НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра нейрохірургії

Наукова робота

 

Відповідальний співробітник — доцент кафедри, д.мед.н. доцент

Медведєв Володимир Вікторович

Контакти: +38(067) 8591510

+38(050) 5048788

e-mail: vavo2010@gmail.com

 • Основні напрямки роботи: відновна і функціональна нейрохірургія, хірургія периферичної нервової системи, експериментальна нейрохірургія.
 • Науково-дослідні роботи кафедри нейрохірургії внутрішньокафедральні та у співпраці з науковцями ДУ Інститут нейрохірургії імені акад. А.П.Ромоданова НАМН України за останні 5 років:

 

 • Дослідити вплив ксеногенної трансплантації нативних та трансфікованих мезенхімальних стовбурових клітин на перебіг експериментального алергічного енцефалоліємієліту (2013-2015 рр.).
 • Дослідити ефективність методів направленого диференціювання фетальних нейрональних стовбурових клітин по серотонінергічному типу та визначити їх функціональну активність (2013-2015 рр.).
 • Вивчити особливості впливу різних видів нейротрансплантації на формування синдрому спастичності при травмі спинного мозку в експерименті (2013-2015 рр.).
 • Вивчити вплив довготривалої електростимуляції на відновлення функції нервів (2013-2015 рр.).
 • Дослідити молекулярно-клітинні патологічно-компенсаторні процеси при ішемічному інсульті з метою оптимізації нейрохірургічних та терапевтичних заходів (2014-2016 рр.).
 • Розробити диференційовані методи хірургічного лікування хвороби Паркінсона та торсійної дистонії (2014-2016 рр.).
 • Дослідити біологічні властивості та визначити відновлювальний потенціал кріоконсервованих мезенхімальних стовбурових клітин пуповини людини при лікуванні рухових порушень в експерименті (2016 – 2018 рр.).
 • Вивчити особливості діагностики та хірургічного лікування вогнепальних та мінно-вибухових ушкоджень периферичних нервів у потерпілих у зоні проведення АТО (2016–2018 рр.)
 • Вивчити особливості психічних розладів у пацієнтів із хворобою Паркінсона та розробити диференційовані підходи до хірургічного лікування (2017- 2019 рр.)
 • Дослідити молекулярно-генетичні процеси при церебральних ішемічних та геморагічних ураженнях з метою оптимізації лікувальних заходів (2017- 2019 рр.)
 • Дослідити молекулярно-клітинні взаємодії стовбурових мезенхімальних та нейрональних клітин з компонентами фібрінового матриксу in vitro для активізації нейрорегенаративних процесів (2017- 2019 рр.)
 • Дослідити ефективність інноваційних методів відновлення функцій спинного мозку та периферичних нервів із використанням тканинної нейроінженерії та електрохірургічних технологій в експерименті (2017- 2019 рр.)
  • Удосконалити методи диференційованого лікування хворих із больовими синдромами, обумовленими бойовими ушкодженнями периферичної нервової системи (2019 – 2021 рр.).

Поточна ініціативно-пошукова НДР кафедри нейрохірургії: “Прогнозування віддалених результатів лікування травми периферичних нервів з використанням сучасних мікрохірургічних та електротехнічних засобів” (2018–2020 рр.; № держ. реєстрації 0118U000154).

 

 • Видавнича діяльність (підручники, монографії з короткою анотацією, загальні цифри, фото підручників, монографій, посилання на інформаційні ресурси).

Упродовж 40 років існування кафедри нейрохірургії НМУ імені О.О. Богомольця її співробітниками опубліковано 12 підручників, 10 навчальних посібників та навчальних програм для студентів та інтернів, 69 монографій, 4 довідники та словники, 20 методичних рекомендацій, 13 інформаційних листів, близько 1500 наукових робіт у періодичних виданнях, отримано понад 170 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, внесено понад 80 раціоналізаторських пропозицій.

Зокрема за останні 5 років за авторством співробітників кафедри було опубліковано 13 підручників та навчальних посібників:

Політравма у дітей: навч.-метод. посіб. / [Бензар І.М., Бліхар В.Є., Боднар Б.М. та ін.]; за ред. А.Ф. Левицького, В.П. Притули, І.М. Бензар. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – 2000 с. / Цимбалюк В.І., Медведєв В.В. Розділ 2. Черепно-мозкова травма. – С. 56-82. (ISBN: 978-966-673-229-6).

Державний формуляр лікарських засобів. Випуск шостий. / Редакційна колегія: Аряєв М.Л., Баранько О.В., Бебешко В.Г., Морозов А.М., Цимбалюк В.І. та ін. Д 362. – К. 2014. – С. 409-434.

 

Цимбалюк В.І. Шкали в нейрохірургії / В.І Цимбалюк, Т.І.Петрів. – Київ: Задруга,  2015. – 236 с.

 

Абдуллаев Р.Я.,  Цымбалюк В.И., Марченко В.Г., Бубнов Р.В. Ультрасонография периферических нервов и спинного мозга. – Харьков: Факт, 2016. – 172с.; ил.

 

Ultrasound of the spine, peripheral nerves and for pain management [R.Ya.Abduiiaev, R.V.Bubnov, V.I.Tsymbalyuk, O.I.Grechanyk, L.Kalika, Z.Pilecki]. – Kharkiv: Fact, 2017. – 172 p.

 

Цимбалюк В.І., Губський Ю.І., Петриченко О.О., Носач О.В., Іляшова С.І. Інноваційні розробки наукових установ Національної академії медичних наук України. – К.:МОРІОН, 2018. – 144 с.

 

Малик С.В., Челішвілі А.Л., Баштан В.П. –Корнєєв О.В., Айперт В.В., Лохматова Н.М., Цимбалюк В.І., Марущенко М.О. Хірургія, у тому числі онкологія та нейрохірургія. Примірна програма навчальної дисципліни підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації освітньої «Магістр стоматології»,  кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 221 «Стоматологія». – Київ, 2018. – 37 с.

 

Цимбалюк В.И. и др. Аспекты применения метода культивирования тканей в нейробиологии и нейроонкологии / под ред. В.М. Семеновой. – Киев: Интерсервис, 2018. – С.67-82, 94-112, 123-130, 295-304.

 

Стандартизація в нейрохірургії. Частина 1. Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи. За ред. академіка НАМН України, проф. Є.Г. Педаченка. Авторський колектив: Цимбалюк В.І., Білошицький В.В., Гук А.П., Каджая М.В., Морозов А.М., Третяк І.Б. та ін.;  ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України». Укладач: Вербовська С.А. – Київ: ДУ «ІНХ НАМНУ», 2019. – 152 с.

 

Стандартизація в нейрохірургії. Частина 2. Нейроонкологія. За ред. академіка НАМН України, проф. Є.Г. Педаченка. Авторський колектив: Цимбалюк В.І., Білошицький В.В., Гук А.П., Каджая М.В., Морозов А.М., Третяк І.Б. та ін.;  ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України». Укладач: Вербовська С.А. – Київ: ДУ «ІНХ НАМНУ», 2019.  – 152 с.

 

Досвід організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ (сил) під час проведення Антитерористичної операції (Операції об’єднаних сил): монографія/ Сердюк А.М., Хоменко І.П., Лурін І.А., Базика Д.А., Галушка А.М., Савицький В.Л., Іванько О.М.; за ред. В.І.Цимбалюка. – Софія-А, 2019. – 280 с.

 

Бойова травма серця, грудної аорти та магістральних судин кінцівок: посібник / Лазаришинець В.В., Хоменко І.П., Корда М.М. та ін.; під заг. ред. Цимбалюка В.І. – Тернопіль: ТНМУ, 2019. – 428с.

 

Нейрохірургія=Neurosurgery: textbook / V.Tsymbaliuk, B.Lusan, I.Dmyterko et al.; edited by prof. V. Tsymbaliuk. 2nd ed. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2019. – 192 p.

 

 • Участь співробітників кафедри нейрохірургії у виданні фахових журналів

п/п

Назва Організація – засновник Чи внесений

до переліку ВАК України

Членство у редакційній колегії
1 2 4
1 Журнал Національної академії медичних наук України Президія НАМН України Постанова Президії ВАК України №1-05/3 від 08.07.2009 В.І. Цимбалюк – головний редактор
2 Наука і практика, міжвідомчий медичний журнал

(Interdepartmental Medical Journal «Science & Practice»)

Національна академія медичних наук України, Благодійна організація «Фонд підтримки національної безпеки України» В.І. Цимбалюк – шеф-редактор
3 Клітинна та органна трансплантологія.

Клеточная и органная трансплантология.

Cell and Organ Transplantology

ТОВ «Інститут клітинної терапії» за підтримки НАМН України Наказ МОН №1279 від 06.11.2014 В.І. Цимбалюк – головний редактор
4 Український нейрохірургічний журнал Національна академія медичних наук України, Інститут нейрохірургії ім. академіка А. П. Ромоданова АМН України,

ГО «Українська асоціація нейрохірургів»

Наказ МОН від

12.05.2015 № 528

В.І. Цимбалюк – заступник головного редактора
5 Нова медицина ТОВ ФАРМ-ІНВЕСТ В.І. Цимбалюк – член редколегії
6 Мистецтво лікування ТОВ «Агенція Паланок»

За підтримкою АМН України, КМАПО ім.Шупика, НМУ ім.О.О.Богомольця

В.І. Цимбалюк – член редколегії
7 Проблеми кріобіології  і кріомедицини

Проблемы криобиологии и криомедицины

Problems of Cryobiology and Cryomedicine

Національна академія наук України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України Наказ МОН від

07.10.2016 № 1222

В.І. Цимбалюк – член редколегії
8 Шпитальна хірургія.

Журнал імені Л. Я. Ковальчука

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України

Наказ МОН від

07.10.2015 № 1021

В.І. Цимбалюк – член редколегії
9 Міжнародний неврологічний журнал.

Международный неврологический журнал.

International Neurological Journal

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, Харківська медична академія післядипломної освіти,  Видавничий дім “Заславський” Наказ МОН від

07.10.2015 № 1021

В.І. Цимбалюк – член редколегії
10 Український неврологічний журнал.

Украинский неврологический журнал.

Ukrainian Neurological Journal

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,

ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

Наказ МОН від

07.10.2015 № 1021

В.І. Цимбалюк – член редколегії
11 Клінічна хірургія Інститут клінічної та експериментальної хірургії АМН України, Наукове товариство хірургів України Постанова президії ВАК України

№ 1K05/1 від 10.02.2010.

В.І. Цимбалюк – член редколегії
12 Медичне науково-практичне видання «Науковий журнал МОЗ України», Scientific Journal of the Ministry of Health of Ukraine Міністерство охорони здоров’я

України;

Національна медична

академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика

В.І. Цимбалюк – член редколегії

 

Патенти співробітників кафедри нейрохірургії за останні 5 років:

 1. Патент України на корисну модель №87125 МПК: А61В17/00. «Опубліковано 27.01.2014. – Бюл.№2, 2014». «Спосіб підвищення діагностичної інформативності стереотаксичних біопсій при пухлинах головного мозку». Цимбалюк В.І., Костюк К.Р., Шевельов М.М., Зінкевич Я.П., Попов А.О., Медведєв Ю.М., Поліпас О.Ю.
 2. Патент України на корисну модель №87832 МПК: А61В17/00. «Опубліковано 25.02.2014. – Бюл.№4, 2014». «Спосіб попередження рухових розладів при проведенні стереотаксичних біопсій пухлин головного мозку». Цимбалюк В.І., Костюк К.Р., Шевельов М.М., Зінкевич Я.П., Попов А.О., Медведєв Ю.М.
 3. Патент України на корисну модель №92522 МПК: А61В17/00. «Опубліковано 26.08.2014. – Бюл.№16, 2014». «Спосіб моделювання травми спинного мозку шляхом половинного його перетину у нижньогрудному відділі (T11) статевозрілих щурів-самців». Цимбалюк В.І., Медведєв В.В., Сенчик Ю.Ю., Молотковець В.Ю.
 4. Патент України на корисну модель №92521 МПК: А61В17/00. «Опубліковано 26.08.2014. – Бюл.№16, 2014». «Спосіб забору тканини кісткового мозку із стегнової кістки експериментальних тварин». Цимбалюк В.І., Медведєв В.В., Сенчик Ю.Ю., Молотковець В.Ю.
 5. Патент України на корисну модель №92520 МПК: А61В17/00. «Опубліковано 26.08.2014. – Бюл.№16, 2014». «Спосіб моделювання синдрому спастичності у хвостових м’язах шляхом повного перетину спинного мозку у верхньокрижовому відділі (SXІ)». Цимбалюк В.І., Медведєв В.В., Сенчик Ю.Ю., Молотковець В.Ю.
 6. Патент України на корисну модель №92562 МПК: А61В17/00. «Опубліковано 26.08.2014. – Бюл.№16,2014». «Спосіб лікування забиття гемісфери мозочка шляхом трансплантації фетальної нервової тканини мозочка». Цимбалюк В.І., Медведєв В.В., Сенчик Ю.Ю., Молотковець В.Ю.
 7. Патент України на корисну модель №92519 МПК: А61В17/00. «Опубліковано 26.08.2014. – Бюл.№1, 2014». «Спосіб лікування забиття гемісфери мозочка шляхом трансплантації тканини фетальної нирки». Цимбалюк В.І., Медведєв В.В., Сенчик Ю.Ю., Молотковець В.Ю.
 8. Патент України на корисну модель №92523 МПК: А61В17/00. «Заявлено 06.02.2014». «Опубліковано 26.08.2014. – Бюл.№16, 2014». «Спосіб лікування забиття мозочка шляхом трансплантації тканини нюхової цибулини». Цимбалюк В.І., Медведєв В.В., Сенчик Ю.Ю.
 9. Патент України на корисну модель №92561 МПК: А61В17/00. «Опубліковано 26.08.2014. – Бюл.№16, 2014». «Спосіб моделювання відкритої проникаючої дозованої спино-мозкової травми». Цимбалюк В.І., Медведєв В.В., Сенчик Ю.Ю., Молотковець В.Ю.
 10. Патент України на корисну модель №92300 МПК: А61В17/00. «Заявлено 11.03.2014». «Опубліковано 11.08.2014. – Бюл.№15, 2014». «Спосіб моделювання гострого церебрального ішемічного (емболічного) інсульту у щурів». Цимбалюк В.І., Колесник В.В., Торяник І.І.
 11. Патент України на корисну модель №92518 МПК: А61В17/00. «Опубліковано 26.08.2014. – Бюл.№16, 2014». «Спосіб лікування захворювань серцево-судинної системи та судин очного дна з використанням платівок нефриту». Цимбалюк В.І., Жданова В.М., Терещенко М.В., Нахаба О.О., Голованова П.М., Терещенко І.Є., Петренко А.М.
 12. Патент на корисну модель №99511 МПК: А61В 17/00. «Заявлено 19.12.2014». «Опубліковано 10.06.2015. – Бюл. № 11, 2015». «Спосіб моделювання синдрому мозочкової гіпотонії у експериментальних тварин». Цимбалюк В.І., Медведєв В.В., Сенчик Ю.Ю.
 13. Патент України на корисну модель №99731 МПК: А61Р 19/04, А61Р 5/00, А61К 31/07 «Заявлено 04.11.2014». «Опубліковано 25.06.2015. – Бюл. №12, 2015р.». «Спосіб лікування мукополісахаридозів у хворих різних вікових груп». Цимбалюк В.І., Стецюк В.З., Гладуш Ю.І., Іванова Т.П., Савицький А.Й., Пічкур Н.О., Пічкур О.Л., Нахаба О.О., Китаєв К.К.
 14. Патент України на корисну модель №99732 МПК: А61В 5/00, G01N 33/53 «Заявлено 04.11.2014». «Опубліковано 25.06.2015. – Бюл. №12, 2015р.». «Спосіб статистичного порівняльного аналізу поєднання генотипів для діагностики і лікування спадкових захворювань у дітей». Цимбалюк В.І., Стецюк В.З., Савицький А.Й., Россоха З.І., Іванова Т.П., Гладуш Ю.І., Ольхович Н.В., Нахаба О.О., Остапова А.О.
 15. Патент України на корисну модель №99733 МПК: А61В 17/00 «Заявлено 04.11.2014». «Опубліковано 25.06.2015. – Бюл. №12, 2015р.». «Спосіб лікування і спостереження хворих на муковісцидоз». Згуровський М.З., Цимбалюк В.І., Гладуш Ю.І., Іванова Т.П., Стецюк В.З., Савицький А.Й., Головенко Н.Г., Луговський Ю.О., Нахаба О.О.
 16. Патент України на корисну модель №101497 МПК: A61D1/00, G09B 23/28.  «Заявлено 28.04.2015». «Опубліковано 10.09.2015. – Бюл.№17, 2015». «Спосіб відновлення просторової цілісності травмованого периферичного нерва статевозрілих щурів-самців». Цимбалюк В.І., Молотковець В.Ю., Кваша М.С., Медведєв В.В., Молотковець К.М.
 17. Патент України на корисну модель №101498 МПК: А61В 17/00, А61В 17/08. «Заявлено 28.04.2015». «Опубліковано 10.09.2015. – Бюл.№17, 2015». «Пристрій для виконання нейротомії». Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д., Лонтковський Ю.А., Пічкур О.Л.
 18. Патент України на корисну модель №101499 МПК: С12N5/0775, С12N5/073, A61B17/34. «Заявлено 28.04.2015». «Опубліковано 10.09.2015. – Бюл.№17, 2015». «Спосіб лікування експериментального алергічного енцефаломієліту мезенхімальними стовбуровими клітинами (МСК)». Цимбалюк В.І., Пічкур О.Л., Дерябіна О.Г., Вербовська С.А., Шувалова Н.С., Пічкур Л.Д.
 19. Патент України на корисну модель №105765 МПК: A61В 17/00, A61В 6/00, A61В 18/00. «Заявлено 04.08.2015». «Опубліковано 11.04.2016. – Бюл.№7, 2016». «Спосіб лікування хвороби Паркінсона». Цимбалюк В.І., Костюк К.Р., Попов А.О., Медведєв Ю.М., Зінкевич Я.П., Шевельов М.М.
 20. Патент України на корисну модель №105766 МПК: A61В 17/00, A61В 6/00, A61В 18/00. «Заявлено 04.08.2015». «Опубліковано 11.04.2016. – Бюл.№ 7, 2016». «Спосіб лікування вторинної дистонії». Цимбалюк В.І., Костюк К.Р., Попов А.О., Медведєв Ю.М., Шевельов М.М., Зінкевич Я.П.
 21. Патент України на корисну модель №106696 МПК: A61В 17/00, G09B 23/28. «Заявлено 04.08.2015». «Опубліковано 10.05.2016. – Бюл.№9, 2016». «Модель локального механічного пошкодження великих півкуль головного мозку». Цимбалюк В.І., Новіков Р.Р.
 22. Патент України на корисну модель №107989 МПК: A61N 1/00, A61К 50/00, A61Н 5/00. «Заявлено 06.01.2016». «Опубліковано 24.06.2016. – Бюл.№12, 2016». «Спосіб лікування нейропатії окорухових нервів». Цимбалюк В.І., Жданова В.М., Чухраєв М.В.
 23. Патент України на корисну модель №108105 МПК: A61В 5/05. «Заявлено 10.06.2015». «Опубліковано 11.07.2016». «Спосіб прогнозування тяжкості перебігу спинномозкової травми». Сальков М.М., Цимбалюк В.І., Дзяк Л.А., Родинський О.Г., Титов Г.І., Чередніченко Ю.В., Мірошніченко А.Ю., Ткаченко С.С.
 24. Патент України на корисну модель №110278 МПК: A61В 17/00. «Заявлено 06.01.2016». «Опубліковано 10.10.2016. – Бюл.№19, 2016». «Спосіб мікрохірургічної денервації та міотомії м’язів плечолопаткового трикутника при лікуванні спастичної кривошиї». Цимбалюк В.І., Третяк І.Б., Фрейдман М.Ю.
 25. Патент України на корисну модель №110289 МПК: A61В 17/00, A61В 17/56, А61 М 19/00. «Заявлено 04.02.2016». «Опубліковано 10.10.2016. – Бюл.№19, 2016». «Спосіб ендоскопічного хірургічного лікування компресійної тунельної невропатії серединного нерва в ділянці карпального каналу». Цимбалюк В.І., Чирка Ю.Л.
 26. Патент України на корисну модель №110290 МПК: A61К 31/00, A61К 31/07, А61 Р 19/04. «Заявлено 04.02.2016». «Опубліковано 10.10.2016. – Бюл.№19, 2016». «Спосіб лікування тяжких форм мукополісахаридозів у дітей». Цимбалюк В.І., Стецюк В.З., Савицький А.Й., Горбенко А.О., Іванова Т.П., Ольхович Н.В., Нахаба О.О.
 27. Патент України на корисну модель №116758 МПК: G01N 33/53, G01N 33/564, G06F 19/18 «Заявлено 28.09.2016». «Опубліковано 12.06.2017. – Бюл. №11, 2017р.». «Спосіб діагностики спадкових захворювань у дітей з використанням інформаційної системи для медико-генетичної лабораторії». Цимбалюк В.І., Стецюк В.З., Савицький А.Й., Ольхович Н.В., Іванова Т.П., Луговський Ю.О., Нахаба О.О., Малей А.В.
 28. Патент України на корисну модель №117541 МПК: A61B 18/02. «Заявлено 06.02.2017». «Опубліковано 26.06.17 – Бюл.№12, 2017». «Спосіб лікування невралгії трійчастого нерва». Посохов М.Ф, Цимбалюк В.І., Горбунов О.В., Дмитерко І.П., Байда Р.М.
 29. Патент України на корисну модель №117542 МПК: A61N 5/06. «Заявлено 06.02.2017». «Опубліковано 26.06.2017. – Бюл.№12, 2017». «Спосіб лікування невралгії трійчастого нерва методом лазерної нейротомії периферичних гілок». Посохов М.Ф., Цимбалюк В.І., Горбунов О.В., Дагер Н.І., Лемонджава З.М., Коробов А.М., Холін В.В.
 30. Патент України на корисну модель №118156 МПК: G09B 23/28. «Заявлено 09.02.2017». «Опубліковано 25.07.2017. – Бюл.№14, 2017». «Спосіб визначення функціонального індексу сідничного нерва у щурів». Цимбалюк В.І., Молотковець В.Ю., Петрів Т.І., Медведєв В.В., Лузан Б.М.
 31. Патент України на корисну модель №134795 МПК: А61B 17/ «Заявлено 22.11.2018». «Опубліковано 10.06.2019. – Бюл.№11, 2019». «Спосіб відновлення функції малогомілкового нерва після тяжких травматичних ушкоджень нижньої кінцівки». Цимбалюк В.І., Третяк І.Б., Гацький О.О., Кремець К.Г., Коваленко І.В., Цимбалюк Я.В.
 32. Патент України на корисну модель №1350996, МПК: G09B 23/28 (2006.01). «Заявлено01.2019»; «Опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11». «Спосіб діагностики та визначення динаміки функції частин нервової системи при різних видах її ураження в експерименті». Медведєв В.В. Заявка № u 201900968;

 

 

 

Перелік монографій, підручників та посібників, опублікованих спвробітниками кафедри протягом 1980–2010 рр.

  1. Станиславский В.Г. Менингеомы задней черепной ямы / В.Г. Станиславский. — К.: Вища шк., 1976. —207 с.
  2. Ромоданов А.П., Станиславский В.Г. Саркомы головного мозга. — М.: Медицина, 1977. — 248 с.
  3. Оперативные вмешательства при заболеваниях головного мозга / Ромоданов А.П., Зозуля Ю.А., Лапоногов О.А. и др. Под ред. Ю.А. Зозули,— К.: Здоров’я, 1986,— 229 с.
  4. Атлас операций на головном мозге /А.П. Ромоданов, Ю.А. Зозуля, Н.М. Мосийчук, Г.С. Чушкан.— М.: Медицина, 1986.— 384 с.
  5. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М„ Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики и заболеваний нервной системы: Учеб. пособие дня мед. ин-тов.— 2-е изд., перераб. и доп.— К.: Вища школа, 1987,— 231 с.
  1. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М. Нейрохирургия: Учеб. пособие для мед. ин-тов.— К.: Вища школа, 1990.— 263 с.
  2. Ромоданов А.П., Зозуля Ю.А., Педаченко Г.А. Сосудистая нейрохирургия.— К.: Здоров’я, 1990.— 311 с.
  3. Ромоданов A.П., Рудяк К.Э. Опухоли головного и спинного мозга: Библиограф, указат. отеч. л-ры 1980—1989 гг.— К.: 1990.— Ч.ІІІ,— 379 с.
  4. Ромоданов А.П., Лисяный Н.И. Черепно-мозговая травма и иммунологическая реактивность организма.— К.: Здоров’я, 1991.— 149 с.
  5. Ромоданов А.П., Педаченко Г.А., Педаченко Е.Г, Полищук Н.Е. Черепно-мозговая травма и общесоматическая патология.— К.: Здоров’я, 1992,— 162 с.
  6. Післярадіаційна енцефалопатія: Експериментальні дослідження та клінічні спостереження / Під ред. А. П. Ромоданова.— К., 1993.— 216 с.
  1. Ромоданов А. П. Нейрохирургические аспекты геронтологии.— К.: Байда, 1995,— 415 с.
  2. Цимбалюк В.І., Вінницький О.Р. Російсько-український, українсько-російський словник для нейрохірургів і невропатологів. – К., 1992. – 160 с.
  3. Митин Ю.В., Цымбалюк В.И., Власюк А.В., Фенниш Н. Отогенные и риногенные внутричерепные осложнения. – К., 1993. – 80 с.
  4. Цымбалюк В.И., Бротман М.К. Внебольничное лечение остеохондроза позвоночника. – К., 1993. – 72 с.
  5. Цимбалюк В.І. Нейрохірурги України: Бібліографічний довідник. – К., 1993. – 136 с.
  6. Цымбалюк В.И., Виленский Ю.Г. Академик А.П.Ромоданов: Жизнь и деятельность. – К.: „Україна”, 1996. – 140 с.
  7. Цимбалюк В.І., Хонда О.М., Третяк І.Б., Авад М.М. Нейрохірургія: Курс лекцій: Посібник для студ. вищих мед. закладів. – К., 1998. – 206 с.
  8. Цымбалюк В.И., Верхоглядова Т.П., Слынько Е.И. Нейрохирургическое лечение психических заболеваний. – К., 1997. – 293 с.
  9. Цимбалюк В.І. та ін. Хронічний вплив малих доз опромінення на нервову систему: Експериментальні дослідження та клінічні спостереження / За ред. акад. АМН України Ю.П. Зозулі; АМН України. Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова. – К.: Чорнобильінтерінформ, 1998. – 481 с.
  1. Цымбалюк В.И., Чайковський Ю.Б., Ломако Л.А., Фисенко Л.И. Повышение эффективности микрохирургических операций у больных с последствиями травм срединного и локтевого нервов области предплечья. – К.: АТЗТ „Компания „РАДА”, 1998. – 117 с.
  2. Академія медичних наук України / За ред. Возіанова О.Ф., Фролькіса В.В., Цимбалюка В.І., Зозулі Ю.П., Міхньова В.А., Дупленко Ю.К., Величко В.І. – К.: „Авіцена”, 1998. – 284 с.
  3. Атлас хірургічних операцій і маніпуляцій: Посібник для студентів мед. вузів і лікарів-інтернів / За ред. Ковальчука Л.Я., Поліщука В.М., Цимбалюка В.І., Грицишина Н.В., Шкробота В.В., Господарського А.Я.. – Тернопіль-Рівне: ”Вертекс”, 1997. – 428 с.
  1. Ромоданов А.П., Мосійчук М.М., Цимбалюк В.І. Нейрохірургія. Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації. – К.: „Спалах”. – 1998. – 256 с.
  2. Иммунная система головного мозга / Н.И. Лисяный, В.А. Руденко, И.А. Гнедкова, В.И. Цымбалюк и др. Под ред. проф. Н.И. Лисяного. – К., 1999. – 216 с.
  3. Алексенко Л.І., Афоніна Г.Б., Бебешко В.Г., Мартинюк В.Ю., Фролов А.Ф., Цимбалюк В.І., Широбоков В.П. та ін. Медицина дитинства. – К.:«Здоров’я», 1999. – 768 с.
  4. Клінічна хірургія / За ред. Л.Я. Ковальчука, В.Ф. Саєнка, Г.В. Книшова, В.І.Цимбалюка. – Тернопіль: ”Укрмедкнига”. – 2000. – 536 с.
  5. В.І.Цимбалюк, Г.В.Гайко, М.М. Сулій, С.С. Страфун. Хірургічне лікування ушкоджень плечового сплетення. — Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2001. — 212 с.
  1. Академік АМН України Зозуля Юрій Панасович. Сторінки життя. /За ред. член-кор. АМН України В.І. Цимбалюка. – К., 2002. – 116 с.
  2. Ромоданов Андрій Петрович (спогади друзів, колег, учнів). За редакцією член-кореспондента АМН України В.І.Цимбалюка. – Київ. – 2002.- 146 с.
  3. Цимбалюк В.І., Хонда О.М., Третяк І.Б., Авад М.М. Нейрохірургія: Курс лекцій. – 3 – є вид., доп. – К., 2002. – 208 с.
  4. Морозов А.М., Нагорна А.М., Степаненко А.В. Проблема якості в охороні здоров’я. – Кам’янець-Подільський: «Абетка-Нова», 2002. – 384 с.
  5. Академик АМН СССР Александр Иванович Арутюнов. Страницы жизни. К 100 – летию со дня рождения / Под ред. акад. АМН Украины Ю.А. Зозули, чл.-кор. АМН Украины В.И. Цымбалюка. – К.: ООО УВПК «Екс. Об.», 2004. – 176 с.
  1. Микола Поліщук. Лікар, вчений, громадський діяч. До 60-річчя від дня народження. Під редакцією чл.-кор. АМН України, проф. В.І. Цимбалюка. – К., 2004. – 248 с.
  2. Цимбалюк В.І., Бойченко І.Н. Нейрохірургія: Методичний посібник для викладачів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. – К., 2004. – 132 с.
  3. Цымбалюк В.И., Медведев В.В. Нейрогенные стволовые клетки: Монография. – К.: Коваль, 2005. – 596 с.
  4. Трансплантология: Проблемы и перспективы/ под ред. В.И. Цымбалюка. – К.: Верлан, 2005. – 83 с.
  5. Зозуля Ю.А., Лисяный Н.И., Цымбалюк В.И. и др. Нейрогенная дифференцировка стволовых клеток – К.: ООО УИПК „ЕксОб”. 2005. – 368 с.
  6. В.І. Цимбалюк, Л.Л. Чеботарьова, А.І. Третякова, Г.В. Жилінська Електрофізіологічні методи діагностики в нейрохірургії – К.: Факт, 2005. – 148 с.
  1. Цимбалюк В.І., Квасницький М.В. Нейрофіброматоз. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 280 с.
  2. Завжди в строю. Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. О.О.Богомольця, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України Чепкій Леонард Петрович. До 80-річчя з дня народження. Під редакцією член-кореспондента В.І. Цимбалюка. – К., 2006. – 120 с.
  3. Протоколи надання медичної допомоги хворим із черепно-мозковою травмою / Є.Г. Педаченко, В.В. Могила, А.М. Морозов та ін./ К., 2006 – 33 с.
  4. Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. Історія та особистості. Під редакцією акад. АМН України Ю.П. Зозулі та чл.-кор. АМН України В.І. Цимбалюка. – К., 2006. – 409 с.
  5. Посібник для розробників клінічних рекомендацій та медичних стандартів / Д.В. Варивончик, Н.Г. Гойда, Г.В. Горбенко, А.М. Морозов. – К., 2006. – 166 с.
  1. Юрій Панасович Зозуля. Академік АМН України. Творчий шлях та спогади. До 80-річчя з дня народження. Під редакцією член-кор. АМН України В.І.Цимбалюка. – К., УВПК «ЕксОб» – 2007. – 208с.
  2. Академія медичних наук України. Збірник / Творчий задум Цимбалюка В.І., Пирогова О.В. – К.: Академпрес, 2007. – 224 с.
  3. Морозов А.М., Робак О.П., Гарус А.А. Клиническая и компьютерно-тамографическая диагностика в остром периоде черепно-мозговой травмы. – Чернигов: РИК «Деснянська правда», 2007. – 158 с.
  4. Цимбалюк В.І. Нейрохірурги України. Біобібліографічний довідник. – К.: Авіцена, 2008. – 160 с.
  5. Оружейно-взрывные ранения нервной системы / под ред. В.И. Цымбалюка, В.В. Могилы. – Симферополь. – 2008. – 275 с.
  6. Цимбалюк В.І., Цимбалюк Ю.В. Тунельні невропатії верхньої кінцівки – К.: Авіцена, 2008. – 200 с.: іл.
  7. Цимбалюк В.І., Квасницький М.В. Лекції з нейрохірургії. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 184 с.
  8. Нейрохирургия: учебник /В.И.Цымбалюк, Б.Н.Лузан, И.П.Дмитерко и др.; под. ред.. проф.. В.И.Цымбалюка. – К.: Медицина, 2008. – 160 с.
  1. Цимбалюк В.І. Юрій Панасович Зозуля. Біобібліографія вчених України  – К.: «Наукова думка», 2008. – 128 с.
  2. ICH GCP об исследователе. Комментарии специалистов / В.Т. Чумак, Т.К. Ефимцева, Д.С. Полякова, А.Н. Морозов и др./ Киев, 2008. – 184 с.
  3. Москаленко Віталій Федорович. Марафон крізь життя. Авторський колектив: О.Ф.Возіанов, Б.Є.Патон, А.Я.Циганенко, О.М.Тацький, П.Г.Кравчун, Л.Г.Розенфельд, І.М.Трахтенберг, В.І.Цимбалюк та ін. – К.: Авіцена, 2009. – 244 с.
  4. Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я. Реконструктивно-відновна хірургія спинного мозку. – К.:Авіцена, 2009. – 248 с.
  5. Цимбалюк В.І., Лисайчук Ю.С., Гончарук О.О. Мікрохірургія периферичних нервів нижніх кінцівок. – К.: Авіцена, 2009. – 128 с.
  6. Державний формуляр лікарських засобів (випуск перший) / В.Т. Чумак, В.І. Мальцев, В.Д. Парій, А.В. Степаненко, А.М. Морозов та ін. – К.: Моріон, 2009. – 1160 с.
  7. Державний формуляр лікарських засобів (випуск другий) / В.Т. Чумак, В.І. Мальцев, В.Д. Парій, А.В. Степаненко, А.М. Морозов та ін. – К.: Моріон, 2009. – 1160 с.
  1. Уніфікована методика з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги / А.В. Степаненко, В.Т. Чумак, І.В. Шпак, А.М. Морозов та ін./ К., 2009. – 32 с.
  2. Уніфікована методика з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги / А.В. Степаненко, В.Т. Чумак, І.В. Шпак, А.М. Морозов та ін./ К., 2009. – 18 с.
  3. Цимбалюк В.І., Лузан Б.М., Бойченко І.Н. Нейрохірургія: Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. – К.: Видавництво НМУ, 2009. – 32 с.
 1. Цимбалюк В.І., Лузан Б.М., Бойченко І.Н. Актуальні питання нейрохірургії: Програма навчальної дисципліни (курс за вибором). – К.: Видавництво НМУ, 2009. – 30 с.
 2. Ендокринологія. Підручник для студентів вищих мед. навч. закладів /За ред. проф. П.М.Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 464 с.
 3. Довідник для клінічних ординаторів ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України» /Під ред. Ю.П.Зозулі, В.І.Цимбалюка. – Київ, 2010. – 78с.
 4. Цымбалюк В.И., Медведев В.В. Спинной мозг. Элегия надежды. – Киев–Винница: «Нова книга», 2010. – 946 с.
 5. Neurosurgery : Textbook / V. Tsymbaliuk, B. Lusan, I. Dmyterko et al., ed. by prof. V. Tsymbaliuk . – Kyiv–Vinnytsia: NOVA KNYHA Publishers, 2010. – 168 p.