НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Студентський науковий гурток

Завідувач кафедри – заслужений діяч науки і техніки України, проф., д.мед.н. П.С. Фліс

Керівник гуртка – доцент, к.мед.н. В.П. Вознюк.

Місце проведення засідань – кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, вул. Зоологічна 1, тел. 483-13-02

Періодичність проведення засідань – 1 раз на місяць.

Засідання гуртка відбуваються по вівторках першого навчального тижня з 15:00 до 17:00 у 408 кабінеті.

Студентський науковий гурток засновано у 1982 році.

Основні напрямки роботи студентського гуртка:

  • вдосконалення основних та нових методів діагностики зубощелепних аномалій та деформацій;
  • клінічний прийом тематичних хворих;
  • освоєння нових методів лікування зубощелепних аномалій та деформацій;
  • розробка та впровадження в практику нових конструкцій протезів для заміщення дефектів зубів та зубних рядів у дітей та дорослих.

Гуртківцями кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології готуються наукові доповіді на міжвузівські конференції. Гуртківці займали призові місця, кращі з них були рекомендовані на наукову роботу.

Щороку проводяться олімпіади між студентами стоматологічних факультетів.

Кафедра оснащена:

  • лікувальні кабінети – 8, з 36 сучасними установками;
  • учбові кабінети – 5 пропедевтичних кабінетів для засвоєння теоретичних знань.

При кафедрі функціонує відділення ортодонтії, де працюють 12 лікарів та 17 зубних техніків. На кафедрі використовують всі сучасні технології виготовлення зубних протезів та ортодонтичних апаратів.

На кафедрі працюють 20 викладачів, з них: 2 доктори медичних наук; 11 кандидатів медичних наук; 6 доцентів. З гуртківцями також працюють завідувач та доценти кафедри, які читають лекції для студентів.