НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра нейрохірургії

Міжнародне співробітництво

 

Відповідальний співробітник: доцент кафедри нейрохірургії, к.мед.н., доцент Марущенко Мирослава Олегівна

Контакти: +38(067) 5079825

e-mail: miroslavam2006@ukr.net

Участь у міжнародних конференціях співробітників кафедри за останні (2015-2020 рр.):

Виступи та стендові доповіді:

 • 15th Interim meeting of the WFNS (Rome, Italy, September 8-12, 2015) Tsymbaliuk. Callosotomy in the treatment of symptomatic drugresistant epilepsy in children: our initial experience (усна доповідь)
 • 15th Interim meeting of the WFNS (Rome, Italy, September 8-12, 2015) M. Marushchenko, Tsymbaliuk, I. Dmyterko The features of early diagnostics of brain meningiomas in old patients (стендова доповідь)
 • 4th WFNS training course in Ukraine “Modern Aspects of Neurotrauma” (Odessa, Ukraine, 26–30 April 2016 р. Luzan B. Errors and complications in surgery of peripheral nerve injuries (стендова доповідь).
 • World Federation of Neurosurgical Societies. XVI. World Congress of Neurosurgery (Turkey, Istanbul, August 20–25, 2017) Marushchenko M, Dmyterko I, Tsymbaliuk V. The features of surgical treatment of recurrent trigeminal neuralgia in older patients (стендова доповідь)
 • World Federation of Neurosurgical Societies. XVI. World Congress of Neurosurgery (Turkey, Istanbul, August 20–25, 2017) Tsymbaliuk Folate cycle genes variants and risk of early-onset of atherothrombotic ischemic stroke in ukrainian caucasian population (стендова доповідь)
 • 3rd Congress of the European Academy of Neurology (Amsterdam, Netherlands, 24–27 June 2017) Tsymbaliuk V., Medvediev V. The effect of NeuroGelTM with neural crest stem cells implantation on motor function recovery after experimental spinal cord injury (стендова доповідь)
 • German Nervclub Meeting & «7. Interdiszplinares Plexussymposium» 22-24 Marz 2018, Wien, Osterreich Tsymbaliuk V. Spinal cord stimulation (SCS) reduces chronic pain syndrome at avulsion of lower (C8-Th1) trunk of brachial plexus: 15 cases analysis. (доповідь)

Участь співробітників у міжнародних конференціях у 2019 р.:

 • Міжнародний симпозіум “Pediatric neurooncology and molecular genetics” ДУ “ІНХ НАМН України”, 12–14.06.2019 р.
 • Міжнародні курси “Hydrocephalus and intracranial cysts” ДУ ІНХ НАМН України, 12–14.06.2019 р.
 • Міжнародний симпозіум «Neuroscience and pain: from basic research to clinical practice» ДУ ІНХ НАМН України, 20.09.2019 р.

 

Стажування співробітників кафедри (2014-2019 рр.):

 • Цимбалюк В.І. Стажування у військовому госпіталі Persi та в Європейському госпіталі ім. Жоржа Помпіду з надання допомоги постраждалим у військових конфліктах (грудень 2015, м. Париж, Франція);
 • Марущенко М.О. Стажування у відділенні неврології та нейрохірургії Медичного університету Парацельса клініки Крістіана Допплера м. Зальцбург (Австрія), Медичний університет Парацельса клініки Крістіана Допплера (жовтень-листопад 2014 р.)
 • Цимбалюк В.І. Візит з метою поглиблення зв’язків і співробітництва в медичній сфері (м. Берлін, Німеччина, 12-18 жовтня, 2017 р.)
 • Цимбалюк Я.В. (12-23 грудня 2016 р., D.A.P. Pain Clinic, м. Рига, Латвія) Стажування щодо ведення пацієнтів з гострими та хронічними больовими синдромами із застосуванням сучасних методів та технологій).
 • Цимбалюк Я.В. (28-29 квітня 2017 р., м. Каунас, Литва) Навчальний курс у рамках Всесвітнього конгресу «Pain in the Baltics, 2017»
 • Цимбалюк В.І. (15-23 листопада, м. Шень-Жень, КНР) Університетський центр Сустек.

 

Представництво співробітників кафедри у фахових асоціаціях:

 • Українська Асоціація нейрохірургів (усі співробітники кафедри)
 • EANS Європейської Асоціації нейрохірургічних товариств (проф. Цимбалюк В.І.)
 • WFNS (Всесвітньої Федерації Нейрохірургічних товариств) (проф. Цимбалюк В.І.)
 • Українська асоціація боротьби з інсультом (доц. Марущенко М.О.)

 

Іноземні аспіранти кафедри нейрохірургії:

 • Дзян Х. (КНР). Дисертаційна робота: Хірургічне лікування хворих з синдромом грудного виходу (2014–2018 рр.)
 • Абдалла І.М. (Палестина) Дисертаційна робота: Вплив імплантації синтетичного тунельованого матриксу на основі поліетиленгліколю на перебіг відновного процесу при лацераційній травмі спинного мозку в експерименті (2017-2021)
 • Альмхайрат Р.М.Д. (Палестина) Дисертаційна робота: Вплив хронічної електростимуляції на відновлення морфо-функціонального стану нерво-м’язового апарату після ушкодження периферичного нерву в експерименті за умов дефіциту рухових одиниць (2017-2021).

Список іноземних клінічних ординаторів кафедри:

 • Юсупов Айбек Максутбекович (Туркменістан) (2019-2021)
 • Рахманов Какажан (Таджикістан) (2019-2021)
 • Аффурі Абдаль Карім (Таджикістан) (2019-2021)