НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра патофізіології

Гурток кафедри патофізіології

Студенти-гуртківці відвідують Інститут експериментальної та клінічної медицини НМУ на чолі з його директоркою – проф. Натрус Л.В.

 

 

 

 

Гурток кафедри патофізіології славиться чималою історією, збережені та представленні документі гуртка датовані з 1973-4 навчального року. Збережені також журнали 1975 року, де студентка Репецька Анна Григорівна є доповідачем на засіданні гуртка, яка в теперішній час працює доцентом кафедри.


Почетна грамота гуртку патофізіології від 1979 року


Оголошення засідання гуртка кафедри 1982 року

Сьогодні гурток є не менш цікавим і захоплюючим, засідання проводяться 1-2 рази на місяць. На них студенти доповідають про актуальні проблеми у медичній науці та сучасні погляди на них у
патофізіології.
Фотозвіт засідань за останні роки роботі гуртка:

Асистент кафедри Мироненко О.І. доповідає про наукову діяльність гуртку у 2016-2017 н.р.

Директорка НДІ ЕКМ, д.м.н., професор Натрус Лариса Валентинівна коментує виступи гуртківців.

Оновлено систему ведення документації: зокрема, повністю оновлено протоколи засідань гуртка, які включають порядок денний, таблицю присутніх на засіданні гуртківців, підсумки та постанови на наступне засідання.

Cтудент 4-го курсу Іванченко Никита доповідає на 2-му засіданні гуртка, використовуючи англомовні джерела.

Вітання гуртківців та гостей засідань стало гарною традицією.


Староста гуртка, студент 4 курсу медичного факультету №1 Грішов Андрій, переможець Квітневої студентської наукової конференції НМУ (диплом І ступеня) у секції “Медична біохімія: теоретичні та клінічні
аспекти” у 2017 році.

ЗВІТ ЗАСІДАНЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ