НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра нейрохірургії

Історія кафедри

Становленню нейрохірургії як навчальної дисципліни в Україні сприяли наукові розробки провідних вчених Імператорського університету Святого Володимира, а в подальшому Київського медичного інституту в ХІХ–ХХ ст., зокрема, професора В.О. Беца “О подробностях строения мозговой коры человека”, “Два центра в корковом веществе мозга” (1874). Уже із другої половини ХІХ ст. талановитий хірург Ю.К. Шимановський разом із професором В.Ф. Грубе вивчав питання хірургічного лікування травм черепа, вроджених мозкових гриж, водянки мозку. В монографії Ю.К. Шимановського “Операции внутри человеческого тела” (1868) були розроблені покази до хірургічного лікування внутрішньочерепних гематом, описані методи їх видалення.

У 1895 р. професор М.М. Волкович на кафедрі госпітальної хірургії вперше у вітчизняній хірургії виконав операцію окісно-кісткового закриття дефекту черепа. У цій же клініці в 1911 р. професор П.С. Бабицький успішно видалив пухлину головного мозку. Він перший у нашій державі почав читати лекції з нейрохірургії для лікарів. У 1928 р. П.С. Бабицький опублікував монографію “Клиника опухолей головного мозга”, а в 1930 р. — “Клиника опухолей спинного мозга”.

Подпись: Проф. Л.О. КорейшаПодпись: Проф. П.С. БабицькийПодпись: Проф. М.М. Волкович

У 30-40 роки XX ст. на кафедрі госпітальної хірургії під керівництвом академіка О.П. Кримова почали широко виконувати операції на центральній та периферичній нервовій системі. Провідними консультантами у лікуванні хворих з патологією нервової системи були професори М.М. Лапинський і пізніше Б.М. Маньковський. У цей час почалися розробки хірургічного лікування хворих із черепно-мозковою травмою.

В.М. Шамов, О.П. Кримов, І.М. Іщенко узагальнили досвід надання допомоги при пораненнях черепа й мозку під час Першої світової війни та визначили необхідність ранньої хірургічної обробки черепно-мозкових пошкоджень у лікувальних підрозділах діючих армій.

У 1939 р. на V сесії хірургічної ради професор І.М. Іщенко виступив з доповіддю “Принципы патогенетической терапии острых синдромов повреждения головного мозга”. Він розробляв проблеми хірургії периферичної нервової системи, довів необхідність ранніх оперативних втручань при вогнепальних пошкодженнях нервів, запровадив методику гангліотомії, радикотомії та периартеріальної симпатекотомії.

У повоєнні роки окремі аспекти нейрохірургії викладалися на хірургічних кафедрах і на кафедрі нервових хвороб. Одночасно продовжувалося поглиблене вивчення питань морфології пухлин головного мозку (Л.І. Смірнов, Б.С. Хомінський), клініки та діагностики захворювань головного та спинного мозку (Б.М. Маньковський, В.М. Слонімська, С.М. Савенко, Л.І. Черні), уточнюється значення рентгенологічного обстеження в топічній діагностиці захворювань нервової системи (Я.І. Гейнісман).

Подпись: Академік О.І. Арутюнов

У 1950 р. був створений Київський науково-дослідний інститут нейрохірургії, який очолив учень академіка М.Н. Бурденка професор О.І. Арутюнов. За короткий час Інститут став провідним науковим, лікувальним і організаційно-методичним центром, школою лікарів-нейрохірургів в Україні, що дало можливість розширити вивчення нейрохірургії як клінічної дисципліни.

За ініціативою директора Київського науково-дослідного інституту нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова в 1970 р. був організований доцентський курс при кафедрі неврології Київського медичного інституту, який очолив к.мед.н. В.Г. Станіславський. У рамках цього курсу на посаді асистента з 1971 р. впродовж кількох років працював к.мед.н. Феденко Ю.З., з 1973 р. Палієнко Г.М., з 1978 р. І.Н. Бойченко. У 1980 р. була створена кафедра нейрохірургії на базі нейротравматологічного відділення 14-ї міської лікарні ім. Жовтневої революції.

Першим завідувачем кафедри став учень академіка А.П. Ромоданова, д.мед.н., професор В’ячеслав Григорович Станіславський (1933-1986), який був талановитим нейрохірургом, педагогом, вченим з глибоким клінічним мисленням. Життя його обірвалося у період творчого розквіту 26 червня 1986 р.

У 1986 р. кафедру нейрохірургії КМІ за сумісництвом очолив директор Київського науково-дослідного інституту нейрохірургії, заслужений діяч науки і техніки України, Герой соціалістичної праці, лауреат Державної премії України, академік АМН СРСР, НАН України, Російської АМН та АМН України, професор Андрій Петрович Ромоданов (1920-1993). У цьому ж році вона була переведена до Київського НДІ нейрохірургії, що дало можливість використати величезний досвід інституту для поліпшення підготовки студентів, ознайомлення їх з новітніми досягненнями сучасної нейрохірургії. Був створений навчально-науково-виробничий комплекс «Нейрохірургія», куди увійшли Київський науково-дослідний інститут нейрохірургії, кафедра нейрохірургії Київського медичного інституту, кафедра нейрохірургії Інституту удосконалення лікарів, нейрохірургічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги. З 1986 р. основною базою наукових досліджень кафедри є новостворене на той час відділення відновної нейрохірургії.

Подпись: Професор В.І. Цимбалюк. 1989 р.

У 1986 р. професором кафедри обрано учня А.П. Ромоданова д.мед.н. В.І. Цимбалюка, доцентом кафедри – к.мед.н. І.Н. Бойченко; асистентами кафедри працювали к.мед.н. Г.М. Палієнко та О.М. Хонда.

У 1987 р. на кафедрі нейрохірургії організовано факультет удосконалення викладачів кафедр і курсів нейрохірургії України та республік СРСР. З 1992 р. кафедра нейрохірургії Українського державного медичного університету (з 1995 р. – Національного медичного університету) стала опорною кафедрою в галузі нейрохірургії в Україні. Завданням кафедри стала підготовка студентів, клінічних ординаторів, аспірантів, магістрів, видання уніфікованих програм навчання, написання та видання навчально-методичної літератури, координація та комплексування наукових досліджень.

З 1993 р. кафедрою керує учень А.П. Ромоданова, академік НАМН України та член-кор. НАН України, д.мед.н., професор, лауреат двох Державних премій, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Української асоціації нейрохірургів Віталій Іванович Цимбалюк.

За 40 років існування кафедри нейрохірургії підготовлено 20 докторів і понад 70 кандидатів медичних наук, видано 12 підручників, 15 навчальних посібників, понад 70 монографій, 4 довідники, 1 словник, 18 методичних рекомендацій, 13 інформаційних листів. Опубліковано понад 1500 наукових робіт, отримано понад 170 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, внесено 80 раціоналізаторських пропозицій, отримано золоту медаль ВДНГ СРСР (1986 р.). На кафедрі пройшли навчання понад 32 тис. студентів, навчалося близько 40 аспірантів очної і заочної форми навчання, 40 клінічних ординаторів і 5 магістрів.

На кафедрі довгий час працювали та зробили значний внесок у її розвиток і становлення Бойченко Ірина Наумівна – к.мед.н., доцент (1978-2013); Палієнко Геннадій Миколайович  –  к.мед.н., асистент кафедри (1973-2002); Хонда Олексій Миколайович  –  к.мед.н., асистент кафедри (1982-2003), Харченко Віктор Григорович  –  к.мед.н., асистент кафедри (1991-1999). Впродовж 2000/2001 навчального року асистентом кафедри на чверть ставки працював О.В. Гордієнко.

Понад 30 років ділився зі студентами та аспірантами кафедри своїм багатим науково-педагогічним досвідом д.мед.н., професор Морозов А.М., який нині працює Головним лікарем клінічної бази кафедри нейрохірургії ДУ Інститут нейрохірургії імені акад. А.П.Ромоданова НАМН України.

У різні роки вели педагогічний процес також практичні лікарі-нейрохірурги, які працювали на кафедрі нейрохірургії асистентами-сумісниками, зокрема, д.мед.н. Сулій Микола Миколайович (1989-1991); к.мед.н. Дунаєвська Людмила Олександрівна (1999-2009); к.мед.н. Цимбалюк Юлія Віталіївна (2006-2009); д.мед.н. Пічкур Леонід Дмитрович (1999-2000).

Брали активну участь у роботі кафедри старші лаборанти кафедри нейрохірургії Сулій М.М. (1979-1985); Миколюк О.Е. (1988-1992); Герасимчук В.Г. (1990-1991); Марущенко М.О. (1997-2000); Колесник А.В. (2002-2003); Зінкевич Я.П. (2003-2006); Медведєв В.В. (2006-2007), Ярмолюк Є.С. (з 2007), Нагребецький О.В. (2008-2010).

На кафедрі також працювала лаборантом Сулій О.В. (1985-1986), препараторами (Ковальчук М.М. [1986-1987]; Вальзон М.Д. [1986-1987]; у 1989-1989 рр. – Утвенко В.Н., Федоренко Ж.С., Долгова О.І., Чувашова О.Ю.; у 1989-1991 рр. –  Волошина Є.Ю., Усатенко М.О. (Марущенко М.О.), Корженевська Н.М., Демчик О.О.; у 1991-1992 – Демчик О.О., Шовгун Н.О., Смолинська О.В., Метель О.В., Авраменко В.М., Чечко О.М. та інші.

У 2019-2020 навчальному році на кафедрі нейрохірургії працюють: завідувач кафедри: В.І. Цимбалюк – академік НАМН та член-кор. НАН України, академік АН Вищої школи України, д.мед.н., професор; доцентами кафедри: Б.М. Лузан – к.мед.н., доцент; В.В. Медведєв д.мед.н. доцент, О.І. Троян  –  к.мед.н., доцент; М.О. Марущенко – к.мед.н., І.П. Дмитерко  – к.мед.н, доцент. В.Ю. Молотковець – асистент кафедри. Більшість викладачів кафедри є лікарями-нейрохірургами вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «нейрохірургія».

Активну участь у роботі кафедри беруть  лаборанти Терпецька Любов Карпівна (з 1995 р.) та лаборант Коваль Лілія Назарівна (з 1999 р.).

 

Викладацький склад кафедри нейрохірургії (1988 р.).

Перший ряд (зліва направо): проф. В.І. Цимбалюк, акад. А.П. Ромоданов (завідувач кафедри), доц. І.Н. Бойченко. Другий ряд (зліва направо): асистент к.мед.н. О.М. Хонда, асистент к.мед.н. Г.М. Палієнко.

 

 

Заняття зі студентами проводить академік А.П. Ромоданов.

 

 

Колектив кафедри нейрохірургії (2001 р.).

Нижній ряд (зліва направо): проф. А.М. Морозов, член-кор. АМНУ проф. В.І. Цимбалюк (завідувач кафедри), доц. І.Н. Бойченко, ас. к.мед.н. Б.М. Лузан. Верхній ряд (зліва направо): ас. к.мед.н. О.М. Хонда, ас. к.мед.н. Г.М. Палієнко, ас. М.О. Марущенко, ас. І.П. Дмитерко, лаб. Л.Н. Коваль, ас. О.І. Троян, лаб. Л.К. Терпецька.

 

 

Колектив кафедри нейрохірургії (2010 н.р.)

Перший ряд (зліва направо): доц. І.Н. Бойченко, акад. В.І. Цимбалюк (завідувач кафедри), проф. А.М. Морозов, лаб. Л.К. Терпецька.

Другий ряд (зліва направо): ас. к.мед.н. В.В. Медведєв, ас. к.мед.н. Ю.В. Цимбалюк, ас. к.мед.н. І.П. Дмитерко, ас. к.мед.н. О.І. Троян, ас. к.мед.н. М.О. Марущенко, доц. Б.М. Лузан, ст.лаб. Є.С. Ярмолюк.

 

 

Заняття зі студентами проводить проф. А.М. Морозов та доцент М.О. Марущенко

 

Академік В.І. Цимбалюк знайомить студентів з історією вітчизняної нейрохірургії у музеї кафедри.