НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

Лікувальна робота

Клінічні бази кафедри розташовані у міських лікарнях, а також у військовому шпиталі, що забезпечує широку спеціалізацію фахівців у різних галузях хірургії, а це має важливе значення у навчальному процесі, зокрема за відповідності його проведення згідно із засадами Болонського процесу. На клінічних базах кафедри хірургії №4 щороку виконується близько 5000 оперативних втручань. Завідувачами відділень загальної хірургії в Олександрівській клінічній лікарні та КМКЛ №9 є співробітники нашої кафедри, які беруть активну участь у її навчальному, науковому, методичному та лікувальному житті.

Основні напрямки роботи кафедри:

 • Впровадження новітніх методів лікування гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини.
 • Хірургічне лікування мультифокального атеросклерозу та його ускладнень.
 • Лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок.
 • Лікування тромбозів глибокий вен нижніх кінцівок та тромбоемболії легеневої артерії.
 • Лікування ішемічної хвороби серця та патології клапанів серця.
 • Хірургічна корекція косметичних дефектів обличчя, тулуба та кінцівок.
 • Хірургічна корекція статі при транссексуалізмі.
 • Реконструктивна стравоходу, трахеї, бронхів.

Новітні технології, впроваджені співробітниками кафедри

 • Застосування новітніх аллопластичних матеріалів в хірургії гриж

Хворий з колостомою та гранулюючою евентерацією до операції

Операція: заміщення дефекту черевної стінки проленовою сіткою, реконструктивна кололастика

Після операції

 

  • Застосування стовбурових клітин в лікуванні хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок.
DSC05757 DSC00480
Імплантація стовбурових клітин на рану хворому з критичною ішемією нижніх кінцівок Заживлення рани через 4 міс.
 • Вперше в Україні почато хірургічне лікування синдрому компресії вертебральних артерій.

Синдром екстравазальної компресії вертебральних артерій

 

 • Застосування ультразвукового скальпеля для диссекції тканин, операцій на паренхіматозних органах, симультанних гінекологічних втручаннях.

Диссекція тканин ультразвуковим скальпелем

УЗ гармонічний скальпель Ultracision.

 • Плазмаферез при захворюваннях що супроводжуються вираженою інтоксикацією та аутоімунних захворюваннях.

Проведення плазмоферезу хворому з деструктивним панкреатитом

Схема апарату плазмоферезу.

 

 • Впровадження нових методів хірургічного лікування хворих з порушеннями гемостазу, зокрема при гемофілії.

Псевдопухлина стегна у хворого на гемофілію-А.

Синовектомія з колінного суглобу у хворого на гемофілію

Протезування колінного суглобу.

 

 • Впровадження нових технологій фіксації тканин в пластичній хірургії.

 

Нова методика фіксації тканин при мамопластиці.

 

 • Корекція статі при транссексуалізмі.
 

чоловік>жінка

жінка >чоловік

Кафедра активно співпрацює з хірургічними кафедрами НМУ імені О.О. Богомольця та НМАПО імені П.Л. Шупика а також з іншими медичними закладами України та м. Києва. Йде активний обмін досвідом. До операцій залучаються провідні фахівці.

Головний хірург МОЗ України акад. П.Д. Фомін проводить складну операцію сумісно з проф. Мішаловим В.Г. та доц Балабаном О.В.

 

 

Перспективи розвитку:

Вдосконалення традиційних операцій, та розробка і впровадження нових технологій.

Судинна хірургія:

 • Операції на брахіоцефальних артеріях, аорті (протезуання та ендоваскулярні втручання), периферичних судинах.
 • Лазерна хірургія вен
 • Клітинна терапія

Загальна хірургія:

 • Розширення обсягу лапароскопічних втручань
 • Симультанні операції
 • Методи екстракорпоральної детоксикації.

Пластична хірургія:

 • Лікування транссексуалізму
 • Баріатрична хірургія.

 

 

Клінічні бази кафедри:

І. Основна клінічна база:

Олександрівська міська клінічна лікарня м. Києва: вул. Шовковична 39/1, корпус 6-А.

 

Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 6а

Схема проїзду.

Керівник клініки: д.мед.н., професор Мішалов Володимир Григорович.

 

Підрозділи клініки:

1. Відділення загальної хірургії.

Корпус 6-А, 5 поверх, тел. 287-37-60.

Завідувач відділенням: доц. Гойда С.М.

Перелік медичних послуг, які надаються у відділенні загальної хірургії:

 • Хірургічне лікування усіх невідкладних захворювань органів черевної порожнини.
 • Хірургічне лікування гриж живота, в т.ч гігантських, комбінованих та рецидивних гриж. Герніопластика з застосуванням аллотрансплантантів та власними тканинами,
 • Хірургічне лікування косметичних дефектів передньої черевної стінки (абдомінопластика)в т.ч в поєднанні з іншими захворюваннями органів черевної порожини.
 • Хірургічне лікування захворювань черевного відділу стравоходу: діафрагмальні грижі, ахалазія кардії.
 • Операції при патології шлунку та ДПК: ваготомія (усі види), пілоропластика, резекція шлунку, гастректомія, ендоскопічне видалення поліпів шлунку.
 • Операції при захворюваннях печінки та позапечінкових жовчних проток: лапароскопічна та відкрита холецистектомія, усі види біліодигестивних анастомозів, резекції печінки, видалення кіст печінки, гемігепатектомія, СВЧ деструкція метастазів.
 • Операції при поєднаній патології органів черевної порожнини.
 • Хірургічне лікування хронічної кишкової непрохідності, хронічних закрепів, атонічних колітів.
 • Хірургічне лікування захворювань прямої кишки: геморою, парапроктитів, нориць, новоутворень.
 • Хірургічне лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок.
 • Плазмоферез.

 

 

 

 

 

2.Відділення судинної хірургії:

корпус 6, поверх 4, т. (044) 255 15 48

Завідувач: к.мед.н. Бейчук Святослав Володимирович

Перелік медичних послуг, які надаються у відділенні судинної хірургії

  • Хірургічне лікування патології коронарного кровопостачання;
 • Хірургічне лікування уражень аорти грудного та черевного відділів (гостре розшарування, хронічні аневризми), патології судин дуги аорти;
 • Хірургічне лікування патології магістральних судин;
 • Хірургічне лікування хронічної венозної недостатності
 • Обстеження та лікування хворих тромбоемболією легеневої артерії та післятромбоемболічною легеневою гіпертензією

 

 

AKbp1

 

 

 

ІІ. Київська міська клінічна лікарня №9

Київська міська клінічна лікарня №9, хірургічний корпус

Схема проїзду

м.Київ. Шевченківський район, вул. Рижзька 1.КМКЛ №9, 5-ий поверх (хірургічне відділення, науково практичний центр діагностики та лікування хворих з патологією гемостазу).

Завідувач хірургічним відділенням доцент кафедри хірургії №4 Сопко Олександр Іванович.

Тел.(ординаторська 440-03-22)

 

Напрямки:

1.Невідкладна та планова абдомінальна, гнійна хірургія в пацієнтів з порушеннями гемостазу.

2.Лапароскопічна хірургія:

 • Діагностичні лапароскопії
 • Холецистектомії
 • Апендектомії
 • Ушивання перфоративних виразок лапароскопічним шляхом.

3.Оперативні втручання у пацієнтів з набутими порушеннями системи гемостазу.

4.Оперативні втручання у пацієнтів з гемофілією:

 • Синовектомії
 • Видалення псевдопухлин
 • Протезування кульшового та колінного суглобів

 

 

 

ІІІ. Головний військово-медичний клінічний ордена Червоної Зірки центр “Головний військовий клінічний госпіталь Адреса: 01133, Київ, вул. Госпітальна, 18 хірургічний корпус, клініка судинної хірургії 4 пов. Науковий керівник клініки судинної хірургії професор Черняк Віктор Анатолійович.

Головний військовий клінічний госпіталь

Схема проїзду

Перелік медичних послуг, які надаються у клініці судинної хірургії

 • операції на аорті та її гілках (при аневризмах черевного відділу аорти, мезентеріальній ішемії, ураженні ниркових артерій, ішемії спинного мозку);
 • операції на артеріях (з приводу гострих та хронічних ускладнень облітеруючих захворювань та аневризм магістральних артерій верхніх та нижніх кінцівок);
 • операції у разі уражень екстракраніальних артерій (атеросклеротичне украження каротидних, підключичних, хребтових артерій, патологічна звитість та компресійні ураження артерій, синдром хребтової артерії);
 • оперативне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок (за класичною методикою та з використанням малоінвазавних технологій – склерооблітерація вен, радіочастотна абляція);
 • лікування гострої та хронічної патології глибоких та поверхневих вен, їх ускладнень (тромбофлебіт, тромбози глибоких вен, тромбоемболія легеневих артерій, постромботична хвороба);
 • лікування трофічних виразок нижніх кінцівок;
 • операції створення судинного доступу для хворих на гемодіалізі;
 • операції з приводу ангіодисплазій та пухлин кровоносних судин (гемангіоми, артеріовенозні нориці);
 • лікування варикоцеле;

 

 

IV Київська міська клінічна лікарня №17 Адреса: Київ, вул.пров. Лабораторний, 18. корпус №3, відділення торакальної хірургії для дорослих. Т (044) 528 74 83 Науковий консультант від кафедри хірургії №4: д.мед.н., доцент Верещако Роман Іванович

_page_clip_image085[1]

КМКЛ №17

Схема проїзду

Перелік медичних послуг, які надаються у клініці торакальної хірургії

 • Хірургія легень при доброякісних та злоякісних новоутвореннях, нагнійних процесах та вродженій патології;
 • Хірургія діафрагми (діафрагнальні грижі, релаксація діафрагми, пухлини)
 • Хірургія середостіння (медіастиніт, доброякісні та злоякісні пухлини)
 • Хірургія пухлин грудної стінки.
 • Лікування рубцевих стенозів стравоходу.
 • Реконструктивна хірургія стравоходу, трахеї та бронхів при доброякісних та злоякісних новоутвореннях та рубцевому стенозі.

 

Товстокишкова пластика стравоходу.

 

Реконструктивна хірургія бронхів.

Ендофото на 3 та 7 добу після операції

 

V Державний заклад Республіканська клінічна лікарня МОЗ України

Адреса: Київ, вул.пров. Юрия Коцюбинского, 9 , . Т (044) 486-16-35 Науковий керівник клініки професор Храпач Василь Васильович.

 

ДЗ Республіканська клінічна лікарня МОЗ України

Схема проїзду

До складу хірургічного відділення входіть загальнохірургічні, гінекологічні та реанімаційні ліжка.

Основній перелік операцій, що виконуються:

 • Хірургічне лікування гриж живота. Герніопластика з застосуванням аллотрансплантантів та власними тканинами,
 • Хірургічне лікування косметичних дефектів передньої черевної стінки (абдомінопластика)в т.ч в поєднанні з іншими захворюваннями органів черевної порожини.
 • Лапароскопічна та відкрита холецистектомія.
 • Хірургічне лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок.
 • Традиційний та ендоскопічний фейс-ліфтінг;
 • Використання філлерів та ботоксу;
 • Ринопластика (переважно закрита);
 • Отопластика, пластика та ендопротезування молочних залоз;
 • Видалення доброякісних пухлин та гелю з них;
 • Відновлення грудей після їх видалення, у тому числі з приводу онкологічного захворювання;
 • Ліпосакція, ліпофілінг;
 • Ендопротезування сідниць, гомілок, яєчок;
 • Хірургічна зміна статі;
 • Ендоскопічні та відкриті гінекологічні втручання