НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біології

Навчально-методична робота

 

 

Графік взаємних відвідувань лекцій і практичних занять викладачами кафедри біології
Графік відвідувань відкритих лекцій і практичних занять викладачами кафедри біології
План навчально-методичних нарад кафедри біології
Розклад занять для студентів на кафедрі біології І семестр 2019-2020 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ БІОЛОГІЇ 2019-2020

 

 

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі біології:

 

  • «Медична біологія» для студентів медичного факультету та ФПЛЗСУ (українською, російською,англійською мовами);
  • «Медична біологія» для студентів стоматологічного факультету (українською, російською, англійською мовами);
  • «Медична біологія» для студентів медико-психологічного факультету (українською мовою);
  • «Біологія з основами генетики» для студентів фармацевтичного факультету денної форми навчання (українською, російською, англійською мовами) та заочної форми навчання (українською мовою);
  • «Біологія» для студентів підготовчого відділення іноземних громадян (російською мовою).

 

Для забезпечення практичних занять з «Медичної біології» використовуються такі навчальні книги:

Медична біологія: Посібник з практичних занять / О. В. Романенко, М. Г. Кравчук, В. М. Грінкевич та ін.; за ред. О. В. Романенка. – К.: Медицина, 2005. – 372 с.;

Medical biology: Thestudy guide of the practical classes course / O. V. Romanenko,O. V. Golovchenko, M. G. Kravchuk, V. M. Grinkevych; Edited by O.V. Romanenko. – K.: Medicine, 2008. – 304 p.

Матеріал з кожної з включених до них тем викладено за наступним планом:

1) науково-методичне обгрунтування, що мотивує вивчення теми студентом;

2) навчальна мета з переліком необхідних для оволодіння студентом знань та умінь;

3) детальний опис ходу виконання практичних завдань студентом з ілюстрацією усіх запропонованих його увазі об’єктів вивчення;

4) запитання та тестові завдання для контролю засвоєння навчального матеріалу;

5) орієнтовані на розвиток клінічного мислення ситуаційні задачі;

6) контрольні вправи, виконання яких дозволяє оцінити засвоєння студентом навчального матеріалу;

7) контрольні тести ситуативного характеру, які сприяють оцінюванню  готовності студента до прийняття на принципах науковості та гуманізму самостійного рішення в умовах майбутньої професійної діяльності.

 

Для забезпечення практичних занять з «Біології з основами генетики» використовується навчальна книга:

– Біологія: Посібник з практичних занять / О. В. Романенко, М. Г.   Кравчук, В.   М.  Грінкевич; за ред. О.   В.   Романенка. К.: Медицина, 2006. – 174 с. 

Матеріал з кожної з включених до них тем викладено за наступним планом:

1) науково-методичне обгрунтування, що мотивує вивчення теми студентом;

2) навчальна мета з переліком необхідних для оволодіння студентом знань та умінь;

3) детальний опис ходу виконання практичних завдань студентом з ілюстрацією усіх запропонованих його увазі об’єктів вивчення;

4) ситуаційні задачі;

5) контрольні питання;

6) контрольні тестові завдання ситуативного характеру.