НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фізичного виховання і здоров`я

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

  • Відповідальний співробітник Дяченко Анжела Петрівна, доцент, +380677224464

 

  • Нормативні документи, за якими відбувається навчання
  1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII в редакції від 01.01.2016р.//електронний ресурс http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/3808-12.
  2. Наказ МОН України №4 від 11.01.2006 «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах».
  3. Наказ МОН України від 27.11.08 №1078 «Про затвердження заходів, спрямованих на реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України».
  4. Лист МОЗ України від 24.03.2015 №08.01-47/8986.

 

ПЛАН метод наради

Розподіл академічних груп між викладачами кафедри

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

На сьогодні всі студенти першого та другого курсів навчання проходять учбову дисципліну «фізичне виховання» (160 годин на рік).

Для організації та проведення практичних занять з фізичного виховання студенти розподіляються за навчальними відділеннями: загальної фізичної підготовки, спортивного вдосконалення та спеціальним медичним.

В Університеті постійно вдосконалюється матеріально-технічна і організаційно-методична база фізичного виховання студентів, впорядковуються спортивні зали , оновлюється спортивний інвентар. Створений Комплексний план спортивно-масової роботи і фізкультурно-оздоровчих заходів забезпечує реальну доступність занять фізичною культурою і спортом студентами університету.