НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Робочі програми навчальних дисциплін

 

Робочі програми 2018

 

Робочі програми з дисциплін

 

Робочі програми 2019

 

Програми з для проходження повторного курсу з дисциплін