НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра аптечної та промислової технології ліків

Студентський науковий гурток

  • Науковий керівник гуртка:

Саханда Іванна Василівна, асистент кафедри, тел. +380991943687, e-mail: sahanda.ivanna@ukr.net

  • Староста групи:

Шпакович Валерія Станіславівна, студентка V курсу  1 групи фармацевтичного факультету, тел. +380935599601, e-mail: valeriyashpak@ukr.net

  • Історія гуртка:

Гурток засновано у 2000 році на базі фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2002 році після розділення кафедри фармації на окремі кафедри: аптечної та промислової технології ліків, організації та економіки фармації, фармакогнозії та ботаніки відбулося розділення студентського наукового гуртка.

У 2007 році кафедрами аптечної та промислової технології ліків і організації та економіки фармації було створено спільний гурток.

У 2013 році створено окремий науковий гурток кафедри аптечної та промислової технології ліків.

 

  • Керівники гуртка:

Професор Волох Д.С., професор Сятиня М.Л., доцент Попович В.П., доцент Полова Ж.М., доцент Козіко Н.О., асистент Саханда І.В.

 

  • Тематики гуртків:

– розробка складу та технології приготування лікарських та косметичних засобів, біологічно-активних і харчових добавок;

– розробка рецептур та технології косметичних засобів;

– оптимізація технології фармацевтичних, парафармацевтичних та косметичних засобів;

– впровадження сучасних міжнародних стандартів та вимог до якості виготовлених препаратів у роботу фармацевтичних підприємств.

  • Вихованці гуртка, які стали відомими за спеціальністю:

Попович В.П., Полова Ж.М., Шумейко М.В., Козіко Н.О., Негода Т.С., Радченко І.М., Бурмака О.В.

 

  • Засідання гуртка:

Засідання відбуваються на кафедрі аптечної та промислової технології ліків один раз на місяць щосереди о 16:00 за адресою: вул. Пушкінська, 22, 5 поверх.

Тематика засідань відповідає темам обговорюваних робіт студентів.

 

  • Співпраця з іншими гуртками:

– Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (кафедри: організації та економіки фармації; фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії; фармакогнозії та ботаніки; фармакології; клінічної фармакології та клінічної фармації);

– Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького (кафедра технології ліків і біофармації);

– Буковинський державний медичний університет (кафедра фармації);

– Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського (кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків);

– Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова (кафедра фармації);

– Запорізький державний медичний університет (кафедра технології ліків);

– Національний фармацевтичний університет (кафедри: аптечної технології ліків; біотехнології; заводської технології ліків; технології ліків; косметології і аромології);

– Одеський національний медичний університет (кафедра технології ліків).