НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра дитячої хірургії

Наукова робота

В 2008 році було закінчено багаторічну НДР «Діагностика та лікування вад розвитку і захворювань органів грудної клітки і черевної порожнини у дітей». В 2009 році розпочата госпрозрахункова НДР «Розробка та впровадження сучасних методів хірургічного лікування допечінкової форми портальної гіпертензії у дітей».
За останні 9 років підготовлено 2 доктори наук, 10 кандидатів наук (з них 3 аспіранти та 2 завідувачі відділеннями баз кафедри). Заплановано та виконуються 4 докторські та 6 кандидатських дисертацій.
На кафедрі проходять інтернатуру та навчання аспіранти, клінічні ординатори, лікарі-інтерни. Систематично лікарям-інтернам проводяться семінарські та практичні заняття, читаються лекції.
Суттєвим досягненням кафедри за останні роки стало видання 4 монографій, 1 базового підручника, 2 навчальних посібників, 1 практичного керівництва та 4 методичних розробок для студентів з українською та англійською мовою викладання, а також публікація 190 наукових робіт, в тому числі в провідних Європейських та Американських фахових журналах з міжнародним визнанням новизни та цитуванням. Отримано 28 патентів України на винахід та корисну модель.