НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії №1

Співробітники

 

Пойда Олександр Іванович завідувач, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України.

Народився 14 вересня 1953.У 1977 році закінчив Київський медичний інститут ім.акад.О.О.Богомольця.У 1979 поступив до клінічної ординатури.З 1982 року – асистент кафедри хірургії №1.

З 1977 року є членом наукового товариства хірургів м.Києва та київської області.
1984 году Олександр Іванович захистив кондидатську роботу на тему: ”Евертовані кишкові анастомози”
1994 рік захистив докторську роботу на тему: “Відновлювальні операції на товстой кишці”
У 2001 року присуждено звання професора.
У 2008 році заслужений лікар України.
Під керівництвом Олександра Івановича Пойди захищено 5 кандидатських та 1 докторська дисертації.

Олександром Івановичем вперше у світі розроблені і впроваджені в клінічну практику нові методи хірургічної реабілітації хворих оперованих на товстій кишці, зокрема, новий спосіб однорядного евертованого кишкового шва, ілео- та колоендоанального анастомозів, оригінальні анатомо-функціональні конструкції після видалення функціонально-активних відділів товстої кишки.

Основні напрямки роботи:

  • Відновна та реконструктивно-відновна хірургія органів травлення.
  • Прогнозування, діагностика та лікування післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні органів живота.
  • Реабілітація хворих, оперованих на товстій кишці.
  • Хірургічне лікування доброякісних утворень товстої кишки.
  • Діагностика та лікування функціональних захворювань товстої кишки.

Контакти:+38 (096) 776 51 50, +38(044) 234 66 49, poyda@voliacable.com

Захараш Михайло Петрович
член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 06.11.2003 р. за спеціальністю проктологія, доктор медичних наук (1990 р.), професор (1991 р.), Почесний академік АМН Білорусії, Академік міжнародної Академії антропології, Заслужений лікар України (1987 р.), лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (2004 р.), керівник Українського проктологічми фахових журналів України , Росії та Білорусії .Заслужений лікар України (1987 р.), н агороджений орденами „За заслуги” ІІІ (2003р.) та ІІ (2007р.) ступенів , Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2008 р.) , Почесною грамотою Верховної Ради України (2009 р.).

Коваленко Ольга Миколаївна

доктор медичних наук, професор,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

заслужений лікар України.
Член Європейської опікової асоціації та Європейської асоціації фахівців з лікування ран.

Біографічна довідка.

Закінчила Полтавський медичний інститут та клінічну ординатуру при Київському НДІ гематології і переливання крові у 1988 році. Після закінчення клінічної ординатури працювала завідуючою дитячим опіковим відділенням Київської міської клінічної лікарні №23.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію “Вплив раннього хірургічного лікування на перебіг опікової хвороби у дорослих”.

У 2012 році захистила докторську дисертацію “Патогенетичне обґрунтування програм хірургічного лікування дітей з поширеними опіками та вплив їх на перебіг ранового процесу”.

Напрямки науково-практичної роботи:
Опікова хірургія, реконструктивно-відновна хірургія післяопікових рубців і деформацій.
Консультант Української станції виїздної екстреної медичної допомоги при МОЗ України.

Захараш Юрій Михайлович

Народився 17.02.1973 року в м.Житомирі. В 1996 році закінчив з відзнакою ІІ медичний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. З серпня по грудень того ж року проходив інтернатуру в ТМО Радянського району у відділенні загальної хірургії клінічної лікарні №22 м.Києва. В грудні 1996 року після складання іспитів був зарахований до аспірантури на кафедру факультетської хірургії №1 НМУ і в січні 2000 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація хірургічної тактики та техніки виконання лапароскопічної холецистектомії у хворих з жовчнокам’яною хворобою та її ускладненнями».

З грудня 1999 року працював на посаді асистента кафедри факультетської хірургії №1 НМУ, а з вересня 2004р. по січень 2005р. – на посаді доцента тієї ж кафедри.

З січня 2005р. по грудень 2007 р. навчався в докторантурі в Національному Інституті хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова АМН України. В червні 2008 року успішно захистив докторську дисертацію на тему: «Діагностично – лікувальна тактика при механічній жовтяниці з використанням мініінвазивних та електрозварювальних технологій», отримав диплом доктора медичних наук.

Захараш Ю.М. є автором 9 5 наукових праць, 3 монографій, співавтором 4 методичних рекомендацій і 4 підручників, має 6 патентів України на винахід. Неодноразово виступав з доповідями на науково-практичних конференціях, з ’ їздах, симпозіумах.

З грудня 2008 року після закінчення докторантури переведений на штатну посаду доцента, а з лютого 2009 року – професора кафедри хірургії №1 НМУ до заміщення цієї посади за конкурсом. В червні 2009 року затверджений на посаді професора кафедри хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця у зв’язку з обранням по конкурсу, де працює і до теперішнього часу. В 2011 році Захарашу Ю.М. присвоєно вчене звання професора кафедри хірургії.

В листопаді 2008 року Захарашу Ю.М. присвоєна вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності “Хірургія”. Володіє повним об ’ ємом хірургічних втручань на органах черевної порожнини, суміжних органах. З 1996 року виконує лапароскопічні хірургічні втручання різного ступеню важкості.

Основні напрямки наукової діяльності – гепатобіліарна, лапароскопічна хірургія.

Досконало володіє англійською мовою, комп’ютерною технікою.

Захараш Ю.М. є Лауреатом Державної премії України за розробку та впровадження в хірургічну практику методу електрозварювання живих біологічних тканин.

Під його науковим керівництвом в 2011 році на кафедрі хірургії №1 НМУ захищена 1 дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Стельмахом Андрієм Івановичем на тему: «Вибір методу і тривалості антеградної декомпресії жовчних шляхів при механічній жовтяниці».

Захараш Ю.М. відповідальний за наукову роботу кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця.

Мельник Володимир Михайлович

Доцент, доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії №1

Напрямки науково-практично ї та л і кувально- консультативної роботи:
Реконструктивно-відновна хірургія товстої кишки
Відкрита колопроктологія.

Мальцев Віталій Миколайович

Доцент, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії №1.

Напрямки науково-практично ї та л і кувально- консультативної роботи:
Реконструкивно-відновна хірургія. Хірургічне лікування хвороби Крона та неспецифічного виразкового коліту.
Оперативні втручання на товстій кишці, прямій кишці, м’яких тканинах промежини.

Кравченко Тетяна Георгіївна

Доцент кафедри хірургії №1, кандидат медичних наук.
Відповідальна за навчально-педвгогічний процес кафедри.

Напрямки науково-практично ї та л і кувально- консультативної роботи:
Запальні захворювання кишечника.
Малоінвазивні хірургічні втручання. Консультативна робота.

Бекмурадов Амір Рашидович

Бекмурадов Аміркул Рашидович, 19- грудня, 1960 року народження.

Бекмурадов Аміркул Рашидович в 1991 році закінчив лікувальний факультет Полтавського медичного інституту. Під час навчання активно займався в науковому студентському гуртку з хірургії, неодноразово приймав участь у студентських наукових конференціях. Після закінчення інституту в 1991 – 1992 роках проходив первинну спеціалізацію з хірургії в КМАПО імені П.Л. Шупика. Після закінчення інтернатури протягом 1992-1995 років працював лікарем-хірургом в хірургічному відділенні ЦМЛ м. Біла Церква Київської області.

З 1995 по 1997 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі торакоабдомінальної та судинної хірургії КМАПО імені П.Л. Шупика, яка базується в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України. В 1997 році за конкурсом зарахований в аспірантуру до цієї ж кафедри. В 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хірургічне лікування ускладнених постбульбарних виразок дванадцятипалої кишки».

З 2001 року працював лікарем-хірургом хірургічного відділення КМКЛ №18 м. Києва. З 2006 року, за сумісництвом, обіймав посаду асистента кафедри хірургії №1, а в 2007 році обраний на посаду асистента цієї ж кафедри за конкурсом.

Він є автором 25 друкованих робіт та 2 Патентів України, співавтором підручника «Хірургія».

Пріоритетними напрямками наукової діяльності асистента Бекмурадова А.Р. є хірургічне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та варикозної хвороби нижніх кінцівок.

Луцик Андрій Петрович

Асистент кафедри хірургії №1, кандидат медичних наук.

Напрямки науково-практично ї та л і кувально- консультативної роботи:
Дифузні запальні захворювання товстої кишки. Синдром опущення тазового дна.
Гнійно-септична хірургія. Хірургія анального каналу, м’яких тканин промежини. Онкопроктологія .

Короленко Владислав Борисович

Асистент кафедри хірургії №1, кандидат медичних наук.

Напрямки науково-практично ї та л і кувально- консультативної роботи:
Методи лікування малих проктологічних захворювань. Кріодеструкція у лікуванні геморою.
Консультативна робота. Мала проктологія.

Стельмах Андрій Іванович народився 15 червня 1973 року в м. Надвірна Івано-Франківської обл. У 1992 році закінчив Івано-Франківське медичне училище за фахом фельдшер. Після закінчення училища працював операційною сестрою станції переливання крові у Надвірнянській центральній районній лікарні. У 1998 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за фахом „лікувальна справа”. Проходив інтернатуру за спеціальністю „хірургія” на базі кафедри факультетської хірургії №1 в КМКЛ №18. Після закінчення інтернатури з 2000 по 2001 роки працював лікарем-хірургом хірургічного відділення КМКЛ №9. З 2001 по 2009 рік працював старшим лаборантом кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця. З 2009 року – асистент кафедри хірургії №1 за конкурсом.

Має вищу кваліфікаційну категорію по хірургії (2010 р.). Сертифікований по ультразвуковій діагностиці (2001 р.), рентгендіагностиці (2008 р.) і виконанню малоінвазівних втручань під контролем УЗД на органах черевної порожнини і позаочеревинного простору (1999 р.).

Профорг кафедри. З 2004 року – секретар Наукового товаріства хірургів м. Києва і Київської обл. Впровадив в роботу кафедри і клініки малоінвазивні методи хірургічного лікування хворих з патологією жовчовивідних шляхів, гострими запальними процесами органів черевної порожнини та післяопераційними ускладненнями як під контролем ультразвукової діагностики, так і в умовах подвійної візуалізації (ультразвуковий і рентгенологічний контроль).

В 2011 році нагороджений лауреатським дипломом міжнародної рейтингової асоціації «Золота фортуна» «За високий професіоналізм в роботі».

Є автором 32 друкованих статей в періодичних наукових медичних виданнях та 3 патентів України.

В 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Вибір методу і тривалості антеградної декомпресії жовчних шляхів при механічній жовтяниці”.

Васільєв Артем Володимирович

Асистент кафедри хірургії №1.

Напрямки науково-практично ї та л і кувально- консультативної роботи:
Герніологія
Гнійно-септична хірургія. Традиційні і лапароскопічні втручання на органах черевної порожнини.

Мороз Владислав Владиславович

Аспірант кафедри хірургії №1.
Відповідальний за Web -сторінку кафедри хірургії №1
Напрямки науково-практичної та лікувально-консультативної роботи:
Хірургія гепатобіліарного тракту
Традиційні та мініінвазивні оперативні втручання під контролем УЗД і рентгентелебачення на органах черевної порожнини. Стентування біліарного тракту, стравоходу, товстої кишки. Хірургія позапечінкових жовчних шляхів.