НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра дитячої хірургії

Співробітники

Левицький Анатолій Феодосійович

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії

Закінчив лікувальний факультет Донецького медичного інституту ім. М.Горького у 1976 році.
Аспірантура з дитячої ортопедії та травматології в ЦІТО ім.Н. Пріорова (м.Москва). Проходження вдосконалення та стажування на робочому місці та тематичних навчальних програмах з дитячої травматології, ортопедії та вертебрології в університетських клініках США, Німеччини, Нідерландів, Ізраїлю, Туреччини, Чехії, Польщі.
У 1998 році захистив докторську дисертацію на тему “Хірургічне лікування лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей”.
Під керівництвом Левицького А.Ф. захищено 2 докторських та 8 кандидатських дисертації.
Пріоритетні напрямки наукової та клінічної діяльності – Консервативне і оперативне лікування травм та їх наслідків опорно-рухового апарату, вроджених та набутих ортопедичних захворювань, деформацій хребта та грудної клітки у дітей та підлітків.
Автор 257 наукових праць, у т.ч. співавтор 7 монографій, 9 посібників, 4 уніфікованих клінічних протоколів, 19 патентів на винахід.
Експерт МОЗ України з питань ортопедії та травматології.
Дійсний член міжнародних товариств з вивчення сколіозу ( SRS), консервативного лікування деформацій хребта (SOSORT), малоінвазивної хірургії хребта (ISSMISS), оперативного лікування хребта (AOSPINE), асоціацій ортопедів-травматологів України, дитячих хірургів України, президент асоціації дитячих ортопедів-травматологів України.
Має почесне звання „Заслужений лікар України”, нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

 

kryvchenya

Кривченя Данило Юліанович

доктор медичних наук, професор,
академік академії вищої школи України,
заслужений діяч науки та техніки України,
лауреат Державної премії України

Кривченя Данило Юліанович, 1938 року народження, закінчив у 1960 році лікувальний факультет Київського медичного інституту з відзнакою. Після закінчення з 1960 по 1963 роки працював за скеруванням хірургом-ординатором Черкаської обласної лікарні. З 1963 по 1966 роки навчався в аспірантурі на кафедрі торакальної хірургії Київського інституту удосконалення лікарів, по закінченні якої під керівництвом академіка М.М. Амосова успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Відкрита артеріальна протока (хірургічне лікування, гемодинаміка до і після операції» і був обраний на посаду асистента і завуча кафедри. В 1973 році було присвоєне вчене звання “доцент”.
У 1978 році захистив докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування ревматичних вад серця і дітей і підлітків», а у 1980 році – присвоєне вчене звання “професор”, працював на кафедрі торако-абдомінальної хірургії. З 1971 по 1980 роки був організатором та керівником відділення серцево-судинної хірургії в Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії (тепер Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова).
У тому ж 1980 році за власної ініціативи в інституті удосконалення лікарів вперше була організована кафедра дитячої хірургії та клініка складних вад розвитку в НДІ педіатрії, акушерства та гінекології з одночасним керівництвом наукового відділу.
На запрошення ректора НМУ, із 1992 року до січня 2011 року за конкурсом очолював кафедру дитячої хірургії.
Із 1989 року до 2003 роки – головний позаштатний дитячий хірург МОЗ України; з 1988 року до 1993 року – експерт ВАК СРСР з дитячої хірургії. Із 1975 до 1990 року був вченим секретарем спеціалізованої ради в інституті удосконалення лікарів. Був ініціатором створення спеціалізованої ради по захисту дисертацій з хірургічних дисциплін, членом якої є по сьогодні.
Під керівництвом проф. Д.Ю. Кривчені захищено 30 кандидатських та 10 докторських дисертацій. Ним видано 8 авторських монографій, 10 навчальних посібників та 4 базових підручники (2009, 2015, 2017, 2019). Автор понад 600 наукових праць та понад 80 патентів.
Професор Д.Ю. Кривченя, як засновник та Президент Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів, постійно бере участь в організації наукових міжнародних з’їздів та конференцій. Неодноразово проходив стажування за кордоном (Польща – багаторазово, Угорщина, Австрія, Німеччина, США, Росія), також сприяв стажуванню співробітників кафедри та керівників хірургічних центрів (Вінниці, Донецька, Львова, Одеси, Миколаєва та ін.). Професор Д.Ю. Кривченя дійсний член Європейської асоціації дитячих хірургів, член редколегій трьох закордонних журналів із виведенням Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів на обкладинку журналів, постійно друкується в авторитетних виданнях.
Професор Кривченя Д.Ю. володіє у повному обсязі операціями на серці та судинах, у тому числі на відкритому серці із застосуванням штучного кровообігу, повним об’ємом операцій на органах грудної клітки та черевної порожнини у новонароджених та дітей старших вікових груп (операції на легенях, стравоході, середостінні, діафрагмі, печінці, селезінці, підшлунковій залозі, шлунку та кишечнику). Всесвітньо визнані новими декілька методів операцій авторства професора Д.Ю. Кривчені – транслокації діафрагми при аплазії легені, реконструкції деформацій грудної клітки, роз’єднання судинного кільця, спленопексія при діафрагмальних грижах, степлерний шов при лікуванні хвороби Гіршпрунга та інше.
За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку вітчизняних і зарубіжних науково-педагогічних та хірургічних кадрів та високий професіоналізм професора Д.Ю.Кривченю було нагороджено: Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України (1988), Почесною Грамотою МОЗ України (2003, 2008), Подякою Прем’єр-міністра України (2008), Подякою Київського міського голови (2018), Подяками Президентів Асоціацій дитячих хірургів Польщі (2008) та Індії (2010), Дипломом та цінним подарунком «OTIS» за міжнародне співробітництво (Варшава, 2008), Присвоєно високе звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1997), Присуджено Державну премію України у галузі науки і техніки (2008).

 

Дубровін Олександр Глібович

доктор медичних наук, професор

Дубровін Олександр Глібович, 1952 року народження, закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту у 1977 році. Після закінчення інтернатури з 1978 по 1981 рік працював на посаді лікаря-хірурга в ДКЛ №2 м. Києва. З 1981 до 1991рік – на посаді молодшого наукового співробітника та старшого наукового співробітника у відділенні хірургії вроджених вад розвитку у дітей НДІ ПАГ. З 1991 по 1994 р. – асистент кафедри дитячої хірургії Київського інституту удосконалення лікарів. У 1994 році обраний на посаду асистента кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У квітні 2004 року обраний на посаду доцента кафедри. 19 жовтня 2005 року присуджене вчене звання «доцент», а в січні 2011 – «професор». З лютого 2007 року працює на посаді професора кафедри.
Дубровін Олександр Глібович в 1988 році захистив кандидатську дисертацію, а в 2005 році – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. О.Г. Дубровін є автором 180 друкованих робіт, з яких одна монографія, один практичний посібник, 15 патентів на винахід, є співавтором підручника. Основні напрямки наукової діяльності – корекція вроджених вад розвитку дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, портальної гіпертензії у дітей.
На кафедрі відповідає за наукову роботу. Володіє та викладає англійською мовою. Виконує великий обсяг лікувальної та консультативної роботи. Під керівництвом професора Дубровіна О.Г. Захищені 2 кандидатські дисертації та виконуються 3 кандидатські дисертації.
Дубровін О.Г. – член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій в НМУ імені О.О. Богомольця, член проблемної комісії «Хірургія», член редколегії журналу «Здоровье ребенка».
Нагороджений Почесною грамотою Київського міського голови (2004)

 

 

Притула Василь Петрович

доктор медичних наук, професор

Притула Василь Петрович, 1965 року народження, в 1993 році закінчив медичний факультет Івано-Франківського медичного інституту. З 1993 до 1996 року навчався в магістратурі при кафедрі дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1996 до 1999 року – аспірант, з грудня 1999 року – асистент, з лютого 2007 року – доцент, а з січня 2013 року – професор кафедри дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Первинний колоректальний анастомоз при лікуванні хвороби Гіршпрунга у дітей раннього віку», а в 2012 році захистив докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування дітей з кістами печінки та жовчних шляхів».
Василь Петрович – учень школи професора Кривчені Данила Юліановича, дитячий хірург вищої категорії. Основні напрямки наукової та практичної діяльності – корекція вроджених вад розвитку та захворювань дихальної системи та шлунково-кишкового тракту відкритим та ендоскопічним способом. Разом із колегами запропонував степлерний колоректальний анастомоз у лікуванні хвороби Гіршпрунга та удосконалив діагностику функціональних порушень при колостазах. З його участю розроблено реконструктивно-пластичні операції при обширних резекціях ободової кишки, удосконалено методику корекції лійкоподібної деформації грудної клітки та впроваджено у практику ряд інструментів для корекції цієї патології, удосконалено способи корекції вроджених діафрагмальних гриж, розроблено методики сегментарних органозберігаючих операцій при захворюваннях селезінки, запропоновано дієві способи лікування кістозних утворень паренхіматозних органів черевної порожнини, з використанням мініінвазивної та лапароскопічної техніки. Неодноразово проходив стажування за кордоном (Польща, Італія, Ізраіль – багаторазово, Чехія, Португалія, Німеччина, Ірландія, Індія).
Притула Василь Петрович є автором 420 друкованих наукових робіт, 67 патентів України, співавтором 4 підручників та 16 навчальних посібників для студентів вищих медичних навчальних закладів
Професор Притула В.П. – віце-президент Всеукраїнської Асоціації дитячих хірургів, член Європейської асоціації дитячих хірургів, головний позаштатний спеціаліст за фахом «дитяча хірургія» МОЗ України, член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій в НМУ імені О.О. Богомольця, член редакційної колегії журналу «Хірургія дитячого віку», член редакційної ради журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».
Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій та виконуються 2 докторські дисертації.
Нагороджений Почесною грамотою Київського міського голови (2004), Лауреат Всеукраїнських проектів «Літопис досягнень сучасної медицини: «Сучасна медицина та охорона здоров’я» (2010) та «Літопис досягнень сучасної України: «Успішні професіонали України» (2011), «Найкращий викладач року НМУ – 2011», Почесною грамотою Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» «Охматдит» (2015), Подякою від медичного факультету №3 НМУ імені О.О. Богомольця (2018), Подякою ректора Івано-Франківського національного медичного університету (2019), Грамотою Вченої ради медичного факультету №3 НМУ імені О.О. Богомольця (2019).

 

 

Руденко Євген Олегович

доктор медичних наук, доцент, професор кафедри дитячої хірургії

Руденко Євген Олегович, 1974 року народження, в 1997 році закінчив педіатричний факультет Кримського медичного інституту ім. С.І. Георгієвського, протягом 1997 – 1999 років проходив інтернатуру за спеціальністю «дитяча хірургія» на базі Кримської республіканської дитячої клінічної лікарні (м. Сімферополь). У 1999 – 2000 роках працював дитячим хірургом в цій же лікарні. У 2000 – 2002 роках – клінічний ординатор відділення торако-абдомінальної хірургії вад розвитку у новонароджених та дітей старшого віку інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України. У 2002 – 2005 роках навчався в аспірантурі на кафедрі дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця. В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Аортопексія, трахеопластика та транслокація діафрагми при хірургічному лікуванні обструкції дихальних шляхів у дітей». З 2005 року асистент, а з 2013 – доцент кафедри дитячої хірургії НМУ. Працює на докторською дисертацією на тему: «Хірургічне лікування вад розвитку та легень у дітей»

Член Всеукраїнської та Європейської асоціації дитячих хірургів, член редакційної ради журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».

Загальний стаж роботи по дитячій хірургії 18 років. Має вищу кваліфікаційну категорію.

Основними напрямками діяльності є торако-абдомінальна хірургія у дітей, хірургія новонароджених, ендоскопічна діагностика та хірургія.

Автор 130 друкованих наукових робіт, 15 патентів України та 1 раціоналізаторської пропозиції, співавтор 2 підручника та 1 навчального посібника.

 

 

Бензар Ірина Миколаївна

доктор медичних наук, доцент, професор кафедри дитячої хірургії.

У 1997 році закінчила медичний факультет Тернопільської медичної академії імені І.Я. Горбачевського.
Протягом 1997-2000 рр. навчалася в аспірантурантурі на кафедрі анатомії людини Тернопільської медичної академії імені І.Я. Горбачевського. З 2000 по 2002 рік проходила інтернатуру за спеціальністю «хірургія». У 2006 році пройшла первинну спеціалізацію з дитячої хірургії на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
У 2018 році захистила докторську дисертацію за темою: «Діагностика і тактика хірургічного лікування судинних аномалій у дітей».
Бензар І.М. є автором понад 100 наукових публікацій, співавтором двох підручників, трьох навчально-методичних посібників, монографії «Судинні аномалії у дітей».
Проходила стажування у Центрі судинних аномалій Бостонської дитячої лікарні (2015) та Інституту судинних утворень Нью-Йорка (2019).
Є дійсним членом Міжнародної організації з вивчення судинних аномалій (ISSVA) з 2015 року та членом Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів.
Основні наукові інтереси спрямовані на вивчення хірургічного, ендоваскулярного та консервативного лікування судинних аномалій (судинних пухлин та судинних мальформацій). Бензар І.М. впровадила у практику сучасні методи лікування судинних пухлин та судинних мальформацій. Щорічно проводить лікування понад 400 пацієнтів з гемангіомами, рідкісними судинними пухлинами та різними видами судинних мальформацій. Враховуючи обмежену ефективність виключно хірургічного лікування судинних аномалій, значної уваги приділяє впровадженню альтернативних методів лікування у цієї групи пацієнтів, зокрема, склеротерапії, ендоваскулярного втручання, консервативного лікування.

 

 

Письменний Віктор Дмитрович

кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячої хірургії

 

У 1967 році закінчив Київський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут. Протягом 1974-1976 рр. навчався в клінічній ординатурі при Київському медичному інституті імені акад. О.О. Богомольця. Проходив підвищення кваліфікації на базі НМАПО ім. Шупіка МОЗ України 2010. Тема дисертації: «Хірургічне лікування екстрофії сечового міхура у дітей». Напрямки наукової діяльності – гострі захворювання черевної порожнини, набута кишкова непрохідність. Автор понад 100 наукових публікацій, в тому числі 15 навчально методичних та 4 патентів. Член Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів. Нагороджений подякою від Київського міського голови (2014) та дипломом «Укртехнологія» (2004)

 

 

Годік Олег Святославович

 

Годік Олег Святославович в 2004 році закінчив 3 медичний (педіатричний) факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Після закінчення інтернатури з 2006 працював лікарем-ординатором відділення ургентної хірургії. У 2013 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Повторні оперативні втручання в лікуванні портальної гіпертензії у дітей». Асистент Годік є автором 85 друкованих наукових робіт та 3 патентів на корисну модель (Індекс Гірша – 1). Основні напрямки наукової діяльності – корекція вроджених вад розвитку жовчних шляхів, портальна гіпертензія, захворювання печінки та підшлункової залози у дітей.
На кафедрі відповідає за студентський гурток та міжнародну роботу. Володіє та викладає англійською мовою. Виконує великий обсяг лікувальної та консультативної роботи.
За час роботи на кафедрі регулярно удосконалює свої навички шляхом проходження стажувань у провідних медичних центрах світу.
2011 Rocky Mountain Hospital for Children, Denver, USA
2014 Hospital Vall d’Hebron de Barcelona Spaine
2015 Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel
2017 The Chaim Sheba Medical Center at Tel HaShomer, Israel
2018 Chicago Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago USA
2018 Asan Medical Center Seoul Korea
Активний член багатьох провідних світових професійних товариств, таких як:
ISLS – International Society of Liver Surgeons – Міжнародне Товариство Хірургів Печінки
IPEG- International Pediatric Endoscopic Group – Міжнародна Педіатрична Ендоскопічна Група
EUPSA – European Pediatric Surgeons Association – Асоціація Дитячих Хірургів Європейського Союзу
ESPES – European Society of Pediatric Endoscopic Surgeons – Європейська Асоціація Дитячих Ендоскопічних Хірургів
Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів – секретар асоціації

 

 

metlenko

Метленко Олександр Володимирович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

 

Метленко Олександр Володимирович, 1979 року народження, в 2002 році з відзнакою закінчив педіатричний факультет НМУ імені О.О. Богомольця. З 2002 по 2004 рік проходив навчання в інтернатурі за спеціальністю “дитяча хірургія”. Паралельно навчався в магістратурі на кафедрі дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця, по завершенні якої захистив магістерську роботу на тему “Шлунково-стравохідний рефлюкс при хірургічній патології стравоходу у дітей” та отримав диплом з відзнакою. З 2004 по 2007 рік навчався в очній аспірантурі на кафедрі дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця, по закінченні якої в 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хірургічне лікування шлунково-стравохідного рефлюкса у дітей». З грудня 2007 року працює на посаді асистента кафедри дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця.
Основними напрямками науково-практичної діяльності Метленко О.В. є удосконалення діагностики та лікування вад розвитку та захворювань травного тракту, трахео-бронхіального дерева, легень та середостіння. Пріоритетним напрямком роботи є мініінвазивна та ендоскопічна хірургія. Неодноразово з цього приводу проходив підвищення кваліфікації, в тому числі за кордоном – Білорусь (2012 р.), Польща (2014 р., 2019 р.). Працює на докторською дисертацією на тему «Реконструктивно-пластичні операції при вроджених на набутих стенозах стравоходу у дітей», яка була затверджена в 2019 році.
Метленко О.В. дитячий та торакальний хірург вищої кваліфікаційної категорії. Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі.
Член Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів, Європейської асоціації дитячих хірургів. Автор та співавтор 125 друкованих наукових робіт, 17 патентів України, 5 інформаційних листів, співавтор 2 підручників та 2 навчальних посібників. Має лікувальний хірургічний стаж –18 років, науковий – 18 років, педагогічний – 13 років.
Нагороджений Почесною грамотою Київського міського голови (2002).

 

 

Грегуль Володимир Васильович

кандидат медичних наук, асистен кафедри дитячої хірургії

 

У 1974 році закінчив Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця. Стажування – американська дитяча лікарня (Краків, Польща, 1991 рік)
Тема дисертації – «Хірургічне лікування аноректальних вад у дітей із заднього сагітальнго доступу»
Наукові інтереси – дитяча колопроктологія, 54 публікації
Вровадження в клінічну практику – дитяча колопроктологія
Публікації (кількість) публікацій – 54, підручники – 2, методичні рекомендації – 2, винаходи – 2 , раціональні пропозиції– 3.
Громадська діяльність – профорг кафедри дитячої хірургії.
Членство в професійних асоціаціях – член асоціації дитячих хірургів України.
Заслужений лікар СРСР.

 

 

Вітязь Володимир Миколайович

кандидат медичних наук, асистент

 

Вітязь Володимир Миколайович, 1975 року народження, в 1997 році закінчив педіатричний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1997 до 1999 року навчався в інтернатурі при кафедрі дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Остеосинтез переломів проксимального відділу променевої кістки у дітей”.
Проходив стажування терміном 4 міс в Японії у 2004 році та стажування у США в клініці університету штату Міссісіпі у 2008 році. Член Європейської асоціації дитячих ортопедів.
З 2011 року – асистент кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Він є співавтором 3 підручників, 17 друкованих наукових робіт і 1 патенту України. Індекс Гірша – 2.
Він є лікарем-дитячим ортопедом вищої категорії. Лікувальний хірургічний стаж – 21 рік. Спеціалізація – лікування травм та деформацій скелету у дітей, артроскопічні втручання у дітей, реконструктивні втручання на кульшовому суглобі.
Відповідає на кафедрі за виховну роботу.

 

 

Головатюк Дмитро Володимирович

кандидат медичних наук, асистент

 

Закінчив педіатричний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 1997 році. З 1997 по 1999 рік проходив навчання в інтернатурі за спеціальністю «Дитяча хірургія» на базі кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2004 році пройшов спеціалізацію за спеціальністю «Дитяча травматологія та ортопедія» на базі НМПО імені П.Л. Шупіка.
Кандидат медичних наук. В 2014 році захистив дисертацію на тему «Діагностика і лікування кіст кісток у дітей».
Кількість публікацій в виданнях, що входять до наукометричних баз даних – 18.
Індекс Гірша – 2.
Співавтор 1 підручника з дитячої хірургії, 1 посібника з дитячої ортопедії.
Співавтор 3 патентів України  на корисну модель.
Співавтор адаптованих клінічних настанов та уніфікованого клінічного протоколу з діагностики та лікування дисплазії кульшових суглобів та вродженого звиху стегна у дітей.
Наукові інтереси: консервативне та хірургічне лікування травм опорно-рухового апарату у дітей, консервативне та оперативне лікування вродженого звиху стегна та дисплазії кульшових суглобів, лікування доброякісних пухлин та пухлиноподібних утворень опорно-рухового апарату у дітей.
Член Європейської асоціації дитячих ортопедів (EPOS).

 

 

Карабенюк Олександр Вікторович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

 

Карабенюк Олександр Вікторович у 1994 році закінчив Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова,
асистент кафедри,
в 1999 році закінчив клінічну ординатуру в Одеському державному медичному університеті.
Тема дисертації «Використання ультразвукової діагностики та низькоінтенсивної інфрачервоної лазерної терапії при ушкодженнях в області ліктьового суглоба у дітей».
Наукові інтереси: пошкодження ліктьового суглобу, вроджена клишоногість, політравма; 15 публікацій в науково-метричних виданнях, індекс цитування – 1.
Впровадження в клінічну практику – модифікації операцій при клишоногості, оригінальні фіксатори при лійкоподібній деформації грудної клітки.
Кільксть публікацій: підручники – 1, методичні рекомендації – 3, винаходи – 3, раціональні пропозиції – 3.
Секретар ГО «Всеукраїнська асоціація дитячих ортопедів-травматологів».

 

 

Соручан Валерія Петрівна

к.мед.н., асистент кафедри

 

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця у 2010 році. Після закінчення навчання вступила до інтернатури у тому ж році, а згодом і до клінічної ординатури у 2013 році. У 2014 році проходила стажування у Денвері (США). Є постійним учасником та доповідачем на щорічних конференціях ESPES (European Society of Pediatric Endoscopic Surgeons). У 2017 році захистила дисертаційну роботи на тему: Мезокавальне шунтування в хірургічному лікуванні портальної гіпертензії у дітей, а у 2018 році отримала звання кандидата медичних наук. Основний напрямок роботи- шлунково-кишкові кровотечі, портальна гіпертензія, діагностика вродженої та набутої хірургічної патології у дітей. Має 34 друковані роботи, патент на корисну модель. З 2014 року є членом IPEG (International Pediatric Endosurgery Group). У 2018 (липень-листопад) виконувала обов’язки декана факультету підготовки іноземних громадян, та приймала участь у організації та проведенні вступу іноземних громадян.

 

 

Яременко Вадим Володимирович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

 

Яременко Вадим Володимирович, 1977 p. Саратовський Медичний інститут, педіатричній факультет. Кандидат медичних наук. Клінічна ординатура  при Інституті педіатрії, акушерства і гінекології АМН України 1986-1988 рік, Стажування в Верхньо Силезському дитячому госпіталі, м.Катовіце, Польща, 2007 р. Тема дисертації: ”Хірургічне лікування вад розвитку жовчовивідних шляхів у дітей”. 2002р., Наукові інтереси: патологія печінки та жовчевивідних шляхів, портальна гіпертензія у дітей. Kількість публікацій в науковометодичних виданнях  85., Напрямки клінічної діяльності: лікування хворих з вадами розвитку жовчовивідних шляхів, печінки, портальної гіпертензії. Кількість публікацій: підручники – 2, методичні рекомендації – 2, винаходи – 20. Член асоціації дитячих хірургів, профспілки медичних працівників. Нагороджений Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2014), подякою Вченої ради НМУ (2019).

 

 

Сільченко Михайло Іванович

 

1951 року народження, закінчив з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного університету в 1977 році. У цьому ж році розпочав трудову діяльність у хірургічному відділенні Української дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» лікарем-ординатором. У 1981 році був призначений на посаду завідувача відділенням торако-абдомінальної хірургії, де працює і нині.
Михайло Іванович має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Дитяча хірургія» та високу науково-практичну підготовку. Є співавтором 180 наукових праць опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях і 20 патентів. Щорічно бере участь у роботі українських та зарубіжних науково-практичних конференцій.
У 2007 році під керівництвом професора Д.Ю. Кривчені захистив кандидатську дисертацію на тему «Етапне хірургічне лікування хвороби Гіршпрунга у дітей». Він вперше запропонував та обґрунтував нові погляди та принципи етапного хірургічного лікування хвороби Гіршпрунга, в основу яких покладена тяжкість перебігу цієї вади розвитку.
Основні напрямки наукової та практичної діяльності – корекція вроджених вад розвитку та захворювань шлунково-кишкового тракту.
Сільченко Михайло Іванович є членом Всеукраїнської Асоціації дитячих хірургів і членом Європейської асоціації дитячих хірургів.
У 2008 році Указом Президента України йому присвоєно звання «Заслужений лікар України». За багаторічну та сумлінну працю нагороджений почесними грамотами Кабінету міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України та Подякою Київського міського голови.

 

 

Хуссеіні Саед Файзула

кандидат медичних наук, асистент

 

Хуссеіні Саед Файзула, 1975 року народження, в 2002 році закінчив медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
З 2002 до 2006 року навчався в клінічній ординатурі на кафедрі дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Після закінчення клінічної ординатури вступив до аспірантури з відривом від виробництва за фахом «дитяча хірургія» на кафедру дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічне лікування дітей з вродженими діафрамальними грижами».
З 1 вересня 2014 року працює на посаді асистента кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Хуссеіні Саед Файзула вільно володіє англійською, російською, українською мовами, а також мовами хінді, урду, телугу.
Він є автором 110 друкованих наукових робіт, має 22 патенти України на корисну модель.
Основні напрямки наукової та практичної діяльності – корекція вроджених вад розвитку дихальної системи та шлунково-кишкового тракту відкритим та ендоскопічним способом. Неодноразово проходив стажування за кордоном (Індія, Польща та США).
Хуссеіні Саед Файзула є членом Всеукраїнської Асоціації дитячих хірургів і членом Європейської асоціації дитячих хірургів.

 

 

Харсіка Сергій Михайлович

кандидат медичних наук , асистент кафедри

 

Харсіка Сергій Михайлович, закінчив УМСА в 1995р., канд.мед.н., навчався в клін.ординатурі в НМУ імені О.О. Богомольця з 2000 по 2002 рр., захистив дисертацію на тему: «Хірургічне лікування вроджених вад першого пальця кисті у дітей», опубліковано 12 статей, автор двох патентів України на корисну модель, співавтор двох учбових посібників та одних методичних рекомендацій, член Асоціації ортопедів-травматологів України. Відповідальний за ЦО на кафедрі.