НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра нейрохірургії

Співробітники

 

Завідувач кафедри нейрохірургії


cimbaluk

Цимбалюк Віталій Іванович, академік Національної академії медичних наук України (обраний 2010 р.), член-кореспондент НАН України по відділенню біохімії, фізіології та молекулярної біології (2018); доктор медичних наук (1985), професор (1989), Заслужений діяч науки і техніки (1997), лауреат двох Державних премій України в галузі науки і техніки (1996, 2002), лауреат премії АМН України (2003), лауреат премії імені А. Везалія Американської асоціації нейрохірургів (2010), лауреат премії О.О. Богомольця НАН України (2013), лауреат премії Кабінету міністрів України (2016). Закінчив з відзнакою Тернопільський державного медінститут (1970), нейрохірург вищої категорії, завідувач кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 1993), керівник відділу відновної та функціональної нейрохірургії (з 1987). Голова експертної ради ВАК України з клінічної медицини (хірургічні хвороби) (1996-2000), директор Координаційного Центру трансплантації МОЗ України (2002-2004), член Комітету з Державних премій України (2002-2006), голова секції “Медицина” Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (2016). Член Президії НАМН України (з 2010), Президент Національної академії медичних наук України (з 2016), заступник директора ДУ Інститут нейрохірургії (1990-2013), почесний професор Полтавської стоматологічної академії та Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського; голова спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при ДУ “ІНХ НАМН” (з 2013).

Відомий в Україні та за її межами нейрохірург, науковець, педагог. Організатор та керівник нового напрямку в нейрохірургії – відновної нейрохірургії. Розробив та впровадив в клінічну практику нові нейрохірургічні операції, направлені на відновлення порушених функцій нервової системи, які захищені численними авторськими свідоцтвами на винаходи та патентами. Започаткував новий напрям – нейротранспланацію. На експериментальних моделях черепно-мозкової травми, травми спинного мозку та периферичних нервів, церебральної ішемії, ураження зорового та слухового аналізаторів, нейродегенеративних захворювань ЦНС вивчив вплив трансплантації ембріональної нервової тканини на процеси регенерації нервової системи. Активно досліджує механізми впливу стовбурових клітин різного походження на перебіг невролого-нейрохірургічної патології в експерименті та клініці, розробляє нейроінженерні методи відновного лікування. Розробив та впровадив в клініку вітчизняні електростимуляційні системи для лікування больових синдромів, спастичності, епілепсії. Започаткував в Україні використання препаратів на основі ботулотоксину А (Диспорту) у поєднанні з хірургічним лікуванням локальних дистоній: спастичної кривошиї, блефароспазму, гемілицевого спазму тощо. Під його керівництвом розроблено методи хірургічного лікування травматичних ушкоджень плечового сплетення, вогнепальних, відкритих та ятрогенних ушкоджень периферичних нервів, больових синдромів із застосуванням мікрохірургічних та мініінвазивних технологій. Розробив диференційоване нейрохірургічне лікування складних форм екстрапірамідних гіперкінезів та порушень м’язового тонусу. Виконав цикл робіт, присвячених історії нейрохірургії. Проводить велику роботу з додипломної підготовки майбутніх лікарів. Один із найактивніших ініціаторів та організаторів Всеукраїнської акції «Гама-ніж  – Україні», яка завершилася створенням сучасного радіохірургічного відділення та відзначена нагородою «Гордість країни». З 2014 р. –  Начальник оперативного штабу при НАМН України з надання допомоги постраждалим на Майдані та в східних регіонах України.

В.І. Цимбалюк  –  співзасновник Української асоціації нейрохірургів (1993-2013 рр. – віце-президент); української протиепілептичної ліги (1993-2013 рр. –  віце-президент), Українського нейрохірургічного журналу (1993-2016 рр. –  заступник головного редактора); наразі  –  член Української, Європейської та Всесвітньої асоціацій нейрохірургів, Європейської асоціації нейронаук, Української асоціації трансплантологів; почесний член Асоціації нейрохірургів Росії (2006); головний редактор “Журналу Національної академії медичних наук України”, журналів “Наука і практика”, “Клітинна та органна трансплантологія”, “Вісник епілептології”; член редколегії низки фахових періодичних видань; голова секції “Медицина” комітету з Державних премій України (з 2016), член комітету з Державних премій України (2016).

В.І. Цимбалюк – кавалер ордену «За заслуги» (І-ІІІ ст.), лауреат Почесної грамоти Президії Верховної Ради України (2010), Державної премії України в галузі науки і техніки (1997, 2002), премії АМН України (2003), премії на честь О.О. Богомольця НАН України (2013), відзнаки на честь Ярослава Мудрого АН ВШ України, премії Кабінету міністрів України (2016). Нагороджений низкою відомчих відзнак МОЗ та МВС України, СБУ, КМДА  –  «За сприяння Збройним Силам України» (2016), «Волонтер України. БСП “Донбас”» (2015), орденом «За мужність та милосердя» (2016), відзнаками ряду закордонних громадських організацій  –  премією А. Везалія (Американська асоціація нейрохірургів), орденом на честь М.І. Пирогова (Європейська академія природничих наук), медаллю на честь В.М. Бехтерєва; орденами на честь св. рівноап. кн. Володимира Великого (ІІІ ст.), прп. Агапіта Печерського (І, ІІІ ст.), медаллю «За жертовність та любов до України» (2015). Присуджена премія НАМН України імені академіка А.П. Ромоданова, медаль ім. Святого Володимира ГО «Національна академія наук вищої освіти України».

Під керівництвом В.І. Цимбалюка захищено 14 докторських, 58 кандидатських дисертацій, у співавторстві опубліковано понад 1000 наукових праць, у тому числі 62 книги (монографії, підручники, посібники), отримано 128 авторських свідоцтв на винаходи, патентів на корисну модель.

Основні наукові праці: «Атлас хірургічних операцій і маніпуляцій» (1997); «Нейрохірургія»  (1998); «Повышение эффективности микрохирургических операций у больных с последствиями травм срединного и локтевого нервов области предплечья» (1998); «Хірургічне лікування ушкоджень плечового сплетення» (2001); «Нейрональные стволовые клетки» (2005); «Нейрофіброматоз» (2005); «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова АМН України. Історія та особистості» (2006); «Нейрохірурги України» (2008); «Тунельні невропатії верхньої кінцівки» (2008); «Оружейно-взрывные ранения нервной системы» (2008); «Реконструктивно-відновна нейрохірургія спинного мозку» (2009); «Спинной мозг. Элегия надежды» (2010); «Neurosurgery» (2010, 2019); «Нейрохірургія» (підручник, 2011).

 

Доценти кафедри нейрохірургії:

 

 

Медведєв Володимир Вікторович, д.мед.н. (2017), доцент (2015), доцент кафедри нейрохірургії НМУ (з 2014), лауреат премії імені О.О. Богомольця у галузі фізіології та патофізіології НАН України (2012). Нейрохірург вищої категорії.

Закінчив НМУ імені О.О. Богомольця у 2002 році; закінчив клінічну ординатуру (2006) та аспірантуру (2008) на кафедрі нейрохірургії НМУ, захистив кандидатську дисертацію на тему “Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті” (2008).

Захистив докторську дисертацію на тему “Спастичність при травмі спинного мозку: патогенетичні механізми та шляхи нейрохірургічної корекції засобами тканинної інженерії (експериментальне дослідження)” (2017).

Працює на посаді старшого наукового співробітника відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України (за сумісництвом).

Співавтор 187 наукових праць, у тому числі 8 монографій, 4 підручників, 22 патентів на корисну модель.

Основні праці присвячені проблемам експериментальної та відновної нейрохірургії, відновному лікуванню травми спинного мозку, травми периферичних нервів, патогенезу спінальної спастичності, біології стовбурових клітин, патофізіології нервової системи, проблемам біоетики і нейроетики, історії нейронауки.

Науковий керівник 2 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеню доктор філософії.

Науковий керівник студентського гуртка кафедри нейрохірургії, відповідальний за наукову роботу на кафедрі.

 

 

 

 

Лузан Борис Миколайович – к.мед.н. (з 2001), доцент кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 2005). Закінчив з відзнакою Український державний медичний університет (1994). З 1994 р. науковий співробітник Інституту нейрохірургії, пройшов навчання у магістратурі, отримав диплом магістра медицини з відзнакою (1997). Проходив навчання в аспірантурі при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (1997-2000). У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Вплив алогенної трансплантації ембріональної нервової тканини на регенерацію ушкоджених периферичних нервів”. З 2000 р. працював на посаді асистента, а з 2004 р. – доцента кафедри нейрохірургії Національного медичного університету. Відповідальний за роботу із інтернами-нейрохірургами та інтернами суміжних фахів. Нейрохірург вищої категорії.

Основні напрямки наукової діяльності: хірургічне лікування травматичних уражень та іншої патології периферичної нервової системи, нейротрансплантологія. Автор 60 наукових робіт, 10 винаходів.

Основні праці: Мікрохірургічне лікування закритих тотальних ушкоджень плечового сплетення (1996), Вплив трансплантації ембріональної нервової тканини на регенерацію ушкоджених периферичних нервів (1997), Сучасний підхід до хірургічного лікування ушкоджень плечового сплетення (1999), Диференційоване хірургічне лікування ішемічно-компресійних уражень периферичних нервів (2003), Стандарти надання допомоги хворим з травматичними ураженнями периферичних нервів (2005).

 

 

 

 


Марущенко Мирослава Олегівна – к.мед.н. (2005), доцент кафедри нейрохірургії НМУ імені О.О. Богомольця (з 2013). Закінчила з відзнакою НМУ імені О.О. Богомольця (1997). Старший лаборант кафедри нейрохірургії (1997-2001), асистент кафедри (2001-2013). Тема кандидатської дисертації: «Морфо-функціональні співвідношення при кріодеструкції структур головного мозку». Відповідальна за навчально-методичну роботу, англомовну форму навчання на кафедрі нейрохірургії та роботу з іноземними студентами. Нейрохірург вищої категорії.

Член Вченої ради медичного факультету №1, Вченої Ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, ЦМК з хірургічних дисциплін НМУ імені О.О. Богомольця. Член Української асоціації нейрохірургів та Української асоціації боротьби з інсультом.

Основні напрямки практичної та наукової діяльності: експериментальна нейрохірургія, застосування кріометоду в нейрохірургії, історія нейрохірургії, больові синдроми, вроджена патологія ЦНС та ін. Автор понад 60 друкованих робіт. Учасник багатьох всеукраїнських та міжнародних конференцій, зокрема, 13th Course EFNS Academy – Spring school for young neurologists (Чехія, 2012), Salzburg Medical Seminars on Neurosurgery (Австрія, 2012, 2013). Пройшла 2-х місячне стажування відповідно до EFNS-EAN Department to Department Programme у відділеннях неврології та нейрохірургії Christian-Doppler-Klinik Paracelsus Medizinische Privatuniversität (Австрія, 2014). Прочитала курс лекцій з актуальних питань нейрохірургії в рамках Prague Workshop “Problémy současné společnosti – civilizační nemoci, fyzická aktivita, výživa” (Чехія, 2013).

Основні праці: The Diagnostics and Surgical Treatment of Neural Tube Defects at Children, 2009; Недоліки деструктивних операцій в лікуванні прозопалгій, 2010; Прогнозування якості життя у дітей з критичною гідроцефалією, 2010; Нейрохірургія: посібник для студентів медичних університетів (2010); Study guide for practical course for teachers and Students. Module “Neurosurgery” (2010), «Neurosurgery» (2010, 2019); Особливості викладання нейрохірургії у студентів стоматологічного факультету в умовах кредитно-модульної системи навчання, 2013; Розвиток фахових компетенцій при підготовці лікаря-спеціаліста в галузі нейронаук як відображення інтеграційного потенціалу сучасної медичної освіти (2015); Особливості діагностики та хірургічного лікування пухлин головного мозку у вагітних (2017).

 

 

 

 

Троян Олександр Іванович – к.мед.н. (2005), доцент кафедри нейрохірургії НМУ імені О.О. Богомольця (з 2013). Нейрохірург вищої категорії. Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова (1993). Працював у нейрохірургічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні (1993). Інтернатура (1993-1996), клінічна ординатура (1996-1998) на базі Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Аспірант кафедри нейрохірургії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (1998-2000). Захистив кандидатську дисертацію на тему: „Вплив трансплантації фетальної нервової тканини на динаміку перекисного окислення ліпідів, антиоксидантний статус, окисне фосфорилювання при експериментальній тяжкій черепно-мозковій травмі” (2001). З 1999 р. викладає нейрохірургію студентам НМУ імені О.О. Богомольця (асистент з 1999 р., а з 2013 р. – доцент кафедри нейрохірургії); відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі. Почесний керівник студентського наукового гуртка з нейрохірургії.

Основні напрямки практичної та наукової діяльності: патологія хребта та спинного мозку, нейротравматологія, нейроонкологія, нейротрансплантологія, відновна нейрохірургія, хірургія болю. Автор понад 100 наукових праць, співавтор 6 методичних рекомендацій та підручників з нейрохірургії для студентів медичних ВНЗ ІІІ та IV рівнів акредитації.

Основні наукові праці: Нейрохірургія: підручник (2008); Особливості хірургічної тактики при менінгiомах спинного мозку (2009); Застосування мікродискектомії в лікуванні гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта (2009); Нейрохірургія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів (за ред. акад. В.І. Цимбалюка, 2011); Особливості хірургічної тактики при астроцитомах спинного мозку (2013); Результати мінімально-інвазивних оперативних втручань у пацієнтів із дегенеративним поперековим стенозом (2013); Аналіз результатів хірургічного лікування пацієнтів із інтрамедулярними пухлинами шийного відділу спинного мозку (2013), Розвиток фахових компетенцій при підготовці лікаря-спеціаліста в галузі нейронаук як відображення інтеграційного потенціалу сучасної медичної освіти (2015); Хірургічне лікування аденом гіпофіза (2015); Нейроендоскопія як сучасний метод лікування гідроцефалії (2016); Аналіз результатів хірургічного лікування воїнів АТО із вогнепальними пораненнями спинного мозку та периферичних нервів при застосуванні електростимуляції (2017).

 

 

 

Дмитерко Ігор Петрович – к.мед.н. (2003), нейрохірург вищої категорії (з 2010 р.), асистент кафедри нейрохірургії (1999-2015), доцент кафедри нейрохірургії (з 2015), заступник декана НМУ імені О.О. Богомольця по роботі з іноземними студентами (2005-2009). Закінчив лікувальний факультет Чернівецького державного медичного інституту (1992). Інтернатура на кафедрі нейрохірургії Архангельського медичного інституту (1994). Клінічна ординатура на кафедрі нейрохірургії НМУ імені О.О. Богомольця. Лікар-нейрохірург 1-ї міської лікарні м. Воркута (Росія; 1994-1995), лікар-нейрохірург лікарні №5 м. Севастополь (1995-1997). Очна аспірантура (1999-2002) на кафедрі нейрохірургії Національного медичного університету. Лікувальну роботу виконує в клініці відновлювальної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова АМН України».

Основні напрямки наукової діяльності: фармакорезистентні форми тригеміналгій, больові синдроми в нейрохірургії, травматичні пошкодження периферичної нервової системи. Автор 55 наукових робіт, 3 патентів України на винахід.

Основні праці: Етіологія, патогенез та нейрохірургічне лікування невралгій трійчастого нерва (2001); Спосіб пункційного перкутанного доступу до трійчастої порожнини через овальний отвір (2002); Диференційований підхід до хірургічного лікування рецидивів важких форм невралгій трійчастого нерва (2003); Кріохірургія у лікуванні тяжких форм невралгій трійчастого нерва (2005).

 

  

Асистенти кафедри нейрохірургії:

 


Молотковець Віталій Юрійович − асистент кафедри нейрохірургії (з 2012 р.). Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2007 році за фахом «лікувальна справа». З 2007 по 2012 рр. проходив інтернатуру та клінічну ординатуру на базі кафедри нейрохірургії НМАПО імені П.Л. Шупика. З 2012 р. працює на посаді асистента кафедри НМУ імені О.О. Богомольця, з 2014 р. – на посаді лікаря-нейрохірурга (за сумісництвом) ДУ Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України. Аспірант кафедри нейрохірургії НМУ імені О.О. Богомольця. Завершує дисертаційну роботу на тему «Електрозварне з’єднання епіневрію для відновлення структурної цілісності нервового стовбура (експериментальне дослідження)». Нейрохірург першої категорії.

Основні напрямки практичної та наукової діяльності: експериментальна нейрохірургія, відновлення анатомічної цілісності периферичного шляхом застосування електрозварної технології (2014), застосування контактної хіміотерапії у лікуванні злоякісних гліом головного мозку (2015), Особливості діагностики та хірургічного лікування пухлин головного мозку у вагітних (2017), Особливості діагностики та хірургічного лікування краніоорбітальних пухлин (2017).

 

 

 

 

 

Чешук Євген Валерійович – асистент кафедри нейрохірургії (з 2019). Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2014 р. за спеціальністю «лікувальна справа». Старший лаборант кафедри нейрохірургії  (з 2018). У 2017 р. – закінчив інтернатуру із загальної хірургії на кафедрі хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, у 2018 р. пройшов курси спеціалізації з онкохірургії на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, у 2019 р.  пройшов курси спеціалізації із нейрохірургії на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Основні напрямки практичної діяльності: спінальна нейрохірургія, больові синдроми, відновне лікування при травмі спинного мозку.