НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №2

Наукова робота

  • виконання планової пошукової НДР кафедри
  • виконання НДР за господарчими договорами
  • участь в роботі спеціалізованих вчених радах
  • виконання дисертаційних досліджень
  • видання наукових монографій
  • публікація наукових статей та тез
  • виступи на наукових форумах

Виконання ініціативно-пошукової НДР « Діагностика порушень серцево-судинної, дихальної та травної систем у новонароджених та у дітей з поширеною неінфекційною патологією та їх терапія »


Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена
100-річчю з дня народження професора І.М. Руднєва,
м. Львів, 2010 рік


Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена
85-річчю з дня народження професора В.М. Сідельникова,
м. Харків, 2013 рік