НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біології

Інформація для студентів

 

2020-2021 н.р.

 

Методичні  матеріали з дисципліни «Медична біологія» для студентів спеціальності 227 – «Фізична терапія. Ерготерапія» розміщено на платформі дистанційного навчання Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: LIKAR_NMU (https://likar.nmuofficial.com/)

 

Розклад занять з навчальної дисципліни «Медична біологія» для студентів 1 курсу медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця спеціальності 227 – «Фізична терапія. Ерготерапія» (бакалаври) у другому семестрі 2020/2021 навчального року розміщено на платформі дистанційного навчання Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: LIKAR_NMU (https://likar.nmuofficial.com/)

 

 

ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 – «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ»

 

ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ»

 

ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ»

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ» СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 – «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ»

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ»

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ»

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ» СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 – «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ»

 

РЕГЛАМЕНТИ КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ»

 

РЕГЛАМЕНТ КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ»

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 – «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ»

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ»

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ «БІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ»

 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ» СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 – «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ»

 

 

 

2019-2020 н.р.

 

РЕГЛАМЕНТИ СЕМЕСТРОВИХ ІСПИТІВ

 

Критерії оцінювання знань – Медична біологія 2019-2020

Перелік практичних навичок «ПЕДІАТРІЯ» (МАГІСТРИ)

Перелік практичних навичок «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ» (БАКАЛАВРИ)

Перелік практичних навичок «МЕДИЦИНА» (МАГІСТРИ)

Перелік практичних навичок «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» (МАГІСТРИ)

Перелік практичних навичок «СТОМАТОЛОГІЯ» (МАГІСТРИ)

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ» ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Зразки форм кінцевого конторлю на іспиті з Медичної біології