НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Наукова робота

Основні наукові спрямування кафедри: прогнозування перебігу нестабільних форм ІХС, обгрунтування патогенетичної ролі та встановлення етіобіологічних механізмів при хронічній ІХС, гострих коронарних синдромах, гіпертонічної хвороби, хронічної недостатності кровообігу; а також розробка практичних питань клінічної фармакології, традиційних та новітніх серцево-судинних засобів, розробка алгоритмів виявлення предикторів життєво загрозливих аритмій, вивчення етіологічної та прогностичної ролі змін вегетативної нервової системи у хворих з суправентрикулярними порушеннями серцевого ритму, встановлення закономірностей змін серцево-судинної системи при клімаксі у жінок.

Одним з пріоритетних напрямів наукової школи професора В.З.Нетяженка за останнє десятиліття є проблеми тромбогенезу, гемостазу, тромбоемболічних ускладнень при різноманітній кардіоваскулярній патології. На основі цих досліджень було опрацьовано та обґрунтовано новий концептуальний підхід до діагностики та наукової інтерпретації клінічних проявів у хворих з різними формами ІХС на основі визначення ролі в патогенезі цього захворювання клітинних та плазмово-білкових компонентів гемостазу. На підставі розкриття механізмів тромбоутворення та фібринолізу в системному артеріальному та венозному руслах розроблено новий підхід до прогнозування перебігу багатьох захворювань внутрішніх органів. Результати, отримані В.З.Нетяженком та його учнями, визнані науковими експертами світового рівня і тому є предметом широких наукових дискусій на різноманітних вітчизняних та зарубіжних наукових форумах.