НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра дитячої хірургії

Студентський науковий гурток

 1. Відповідальний керівник: Руденко Євген Олегович, кандидат медичних наук, асистент. Тел. 044-483-6228, 050-696-2702; e-mail: reo@voliacable.com
 2. Історія гуртка. Гурток з дитячої хірургії організований в 1957 році. За 49 років в гуртку працювало 652 студентів. Проведено 278 доповідей на університетських  конференціях. За цей час опубліковано 283 студентські роботи. Нагороди: На Всесоюзних конференціях отримано: медалі та дипломи 1 ступеня – 9, медалі та дипломи 2 ступеня – 17, медалі та дипломи 3 ступеня – 21. На університетських конференціях отримано: грамоти за 1 місце – 29, грамоти за 2 місце – 39, грамоти за 3 місце – 36. 12 гуртківців стали кандидатами медичних наук, 3 гуртківці стали докторами медичних наук. Найбільш відомими вихідцями із гуртківців кафедри дитячої хірургії є доктор медичних наук, професор Дубровін Олександр Глібович, доктор медичних наук Слєпов Олексій Костянтинович, кандидат медичних наук Сорока Василь Петрович.
 3. Напрямок роботи: вроджені вади розвитку грудної клітки і черевної порожнини у дітей, питання невідкладної хірургічної допомоги дітям.
 4. Графік роботи: 2, 4 четвер місяця
 5. Публікації, виступи за останні 7 років: 25 робіт
  1. Попова Н.М., Сікорська Т.С., Литвинова Т.С., Притула В.П., Руденко Є.О., Джабарин К.З.А. Лікування кіст холєдоха у дітей // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2007. -№3. –С.280.
  2. Сікорська Т.С., Попова Н.М., Литвинова Т.С., Метленко О.В., Файзуллах С.Х., Малінецька В.Т., Матіяш О.Я. Поетапне хірургічне лікування хвороби Гіршпрунга у дітей // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2007. -№3. –С.282-283.
  3. Малинецька В., Метленко О., Сміщук В. Сторонні тіла шлунково-кишкового тракту у дітей // Матеріали XI Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С.63.
  4. Шевченко Т., Голишевская В., Малинецкая В. Особенности анестезиологического обеспечения и интенсивной терапии при эхинококковых кистах печени у детей // Матеріали XI Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С.79.
  5. Шевченко Т., Голишевская В., Малинецкая В. Особенности анестезиологического обеспечения и интенсивной терапии при эхинококковых кистах печени у детей // Матеріали XI Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С.79.
  6. Бовкун В. М. Рання діагностика атрезії кишечника // Актуальні проблеми сучасної медицини (Матеріали 59 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених НМУ з міжнародною участю). –К., 2004.
  7. Богославська І.В. Тимчасова колостомія при лікуванні вад розвитку та пошкоджень товстої кишки і аноректальної ділянки у дітей // Актуальні проблеми сучасної медицини (Матеріали 59 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених НМУ з міжнародною участю). –К., 2004.
  8. Годік О.С., Метленко О.В., Теплюк О.А. Комбінації хірургічних втручань для попередження кровотечі з варикозно-розширених вен стравоходу при портальній гіпертензії у дітей // Актуальні проблеми сучасної медицини (Матеріали 59 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених НМУ з міжнародною участю). –К., 2004.
  9. Джабарин К.З.А., Метленко О.В., Руденко Є.О., Файзула С.Х. Післяопераційні ускладнення після корекції атрезії стравоходу у дітей // Актуальні проблеми сучасної медицини (Матеріали 59 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених НМУ з міжнародною участю). –К., 2004.
  10. Метленко О.В., Руденко Є.О., Бабич Т.Д., Джабарин К.З.А. Шлунково-стравохідний рефлюкс при хімічних опіках стравоходу у дітей // Актуальні проблеми сучасної медицини (Матеріали 59 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених НМУ з міжнародною участю). –К., 2004.
  11. Теплюк О.А.., Метленко О.В., Джабарин К.З.А. Реконструктивно-пластичні операції після обширних резекцій кишечнику у дітей з атрезією ободової кишки // Актуальні проблеми сучасної медицини (Матеріали 59 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених НМУ з міжнародною участю). –К., 2004.
  12. Малишева Є.О., Руденко Є.О. Ефективність аноректальної сфінктероміектомії при ультракоротких формах агангліозу кишечнику // Тези 57 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з міжнародною участю “Актуальні проблеми сучасної медицини”. – Київ, 2002.-с.27
  13. Слєпов Є.О., Руденко Є.О. Діагностика та хірургічна корекція трахеостравохідної компресії, яка обумовлена подвійною дугою аорти у дітей. //  Тези 57 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з міжнародною участю “Актуальні проблеми сучасної медицини”. – Київ, 2002. – с.29.
  14. Руденко Є.О., Метленко О.В., Слєпов Є.О. Внутрішньогрудна обструкція крупних дихальних шляхів та її хірургічне лікування // Тези 58 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з міжнародною участю “Актуальні проблеми сучасної медицини”. – Київ, 2003. – с. 27.
  15. Метленко О.В., Руденко Є.О., Годік О.С., Джабарин К., Файзула Х. Лікування пептичної стриктури стравоходу у дітей // Тези 58 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з міжнародною участю “Актуальні проблеми сучасної медицини”. – Київ, 2003. – с. 26.
  16. Файзула Х., Метленко О.В., Руденко Є.О., Годік О.С., Джабарин К. Шлунково-стравохідний рефлюкс як ускладнення після корекції вроджених гриж купола діафрагми // Тези 58 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з міжнародною участю “Актуальні проблеми сучасної медицини”. – Київ, 2003. – С. 28.
  17. Метленко О.В., Руденко Є.О., Бабич Т.Д., Джабарин К.З.А. Шлунково-стравохідний рефлюкс при хімічних опіках стравоходу у дітей // Актуальні проблеми сучасної медицини (Матеріали 59 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених НМУ з міжнародною участю). –К., 2005. –С.40.
  18. Джабарин К.З.А., Метленко О.В., Руденко Є.О., Файзула С.Х. Післяопераційні ускладнення після корекції атрезії стравоходу у дітей // Актуальні проблеми сучасної медицини (Матеріали 59 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених НМУ з міжнародною участю). –К., 2005. –С.39.
  19. Файзула С.Х., Метленко О.В., Руденко Є.О., Джабарин К.З.А. Хірургічні доступи при корекції несправжніх вроджених діафрагмальних гриж у дітей // Актуальні проблеми сучасної медицини (Матеріали 59 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених НМУ з міжнародною участю). –К., 2005. –C.43.
  20. Попова Н.М., Сікорська Т.С., Литвинова Т.С., Притула В.П., Руденко Є.О., Джабарин К.З.А. Лікування кіст холєдоха у дітей // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2007. – №3. – С. 280.
  21. Метленко О.В., Руденко Є.О., Файзуллах С.Х., Джабарин К.З.А., Годік О.С., Малінецька В.Т. Хірургічне лікування опікових стенозів стравоходу, ускладнених шлунково-стравохідним рефлюксом у дітей // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2007. – №3. – С. 276.
  22. Оболоніна Є.А., Венделовська Н.С., Руденко Є.О. Патогенетичне обгрунтування операції транслокації діафрагми при аплазії легені у дітей // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2010, спеціальний випуск. – С. 194.
  23. Руденко Є.О, Притула В.П., Метленко О.В. Аномалії плечоголовного стовбура як причина дихальних розладів у дітей // Український науково-медичний молодіжний журнал (спеціальний випуск). – 2006. – С. 149.
  24. Руденко Є.О., Метленко О.В., Дубровін О.Г., Притула В.П. Корекція обструкції дихальних шляхів у дітей, оперованих з приводу атрезії стравоходу // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2007. – №3. – С. 281 – 282.
  25. Метленко О.В., Руденко Е.О., Годік О.С., Джабарин К.З.А., Файзула С.Х. Лікування пептичної стриктури стравоходу у дітей // Український науково-медичний молодіжний журнал. Спеціальний випуск до 165-річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та 125-річчя Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя: 60 Ювілейна науково-практична конференція студентів та молодих вчених “Актуальні проблеми сучасної медицини”. – 2006.– С. 146.

Особливо слід відмітити досягнення гуртка за 2003 рік. З доповіддю на тему “Вибір ефективного способу хірургічної корекції портальної гіпертензії у дітей”, яка була заслухана на 65 науково-практичній конференції студентів та молодих вчених Донецького державного медичного університету “Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та стоматології”, було зайнято 1 місце на секції “дитяча хірургія”. Доповідь була визнаною кращою науковою роботою на даній конференції (квітень, 2003 р.).
Доповідь на тему “Методи попередження кровотеч з варикозно-розширених вен стравоходу при портальній гіпертензії у дітей” визнана кращою на секції “дитяча хірургія” (жовтень, 2003 р.) на 58 Науковій медичній  конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця з міжнародною участю “Актуальні проблеми сучасної медицини”
Доповідь “Склерозування варикозно-розширенних вен стравоходу при портальній гіпертензії у дітей” визнана кращою на науково-практичній конференції “Внесок молодих вчених в медичну науку”, присвяченій 80-річчю Харківської медичної академії післядипломної освіти (листопад, 2003 р.).

 1. Клінічні бази: Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»; Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», відділення торако-абдомінальної хірургії вад розвитку у дітей.