НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра нейрохірургії

Історія кафедри

Становленню нейрохірургії як навчальної дисципліни в Україні сприяли наукові розробки провідних вчених Київського університету Святого Володимира, а в подальшому Київського медичного інституту в ХІХ–ХХ ст., зокрема, професора В.О. Беца "О подробностях строения мозговой коры человека", "Два центра в корковом веществе мозга" (1874). Вже з другої половини ХІХ ст. талановитий хірург Ю.К. Шимановський разом з професором В.Ф. Грубе вивчав питання хірургічного лікування травм черепа, вроджених мозкових гриж, водянки мозку. В монографії Ю.К. Шимановського "Операции внутри человеческого тела" (1868) розроблені покази до хірургічного лікування внутрішньочерепних гематом, описані методи їх видалення.
У 1895 р. професор М.М. Волкович на кафедрі госпітальної хірургії вперше у вітчизняній хірургії виконав операцію окісно-кісткового закриття дефекту черепа. У цій же клініці в 1911 р. професор П.С. Бабицький успішно видалив пухлину головного мозку. Він перший у нашій державі почав читати лекції з нейрохірургії для лікарів. У 1928 р. П.С. Бабицький опублікував монографію "Клиника опухолей головного мозга", а в 1930 р. — "Клиника опухолей спинного мозга".

Подпись:   Проф. Л.О. КорейшаПодпись:   Проф. П.С. БабицькийПодпись:  Проф. М.М. Волкович

У 30–40 роки XX ст. на кафедрі госпітальної хірургії під керівництвом академіка О.П. Кримова почали широко виконувати операції на центральній та периферичній нервовій системі. Провідними консультантами у лікуванні хворих з патологією нервової системи були професори М.М. Лапинський і пізніше Б.М. Маньковський. У цей час почались розробки хірургічного лікування хворих з черепно-мозковою травмою.
В.М. Шамов, О.П. Кримов, І.М. Іщенко узагальнили досвід надання допомоги при пораненнях черепа і мозку під час Першої світової війни і визначили необхідність ранньої хірургічної обробки черепно-мозкових пошкоджень у лікувальних підрозділах діючих армій.
У 1939 р. на V сесії хірургічної ради професор І.М. Іщенко виступив з доповіддю "Принципы патогенетической терапии острых синдромов повреждения головного мозга". І.М. Іщенко розробляв проблеми хірургії периферичної нервової системи, довів необхідність ранніх оперативних втручань при вогнепальних пошкодженнях нервів, запровадив методику гангліотомії, радикотомії та периартеріальної симпатекотомії.
У повоєнні роки окремі аспекти нейрохірургії викладались на хірургічних кафедрах і на кафедрі нервових хвороб. Одночасно продовжувалося поглиблене вивчення питань морфології пухлин головного мозку (Л.І. Смірнов, Б.С. Хомінський), клініки та діагностики захворювань головного та спинного мозку (Б.М. Маньковський, В.М. Слонімська, С.М. Савенко, Л.І. Черні), уточнюється значення рентгенологічного обстеження в топічній діагностиці захворювань нервової системи (Я.І. Гейнісман).
Подпись:   Академік О.І. АрутюновУ 1950 р. був створений Київський науково-дослідний інститут нейрохірургії, який очолив учень академіка М.Н. Бурденка професор О.І. Арутюнов. За короткий час інститут став провідним науковим, лікувальним і організаційно-методичним центром, школою лікарів-нейрохірургів в Україні, що дало можливість розширити вивчення нейрохірургії як клінічної дисципліни.
За ініціативою директора Київського науково-дослідного інституту нейрохірургії академіка А.П. Ромоданова в 1970 р. був організований доцентський курс при кафедрі неврології Київського медичного інституту, який очолив к.мед.н. В.Г. Станіславський. В рамках цього курсу на посаді асистента з 1971 р. впродовж кількох років працював к.мед.н. Феденко Ю.З., з 1973 р. Палієнко Г.М., з 1978 р. І.Н. Бойченко. У 1980 р. була створена кафедра нейрохірургії на базі нейротравматологічного відділення 14-ї міської лікарні ім. Жовтневої революції. Першим завідуючим кафедри став учень академіка А.П. Ромоданова, д. мед. н., професор В’ячеслав Григорович Станіславський (1933–1986). В.Г. Станіславський був талановитим нейрохірургом, педагогом, вченим з глибоким клінічним мисленням. Життя його обірвалось у період творчого розквіту 26 червня 1986 р.
У 1986 р. кафедру нейрохірургії КМІ за сумісництвом очолив директор Київського науково-дослідного інституту нейрохірургії, заслужений діяч науки і техніки України, Герой соціалістичної праці, лауреат Державної премії України, академік АМН СРСР, НАН України, Російської АМН та АМН України, професор Андрій Петрович Ромоданов (1920–1993). У цьому ж році вона була переведена до Київського НДІ нейрохірургії, що дало можливість використати величезний досвід інституту для поліпшення підготовки студентів, ознайомлення їх з новітніми досягненнями сучасної нейрохірургії. Був створений навчально-науково-виробничий комплекс «Нейрохірургія», куди увійшли Київський науково-дослідний інститут нейрохірургії, кафедра нейрохірургії Київського медичного інституту, кафедра нейрохірургії Інституту удосконалення лікарів, нейрохірургічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги. З 1986 р. основною базою наукових досліджень кафедри є новостворене на той час відділення відновної нейрохірургії.

Подпись:   Професор В.І. Цимбалюк. 1989 р.У 1986 р. професором кафедри обрано учня А.П. Ромоданова д.мед.н. В.І. Цимбалюка, доцентом кафедри — к.мед.н. І.Н. Бойченко; асистентами кафедри працювали к.мед.н. Г.М. Палієнка та О.М. Хонду.
У 1987 р. на кафедрі організовано факультет удосконалення викладачів кафедр і курсів нейрохірургії України та республік СРСР. З 1992 р. кафедра нейрохірургії Українського державного медичного університету (з 1995 р. – Національного медичного університету) стала опорною кафедрою в галузі нейрохірургії в Україні. Завданням кафедри стала підготовка студентів, клінічних ординаторів, аспірантів, магістрів, видання уніфікованих програм навчання, написання та видання навчально-методичної літератури, координація та комплексування наукових досліджень.
З 1993 р. кафедрою завідує учень А.П. Ромоданова академік НАМН України, д.мед.н., професор, лауреат двох Державних премій, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Української асоціації нейрохірургів Цимбалюк Віталій Іванович (1947 р.н.).
За 30 років існування кафедри нейрохірургії підготовлено 15 докторів і 54 кандидати медичних наук, видано 8 підручників, 6 навчальних посібників, 62 монографії, 3 довідники, 1 словник, 18 методичних рекомендацій, 13 інформаційних листів. Опубліковано більше 1000 наукових робіт, отримано 116 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, внесено 82 раціоналізаторські пропозиції, отримано золоту медаль ВДНГ СРСР (1986 р.). На кафедрі навчалось 22 аспіранти очної і заочної форми навчання, 25 клінічних ординаторів і 3 магістри.
Нині на кафедрі працюють: В.І. Цимбалюк – академік НАМН України, академік АН Вищої школи України, д.мед.н., професор; А.М. Морозов — д.мед.н., професор; І.Н. Бойченко — к.мед.н., доцент; Б.М. Лузан — к.мед.н., доцент; О.І. Троян — к.мед.н., асистент кафедри; І.П. Дмитерко — к.мед.н., асистент кафедри; М.О. Марущенко — к.мед.н., асистент кафедри; В.В. Медвєдєв — к.мед.н., асистент кафедри.
На кафедрі довгий час працювали та зробили значний внесок у її розвиток і становлення Палієнко Геннадій Миколайович — к.мед.н., асистент кафедри (1973–2002); Хонда Олексій Миколайович — к.мед.н., асистент кафедри (1982–2003), Харченко Віктор Григорович — к.мед.н., асистент кафедри (1991–1999). Впродовж 2000/2001 навчального року асистентом кафедри на 0.25 ставки працював Гордієнко О.В.
Вели педагогічний процес також практичні лікарі-нейрохірурги, які працювали на кафедрі нейрохірургії асистентами-сумісниками, зокрема, Сулій Микола Миколайович — д.мед.н., асистент-сумісник (1989–1991); Дунаєвська Людмила Олександрівна — к.мед.н., асистент-сумісник (1999–2009); Цимбалюк Юлія Віталіївна — к.мед.н., асистент-сумісник (2006–2009); Пічкур Леонід Дмитрович — д.мед.н., асистент-сумісник (1999–2000).
Брали активну участь у роботі кафедри старші лаборанти кафедри нейрохірургії Сулій М.М. (1979–1985); Миколюк О.Е. (1988–1992); Герасимчук В.Г. (1990–1991); Марущенко М.О. (1997–2000); Колесник А.В. (2002–2003); Зінкевич Я.П. (2003–2006); Медведєв В.В. (2006–2007), Ярмолюк Є.С. (з 2007), Нагребецький О.В. (2008–2010).
На кафедрі також працювала лаборантом Сулій О.В. (1985–1986), препараторами (Ковальчук М.М. [1986–1987]; Вальзон М.Д. [1986–1987]; у 1989–1989 рр. — Утвенко В.Н., Федоренко Ж.С., Долгова О.І., Чувашова О.Ю.; у 1989–1991 рр. — Волошина Є.Ю., Усатенко М.О. (Марущенко М.О.), Корженевська Н.М., Демчик О.О.; у 1991–1992 — Демчик О.О., Шовгун Н.О., Смолинська О.В., Метель О.В., Авраменко В.М., Чечко О.М. та ін.
Впродовж останніх років активну участь у роботі кафедри беруть участь лаборант з медичною освітою Терпецька Любов Карпівна (з 1995 р.) та лаборант Коваль Лілія Назарівна (з 1999 р.).