НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Наукова робота

Завідувач кафедри – заслужений діяч науки і техніки України, професор., доктор медичн Завідувач кафедри – заслужений діяч науки і техніки України, професор., доктор медичних наук П.С. Фліс

 

Помічник завідувача кафедри з наукової роботи – доцент, кандидат медичних наук Омельчук Микола Анатолійович. Тел. 2353117 (р).

 

Доцент Омельчук М.А. проводить обстеження ортодонтичного хворого

 

 

Тема НДР: “ Клініка, діагностика, методи лікування аномалій і деформацій окремих зубів та зубних рядів.”

 

Напрями НДР: ортодонтія для дітей та дорослих, дитяче зубне протезування.

Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології є опорною по ортодонтії, дитячого зубного протезування та пропедевтики ортопедичної стоматології.

Керівник НДР, зав. кафедрою ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки Фліс П.С.

На сьогоднішній день кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології є методичним, науковим та лікувальним центром країни. На кафедрі працюють 16 викладачів, є 5 оснащених пропедевтичних кабінетів, 6 клінічних кабінетів з 35 сучасними стоматологічними установками. При кафедрі працює відділення ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології – 10 лікарів та 20 зубних техніків. У клінічній роботі використовуються практично всі відомі методики ортодонтичного та ортопедичного лікування дітей та дорослих. Наукові дослідження на сучасному етапі спрямовані на розробку методів профілактики, діагностики та лікування зубощелепних аномалій і деформацій, а також зубів і зубних рядів як у дітей, так і у дорослих. Поряд з цим продовжуються розробки, пошуки та дослідження ефективних та високоякісних матеріалів для виготовлення ортодонтичних апаратів та зубних протезів для дітей та дорослих.

За роки існування кафедри виконано 4 докторські та 23 кандидатських дисертації; виконується: 1 докторських та 4 кандидатських дисертації, опубліковано більше 2500 друкованих праць та отримано близько 250 патентів та винаходів, 42 нововведень. Видано 30 підручників (з них 9 національних та 6 іноземними мовами) та учбових посібників. В планах кафедри на найближчі роки планується видання нових підручників та учбових посібників з різних наукових напрямків в стоматології на українській, російській та англійській мовах.

 

Кафедрі на чолі з П.С. Флісом належить пріоритетні розробки вітчизняних фотополімерних матеріалів для обличкування зубних протезів, пломбування зубів, фіксації брекетів та ретейнерів. Під його керівництвом розроблена та впроваджена в виробництво і клініку перша в Україні керамічна маса «Ультропалін», 4 сплави (Керадент, Керакріст, Пластокріст, Мєтост) для лиття зубних протезів, вакуумні установки для лиття, вогнетривкі маси для дублювання щелеп, алмазні диски для клінічного та лабораторного застосування. На кафедрі запропоновані нові методи ортопедичного та ортодонтичного лікування дітей та дорослих, сучасні технології виготовлення ортодонтичних апаратів та протезів.

Професор П.С. Фліс перший серед стоматологів України довів ефективність використання хвиль міліметрового діапазону в стоматології. Його наукові розробки мають важливе теоретичне і практичне значення і відмічені високими нагородами: в 1989 році йому присвоїли звання «Винахідних СРСР», отримав знак «Відміннику охорони здоров’я СРСР», дві золоті медалі ВДНХ. В 1992 році обраний академіком Української академії наук національного прогресу, в 2002 році отримав орден міжнародного академічного рейтингу «Золота фортуна» – «За трудові досягнення», в 2004 році вручена премія імені Платона I ступеню Української академії наук, в 2003 році присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», в 2004 році обраний академіком Української академії наук.

П.С. Фліс являється автором підручника «Ортодонтія», який виданий в 2007 році українською, російською та англійською мовами, і 9 навчальних посібників. Ним опубліковано більше 300 наукових робіт, отримано більше 45 авторських свідоцтв на винаходів.

Під керівництвом професора Фліса П.С. захищено 15 кандидатських дисертацій і виконується 12 кандидатських і 3 докторських дисертацій. Учні Петра Семеновича працюють в багатьох країнах світу – Греції, Лівані, Сирії, Ірані, Йорданії, Ізраїлі, Китаї та інших країнах.

Професор Фліс П. С. являється президентом Асоціації ортодонтів України, почесним головою Білоруської професійної спілки ортодонтів, членом Європейської і Всесвітньої асоціації ортодонтів, головним редактором журналу «Сучасна ортодонтія», науковим редактором «Новини стоматології», членом редакційних рад журналів «Сучасна стоматологія», «Дентальні технології», «Український стоматологічний альманах», «Вісник стоматології».

Професор Фліс П. С. являється членом Вченої Ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, членом Вченої Ради НДІ фізики живого при МОЗ України, членом спеціалізованої Ради по захисту докторських дисертацій зі спеціальності «стоматологія» при стоматологічному факультеті НМУ.