НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біології

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИКІВ

Романенко Олександр Вікторович – завідувач кафедри біології, академік НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений вчитель України, доктор біологічних наук, професор.

Закінчив у 1978 р. Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (спеціальність: Біохімія; кваліфікація: Біолог-біохімік, викладач біології та хімії).

 

Тема докторської дисертації: «Дослідження тіаміну та його похідних як фізіологічно активних сполук міоневральної дії» (зі спеціальності: фізіологія людини і тварини).

Наукових праць – понад 430, з них за напрямком діяльності кафедри навчальних книг (підручників, посібників) і наукових книг (монографій) – понад 30.

 

 

Кравчук Марія Григорівна – доцент кафедри біології, кандидат медичних наук.

Закінчила у 1988 р. Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця (спеціальність: Стоматологія; кваліфікація: Лікар-стоматолог).

 

Тема кандидатської дисертації: «Клініко-цитологічні паралелі при пародонтиті у жінок» (зі спеціальності: стоматологія).

Наукових праць – понад 140, з них за напрямком діяльності кафедри навчальних посібників – понад 10.

 

 

Костильов Олександр Васильович – доцент кафедри біології, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, кандидат біологічних наук.

Закінчив у 1978 р. Чернівецький державний університет (спеціальність: Біологія; кваліфікація: Біолог, викладач біології та хімії).

 

Тема кандидатської дисертації: «Степова рослинність правобережного Причорномор’я УРСР та її зміни внаслідок водогосподарського комплексу Дунай-Дніпро» (зі спеціальності: ботаніка).

Наукових праць – понад 120, з них за напрямком діяльності кафедри навчальних книг (підручників, посібників) – 10.

 

 

Панчук Ольга Володимирівна – доцент кафедри біології, кандидат біологічних наук.

Закінчила у 2005 р. Житомирський державний університет імені Івана Франка (спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія; кваліфікація: Магістр педагогічної освіти, викладач біології).

 

Тема кандидатської дисертації: «Еколого-ценотичні та географічні особливості видів родини Geraniaceae Juss. Флори України» (зі сеціальності: ботаніка).

Наукових праць – понад 40.

 

 

Погоріла Ірина Олегівна – доцент кафедри біології, кандидат педагогічних наук.

Закінчила у 1987 р. Київський державний педагогічний університет ім. О.М. Горького (спеціальність: Біологія – хімія; кваліфікація і звання: Вчитель біології та хімії середньої школи).

 

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні умови становлення виховних систем сучасних гімназій» (зі спеціальності: теорія та методика виховання).

Наукових праць – понад 120, з них за напрямком діяльності кафедри навчальних посібників – 3.

 

Руда Оксана Юріївна – доцент кафедри біології, кандидат педагогічних наук. Закінчила у 2002 р. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (спеціальність: Біологія; кваліфікація: Вчитель біології, валеології та екології).

 

Тема кандидатської дисертації: «Формування екологічних знань студентів медичного коледжу у процесі вивчення біологічних дисциплін» (зі спеціальності: теорія та методика навчання (біологія)).

Наукових праць – понад 70.

 

 

Старостенко Олена Валентинівна – доцент кафедри біології, кандидат біологічних наук.

Закінчила у 1995 р. Донецький державний університет (спеціальність: Біологія; кваліфікація: Біолог. Викладач біології і хімії).

 

Тема кандидатської дисертації: «Колемболи (CollembolaEntognatha) заповідних територій Південного Сходу України: фауна та екологія» (зі спеціальності: зоологія).

Наукових праць – понад 50.

 

 

Груша Михайло Михайлович – доцент кафедри біології, кандидат біологічних наук.

Закінчив у 1995 р. Український державний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця (спеціальність: Лікувальна справа; кваліфікація: Лікар).

 

Тема кандидатської дисертації: «Синаптичне гальмування гладеньких м’язів кишечнику та його модуляція» (зі спеціальності: фізіологія людини і тварини).

Наукових праць – понад 90.

 

Шепелєв Сергій Євгенович – доцент кафедри біології, кандидат біологічних наук.

Закінчив у 1987 р. Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця (спеціальність: Лікувальна справа; кваліфікація: Лікар).

 

Тема кандидатської дисертації: «Синаптична передача в скелетних м’язах за умов експериментально створеного дефіциту вітаміну В1» (зі спеціальності: фізіологія людини і тварини).

Наукових праць – понад 50.

 

 

Бичко Андрій Віталійович – старший викладач кафедри біології, кандидат біологічних наук.

Закінчив у 1999 р. Київський університет імені Тараса Шевченка (спеціальність: Біофізика; кваліфікація: Магістр з біофізики, викладач біології).

 

Тема кандидатської дисертації: «Молекулярні механізми мембранотропної активності 2,6-диметилпіридин-N-оксиду (івіну)» (зі спеціальності: біофізика).

Наукових праць – понад 40.

 

 

Гурняк Оксана Миколаївна – старший викладач кафедри біології, кандидат біологічних наук.

Закінчила у 1998 р. Київський університет імені Тараса Шевченка (спеціальність: Вірусологія; кваліфікація: Магістр з вірусології, викладач біології).

 

Тема кандидатської дисертації: «Вплив пестицидів на морфо-функціональний стан печінки» (зі спеціальності: цитологія, клітинна біологія, гістологія).

Наукових праць – понад 50.

 

 

Алексієнко Вадим Романович – асистент кафедри біології, кандидат біологічних наук.

Закінчив у 1969 р. Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (спеціальність: Біологія; кваліфікація: Біолог-зоолог, вчитель біології та хімії).

 

Тема кандидатської дисертації: «Ріст далекосхідних рослиноїдних риб в залежності від основних факторів середовища» (зі спеціальності: іхтіологія).

Наукових праць – понад 110.

 

 

Вдовиченко Олена Мирославівна – асистент кафедри біології, кандидат педагогічних наук.

Закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка (спеціальність: Педагогіка вищої школи; кваліфікація: Викладач університетів та вищих навчальних закладів).

 

Тема кандидатської дисертації: «Формування соціально-комунікативної культури студентів медичних навчальних закладів у позааудиторній роботі» (зі спеціальності: теорія і методика виховання).

Наукових праць – понад 40.

 

 

 

Димар Наталія Михайлівна – асистент кафедри біології.

Закінчила у 2004 р. Львівський національний університет імені Івана Франка (спеціальність: Біологія; кваліфікація: Біолог. Викладач біології і хімії).

Наукових праць – понад 30.

 

 

Новікова Ірина Петрівна – асистент кафедри біології.

Закінчила у 2005 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (спеціальність: Фізіологія; кваліфікація: Спеціаліст-біолог, фізіолог рослин, викладач біології).

Наукових праць – понад 20.

 

 

Корнова Наталія Іванівна – асистент кафедри біології.

Закінчила у 2009 р. Волинський національний університет імені Лесі Українки (спеціальність: Біологія; кваліфікація: Магістр біології).