НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фізичного виховання і здоров`я

 

Рік заснування: 1929

Адреса: м. Київ проспект Перемоги , 34

Завідувач кафедри: – к.фіз,в., професор, Заслужений працівник культури і спорту України, Заслужений тренер України Щербина Юрій Володимирович

Телефон: (044) 454-4974

e – mail : Fiz_vih@ukr.net

Facebook: https://www.facebook.com/fizvih.nmu/

Зараз науково-педагогічний склад кафедри налічує 17 осіб , серед яких: професор, 3 доценти, 4 кандидати наук, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, Заслужений майстер спорту, 3 Майстра спорту.

На сьогодні всі студенти першого та другого курсів навчання обов’язково проходять навчальну дисципліну «фізичне виховання» (160 годин на рік).

Для організації та проведення практичних занять з фізичного виховання студенти розподіляються за навчальними відділеннями: загальної фізичної підготовки, спортивного вдосконалення та спеціальн е медичн е відділення .

Найбільш розвинутими в університеті є такі види спорту: гирьовий спорт (Заслужений тренер України, професор Щербина Ю.В.), футбол (тренер – старший викладач Чернявський Ю.Д. , викладач – Омельченко О.В. – арбітр національної категорії України ) , баскетбол (викладач -тренер вищої кваліфікації Макаревич В.Ю . ) та волейбол (тренер – викладач Гичак К.В.)