НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Інформація для студентів

 

Алгоритм дій студента під час дистанційного навчання на період карантину

  1. Староста групи разом із викладачем групи створюють в соціальних мережах (Viber або інші) «групу», яку називають (напр.: 3005 ПВМ).
  2. Староста групи додає учасників – усіх студентів відповідної групи згідно зі списком;
  3. Студент заходить на офіційну сторінку кафедри http://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/department-propaedeutics-internal-medicine-2/informatsiya-dlya-studentiv/, де надана інформація щодо навчання студентів під час карантину: вказані назви тем лекційних, практичних занять, лекції та завдання, які студенту необхідно виконати та надіслати на електронну адресу викладачу (останні представлені на сайті кафедри);
  4. Згідно з розкладом групи студенти і викладач виходять на дистанційний зв’язок. Студент повинен протягом 12 годин в день заняття повідомити в «Групі», що він має завдання та приступив до виконання.
  5. Студент протягом 24 годин опрацьовує завдання (оформлює робочий зошит для СРС, історія хвороби тощо) і надсилає викладачу на електронну пошту або фотозвіт у групу в Вайбер.
  6. Якщо у студента виникли додаткові питання з тем заняття, то він може звернутися до викладача групи або чергового викладача (графік розміщений на сайті кафедри).

 

Примітка: Якщо студент ознайомився з завданням протягом 12 годин і надіслав у групу інформацію, що він отримав завдання, тоді вважається, що студент був присутній на занятті. Якщо не ознайомився – отримує «НБ».

Якщо студент протягом 24 годин присилає виконане завдання (на е-мейл, вайбер – фотозвіт), то отримує оцінку. Якщо студент ознайомився з завданням, але не надіслав виконане завдання, він отримує оцінку «2».

 

Інформація для студентів щодо навчання на час карантину

 

Графік чергувань викладачів кафедри з метою консультування самостійного вивчення студентами навчальних дисциплін

 

Тестові питання для студентів 5 курсу з дисципліни “Професійні хвороби”

 

Материалы для русскоязычных студентов

 

Регламенти з оцінювання дистанційних поточних контролів

 

 

 

 

 

 

Інформація для студентів на весняний семестр 2020 н.р.

Інформація для студентів на осінній семестр 2019-2020 н.р.

 

Регламент оцінювання дисципліни «Лабораторна діагностика»

Регламент оцінювання поточного і кінцевого контролю з дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини»

 

Алгоритми щодо підготовки студентів до іспиту ОСКІ-1

 

Цикл професійні хвороби

Вопросы к ПМК

Питання до ПМК

Календарно-тематические планы

Календарно-тематичні плани