НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра дитячої хірургії

Співробітники

Левицький Анатолій Феодосійович

завідувач кафедри дитячої хірургії, доктор медичних наук, професор

 

Левицький Анатолій Феодосійович, 1953 р. н., закінчив в 1976 р. лікувальний факультет Донецького медичного інституту, після закінчення якого працював лікарем-травматологом Донецької обласної травматологічної лікарні. З 1979 до 1982 року навчався в аспірантурі при Центральному НДІ травматології та ортопедії (Москва). У 1982 році захистив кандидатську дисертацію. З 1982 до 1986 року працював молодшим науковим співробітником Київського НДІ ортопедії. Протягом 1986-1999 років працював асистентом кафедри дитячої хірургії КМІ. У 1998 році захистив докторську дисертацію. У 1999 році очолив відділення дитячої ортопедії та травматології УДСЛ «Охматдит». Протягом 1999-2001 років – асистент, а з 2001 до 2005 року – доцент кафедри дитячої хірургії НМУ за сумісництвом. У 2003 році йому було присвоєно вчене звання «доцент», а в січні 2011 – «професор». У 2004-2005 році працював начальником Медичного управління ДУС Президента України. З вересня 2005 року обіймає посаду професора кафедри дитячої хірургії НМУ, з лютого 2011 року – виконувача обов’язків, а з грудня цього ж року – завідувача кафедри.

Левицький А.Ф. є висококваліфікованим лікарем-хірургом, який володіє сучасними методами діагностики та лікування. Виконує велику лікувально-консультативну роботу у клініці дитячої ортопедії та травматології НДСЛ «Охматдит». З 2003 року – головний позаштатний дитячий ортопед-травматолог МОЗ України. Основні напрямки наукової діяльності – захворювання та вади розвитку грудної клітки та хребта, природжені та набуті деформації великих суглобів, травми опорно-рухового апарату.

Має високий авторитет у наукових і медичних колах. Під його керівництвом захищена 1 докторська і 4 кандидатські дисертації, виконується 2 кандидатські дисертації. Опублікував 177 наукових праць, у т.ч. 2 монографії, 2 посібники, 2 клінічних протоколи, 16 патентів на винахід. Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій в НМУ імені О.О. Богомольця, ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України», член редколегії журналів «Літопис травматології та ортопедії», «Травма», «Хірургія дитячого віку», «Сучасна педіатрія», член президії правління Української асоціації травматологів і ортопедів, член всесвітніх організацій з консервативного та інструментального лікування деформацій хребта «SRS», «SOSORT» та «ISSMISS». Має почесне звання «Заслужений лікар України».

 

kryvchenya

Кривченя Данило Юліанович

доктор медичних наук, професор,

академік академії вищої школи України,

заслужений діяч науки та техніки України,

лауреат державної премії України.

 Кривченя Данило Юліанович, 1938 року народження, закінчив у 1960 році лікувальний факультет Київського медичного інституту з відзнакою. Після закінчення з 1960 по 1963 роки працював за скеруванням хірургом-ординатором Черкаської облтублікарні. З 1963 по 1966 роки навчався в аспірантурі на кафедрі торакальної хірургії Київського інституту удосконалення лікарів, по закінченні якої під керівництвом академіка М.М. Амосова успішно захистив кандидатську дисертацію і був обраний на посаду асистента і завуча кафедри. В 1973 році було присвоєне вчене звання доцент.

У 1978 році захистив докторську дисертацію, а у 1980 році – присвоєне вчене звання професора і працював на кафедрі торако-абдомінальної хірургії. З 1971 по 1981 роки був організатором та керівником відділення серцево-судинної хірургії в Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії.

У 1978 році захистив докторську дисертацію, а у 1980 році – присвоєне вчене звання професора і працював на кафедрі торако-абдомінальної хірургії. З 1971 по 1980 роки був організатором та керівником відділення серцево-судинної хірургії в Київському  НДІ клінічної та експериментальної хірургії (тепер Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова).

У тому ж 1980 році за власної ініціативи в інституті удосконалення лікарів вперше була організована кафедра дитячої хірургії та клініка складних вад розвитку в НДІ педіатрії, акушерства та гінекології з одночасним керівництвом наукового відділу.

На запрошення ректора НМУ, із 1992 року до січня 2011 року за конкурсом очолював кафедру дитячої хірургії.

Із 1989 року до 2003 роки – головний позаштатний дитячий хірург МОЗ України; з 1988 року до 1993 року – експерт ВАК СРСР з дитячої хірургії.  Із 1975 до 1990 року був вченим секретарем спеціалізованої ради в інституті удосконалення лікарів. Був ініціатором створення спеціалізованої ради по захисту дисертацій з хірургічних дисциплін, членом якої є по сьогодні.

Під керівництвом проф. Д.Ю. Кривчені захищено 30 кандидатських та 9 докторських дисертацій. Ним видано 7 авторських монографій, 9 навчальних посібники та 2 базових підручники, має понад 550 наукових праць та понад 80 патентів.

Професор Д.Ю. Кривченя, як засновник та почесний Президент Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів, постійно приймає участь в організації наукових міжнародних з’їздів та конференцій. Неодноразово проходив стажування за кордоном (Польща – багаторазово, Угорщина, Австрія, Німеччина, США, Росія), також сприяв стажуванню співробітників кафедри та керівників хірургічних центрів (Вінниці, Донецька, Львова, Одеси, Миколаєва та ін.). Професор Д.Ю. Кривченя дійсний член Європейської асоціації дитячих хірургів, член редколегій трьох закордонних журналів із виведенням Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів на обкладинку журналів, постійно друкується в авторитетних виданнях.

Професор Кривченя Д.Ю. володіє у повному обсязі операціями на серці та судинах, у тому числі на відкритому серці із застосуванням штучного кровообігу, повним об’ємом операцій на органах грудної клітки та черевної порожнини у новонароджених та дітей старших вікових груп (операції на легенях, стравоході, середостінні, діафрагмі, печінці, селезінці, підшлунковій залозі, шлунку та кишечнику). Всесвітньо визнані новими декілька методів операцій авторства професора Д.Ю.Кривчені – транслокації діафрагми при аплазії легені, роз’єднання судинного кільця, спленопексія при діафрагмальних грижах, степлерний шов при лікуванні хвороби Гіршпрунга.

За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку вітчизняних і зарубіжних науково-педагогічних та хірургічних кадрів та високий професіоналізм професора Д.Ю. Кривченю було нагороджено: Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України (1988), Почесною Грамотою МОЗ України (2003, 2008), Подякою Прем’єр-міністра України (2008), Подяками Президентів Асоціацій дитячих хірургів Польщі (2008) та Індії (2010), Дипломом та цінним подарунком «OTIS» за міжнародне співробітництво (Варшава, 2008), Присвоєно високе звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1997), Присуджено Державну премію України у галузі науки і техніки (2008).

 

Дубровін Олександр Глібович

доктор медичних наук, професор

Дубровін Олександр Глібович, 1952 року народження, закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту у 1977 році. Після закінчення інтернатури з 1978 по 1981 рік працював на посаді лікаря-хірурга в ДКЛ №2 м. Києва. З 1981 до 1991рік – на посаді молодшого наукового співробітника та старшого наукового співробітника у відділенні хірургії вроджених вад розвитку у дітей НДІ ПАГ. З 1991 по 1994 р. – асистент кафедри дитячої хірургії Київського інституту удосконалення лікарів. У 1994 році обраний на посаду асистента кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. У квітні 2004 року обраний на посаду доцента кафедри. 19 жовтня 2005 року присуджене вчене звання «доцент», а в січні 2011 – «професор». З лютого 2007 року займає посаду професора кафедри.

Дубровін Олександр Глібович в 1988 році захистив кандидатську дисертацію, а в 2005 році  захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. О.Г.Дубровін є автором 180 друкованих робіт, з яких одна монографія, один практичний посібник, 15 патентів на винахід, є співавтором підручника. Основні напрямки наукової діяльності – корекція вроджених вад розвитку дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, портальної гіпертензії у дітей.

На кафедрі відповідає за наукову роботу. Володіє та викладає англійською мовою. Виконує великий обсяг лікувальної та консультативної роботи. Під керівництвом професора Дубровіна О.Г. захищені 2 кандидатські дисертації та виконуються 3 кандидатські дисертації.

Дубровін О.Г. – президент Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів,  член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій в НМУ імені О.О. Богомольця, член проблемної комісії «Хірургія», член редколегії журналу «Здоровье ребенка».

Нагороджений Почесною грамотою Київського міського голови (2004).

 

Притула Василь Петрович

доктор медичних наук, професор

 

Притула Василь Петрович, 1965 року народження, в 1993 році закінчив медичний факультет Івано-Франківського медичного інституту. З 1993 до 1996 року навчався в магістратурі при кафедрі дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1996 до 1999 року – аспірант, з грудня 1999 року – асистент, з лютого 2007 року – доцент, а з січня 2013 року – професор кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на базі лікарні «Охматдит». У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Первинний колоректальний анастомоз при лікуванні хвороби Гіршпрунга у дітей раннього віку», а в 2012 році захистив докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування дітей з кістами печінки та жовчних шляхів».

Василь Петрович – дитячий хірург вищої категорії. Основні напрямки наукової та практичної діяльності – корекція вроджених вад розвитку дихальної системи та шлунково-кишкового тракту відкритим та ендоскопічним способом. Разом із колегами запропонував степлерний колоректальний анастомоз у лікуванні хвороби Гіршпрунга та удосконалив діагностику функціональних порушень при колостазах. За його участі розроблено реконструктивно-пластичні операції при обширних резекціях ободової кишки, удосконалено методику корекції лійкоподібної деформації грудної клітки та впроваджено у практику ряд інструментів для корекції цієї патології, удосконалено способи корекції вроджених діафрагмальних гриж, розроблено методики сегментарних органозберігаючих операцій при захворюваннях селезінки, запропоновано дієві способи лікування кістозних утворень паренхіматозних органів черевної порожнини, з використанням мініінвазивної та лапароскопічної техніки. Неодноразово проходив стажування за кордоном (Польща, Італія – багаторазово, Чехія, Португалія, Німеччина, Ірландія, Індія).

Притула Василь Петрович є автором 350 друкованих наукових робіт, 64 патентів України, співавтором 2 підручника та 10 навчальних посібників для студентів вищих медичних навчальних закладів, член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, член проблемної комісії «Хірургія», член комісії з питань етики НМУ, член редакційної ради журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», головний позаштатний дитячий хірург МОЗ України, віце-президент Всеукраїнської Асоціації дитячих хірургів, член Європейської асоціації дитячих хірургів. Під його керівництвом захищені 2 кандидатські дисертації та виконуються 3 кандидатські дисертації.

Нагороджений Почесною грамотою Київського міського голови (2004), Лауреат Всеукраїнських проектів «Літопис досягнень сучасної медицини: «Сучасна медицина та охорона здоров’я» (2010) та «Літопис досягнень сучасної України: «Успішні професіонали України» (2011); «Найкращий викладач року НМУ – 2011

 

Письменний Віктор Дмитрович

кандидат медичних наук, доцент

 

Письменний Віктор Дмитрович, 1942 року народження, закінчив в 1967 році педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

З 1967 по 1968 рік –  дільничний лікар-педіатр міста Полтави. З 1968 по 1970 рік проходив службу в лавах Радянській Армії. З 1970 по 1974 рік –  дитячий хірург дитячої лікарні №1 міста Полтави. В 1974-1976 роках –  клінічний ординатор кафедри дитячої хірургії Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. З 1976 по 1985 рік – ординатор хірургічного відділення Дитячої спеціалізованої клінічної лікарні №14 міста Києва. З 1985 по 1996 рік –  асистент кафедри дитячої хірургії Київського медичного інституту, а з 1996 – доцент кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В 1990 році Письменний В.Д. захистив кандидатську дисертацію.

Відповідає на кафедрі за надання ургентної консультативної та хірургічної допомоги дітям.

В 2004 р. отримав подяку від Київського міського голови за вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

Автор більше 60 наукових робіт та 1 патенту України.

 

Бензар Ірина Миколаївна

кандидат медичних наук , доцент кафедри

Бензар Ірина Миколаївна, 1972 року народження. У 1997 році закінчила з відзнакою медичний факультет Тернопільської державної медичної академії ім. І. Горбачевського. В 1997 – 2000 роках – аспірант кафедри анатомії людини Тернопільського державного медичного університету ім. І. Горбачевського. В 2000 – 2002 роках проходила інтернатуру за спеціальністю «хірургія» на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні. В 2001 – 2002 роках навчалась в  магістратурі за спеціальністю «хірургія» в Тернопільському державному медичному університете ім. І. Горбачевського на кафедрі шпитальної хірургії.

З 2002 по 2006 рік – асистент курсу дитячої хірургії Тернопільського державного медичного університету ім. І. Горбачевського. В 2006 – 2010 роках – лікар-хірург відділення торакоабдомільної хірургії ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» АМН України. З 2010 року – асистент кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, а з 2013 року – доцент цієї кафедри. Затверджена тема докторської дисертації на тему «Діагностика і тактика хірургічного лікування судинних аномалій у дітей»

На кафедрі відповідає за навчально-методичну роботу.

Основним напрямком науково-практичної роботи є діагностика та лікування судинних пухлин та судинних мальформацій у дітей. Є дійсним членом ISSVA (міжнородної організації вивчення судинних аномалій), проходила стажування у Італії, Швеції, Німеччині, США.

Автор 59 наукових праць, співавтор 1 підручника, 2 навчально-методичних посібників, 4 авторських свідоцтв.

 

rudenko

Руденко Євген Олегович

кандидат медичних наук, доцент кафедри

 

Руденко Євген Олегович, 1974 року народження, в 1997 році закінчив педіатричний факультет Кримського медичного інституту ім. С.І. Георгієвського, протягом 1997 – 1999 років проходив інтернатуру за спеціальністю «дитяча хірургія» на базі Кримської республіканської дитячої клінічної лікарні (м. Сімферополь). У 1999 – 2000 роках працював дитячим хірургом в цій же лікарні. У 2000 – 2002 роках – клінічний ординатор відділення торако-абдомінальної хірургії вад розвитку у новонароджених та дітей старшого віку інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України. У 2002 – 2005 роках навчався в аспірантурі на кафедрі дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця. В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Аортопексія, трахеопластика та транслокація діафрагми при хірургічному лікуванні обструкції дихальних шляхів у дітей». З 2005 року асистент, а з 2013 – доцент кафедри дитячої хірургії НМУ. Працює на докторською дисертацією на тему: «Хірургічне лікування вад розвитку та легень у дітей»

Член Всеукраїнської та Європейської асоціації дитячих хірургів, член редакційної ради журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».

Загальний стаж роботи по дитячій хірургії 18 років. Має вищу кваліфікаційну категорію.

Основними напрямками діяльності є торако-абдомінальна хірургія у дітей, хірургія новонароджених, ендоскопічна діагностика та хірургія.

Автор 130 друкованих наукових робіт, 15 патентів України та 1 раціоналізаторської пропозиції, співавтор 2 підручника та 1 навчального посібника.

 

metlenko

Метленко Олександр Володимирович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

 

Метленко Олександр Володимирович, 1979 року народження, в 1996 вступив до Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця на ІІІ медичний (педіатричний) факультет, який закінчив в червні 2002 року з відзнакою.

Після закінчення університету з 2002 по 2004 рік проходив в інтернатурі за спеціальністю “дитяча хірургія”. Паралельно навчався в магістратурі на кафедрі дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Захистив магістерську роботу з теми “Шлунково-стравохідний рефлюкс при хірургічній патології стравоходу у дітей”. З 2004 по 2007 рік навчався в очній аспірантурі на кафедрі дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, по закінченні якої в 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хірургічне лікування шлунково-стравохідного рефлюкса у дітей». З 2007 року працює на посаді асистента кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Метленко О.В. – дитячий хірург вищої категорії. Основними напрямками науково-практичної діяльності Метленко О.В. є удосконалення діагностики та лікування вад розвитку та захворювань травного тракту, трахео-бронхіального дерева та легень. Пріоритетним напрямком роботи є мініінвазивна, ендоскопічна хірургія. Проходив стажування за кордоном з питань ендоскопічної та торакальної хірургії –  Білорусь (2012 р.), Польща (2014 р.).

Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі.

Автор 102 друкованих наукових робіт, 17 патентів України, співавтор 1 підручника та 1 навчального посібника.

Член Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів, член Європейської асоціації дитячих хірургів.

 

Грегуль Володимир Васильович

кандидат медичних наук, асистент

 

Грегуль Володимир Васильович, 1951 року народження. Після закінчення педіатричного факультету Київського медичного інституту в  1974 році проходив інтернатуру за фахом «дитяча хірургія» в Київській обласній лікарні. З 1975 по 1977 рік проходив службу в лавах Радянської Армії. З 1977 по 1981 рік працював дитячим хірургом дитячої лікарні №2 м. Києва. З 1981 по 1987 рік – завідувач відділення торако-абдомінальної хірургії вад розвитку у дітей Науково-дослідного інституту педіатрії, акушерства та гінекології. З 1987 по 1995 – лікар цього ж відділення. З 1995 року асистент кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію. Грегуль В.В. має 51 друковану працю, 4 винаходи. Основні напрямки його науково-практичної діяльності присв’ячені питанням дитячої колопроктології. Грегуль В.В. має вищу лікарську категорію з дитячої хірургії.

 

Яременко Вадим Володимирович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

 

Яременко Вадим Володимирович народився в 1954 році в м. Бориспіль Київської області.

1971-1977: студент педіатричного фак-ту Саратовського медичного інституту.

1971-1981: ординатор відділення дитячої хірургії Братської міської лікарні №1.

1981-1982: ординатор відділення дитячої хірургії Білоцерківської міської лікарні №1.

1982-1984: лікар-дитячий хірург і ортопед Дитячої поліклініки №1 Мінського району м.Києва.

1986-1987: клінічний ординатор кафедри дитячої хірургії КІУЛ на базі хірургічного відділення вад розвитку у дітей Інституту ПАГ АМН України.

З 1988 – лікар – ординатор хірургічного відділення вад розвитку у дітей Інституту ПАГ.

В 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічне лікування вродженої непрохідності жовчовивідних шляхів у дітей».

В 2005 р. був зарахований на посаду асистента кафедри дитячої хірургії НМУ імені О.О.Богомольця.

Яременко В.В. – дитячий хірург вищої категорії. Основними напрямками діяльності є хірургія гепато-біліарної зони у дітей.

Приймає активну участь у наукових конференціях та з’їздах хірургів в нашій країні та за її мажеми.

 

Карабенюк Олександр Вікторович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

 

Карабенюк Олександр Вікторович, 1971 року народження, після закінчення Одеського державного медичного інституту ім. Н.І.Пірогова в 1994 році проходив інтернатуру за спеціальністю дитяча хірургія протягом 1994-1997 років в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні. В 1997-1999 роках навчався в клінічній ординатурі на базі Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. В 1997-2007 роках працював дитячим ортопед-травматологом в тій же лікарні. З 1999 по 2003 рік – асистент кафедри дитячої хирургії, травматології та ортопедії Одеського державного медичного институту ім. Н.І.Пірогова. З 2007 року і по нинішній час працює дитячим ортопедом-травматологом у  відділенні дитячої ортопедії та травматології НДСЛ «ОХМАТДИТ». З 2008 року – асистент кафедри дитячої хірургії національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Має Має 32 друкованих роботи, 4 авторських свідоцтва та патенти.25 друкованих робіт, 3 авторських свідоцтва та патенти.

 

Вітязь Володимир Миколайович

кандидат медичних наук, асистент

 

Вітязь Володимир Миколайович, 1975 року народження, українець, громадянин України, освіта вища, в 1997 році закінчив педіатричний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1994 до 1997 року навчався в інтернатурі при кафедрі дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Остеосинтез переломів проксимального відділу променевої кістки у дітей”.

Проходив стажування на кафедрі ортопедії та травматології  Медичного університету префектури  Кочі (Японія) терміном 4 місяці в 2004 році та стажування у США в рамках програми “Міжнародних візитів”, на кафедрі ортопедії та травматології у клініці університету штату Міссісіпі терміном 1 міс у 2008 році.

З вересня 2011 року працює на посаді асистента кафедрі дітячої хірургії.

Основними напрямками науково-практичної діяльності Вітязя В.М. є удосконалення діагностики та лікування вад розвитку кульшового суглоба, дослидження травматичніх ушкоджень кисток та суглобів у дітей, розробкою та вдосконаленням методив остеосінтезу у дітей. Пріоритетним напрямком роботи є маніінвазивна та артроскопічна хірургія.

Відповідальний за виховну роботу на кафедрі.

Автор 47 друкованих наукових робіт, 3 патенти України.

 

Головатюк Дмитро Володимирович

кандидат медичних наук, асистент

 

Головатюк Дмитро Володимирович,1972 р.н., українець, освіта вища; у 1997 році закінчив педіатричний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1997 по 1999 рр. проходив інтернатуру на базі НДСЛ «Охматдит» за спеціальністю «дитяча хірургія». З 1999р. працює на посаді лікаря дитячого ортопеда-травматолога травмпункту НДСЛ «Охматдит». Атестований на вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Дитяча ортопедія та травматологія». У 2014 році захистив кандидатську  дисертацію на тему «Діагностика та лікування кіст кісток у дітей». З 2014 року працює на посаді асистента кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Працював у складі робочої групи, що розробляла Протоколи діагностики та лікування захворювань та травм опорно-рухового апарату у дітей.

Автор 20 наукових робіт, 3 патентів на корисну модель

 

Хуссеіні Саед Файзула

кандидат медичних наук, асистент

 

Хуссеіні Саед Файзула, 1975 року народження, в 2002 році закінчив медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 1 вересня 2002 року до 15 грудня 2006 року навчався в клінічній ординатурі на кафедрі дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Після закінчення клінічної ординатури вступив до аспірантури з відривом від виробництва за фахом «дитяча хірургія» на кафедру дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічне лікування дітей з вродженими діафрамальними грижами».

З 1 вересня 2014 року працює на посаді асистента кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Хуссеіні Саед Файзула вільно володіє англійською, російською, українською мовами, а також мовами хінді, урду, телугу.

Він є автором 65 друкованих наукових робіт, має 22 патенти України на корисну модель. Основні напрямки наукової та практичної діяльності – корекція вроджених вад розвитку дихальної системи та шлунково-кишкового тракту відкритим та ендоскопічним способом.

 

Соручан Валерія Петрівна

асистент

 

Соручан Валерія Петрівна, 1986 року народження, українка, народилася в м. Києві.  В 2010 році закінчила медичний факультет №3 Національного Медичного Університету імені О.О. Богомольця.

З 2010-2014 рік проходила інтернатуру та клінічну ординатуру за фахом «дитяча хірургія» на кафедрі дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». 3 2014 року асистент кафедри дитячої хірургії Національного Медичного Університету імені О.О. Богомольця.

Соручан Валерія Петрівна досконало володіє англійською. Є постійним активним учасником роботи іноземних і вітчизняних з’їздів та конференцій. Вона є автором 10 друкованих наукових робіт. Приймає участь в підготовці робочих навчальних програм і методичних розробок, практичних занять для студентів-іноземців 5 та 6 курсів медичних факультетів. А також є членом Міжнародної Групи Педіатричної Ендохірургії (IPEG- International Pediatric Endosurgery Group).

Провідний напрямок роботи: портальна гіпертензія, шлунково кишкові кровотечі, ендоскопічна хірургія.

 

godik

Годік Олег Святославович

кандидат медичних наук, асистент

 

Годік Олег Святославович, 1978 року народження. У 1998 році з відзнакою закінчив Київське медичне училище №2, фельдшерсько – акушерський факультет. Після закінчення в 2004 році медичного факультету №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця проходив в 2004-2006 році інтернатуру на кафедрі дитячої хірургії цього ж ВУЗу на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», в якій почав працювати з 2006 року на посаді лікаря-ординатора відділення ургентної хірургії. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Повторні оперативні втручання у хірургічному лікуванні портальної гіпертензії у дітей». З 2015 року є асистентом кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Годік О.С. має вищу лікарську категорію з дитячої хірургії. Пройшов стажування  та навчання за провідними напрямками дитячої хірургії:  малоінвазивна хірургія дитячого віку (Росія, Москва, 2007), гепатобіліарна хірургія дитячого віку та хірургія портальної гіпертензії, (Росія, Москва, 2008),  Advanced Endoscopic Course (Czech Republic, Prague, 2011),  Minimally invasive surgery in Infants and Neonates (USA, San-Diego, 2012),  Expert level minimally invasive surgery in children (USA Denver Colorado, 2013), Critical Technical Skills for Neonatal and Infant Minimally Invasive Surgery (UK, Edinburg, 2014), Advanced pediaric surgery Course (Israel, Ierusalim, 2015), Minimally invasive surgery hepato-biliary diseases in children (Japan, Fukuoka, 2016).

Основні напрямки науково-практичної діяльності Годіка О.С. присв’ячені питанням гепатобіліарної хірургії, портальної гіпертензії, шлунково-кишкових кровотеч, лапароскопічної та торакоскопічної хірургії. Член Міжнародної Групи Дитячих Ендохірургів (IPEG- Interantional Pediatric Endosurgery Group), Європейська Асоціація Дитячих Хірургів (EUPSA -European Paediatric Surgeons’ Association), та Європейської Спілки Дитячих Ендоскопічних Хірургів (ESPES -European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons).

Годік О.С. є автором 94 друкованих наукових робіт, та має  2 патенти на корисну модель У 1996 році захистив кандидатську дисертацію.

 

Харсіка Сергій Михайлович

кандидат медичних наук , асистент кафедри

 

Харсіка Сергій Михайлович, 1971 року народження, після закінчення Полтавської медичної стоматологічної академії та проходження інтернатури, з 1995 по 200 рік працював лікарем ортопедом-травматолог, в місті Чернігові. В 2000-2002 роках – клінічний ординатор кафедри ортопедії та травматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а з 2002 року – асистент кафедри дитячої хірургії нашого університету. В 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування опозиційного захвату у хворих з аномаліями розвитку кисті». Харсіка С.М. має 16 друкованих робіт, 2 патенти на винахід.