НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра нейрохірургії

Громадська та виховна робота

Керуючись вимогами Закону «Про вищу освіту», головною метою освіти і виховання молоді є створення сприятливих умов для гармонійного розвитку та самореалізації особистості, які б сповідували загальнолюдські цінності та були б здатні навчатись упродовж усього життя. Саме у студентські роки виховна робота особливо важлива, оскільки у цей час відбувається остаточне становлення стереотипів поведінки та домінуючих принципів і пріоритетів у подальшому житті молодої людини. Головними напрямками реалізації виховної роботи нашої кафедри є розвиток патріотичного та демократичного світогляду студента, який на високому рівні усвідомлює свою приналежність до українського народу, а також  поважає громадські права і свободу, традиції інших народів і культур світу. Виховна робота проводиться за участю кожного окремого співробітника кафедри. Під час занять наголошується важливість виховання поваги до обраної професії, яка є особистим життєвим покликанням кожного студента, оскільки лікар – це більше, ніж просто професія. Регулярно проводиться робота із студентським активом для формування почуття відповідальності та відповідного психологічного клімату, розглядаються питання дисципліни студентів, результатів навчання, організації самостійної роботи та поведінки під час навчального процесу в аудиторіях та на клінічній базі кафедри – клініках Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова.


Асистент кафедри нейрохірургії І.П. Дмитерко разом зі співробітниками деканату по роботі з іноземними студентами на святкуванні Нового року у студентському гуртожитку.

Співробітники кафедри власною поведінкою показують приклад дотримання етичних норм у повсякденному житті, у міжлюдських стосунках і особливо у спілкуванні з пацієнтами. Окрема увага приділяється контролю за поведінкою та умовами проживання студентів у гуртожитках – здійснюються регулярні перевірки санітарного стану у кімнатах закріпленого за кафедрою поверху гуртожитку №7, а також контроль поведінки та забезпечення самостійного навчального процесу за межами кафедри. З метою точного моніторингу ситуації у гуртожитку, особливо у святкові дні, проходять чергування представників кафедри для здійснення контролю за порядком цілодобово. Викладачі кафедри регулярно проводять виховні бесіди на теми шкідливості тютюнопаління, зловживання алкоголю та вживання наркотичних засобів. Створена на кафедрі система виховної роботи дає позитивні результати, що відображається у відсутності правопорушень з боку студентів та у зростанні рівня професійної свідомості та успішності у навчанні.