.

Новітнє обладнання ендоскопічного кабінету, закуплене НМУ на базу в Олександрівській клінічній лікарні

 

 

2.Відділення судинної хірургії:

корпус 6, поверх 4, т. (044) 255 15 48

Завідувач: к.мед.н. Бейчук Святослав Володимирович

Співробітники кафедри на клінічній базі: доц. Селюк В.М., ас. Кузьменко О.В., ас. Костромін Г.О., ст. лаб. Махиня С.О., Підченко Ю.Д.

Перелік медичних послуг, які надаються у відділенні судинної хірургії

 • Хірургічне лікування уражень аорти грудного та черевного відділів (гостре розшарування, хронічні аневризми), патології судин дуги аорти;
 • Хірургічне лікування патології магістральних судин;
 • Хірургічне лікування хронічної венозної недостатності
 • Мініфлебектомія
 • Ендовазальна лазерна коагуляція при варикозній хворобі
 • Обстеження та лікування хворих тромбоемболією легеневої артерії та післятромбоемболічною легеневою гіпертензією

 

 

ІІ Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

 

Адреса: м. Київ, в. Братиславська, 3.

Клінічна база кафедри знаходиться на базі спеціалізованого відділення гепатопанкреатобіліарної хірургії Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

 

Науковий керівник відділення – д.мед.н., професор Сусак Я.М., завідувач відділенням – к.мед.н., доц. Лобанов С.М.

 

Співробітники кафедри на клінічній базі: проф. Сусак Я.М., доц. Лобанов С.М., доц. Максименко М.В., ас. Лобанова О.М., ст. лаборанти Тюлюкін І.О., Коротя М.В.

Перелік медичних послуг, які надаються у відділенні:

 • Хірургічне лікування усіх невідкладних захворювань органів черевної порожнини.
 • Хірургічне лікування механічної жовтяниці
 • Холедохоскопічне видалення конкрементів холедоха при холедохолітіазі
 • Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія
 • Ендоскопічна папілосфінктеротомія та видалення конкрементів холедоха.
 • Стентування жовчних проток
 • Хірургічне лікування пухлин підшлункової залози в т.ч. лапароскопічні витручання.
 • Хірургічне лікування гриж живота, в т.ч. лапароскопічна герніопластика.
 • Хірургічне лікування захворювань черевного відділу стравоходу відкритим та лапароскопічним способрм: діафрагмальні грижі, ахалазія кардії.
 • Операції при патології шлунку та ДПК: пілоропластика, резекція шлунку, гастректомія, ендоскопічне видалення поліпів шлунку.
 • Операції при захворюваннях печінки та позапечінкових жовчних проток: лапароскопічна та відкрита холецистектомія, усі види біліодигестивних анастомозів, резекції печінки, видалення кіст печінки, гемігепатектомія, СВЧ деструкція метастазів.
 • Кріохірургічні втручання
 • Лікування некротичних панкреатитів.
 • Дренування рідинних утворень черевної порожнини під контролем УЗД.

 

Дренування обмеженого рідинного скупчення під контролем УЗД ЕРХПХ та ЕПСТ при холедохолітіазі

Лапароскопічна холедохоскопія з літоекстракцією при холедохолітіазі

 

Аппарат «Кріопульс» Кріодеструкція пухлини печінки

 

 

III. Київська міська клінічна лікарня №9

Київська міська клінічна лікарня №9

 

Адреса: м. Київ. Шевченківський район, вул. Ризька 1.КМКЛ №9, 5-ий поверх (хірургічне відділення, науково практичний центр діагностики та лікування хворих з патологією гемостазу).

 

Завідувач хірургічним відділенням доцент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії Сопко Олександр Іванович.

Тел.(ординаторська 440-03-22)

Співробітники кафедри на даній клінічній базі: проф. Бондарев Р.В., доц. Козубович Р.М.. ас. Заря І.Л., ас. Малиновська Л.Б., ас. Іванцок В.М.

 

Напрямки:

1.Невідкладна та планова абдомінальна, гнійна хірургія в пацієнтів з порушеннями гемостазу.

2.Лапароскопічна хірургія:

 • Діагностичні лапароскопії
 • Холецистектомії
 • Апендектомії
 • Ушивання перфоративних виразок лапароскопічним шляхом.

3.Оперативні втручання у пацієнтів з набутими порушеннями системи гемостазу.

4.Оперативні втручання у пацієнтів з гемофілією:

 • Синовектомії
 • Видалення псевдопухлин
 • Протезування кульшового та колінного суглобів

 

 

 

 

ІV. Головний військово-медичний клінічний ордена Червоної Зірки центр “Головний військовий клінічний госпітальАдреса: 01133, Київ, вул. Госпітальна, 18 хірургічний корпус, клініка судинної хірургії 4 пов. Співробітники кафедри на даній базі: проф. Цема Є.В., доц. Коваль Б.М., доц. Миргородський Д.С.

Головний військовий клінічний госпіталь

 

 

Перелік медичних послуг, які надаються у клініці судинної хірургії

 • операції на аорті та її гілках (при аневризмах черевного відділу аорти, мезентеріальній ішемії, ураженні ниркових артерій, ішемії спинного мозку);
 • операції на артеріях (з приводу гострих та хронічних ускладнень облітеруючих захворювань та аневризм магістральних артерій верхніх та нижніх кінцівок);
 • операції у разі уражень екстракраніальних артерій (атеросклеротичне ураження каротидних, підключичних, хребтових артерій, патологічна звитість та компресійні ураження артерій, синдром хребтової артерії);
 • оперативне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок (за класичною методикою та з використанням малоінвазавних технологій – склерооблітерація вен, радіочастотна абляція);
 • лікування гострої та хронічної патології глибоких та поверхневих вен, їх ускладнень (тромбофлебіт, тромбози глибоких вен, тромбоемболія легеневих артерій, постромботична хвороба);
 • лікування трофічних виразок нижніх кінцівок;
 • операції створення судинного доступу для хворих на гемодіалізі;
 • операції з приводу ангіодисплазій та пухлин кровоносних судин (гемангіоми, артеріовенозні нориці);
 • лікування варикоцеле;

 

 

 

 

V Київська міська клінічна лікарня №17

Адреса: Київ, вул. пров. Лабораторний, 18.   Співробітник кафедри на даній клінічній базі: М’ясников Дмитро Володимирович, завідувач відділення політравми, асистент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії.

КМКЛ №17

Перелік медичних послуг, які надаються у клініці політравми та торакальної хірургії

 • Хірургрія травматичних пошкоджень органів грудної клітки та черевної порожнини.
 • Хірургія легень при доброякісних та злоякісних новоутвореннях, нагнійних процесах та вродженій патології;
 • Хірургія діафрагми (діафрагнальні грижі, релаксація діафрагми, пухлини)
 • Хірургія середостіння (медіастиніт, доброякісні та злоякісні пухлини)
 • Хірургія пухлин грудної стінки.
 • Лікування рубцевих стенозів стравоходу.
 • Реконструктивна хірургія стравоходу, трахеї та бронхів при доброякісних та злоякісних новоутвореннях та рубцевому стенозі.

Операція у відділенні політравми

 

 

 

 

Національний інститут Серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова

 

Адреса: 03038, Україна, м.Київ вул. Амосова, 6

 

Співробітник кафедри на даній клінічній базі: заступник директора з лікувально-координаційної роботи Руденко Костянтин Володимирович, доктор медичних наук, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Хірургія серця та магістральних судин», професор кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії.

Національний інститут Серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова

 

Лікувальні напрями

 • Патологія грудної та черевної аорти
 • Ішемічна хвороба серця
 • Патологія міокарду та механічна підтримка серця
 • Порушення ритму серця
 • Пухлини серця
 • Вроджені вади серця у дітей
 • Акушерська кардіологія
 • Інфекційний ендокардит
 • Судинна хірургія
 • Набуті вади серця
 • Екстрена кардіохірургія

 

В операційній Проф. Руденко К.В. зі студентами