НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біології

Міжнародне співробітництво

Завідувач кафедри біології, академік Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор Романенко Олександр Вікторович є членом редакційної колегії міжнародного наукового журналу “Гідробіологічний журнал”, англомовне видання якого – “Hydrobiological Journal” – виходить друком в Сполучених Штатах Америки у видавництві Begell House та включене до міжнародної наукометричної бази даних Scopus.

 

Панчук Ольга Володимирівна – доцент кафедри біології – запрошена до участі в циклі міжнародного науково-педагогічного стажування “Новітні та інноваційні методики викладання”, організованого  Малопольською школою публічного адміністрування (Malopolska Szkola Administracji Publicznej), Економічним Університетом у місті Краків, Польща (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) в термін 09 березня 2020 року – 03 квітня 2020 року.