НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

Громадська та виховна робота

Співробітники кафедри беруть активну участь у житті університету — як у навчальному, науковому, так і в організаційному та виховному планах. Зокрема, завідувач кафедри професор В. Г. Мішалов є членом вченої ради МОЗ України, Спеціалізованих рад з фаху «Хірургія», «Серцева хірургія», головою апробаційної вченої ради Д 26.003.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора медичних наук (за спеціальностями 14.01.01 – акушерство та гінекологія, 14.01.03 – хірургія, 14.01.09 – дитяча хірургія) Професор А. О. Бурка є головою Апробаційної ради «Загальні питання хірургії» Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а секретарем даної ради є В.В. Селюк. Також А.О. Бурка – голова циклової методичної комісії з хірургічних дисциплін, І.М. Лещишин – секретар ЦМК. Л.Б. Малиновська секретар Вченої Ради медичного факультету №2. Б.М. Коваль – заступник голови антикорупційного комітету та секретар журналу «Хірургія України». Доцент Н.Ю. Літвінова з 2015 року декан медичного факультету №2 НМУ імені О.О. Богомольця. З 2016 року доцент Сулік В.В. обраний на посаду декана факультету по роботі з іноземними студентами НМУ імені О.О. Богомольця, Д.С. Миргородський є заступником декана факультету РІС.

Проводиться також громадська робота на рівні міста та країни.

Співробітники кафедри є засновниками й членами правлінь багатьох громадських медичних асоціацій, товариств, зокрема асоціації кардіологів, серцевих та судинних, пластичних та реконструктивних хірургів, членами громадської ради при МОЗ України. Завідувач кафедри професор В. Г. Мішалов до 2012 року був головним позаштатним спеціалістом з судинної хірургії МОЗ України. Зараз є головою Асоціації хірургів м. Києва та Київської області, членом спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських дисертацій при Інституті серцево-судинної хірургії АМН України та НМАПО а також заступником президента Асоціації хірургів України.

З 2013 року за підтримки кафедри функціонує сайт Асоціації кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва : http://cardiokiev.org.

Досягнення фахівців кафедри високо оцінені адміністрацією міста та Міністерства охорони здоров’я України. Професор В. Г. Мішалов, професор А. О. Бурка та доц Сопко О.І. є заслуженими лікарями України. Подяки та почесні грамоти Міністерства охорони здоров’я України неодноразово отримували професор В. Г. Мішалов, професор А. О. Бурка, професор В. В. Храпач, доценти Л. Ю. Маркулан, В. М. Селюк, В. А. Черняк, О. І. Осадчий; подяки та почесні грамоти мера м. Києва — професор В. Г. Мішалов, професор А. О. Бурка, професор В. В. Храпач, доценти Л. Ю. Маркулан, В. М. Селюк, В. А. Черняк, О. І. Осадчий, І. І. Теслюк, О. В. Балабан, асистенти С. М. Гойда, аспірант Іслам Аль-Дабабсех. В 2010 р проф. Мішалов В.Г. нагороджений грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом. В 2012 р професор Бурка А.О. отримав медаль «Трудова Слава» міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна.

Нагороди, отримані кафедрою у 2010 р.

Спеціалісти кафедри активно популяризують досягнення сучасної хірургії, проводять санітарно-просвітницьку роботу, виступаючи на радіо, телебаченні, друкуючи статті в популярних та науково-популярних періодичних виданнях, що також позитивно впливає на рейтинг рідного навчального закладу. Також діяльність кафедри гідно оцінена церквою. Так Українською православною церквою Московського патріархату в 2011 р проф Мішалов В.Г., та доц Теслюк І.І. були нагороджені Орденом Рівноапостольного князя Володимира ІІ ст.  В 2013 р були вручені нагрудні знаки «За труди на благо Святої Церкви” професорам Бурці А.О., Храпачу В.В., доцентам Маркулану Л.Ю., Гойді С.М. Також вони та доц Лещишин І.М. були нагороджені почесними грамотами «У благословення за старанні труди на славу Святої церкви»

_page_clip_image008[1]_page_clip_image010[1]

Вручення нагород Української православної церкви Московського патріархату співробітникам кафедри

Орден Рівноапостольного князя Володимира (УПЦ МП)

Грамота «У благословення за старанні труди на славу Святої церкви»

Нагрудн ий знак ” За труди на благо Святої Церкви” УПЦ МП

Українською Православною Церквою Київського патріархату професору Мішалову В.Г. були вручені Орден Христа Спасителя , доценту Лещишину І.М. та аспіранту Охоцькій  О.І. були вручені нагороди.

_page_clip_image018[1]_page_clip_image020[1]

Вручення нагород Української православної церкви Київського патріархату проф. Мішалову В.Г.

Кафедра відповідальна за курацію земляцтва студентів з Палестини, які навчаються в НМУ ім. О.О. Богомольця. На кафедрі проводяться зустрічі з студентами, співробітники кафедри відвідують гуртожиток, проводять бесіди зі студентами.

Колектив кафедри, заступник декана по роботі з іноземними студентами Рамі Абу-Шамсія та студенти-пелестинці. Підготовка студентів-пелестинців до здачі ліцензійного державного іспиту Крок-2 в комп’ютерному класі кафедри.

Одним із важливих принципів роботи кафедри є інформування широких верств населення щодо сучасних можливостей і досягнень хірургії. Саме для цього її співробітники регулярно виступають по телебаченню (СТБ — «Паралельний світ», 1+1 — МТВ, «Шоу Оксани Марченко», «Без табу», «Справжні лікарі», ін) і радіо («Радіо «Ера»), а також у друкованих засобах масової інформації: газетах («Ваше здоров’я», «День», «Столиця», «Урядовий кур’єр», «Вечірній Київ», «Факти», «Киевский весник», «Посредник», «Здоров’я України», «Медична газета», «Українська медична газета», «Рабочая газета»), журналах («Домашній лікар», «Гіппократ», «Золотаакція», « Doctor »). Всього було понад 136 таких публікацій.

Публікації співробітників кафедри в ЗМІ В.В. Храпач у програмі «Справжні лікарі»

Співробітники кафедри беруть активну участь в проведенні «Днів здоров’я», організованих ГУОЗ КМДА та суботниках на клінічних базах.

Ми впевнені, що наш тісно згуртований колектив завдяки своїй самовідданій праці й надалі утримуватиме провідне становище з навчальної, методичної, наукової та лікувальної роботи у сфері хірургії.