НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра онкології

Студентський науковий гурток

Загальна інформація

Історія гуртка

Гурток був створений у 1999 р. Перший набір становив 6 гуртківців, першим старостою був К.Д. Сидоренко (медичний №1 факультет). Першим науковим керівником гуртка був доц. В.Є. Чешук. Основною метою створення студентського наукового гуртка було залучення студентів до наукової діяльності та поглиблене вивчення сучасних методик лікування та діагностики онкологічних захворювань.
0Науковими керівниками гуртка були:

1999 – 2002 рр. – доц. В.Є. Чешук;

2002 – 2005 рр. – доц. О.В. Кравченко;

2006 – 2015 рр. доц. О.С. Зотов;

з 2015 р. ас., к.м.н. І.М. Мотузюк.

 

Мотузюк Ігор Миколайович – керівник наукового гуртка з онкології. Асистент кафедри онкології, кандидат медичних наук, хірург-онколог вищої кваліфікації, автор понад 110 наукових праць, 40 патентів на винахід, працює над дисертаційної роботою на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою: «Шляхи оптимізації хірургічного лікування хворих на рак грудної залози».

 

 

 

Основні напрямки наукової роботи:

 • Уточнення ланок патогенезу злоякісних новоутворень.
 • Удосконалення методів ранньої діагностики злоякісних новоутворень основних локалізацій.
 • Дослідження прогностичних факторів перебігу пухлин.
 • Імунологія та імунотерапія пухлин.
 • Первинно-множинний рак.
 • Актуальні питання діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань
 • Тактика ведення хворих з спадковим раком грудної залози та яєчників.
 • Реконструктивно-відновна хірургія грудної залози.
 • Новітні методи діагностики та лікування в абдомінальній онкології.

 

1

Форми роботи:

 • Підготовка оглядів літератури, розбір нових статей з актуальних проблем онкології;
 • Проведення гуртківцями власних досліджень;
 • Презентації та доповіді на засіданнях гуртка, їх обговорення;
 • Проведення гуртківцями засідань дискусійного клубу;
 • Участь гуртківців в обходах у клініці, чергування;
 • Участь студентів у обходах професора, доцента, а також оперативних втручаннях, перев’язках тощо під час канікул;
 • Участь у клінічних розборах, патологоанатомічних розтинах, лабораторних дослідженнях.
 • Участь у семінарах, форумах, конференціях, конгресах в Україні та закордоном;
 • Участь гуртківців у міжнародних освітніх програмах з онкології для студентів та молодих лікарів (ESMO, ESO, EAFO, ЕССО).

 

2

Введений новий вид організації роботи на засіданнях гуртка – засідання у вигляді круглого стола. Такий вид роботи дозволяє залучити більше учасників до підготовки засідання, шляхом розкриття загальної теми декількома доповідачами, до дискусії долучається більше учасників, дискусія проходить більш організовано, як результат – обговорення більшого спектру проблем, досягнення консенсусних рішень. Нововведення знайшло підтримку серед гуртківців і буде розвиватися в подальшому.

 

Активно впроваджуються сумісні засідання з гуртками інших кафедр (хірургії, патологічної анатомії, фізичної реабілітації та спортивної медицни).

 

Щорічно роботи гуртківців друкуються в Українському науково-медичному молодіжному журналі (фахове видання ВАК України), журналі “Клінічна онкологія”, інших фахових виданнях в Україні та закордоном.

 

3

Щорічно студенти-науковці беруть участь в українських та зарубіжних науково-практичних конференціях:

 • Annual Young Medical Scientists’ Conference (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ);
 • Міжнародний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Міжнародному дню боротьби з раком / International Students’ and Young Scientists’ Seminar dedicated to The World Cancer Day (Національний інститут раку, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ);
 • Конференція з нагоди Всеукраїнського дня боротьби з раком грудної залози / Breast Cancer Day Conference (Національний інститут раку, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ);
 • Актуальні питання діагностики та лікуваннялімфопроліферативних захворювань (Національний інститут раку, м. Київ);
 • Міжнародна конференція молодих онкологів «Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології» (Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, м. Київ);
 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому Дню здоров’я (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ);
 • Науково-практична конференція молодих вчених «Сучасні методи діагностики та лікування хворих на злоякісні пухлини» (Національний інститут раку, м. Київ);
 • Євразійська науково-практична конференція “Перспективи лікування пухлин шлунково-кишкового тракту” (м. Київ);
 • І-ІІ Освітні курси «Онкологія для студентів медичних ВУЗів».

 

4

Стала традицією участь гуртківців у роботі Європейської школи онкологів для студентів (навчальна програма ESO-ESMO): 2009 р. – Зайвелєва Ю.І. (Білорусь, Мінськ), 2010 р. Махмудов Д.Е. та Войтко В.О. (Греція, Іоанніна), 2011 р. – Рекута А.С., Слав’янська К.В. (Греція, Іоанніна), 2012 р. – Жежерун М.О. (Греція, Іоанніна), 2016 р. –  Костюченко Є.В. (Іспанія, Валенсія).

 

У 2011 році EAFO був організований «Базовый курс по онкологии для студентов и молодых врачей» (Суздаль, РФ), у роботі якого приймала участь Лебедєва О.І, яка за підсумками конкурсу зайняла I місце.

 

У 2012 році ЕССО спільно з UZA та Університетом Антверпена був організований Елективний курс для студентів-медиків, в якому прийняли участь Бєлова О. Г., Кобилінський О. О., Поступаленко О. В. та Слав’янська К. В.

 

Протягом 2007-2013 рр. шістнадцять колишніх гуртківців продовжили навчання в інтернатурі з спеціальності «онкологія», три – в магістратурі; шість є співробітниками Національного медичного університету та Національного інституту рака.

Графік роботи гуртка. Кожен гуртківець має індивідуальний графік роботи. Загальні збори відбуваються 1-2 рази на місяць.

 

Клінічні бази:

Київський міський клінічний онкологічний центр, вул. Верховинна, 69;

Національний інститут раку, вул. Ломоносова, 33/43.

Телефон кафедри: 450-82-32

 

Засідання студентського наукового гуртка кафедри онкології складається з двох частин: теоретична – усна доповідь на обрану тему або обговорення актуальних питань, та практична – клінічний обхід хворих у відділеннях КМОЦ (урологічне, гінекологічне, хіміотерапевтичне, торакальної та абдомінальної хірургії, мамологічне, дитяче, радіологічне, хоспіс). Гуртківцям надається можливість ознайомлюватись з історіями хвороби, збирати анамнез, проводити фізикальні обстеження, ознайомлюватись із спеціальними лабораторно-інструментальними методами діагностики злоякісних пухлин та ін. У заздалегідь узгоджені дні гуртківцям надається можливість приймати участь у веденні амбулаторного прийому хворих під керівництвом лікаря онколога-мамолога. Для збагачення своїх теоретичних знань та уявлень члени гуртка регулярно відвідують різноманітні тематичні конференції лікарів – онкологів, презентації, виставки та школи – семінари з онкології.

 

Список гуртківців 20162017 н. р.

 

 1. Тіунова Інесса Артурівна 5 курс (староста)
 2. Малярчук Катерина Артурівна інтерн
 3. Костюченко Євгеній Вікторович інтерн
 4. Рожкова Вероніка Олегівна 2 курс
 5. Манжула Іванна Володимирівна 5 курс
 6. Шацька Олеся Анатоліївна 5 курс
 7. Віноградова Мірослава Олександрівна 5 курс
 8. Поповська Яна Вадимівна 1 курс
 9. Невдах Олександра Павлівна 6 курс
 10. Сімон Анастасія Аркадіївна 4 курс
 11. Шевчук Тетяна Сергіївна 4 курс
 12. Куртєва Ганна Михайлівна 4 курс
 13. Задоркцька Ірина Володимирівна 4 курс
 14. Пекеліс Ігор Дмитрийович 4 курс
 15. Горовцова Мар’яна Вікторівна 6 курс
 16. Мельниченко Надія Олександрівна 6 курс
 17. Вітюк Арсен Сергійович 6 курс
 18. Антонюк Юлія Володимирівна 5 курс

 5

Студенти, які відвідують науковий гурток займаються наступними тематикамими: лімфопроліферативні захворювання, патоморфологія, пухлини грудної залози, пухлини гепато-панкреатобіліарної зони. Гуртківці приймають активну участь в оперативних втручаннях, консультативних прийомах.

 

Сертифікати і дипломи гуртківців у 2015-2016 рр.

 

Тіунова І.А.

 • Сертифікат учасника VI Міжнародного науково-практичного семінару студентів і молодих вчених, присвяченого Всесвітньому дню боротьби із раком 5-6 лютого 2015
 • Сертифікат учасника науково-практичної конференції « Сучасна онкологія: діагностика та лікування» 17 квітня 2015 р.
 • Сертифікат учасника « Сучасні підходи в лікуванні метастатичного коло ректального раку», Київ 18 грудня 2015 р.

 

Костюченко Є.В.

 • Сертифікат учасника VII Всеукраїнського з’їзду представників студентських медичних наукових товариств 19-20 лютого 2015
 • Диплом І ступеня 84-ї Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині» в м. Івано-Франківськ 12-13 березня 2015
 • Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції до Всесвітнього дня здоров’я 7-8 квітня 2015
 • Перша нагорода Міжнародної медичної студентської конференції у м. Краків 16-18 квітня 2015
 • Сертифікат учасника 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, Poland, 7-10 травня 2015
 • Сертифікат учасника Всеукраїнської конференції «Впровадження в клінічну практику нових стандартів діагностики та лікування внутрішніх хвороб» 26 травня 2015
 • П’яте місце у Грантовій конференції НМУ 27 травня 2015
 • Сертифікат учасника науково-практичної конференції «Нейрореабілітація: актуальні питання сьогодення» 4 червня 2015
 • Сертифікат проходження курсу «Підготовка військовослужбовця з тактичної медицини» 5-7 червня 2015
 • Шосте місце у конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука, 17 червня 2015
 • Сертифікат учасника 7th International Student Medical Congress in Kosice, Slovakia, 24-26 червня 2015
 • Сертифікат учасника Medical Winter School, Sao Paulo, Brazil, 13-24 липня 2015
 • Участь у 12th YES Annual Meeting 10-12 вересня 2015
 • Сертифікат учасника 26th European Students’ Conference, Berlin, Germany, 23-26 вересня 2015
 • Лауреат Премії НАМН України та Асоціації працівників медичних вузів України за значні успіхи в науковій діяльності 2015
 • Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2015-2016
 • Сертифікат проходження семінару з хірургічної гастроентерології, Київ, 11 грудня 2015
 • Диплом за найкращу наукову роботу at the VII International Students’ and Young Scientists Seminar dedicated to the World Cancer Day, 4-5 лютого 2016
 • Грамота за багаторічну плідну роботу, вагомий особистий внесок у розвиток Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та високий професіоналізм, 9 лютого 2016
 • Сертифікат учасника конференції молодих вчених «Перспективи діагностики і лікування онкологічної патології», 18 березня 2016
 • Honorable mention in the 24th International Medical Students’ Conference, Cracow, Poland, 14-16 квітня 2016
 • Сертифікат учасника Neurology & Rehabilitation International Symposium, 19-21 травня 2016
 • 2nd place at the Clinical Medicine Session at the 8th International Student Medical Congress in Kosice (ISMCK’16), 22-24 червня 2016
 • Грамота за особливі успіхи у вивченні польської мови у рамках проекту “Мовний клуб КНУ”
 • Сертифікат учасника ESMO-ESO Course on Medical Oncology for Medical Students, Valencia, Spain, 14-19 липня 2016
 • ESMO Membership Certificate, since August 2016
 • Участь у 13th YES Meeting, 15-17 вересня 2016
 • Сертифікат учасника VII Науково-практичної міжнародної конференції “Складні випадки в пластичній хірургії”, 23-24 вересня 2016
 • Сертифікат учасника School of Cancer Immunotherapy, 30 вересня — 2 жовтня 2016
 • Сертифікат учасника Breast Cancer Day Conference, 20 жовтня 2016
 • Сертифікат учасника VII науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань”, 3-4 листопада 2016
 • Сертифікат учасника Майстер-класу “Сучасні підходи в лікуванні гастроінтестинальних стромальних пухлин (GIST)”, 25 листопада 2016

 

Список гуртківців 20182019 н. р.

 

1) Ніколаєва О.Ю., 5 курс (староста)
2) Рудюк Т.О., 5 курс
3) Лойко Л.В., 2 курс
4) Рожкова В.О., 4 курс
5) Король Н.С., 2 курс
6) Дейнега Л.В., 3 курс
7) Вишневська О.Є., 2 курс
8) Карпенко А.А., 2 курс
9) Гусєва А.Є., 6 курс
10) Лютянська Н.А., 2 курс
11) Сенюк Я.І., 2 курс
12) Білявський В.О., 5 курс
13) Костюченко Є.В., аспірант
14) Циганюк Ю.О., 4 курс
15) Понятовський П.Л., 6 курс
16) Лісовська Л.Ю., 6 курс
17) Назаров Я.С., 6 курс