НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Видавнича діяльність

За роки існування кафедри опубліковано більше 1500 друкованих праць та отримано близько 150 патентів та винаходів. Видано більше 20 підручників та учбових посібників. В планах кафедри на найближчі роки планується видання нових підручників та учбових посібників з різних наукових напрямків в стоматології на українській, російській та англійській мовах.

 

Фліс П.С. Ортодонтія. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 312 с.

 

Фліс П.С., Омельчук М.А., Ращенко Н.В., Скрипник І.Л., Тріль С.І., Леоненко Г.П. Ортодонтия. – К.: Медицина, 2008 р. – 360 с.

 

Фліс П.С., Омельчук М.А., Ращенко Н.В., Скрипник І.Л., Тріль С.І., Леоненко Г.П. Orthodontics – К.: Медицина, 2008 р. – 336 с.

 

Фліс П.С., Тріль С.І., Вознюк В.П. Дитяче зубне протезування. – К.: Медицина, 2011 р. – 200 с.

 

Фліс П.С.,Тріль С.І., Вознюк В.П., Леоненко Г.П. Детское зубное протезирование. – Київ: Медицина, 2011 р. – 192 с.

 

Фліс П.С.,Тріль С.І., Вознюк В.П., Леоненко Г.П. Pediatric Dental Prosthetics- Київ: Медицина, 2012 р. – 176 с.

 

Фліс П.С., Леоненко Г.П., Шинчуковський І.А., Неспрядько В.П., Мунтян Л.М., Громов О.В., Кльомін В.А., Ожоган З.Р., Жадько С.І., Макєєв В.Ф., Чулак Л.Д., Дворник В.М., Король М.Д., Голік В.П., Калініченко Ю.А. Пропедевтика ортопедичної стоматології. – К.: Медицина, 2011 р. – 328 с.

 

Флис П.С., Леоненко Г.П.,Канюра А.А., Голик В.П., Фастовец Е.А., Дворник В.Н., Жадько С.И., Калиниченко Ю.А., Клемин Д.М., Король Д.М., Макеев В.Ф., Мунтян Л.М., Неспрядько В.П., Ожоган З.Р., Чулак Л.Д. Під ред. Фліса П.С. Пропедевтика ортопедической стоматологи. – Київ: Медицина, 2014 р. – 344 с.

 

Фліс П.С., Власенко А.З., Чупіна А.О. Технологія виготовлення ортодонтичних та ортопедичних конструкцій у дитячому віці. – Київ: Медицина, 2013 р. – 256 c.

 

Фліс П.С., Власенко А.З., Бібік А.М., Іожиця К.Д. Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій. – Київ: Медицина, 2010 р. – 248 с.

 

Фліс П.С., Банних Т.М. Техніка виготовлення знімних протезів. – К.: Медицина, 2008 р. – 256 с.

 

Фліс П.С., Власенко А.З. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів. – Київ: Медицина, 2010 р. – 296 с.

 

Бенетт Дж., Р. Маклоулин под ред проф. Флиса П.С. Механика ортодонтического лечения техникой прямой дуги. – Львов: ГалДент, 2001.

 

Маклафлин Р., Дж. Беннетт, X. Тревизи / под ред проф. Флиса П.С. Систематизированная механика ортодонтического лечения. – Львов: ГалДент, 2005 г.

 

Стефан Вільямс. Короткий посібник з телентгенографії. Під ред. проф. П.С. Фліса. – Львів, 2006.

 

Шмут Г.П.Ф., Холтгрейв Э.А., Дрешер Д. Практическая ортодонтия. Под ред. проф. П.С. Флиса. Пер. с нем. – Львов: ГалДент, 1999 р.

 

Фліс П.С., А.З. Власенко, К.М. Стрелковський. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композиційних матеріалів. – К.: Здоров’я, 2005 р. – 164 с.

 

Маланчук В.О., Борисенко А.В., Фліс П.С. та ін. Основи стоматології. – Київ: Медицина, 2009 р. – 592 с.

 

 

Хоменко Л.А., Кисельникова Л.П., Вознюк В.П. Терапевтическая стоматология детского возраста. – Київ: Медицина, 2013 р. – 864 с.

 

Стрелковський К.М., Власенко А.З., Філіпчик Й.С. Зуботехнічне матеріалознавство / за ред. за редакцією професора Фліса П.С. – Київ: Здоров’я, 2004 р. – 328 с.

 

Москаленко В.Ф., Волосовець О.П., Булах І.Є., Яворовський О.П., Борисенко А.В., Маланчук В.О., Неспрядько В.П., Харьков Л.В., Фліс П.С., Остапюк Л.І.

та інші. Збірник завдань для підготовки до текстового екзамену зі стоматології Крок 2 Стоматологія / за ред. члена — кор. АМН України проф. В.Ф.Москаленка, О.П.Волосовця, І.Є. Булах..П.С. Фліса… — Київ: Здоров’я, 2005. — 472 с.

 

Москаленко В.Ф., Неспрядько В.П., Куц П.В., Фліс П.С. та ін. Стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: історія та сучасність (1920-2010). – Харків: Контракт, 2011 р.

Канюра О.А., Савичук Н.О., Голубчиков М.В. Основні напрямки реформування дитячої стоматологічної служби. – Київ: Медицина, 2010 р. – 212 c .

 

Фліс П.С., Леоненко Г.П., Філоненко В.В. Prostodontics Propedeutics / Study Guide of the Course . P art I . – Київ: КІМ, 2009.

 

Фліс П.С., Леоненко Г.П., Філоненко В.В. Prostodontics Propedeutics / Study Guide of the Course . P art II . – Київ: КІМ, 2009.

 

Фліс П.С., Леоненко Г.П., Філоненко В.В. Diagnostic of dentognathic anomalies and deformations / Study Guide of the Course. – Київ: КІМ, 2012. – 83 с.

 

Фліс П.С., Леоненко Г.П., Філоненко В.В. Children dental prosthetics

/ Study Guide of the Course. – Київ: КІМ, 2012. – 70 с.