НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра нейрохірургії

Співробітники

 


cimbaluk

 

ЦИМБАЛЮК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Доктор медичних наук (1985), професор (1989), заслужений діяч науки і техніки України, академік (2010) та президент (з 2016) Національної академії медичних наук України, в.о. члена Президії НАН України (2016), член бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України (з 2015), академік АН Вищої освіти України (1994), завідувач кафедри нейрохірургії НМУ імені О.О. Богомольця, керівник відділу відновної та функціональної нейрохірургії ДУ “ІНХ НАМН”, почесний професор Полтавської стоматологічної академії та Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського; голова Спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при ДУ “ІНХ НАМН” (з 2013).

Народився 26.01.1947 р. в с. Симонів Гощанського р-ну, Рівненської області. Після закінчення у 1970 р. з відзнакою Тернопільського державного медінституту, був направлений на роботу в с. В.Межирічі Рівненської обл. З листопада 1971 р. клінічний ординатор, з 1974 – молодший, з 1979 – старший науковий співробітник, з 1988 – керівник клініки відновної нейрохірургії, з 1990 – заступник директора Інституту нейрохірургії, з 1993 – завідувач кафедри нейрохірургії НМУ ім. О.О.Богомольця, з 2016 — президент академії медичних наук України.

Відомий в Україні та за її межами нейрохірург, науковець, педагог. Організатор та керівник нового напрямку в нейрохірургії – відновної нейрохірургії. Розробив та впровадив в клінічну практику нові нейрохірургічні операції, направлені на відновлення порушених функцій нервової системи, які захищені численними авторськими свідоцтвами на винаходи та патентами. Започаткував новий напрям – нейротранспланацію. На експериментальних моделях черепно-мозкової травми, травми спинного мозку та периферичних нервів, церебральної ішемії, ураження зорового та слухового аналізаторів, нейродегенеративних захворювань ЦНС вивчив вплив трансплантації ембріональної нервової тканини на процеси регенерації нервової системи. Активно досліджує механізми впливу стовбурових клітин різного походження на перебіг невролого-нейрохірургічної патології в експерименті та клініці, розробляє нейроінженерні методи відновного лікування. Розробив та впровадив в клініку вітчизняні електростимуляційні системи для лікування больових синдромів, спастичності, епілепсії. Започаткував в Україні використання препаратів на основі ботулотоксину А (Диспорту) у поєднанні із хірургічним лікуванням локальних дистоній: спастичної кривошиї, блефароспазму, гемілицевого спазму та ін. Під його керівництвом розроблені методи хірургічного лікування травматичних ушкоджень плечового сплетення, вогнепальних, відкритих та ятрогенних ушкоджень периферичних нервів, больових синдромів із застосуванням мікрохірургічних та мініінвазивних технологій. Розробив диференційоване нейрохірургічне лікування складних форм екстрапірамідних гіперкінезів та порушень м’язового тонусу. Виконав цикл робіт присвячених історії нейрохірургії. Проводить велику роботу по додипломній підготовці майбутніх лікарів. Один із найактивніших ініціаторів та організаторів Всеукраїнської акції «Гама-ніж-Україні», яка завершилась створенням сучасного радіохірургічного відділення та відзначена нагородою «Гордість країни». З 2014-го року — Начальник оперативного штабу при НАМН України по наданню допомоги постраждалим на Майдані та в східних регіонах України.

В.І. Цимбалюк — співзасновник Української асоціації нейрохірургів (1993–2013 рр. — віце-президент); української протиепілептичної ліги (1993–2013 рр. — віце-президент), Українського нейрохірургічного журналу (1993–2016 рр. — заступник головного редактора); на даний час — член Української, Європейської та Всесвітньої асоціацій нейрохірургів, Європейської асоціації нейронаук, Української асоціації трансплантологів; почесний член Асоціації нейрохірургів Росії (2006); головний редактор “Журналу Національної академії медичних наук України”, журналів “Наука і практика”, “Клітинна та органна трансплантологія”, “Вісник епілептології”; член редколегії низки фахових періодичних видань; голова секції “Медицина” комітету з Державних премій України (з 2016), член комітету з Державних премій України (2016).

В.І. Цимбалюк — кавалер ордену «За заслуги» (І–ІІІ ст.), лауреат Почесної грамоти Президії Верховної Ради України (2010), Державної премії України в галузі науки і техніки (1997, 2002), премії АМН України (2003), премії на честь О.О. Богомольця НАН України (2013), відзнаки на честь Ярослава Мудрого АН ВШ України, премії Кабінету міністрів України (2016). Нагороджений низкою відомчих відзнак МОЗ та МВС України, СБУ, КМДА, у т.ч. — «За сприяння Збройним Силам України» (2016), «Волонтер України. БСП “Донбас”» (2015), орденом «За мужність та милосердя» (2016), відзнаками ряду закордонних громадських організацій — премією А. Везалія (Американська асоціація нейрохірургів), орденом на честь М.І. Пирогова (Європейська академія природничих наук), медаллю на честь В.М. Бехтерєва; орденами на честь св. рівноап. кн. Володимира Великого (ІІІ ст.), прп. Агапіта Печерського (І, ІІІ ст.), медаллю «За жертовність та любов до України» (2015).

Під керівництвом В.І. Цимбалюка захищено 14 докторських, 58 кандидатських дисертацій, у співавторстві опубліковано понад 1000 наукових праць, у тому числі 62 книги (монографії, підручники, посібники), отримано 128 авторських свідоцтв на винаходи, патентів на корисну модель.

 

 

 

 

Морозов Анатолій Миколайович (н. 08.11.1949 р.) — доктор медичних наук (2000), професор (2002), Заслужений лікар України (1994), професор кафедри нейрохірургії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (з 2000), начальник відділу експериментальної нейрохірургії та клінічної фармакології ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України», співголова кваліфікаційної комісії МОЗ України (з 2014), голова комісії з питань координації та нормативно-правового забезпечення клінічних випробувань при Президії Національної академії медичних наук України (з 2015). Вищі кваліфікаційні категорії з нейрохірургії та з організації і управління охороною здоров’я.

Закінчив з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова (1972). Працював хірургом Вороновицької районної лікарні Вінницької області, поліклініки Черкаського шовкового комбінату (1972–1974), лікарем-нейрохірургом Черкаської обласної лікарні (з 1974), лікарем-нейрохірургом, завідувачем відділення нейротравми Черкаської міської лікарні №3 (з 1978). Клінічна ординатура з нейрохірургії в Київському НДІ нейрохірургії (1979–1981), лікар-нейрохірург Київського НДІ нейрохірургії. Заочна аспірантура з нейрохірургії (1981–1988), захистив кандидатську дисертацію на тему: «Контактна хіміотерапія гліом головного мозку з застосуванням полімерного плівкового депонатору». Старший науковий співробітник Київського НДІ нейрохірургії (з 1990), асистент (з 1991), доцент кафедри нейрохірургії Українського державного медичного університету ім. акад. О. О. Богомольця (1992–1999). Докторантура з нейрохірургії (1996 -1999), захистив докторську дисертацію на тему: «Клініко-епідеміологічні особливості гострої черепно-мозкової травми і підвищення ефективності спеціалізованої нейрохірургічної допомоги в Україні».

Наукову та практичну роботу поєднував з адміністративною та громадською. Головний інспектор Головного управління науково-дослідних робіт, заступник начальника Головного управління лікувально-профілактичної допомоги, начальник відділу спеціалізованої медичної допомоги, помічник міністра, начальник Головного управління лікувально-профілактичної допомоги, голова Центральної атестаційної комісії МОЗ України (1986–1996), член Колегії Міністерства охорони здоров’я (1994–2000). Перший заступник директора Державного фармакологічного центру МОЗ України, заступник генерального директора Державного експертного центру МОЗ України (2007–2013).

Голова проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Засоби та методи детоксикації», член Спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова», член Всесвітньої федерації нейрохірургів, Європейської та Української асоціацій нейрохірургів, радник Президента Української асоціації нейрохірургів та член комітету цієї асоціації з розробки медичних стандартів в нейрохірургії, голова наглядової ради Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська медико-правова асоціація». Залучався в якості експерта від України до міжнародної медичної програми «Підтримка розвитку системи медичних стандартів в Україні» (напрямок – «черепно-мозкова травма»), що виконувалася під егідою Євросоюзу (2005–2006), входив до складу робочих груп МОЗ України та Верховної Ради України, був консультантом Комітету Верховної Ради України (5-го скликання) з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства. Голова Центрального формулярного комітету МОЗ України (2008 – 2013).

Автор понад 240 наукових праць, 6 винаходів. Основні напрямки практичної та наукової діяльності: нейротравматологія, нейроонкологія, організація і управління охороною здоров’я.

ОСНОВНІ ПРАЦІ: Перспективы контактной химиотерапии в нейроонкологии. Актуальные вопросы неврологии и нейрохирургии (1984); Клинико-морфологическая характеристика тяжелой черепно-мозговой травми (1998); Принципы, алгоритмы и стандарты неотложной нейрохирургической помощи при острой черепно-мозговой травме (1999); Проблема якості в охороні здоров’я (2002); Медичний стандарт. Внутрішньочерепна травма. Медичні стандарти первинної і вторинної медичної допомоги населенню (2006); Клиническая и компьютерно- томографическая диагностика в остром периоде черепно-мозговой травмы (2007); Травмы головы и особенности оказания нейрохирургической помощи в условиях шахтно-промышленного региона (2011); Державний формуляр лікарських засобів – випуски І (2009), II (2010), III (2011), IV (2012), V (2013), VI (2014); Нові можливості зовнішньої корекції, репозиції та іммобілізації при травмах шийного відділу хребта (2015).

 


Марущенко Мирослава Олегівна (н. 09.08.1974 р., м. Київ) — к.мед.н. (2005), доцент кафедри нейрохірургії НМУ імені О.О. Богомольця (з 2013). Закінчила з відзнакою НМУ імені О.О. Богомольця (1997). Старший лаборант кафедри нейрохірургії (1997–2001), асистент кафедри (2001-2013). Відповідальна за навчально-методичну роботу, англомовну форму навчання на кафедрі нейрохірургії та роботу з іноземними студентами. Нейрохірург першої категорії.

Член Вченої ради медичного факультету №1, Вченої Ради Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, ЦМК з хірургічних дисциплін НМУ ім. О.О.Богомольця. Член Української асоціації нейрохірургів та Української асоціації боротьби з інсультом.

Основні напрямки практичної та наукової діяльності: експериментальна нейрохірургія, застосування кріометоду в нейрохірургії, історія нейрохірургії, больові синдроми, вроджена патологія ЦНС та ін. Автор понад 60 друкованих робіт. Учасник багатьох всеукраїнських та міжнародних конференцій, зокрема, 13th Course EFNS Academy -Spring school for young neurologists (Чехія, 2012), Salzburg Medical Seminars on Neurosurgery (Австрія, 2012, 2013). Пройшла 2-х місячне стажування відповідно до EFNS-EAN Department to Department Programme у відділеннях неврології та нейрохірургії Christian-Doppler-Klinik Paracelsus Medizinische Privatuniversität (Австрія, 2014). Прочитала курс лекцій з актуальних питань нейрохірургії в рамках Prague Workshop “Problémy současné společnosti – civilizační nemoci, fyzická aktivita, výživa” (Чехія, 2013).

Основні праці: The Diagnostics and Surgical Treatment of Neural Tube Defects at Children, 2009; Недоліки деструктивних операцій в лікуванні прозопалгій, 2010; Прогнозування якості життя у дітей з критичною гідроцефалією, 2010; Нейрохірургія: посібник для студентів медичних університетів (під ред. В.І.Цимбалюка), 2010; Study guide for practical course for teachers and Students. Module “Neurosurgery”, 2010 (In English); Результати хірургічного лікування важких форм невралгії трійчастого нерва, 2012; Особливості викладання нейрохірургії у студентів стоматологічного факультету в умовах кредитно-модульної системи навчання, 2013; Розвиток фахових компетенцій при підготовці лікаря-спеціаліста в галузі нейронаук як відображення інтеграційного потенціалу сучасної медичної освіти (2015); Особливості діагностики та хірургічного лікування пухлин головного мозку у вагітних (2017).

 


Лузан Борис Миколайович (нар. 29.04.1967 м. Київ) – к.мед.н. (з 2001), доцент кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (з 2005). Закінчив з відзнакою Український державний медичний університет (1994). З 1994 р. науковий співробітник Інституту нейрохірургії, пройшов навчання у магістратурі, отримав диплом магістра медицини з відзнакою (1997). Проходив навчання в аспірантурі при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця (1997–2000). У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Вплив алогенної трансплантації ембріональної нервової тканини на регенерацію ушкоджених периферичних нервів”. З 2000 р. працював на посаді асистента, а з 2004 р. — доцента кафедри нейрохірургії Національного медичного університету. Основні напрямки наукової діяльності: хірургічне лікування травматичних уражень та іншої патології периферичної нервової системи, нейротрансплантологія. Автор 45 наукових робіт, 4 винаходів. ОСНОВНІ ПРАЦІ: Мікрохірургічне лікування закритих тотальних ушкоджень плечового сплетення (1996), Вплив трансплантації ембріональної нервової тканини на регенерацію ушкоджених периферичних нервів (1997), Сучасний підхід до хірургічного лікування ушкоджень плечового сплетення (1999), Диференційоване хірургічне лікування ішемічно-компресійних уражень периферичних нервів (2003), Стандарти надання допомоги хворим з травматичними ураженнями периферичних нервів (2005).

 

 

 

 

Троян Олександр Іванович (н. 26.04.1969 р., м. Бар, Вінницької обл.) – доцент кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Нейрохірург вищої категорії. Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова (1993). Працював у нейрохірургічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні (1993). Інтернатура (1993–1996), клінічна ординатура (1996–1998) на базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Аспірантура на кафедрі нейрохірургії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (1998–2000). Захистив кандидатську дисертацію на тему: „Вплив трансплантації фетальної нервової тканини на динаміку перекисного окислення ліпідів, антиоксидантний статус, окисне фосфорилювання при експериментальній тяжкій черепно-мозковій травмі” (2001). З 1999 року викладає нейрохірургію студентам НМУ імені О.О.Богомольця (асистент з 1999р., а з 2013р. – доцент кафедри нейрохірургії); відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі та за діяльність студентського наукового гуртка з нейрохірургії.

Основні напрямки практичної та наукової діяльності: патологія хребта та спинного мозку, нейротравматологія, нейроонкологія, нейротрансплантологія, відновна нейрохірургія, хірургія болю. Автор понад 100 наукових праць, співавтор 6 методичних рекомендацій та підручників з нейрохірургії для студентів медичних ВНЗ ІІІ та IV рівнів акредитації.

Основні наукові праці: Нейрохірургія: підручник для студ. вищих медичних навчальних закладів (рос. мовою, за ред. проф. В.І. Цимбалюка, 2008); Особливості хірургічної тактики при менінгiомах спинного мозку (2009); Застосування мікродискектомії в лікуванні гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта (2009); Нейрохірургія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів (за ред. акад. В.І.Цимбалюка, 2011); Нозокоміальні інфекції в хірургії хребта та спинного мозку(2013); Особливості хірургічної тактики при астроцитомах спинного мозку (2013); Результати мінімально-інвазивних оперативних втручань у пацієнтів із дегенеративним поперековим стенозом (2013); Аналіз результатів хірургічного лікування пацієнтів із інтрамедулярними пухлинами шийного відділу спинного мозку (2013), Розвиток фахових компетенцій при підготовці лікаря-спеціаліста в галузі нейронаук як відображення інтеграційного потенціалу сучасної медичної освіти (2015); Хірургічне лікування аденом гіпофіза (2015); Нейроендоскопія як сучасний метод лікування гідроцефалії (2016); Аналіз результатів хірургічного лікування воїнів АТО із вогнепальними пораненнями спинного мозку та периферичних нервів при застосуванні електростимуляції (2017).

 

 

medvedev

Медведєв Володимир Вікторович (нар. 30.07.1979 р., м. Жидачів Львівської обл.) – к.мед.н. доцент кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, відповідальний за наукову та видавничу діяльність на кафедрі. Закінчив НМУ імені О.О. Богомольця з відзнакою (2002) та Львівську комерційну академію (спеціальність «фінанси», 2004). Науковий співробітник Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України (2004). Закінчив клінічну ординатуру (2006), очну аспірантуру на кафедрі нейрохірургії, захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.05 – нейрохірургія (2008). Асистент (2008–2013 рр.), з жовтня 2013 року – доцент кафедри нейрохірургії. Лауреат премії імені О.О. Богомольця у галузі фізіології та патофізіології НАН України (2012). Протягом 2012–2013 н.р. – куратор з підготовки студентів медичного факультету №2 до складання ліцензійного іспиту «Крок-2». Протягом 2007–2009 рр. працював на посаді старшого наукового співробітника лабораторії експериментальної нейрохірургії ДУ ««Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (за сумісництвом). З лютого 2013 р. – працює на посаді старшого наукового співробітника відділу загальної фізіології, лабораторії фізіології сенсорних систем Інституту фізіології НАН України (за сумісництвом), де виконує докторську дисертацію, присвячену вивченню механізмів формування синдрому спастичності при травмі спинного мозку. Лікар-нейрохірург першої категорії. Співавтор 140 наукових праць, у тому числі 7 монографій, 3 підручників, 1 посібника, 19 патентів на корисну модель.

ОСНОВНІ ПРАЦІ: Нейрогенные стволовые клетки (монографія, 2005); Потенциальные свойства нейроклеток ольфакторной луковицы человека в условиях культивирования (2005); Роль нейрогенних стовбурових клітин у виникненні та розвитку пухлин головного мозку та епілепсії (2006); Відновне лікування травми спинного мозку методами тканинної інженерії в експерименті (2008); Спинной мозг: Элегия надежды (монографія, 2010); Нейрохірургія: Підручник (відповідальний редактор, 2011); Ce.re.bellum , або мозочок (монографія, 2013); Концепция антропологического кардиоцентризма: возможности реактуализации в контексте представлений современной физиологии (2014); Етичний дискурс сучасної вищої медичної освіти: досвід етико-орієнтованого викладання нейрохірургії (2014); Модель перетину половини поперечника спинного мозку (2016); Модель відкритої проникної травми спинного мозку з тривалою персистенцією біосумісного стороннього тіла у каналі хребта (2016); Вплив обмеження спонтанної локомоторної активності на перебіг синдрому спастичності за умови експериментальної травми спинного мозку та імплантації матриксу NeuroGelTM, асоційованого з нейрогенними стовбуровими клітинами (2016); Вплив імплантації NeuroGelTM у асоціації з ксеногенними стовбуровими клітинами кісткового мозку на динаміку синдрому спастичності після спінальної травми в експерименті (2016); Варіативність кореляції рівня функції та спастичності паретичної кінцівки за різного перебігу відновного процесу на моделі спінальної травми (2016).

 

  

 

Дмитерко Ігор Петрович (н. 14.04.1964 р., с. Міжгір’я Тернопільської обл.) – к.мед.н. (2003), лікар вищої категорії (2010 р), .асистент кафедри нейрохірургії (з 1999), заступник декана НМУ імені О.О. Богомольця по роботі з іноземними студентами (2005–2009). Нейрохірург вищої категорії. Закінчив лікувальний факультет Чернівецького державного медичного інституту (1992). Інтернатура на кафедрі нейрохірургії Архангельського медичного інституту (1994). Клінічна ординатура на кафедрі нейрохірургії НМУ ім.О.О.Богомольця. Лікар-нейрохірург 1-ї міської лікарні м. Воркута (Росія; 1994–1995), лікар-нейрохірург лікарні №5 м. Севастополь (1995–1997). Очна аспірантура (1999–2002) на кафедрі нейрохірургії Національного медичного університету. Лікувальну роботу виконує в клініці відновлювальної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова АМН України».

Ос новні напрямки наукової діяльності: фармакорезистентні форми тригеміналгій, больові синдроми в нейрохірургії, травматичні пошкодження периферичної нервової системи. Автор 55 наукових робіт, 3 патентів України на винахід. ОСНОВНІ ПРАЦІ: Етіологія, патогенез та нейрохірургічне лікування невралгій трійчастого нерва (2001); Спосіб пункційного пер-кутанного доступу до трійчастої порожнини через овальний отвір (2002); Диференційований підхід до хірургічного лікування рецидивів важких форм невралгій трійчастого нерва (2003); Кріохірургія у лікуванні тяжких форм невралгій трійчастого нерва (2005).

 

 

 

 


Молотковець Віталій Юрійович ( нар. 23.03.1984 р., м. Баранівка Житомирської обл.).
Асистент кафедри нейрохірургії (з 2012 р.). Закінчив національний медичний університет ім. академіка О.О.Богомольця у 2007 році за фахом «лікувальна справа». З 2007 по 2012 рр. проходив інтернатуру та клінічну ординатуру на базі кафедри нейрохірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика. З 2012 р. працює на посаді асистента кафедри НМУ ім. О.О.Богомольця, з 2014 – на посаді лікаря-нейрохірурга (за сумісництвом) ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Основні напрямки практичної та наукової діяльності: експериментальна нейрохірургія, відновлення анатомічної цілісності периферичного шляхом застосування електрозварної технології (2014), застосування контактної хіміотерапії у лікуванні злоякісних гліом головного мозку (2015), Особливості діагностики та хірургічного лікування пухлин головного мозку у вагітних (2017), Особливості діагностики та хірургічного лікування краніоорбітальних пухлин (2017).

 

 

 

 


Цимбалюк Ярослав Віталійович (н. 16.01.1991 р., м. Київ) – старший лаборант, магістр кафедри нейрохірургії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (з 2014 р.). Закінчив з відзнакою Національний медичний університет О.О. Богомольця (2014), занесений до Книги пошани НМУ. Учасник всесвітньої наукової конференції молодих вчених (2009). Багаторазовий учасник і призер науково-практичних конференцій і семінарів, Всеукраїнських студентських олімпіад. Стипендіат імені О.О. Богомольця (2011). Автор 28 друкованих робіт. Основні напрямки наукової та практичної діяльності: травматичні ушкодження периферичних нервів, лікування нейропатичних больових синдромів, функціональна нейрохірургія.

ОСНОВНІ РОБОТИ: Особливості становлення нейрохірургії як клінічної дисципліни (2010); Лікування больових синдромів при розсіяному склерозі (2012); Результати лікування хворих з великими дефектами периферичних нервів травматичного походження (2013); Хірургічне лікування хворих з ушкодженням лицьового нерва (2014).

 

 

 

 


Новиков Руслан Романович Лікар-нейрохірург.

Освіта. 1999-2005 рр. Луганський державний медичний університет, факультет лікувальна справа. 2005-2006 рр. Воронезька державна медична академія, факультет післядипломної підготовки лікарів, інтернатура за фахом «загальна хірургія». 2006-2007рр. Воронезька державна медична академія, факультет післядипломної перепідготовки лікарів, спеціалізація «нейрохірургія».

Досвід роботи.

2007-2010рр .: лікар-нейрохірург в травматологічному відділенні, за сумісництвом – лікар-невролог в неврологічному відділенні Ішимбайського центральної районної лікарні, Республіка Башкортостан, РФ.

2010р. по теперішній час: старший лаборант кафедри нейрохірургії Національного медичного Університету ім. О.О.Богомольця.

2010р. по теперішній час: клініка невідкладної судинної патології c рентгенопераціонной ДУ «Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П. Ромоданова НАМН України ».

2015р. по теперішній час: лікар-нейрохірург у відділенні політравми МКЛ №17, г. Киев, Україна.