НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії післядипломної освіти

Лікувально-консультативна робота

 

Відповідальні за лікувально-консультативну роботу співробітників кафедри  професор Марушко Ю.В. та доцент Бойко Н.С. 

 

  • Основними клінічними базами, де проводиться підготовка інтернів та лікувально-консультативна робота співробітниками кафедри наступні:
  1. Дитяча клінічна лікарня №8 (м.Київ, вул .Іллієнка, 18)
  2. Дитяча клінічналікарня №5 (бул. Вернадського, 53)
  3. ДУ «Інститутпедіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» (м. Київ, вул. Майбороди, 34)
  4. Центр первинної медико-санітарноїдопомоги №1 Святошинського району м. Києва (м. Київ, вул. Чорнобильська, 5/7)
  5. Філія КМП (Центра первинної медико-санітарноїдопомоги №2 Шевченківського району м. Києва( м.Київ, вул. Білоруська,11-б)
  6. Броварський міський центр ПМСД (м. Бровари)
  7. Клініка сімейної та функціональної медицини. Алергологічний центр (м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 15)

 

З вищезазначеними медичними установами кафедра має договори про сумісну роботу по  наданню медичної допомоги населенню, творчу наукову співпрацю та навчально-методичну роботу  по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації медичних фахівців та склали Угоду про співпрацю.

 

Лікувально-консультативну роботу проводять усі співробітники кафедри, серед них три професори (д.м.н.), чотири доцента та чотири асистента кафедри (к.м.н.), які мають вищу лікарську категорію за спеціальністю «педіатрія».

 

 

Лікувально-консультативна робота співробітниками кафедри проводиться на клінічних базах:

 

ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №8 (м.Київ, Іллієнка, 18)Клінічна база кафедри, дитяча клінічна лікарня №8, вул. Мельнікова,18

Лікарня розрахована на 100 ліжок, в складі має три педіатричних відділення, медичну допомогу отримують діти від 1 місяця до 17 років з різною соматичною патологією. Завдяки сучасному обладнанню  співробітники кафедри мають можливість своєчасно діагностувати патологію травного каналу у дітей. На ультразвуковому апараті Siemens G50 (придбаний НМУ імені О.О. Богомольця) працює ас. Асонов А.О.

 

Консультативну роботу в ДКЛ № 8 проводять професор, д.м.н. Борисенко М.І., кандидати мед.наук, доценти Шеф Г.Г., Таринська О.Л., Московенко О.Д., асистент Чабанович О.В., Асонов А.О.

 

ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5 (м. Київ, бул. Вернадського, 53)

 

Клінічна база кафедри, дитяча клінічна лікарня №5, вул. Вернадського, 53

 

Потужність лікарні 80 ліжок, серед них 30 – для лікування дітей до 3-х років, 35 – пацієнтів старшої вікової категорії та 15 – дітей з ЛОР –патологією.

 

Клінічна база оснащена діагностичною апаратурою, яка дає змогу обстежувати дітей з різними типами дистоній, патологією травного каналу, мікроелементозами, визначати толерантність до фізичного навантаження. Останній  напрямок роботи курує професор Гищак Т.В. (д.м.н.), долучає до роботи інтернів  та лікарів, які мають зацікавленість до наукових спостережень.

 

На цій базі виконуються дисертаційні роботи асистентом Хомич О.В. та аспірантом Костинською Н.Г. Наявний монітор для визначення водню у повітрі Gastro+ дозволяє своєчасно виявити різні види лактазної недостатності. Натепер це актуальна проблема та має великий науковий потенціал. Професійну допомогу немовлятам надають консультант відділення, к.м.н, доцент Бойко Н.С. та асистент, к.м.н. Іовіця Т.І.

 

 

ДП «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» (м. Київ, вул. Майбороди, 34)

 

Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Святошинського району м. Києва (м. Київ, вул. Чорнобильська, 5/7

 

Філія КМП (Центра первинної медико-санітарної допомоги №2 Шевченківського району м. Києва ( м. Київ, вул. Білоруська,11-б)

 

У центрах первинної медико-санітарної допомоги (№1 Святошинського району, вул. Чорнобильська, 5/7 та №2 Шевченківського району, вул. Білоруська, 11-б)  консультують  доцент Таринська О.Л., асистенти Чабанович О.Л. та Іовіця Т.В.

 

За результатами звітів останніх років кількість проконсультованих або пролікованих дітей складає до 50% серед загальної кількості пацієнтів вказаних клінічних баз. За останні 10 років для лікарів практичної медицини підготовлено  7 підручників,  66 навчальних посібників, 13 методичних рекомендацій. Розроблено 12 галузевих нововведень.