НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Історія кафедри


К.П.Тарасов

У 1919 році була заснована перша в Росії кафедра ортодонтії та зубного протезування у Києві. Першими завідувачем кафедри і першим деканом стоматологічного факультету був лікар Костянтин Прокопович Тарасов. Кафедра проіснувала до 1930 року і після смерті К.П.Тарасова була ліквідована. Ортодонтію почали викладати на кафедрах зубного протезування, а з п’ятидесятих років на кафедрах ортопедичної стоматології.


А.І.Бетельман

З 1949 року по 1968 рік кафедру ортопедичної стоматології Київського медичного інституту очолював професор А.І.Бетельман який приділяла велику увагу профілактичній та лікувальній допомозі дітям з зубощелепними аномаліями. Він розробив класифікацію зубощелепних аномалій, яка була представлена у 1957 році на Міжреспубліканській конференції лікарів-ортодонтів Прибалтики. Цією класифікацією багато лікарів користуються і сьогодні. На кафедрі вперше було створено кабінет профілактики зубощелепних аномалій та раннього лікування при дефектах зубних радів, а також міотерапії, де проходили підготовку студенти і лікарі-ортодонти республіки. Велика увага приділялась своєчасному усуненню шкідливих звичок у дітей, травматичній оклюзії, захворюванням пародонту, дитячому зубопротезуванню.


А.І.Позднякова

Багато українських стоматологів внесли значний вклад у розвиток ортодонтії і зокрема представники Київської школи доцент А.І.Позднякова, доцент Ю.М.Олександрова, доцент А.Д.Мухіна, кандидат медичних наук В.С. Куриленко, кандидат медичних наук Л.М.Грекова, кандидат медичних наук З.П.Василевська і багато інших.

 

 

 

Ю.М.Олександрова

З.П.Василевська

В.С. Куриленко
Л.М.Грекова

Після професора А.І.Бетельмана кафедру очолював професор С.І.Криштаб, який у 1969 році захистив докторську дисертацію на тему «Матеріали до патогенезу та діагностики деформацій нижньої щелепи» У 1975 році вийшла книга «Аномалії нижньої щелепи», а у 1982 році вийшла нова книга – «Лікування зубощелепних деформацій».

28.06.1982 року за наказом №802-49 МОЗ України було створено кафедру пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії. Нову кафедру очолив доктор медичних наук, професор З.С.Василенко. Разом з Василенко З.С. на новостворену кафедру прийшов колектив активних і кваліфікованих викладачів – доцент Александрова Ю.М., асистенти Василевська З.П., Грекова Л.М., Куриленко В.С., Логвинюк Ф.Д., Неспрядько В.П., Дорошенко С.І., Фліс П.С. Оскільки такої кафедри в України раніше не існувало, перед


З.С.Василенко

співробітниками було поставлено


Логвинюк Ф.Д .

завдання розробити документацію, написати методич ні розробки , створити навчальний музей. Клінічний кабінет був тільки один – на 10 стоматологічних крісел. За короткий проміжок часу була створена матеріально-технічна база, яка могла б забезпечити високий рівень підготовки лікарів-стоматологів з ортодонтії та дитячого зубного протезування, методів діагностики в ортопедичній стоматології, викладанні зубопротезної техніки і матеріалознавства.

Наукові дослідження кафедри розвивались у двох напрямках: удосконалення діагностики та методів комплексного лікування первинних та вторинних зубощелепних деформацій та удосконалення клінічних і технологічних процесів виготовлення ортодонтичних апаратів та зубних протезів дітям та дорослим.

 

 

 

 

Засідання кафедри проводить професор Василенко З.С. (1982 р.)

 

Під керівництвом професора З.С.Василенко було виконано 5 кандидатських дисертацій (П.С.Фліс, Г.І.Лютік, В.П.Потапов, Ю.О.Самойлов, С.І.Тріль ). Отримала належний розвиток винахідницька та раціоналізаторська робота.

Співробітниками кафедри було захищено 3 докторських дисертації (В.П.Неспрядько – 1985 р., П.С. Фліс – 1991 р., С.І.Дорошенко – 1991 р. ).


В.П. Неспрядько

Дисертація В.П.Неспрядько мала назву " Патогенез, клініка і лікування непрорізавшихся зубів (клініко-лабораторні дослідження)". Були запропоновані нові оригінальні методики лікування ретенованих зубів.

Кандидатська (1986 р.) та докторська (1991 р.) дисертації П.С.Фліса були присвячені актуальній проблемі ортопедичної стоматології – розробці лабораторних та клінічних методів виготовлення суцільнолитих мостовидних та знімних протезів, розробці методів литва, нових сплавів, вогнетривких мас, облицювальних матеріалів. Було запропоновано промислове виготовлення суцільнолитих протезів. Завдяки науковим роботам П.С.Фліса на сьогоднішній день в Україні налагоджено виготовлення цих найбільш сучасних зубних протезів. З 1986 року було почато роботу по розробці вітчизняних фотополімерів для облицювання протезів, пломбування зубів, фіксації брекетів. Вперше в стоматології було доведено можливість, ефективність та доцільність використання магніторезо-нансної рефлексотерапії.


С.І. Дорошенко

С.І.Дорошенко у 1991 році захистила докторську дисертацію на тему "Підготовка порожнини рота та ортопедичне лікування при зубощелепних деформаціях ". Автор дисертаційної роботи виявила частоту розповсюдження аномалій і деформацій, а також дефектів зубних рядів у дітей, запропонувала і довела ефективність застосування електрофульгурації під час підготовки до протезування, розробила оригінальні методики лікування злитих зубів,

вивчила вплив вібрації на тверді тканини і пульпу зубів, запропонувала класифікацію вторинних зубощелепних деформацій.

П.С. Фліс

З 1990 року кафедрою керує Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, академік Української академії наук, почесний академік Української медичної стоматологічної академії Фліс Петро Семенович. За значні успіхи у розвитку стоматології і зокрема ортодонтії був нагороджений знаком «Отличник здравоохранения СССР», знаком «Изобретатель СССР», знаком «За заслуги» Асоціації стоматологів України, орденом «За трудові досягнення» №8 другого ступеню Міжнародного академічного рейтингу «Золота фортуна», подякою міністра охорони здоров’я України, орденом «Палаюча свічка» Всесвітньої асоціації стоматологів, лауреат премії ім. Платона Української академії наук. Як голова координаційної Ради МОЗ України з питань стоматології він зробив дуже багато для налагодження вітчизняної промисловості на потреби стоматології, налагодженню зв’язків з іноземними виробниками, маючи на меті виведення української стоматології на сучасний рівень.

Професор Фліс П.С. – Президент Асоціації ортодонтів України, член Європейської і Всесвітньої Асоціацій ортодонтії, Почесний член і Почесний голова Білоруського професійного товариства ортодонтів, член президії Асоціації стоматологів України, головний редактор журналу «Сучасна ортодонтія», науковий редактор журналу «Новини стоматології», член редакційних рад журналів «Вісник стоматології», «Український стоматологічний альманах», «Дентальні технології», «Современная стоматология». Член Вченої Ради Національного медичного університету , член Вченої Ради стоматологічного факультету НМУ, член спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських дисертацій.
Постійно проводиться велика робота з кадрами. Автор більше 400 друкованих праць, 45 винаходів та патентів, 15 підручників та учбових посібників, зокрема підручника «Ортодонтія», який видано на українській, російській і англійській мовах і в дійсний час перекладається і готується до видання на мові фарсі у Ірані. Під керівництвом П.С.Фліса захищено 15 кандидатських дисертацій і виконується 12 кандидатських і дві докторських дисертації. Лікар ортопед-стоматолог вищої категорії, лікар – ортодонт вищої категорії.

Кафедра гідно підтримує традиції Київської ортодонтичної школи. Наукова робота спрямована на подальший розвиток методів ортопедичного і ортодонтичного лікування дітей та дорослих, розробці нових матеріалів та технологій виготовлення зубних протезів і ортодонтичних апаратів. З 1997 року кафедра є головною в країні з ортодонтії та дитячого зубощелепного протезування. Співробітниками кафедри розроблені нові учбові плани і програми з ортодонтії для стоматологічних ВУЗів України, був складений типовий план і програма для інтернів зі спеціальності "ортодонтія" а також кваліфікаційна характеристика лікаря-ортодонта.

У 1994 році рішенням методичної ради стоматологічного факультету Національного медичного університету кафедра була перейменована на кафедру ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, що більш відповідає її профілю.