НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра акушерства і гінекології №3

Студентський науковий гурток

Науковий керівник гуртка: Ластовецька Л.Д.. к.мед.н., доцент, 
                                                контактні дані: моб.т. – (068) 3214083; 
                                                                         e-mail – Lastoveckaya@ukr.net.

Староста гуртка:                  Дубенко Д.Є., V курс, 18 група, медичний факультет №2, секретар секції акушерства і гінекології, відповідальний за наукову роботу на медичному факультеті №2.

                                                контактні дані: моб.т. – (093) 5123330; 

                                                                         email: dubenko@gmail.com. 


Історія створення гуртка

Кафедра акушерства і гінекології № 3 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця створена і затверджена в 1982 році. Засновник кафедри та студентського наукового гуртка заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, академік Української Академії Наук професор В. Я. Голота.

Керівники гуртка за всю історію створення гуртка:

  • доцент Школьний Г.К.- керівник гуртка з 1982 по1989н.р. Наукові направлення: профілактика та лікування слабкості пологової діяльності. Перший староста – Усевич І.А., кількість гуртківців -16.
  • доцент Мельников С.Н. – керівник гуртка з 2000- 2003н.р. Наукові направлення: Діагностика та лікування істміко-цервікальної недостатності.
  • доцент Диндар О.А. – керівник гуртка з 2003 – 2004н.р. Наукові направлення: Екстрагенітальна патологія та вагітність
  • доцент Ластовецька Л.Д. – керівник гуртка з 2004н.р. Наукові направлення: Ведення вагітності та пологів при екстрагенітальній патології, актуальні проблеми репродуктивного здоров’я населення.

Вихованці гуртка, які стали відомими :

З 2006 року і до теперішнього часу кафедру акушерства і гінекології №3 очолює д.м.н., професор В.О.Бенюк, який багато років плідно працював в студентському науковому гуртку.

Радзинський В.Є. – завідувач кафедри акушерства і гінекології Університету Дружби народу (м.Москва), Директор Московського обласного інституту акушерства і гінекології, Головний акушер-гінеколог Туркменістану.

Іванов І.І. – завідувач кафедри акушерства і гінекології №2, Кримського державного медичного університету імені С.І.Георгієвського, м.Симферополь;

Жозеф Водунон Ассогба – к.мед.н., міністр охорони здоров’я держави Бенін

Також вихованцями гуртка були викладачі кафедри (доц. Усевич І.А., доц. Ластовецька Л.Д., нач.мед пологового будинку №3 – Довгальов Р.В., зав. відділеннями Холоденко Н.В., Пастушенко В.В., іноземні студенти та ін.)


В роботі студентського наукового гуртка приймають участь 25 – 30 студентів  ІV-VI  курсів медичних факультетів №1 та №2,  крім  вітчизняних  студентів в його роботі  приймають  участь іноземні  студенти  та студенти, які переведені з Дон.МУ.

Мета, завдання та основні напрямки роботи гуртка

Мета та завдання:  продовжувати активну співпрацю зі студентами гуртківцями інших кафедр  в формі інтерактивного спілкування в режимі «online», враховуючи сучасний стан фаху і досвід розвинених країн світу, що буде сприяти процесам інтеграції медицини і акушерів –гінекологів України в Євросоюз. 

Основні напрямки роботи гуртка: теоретичний – поглиблення знань студентів з акушерства та гінекології;

                                                                       практичний  – набуття та покращення практичних навичок з дисципліні,

                                                                      науковий – заняття науковою роботою на базі кафедри з врахуванням інтеграції з іншими студентськими науковими гуртками кафедр НМУ.

На  кафедрі функціонує сайт гурткаhttp://vk.com/akusherstvo3

 

Засідання  із гуртківцями  проводяться  кожного місяця, раз на місяц, по середам, 9 засідань протягом року. Теми  теоретичної  частини підбираються згідно побажань студентів, де  розглядаються  аспекти сучасної акушерсько–гінекологічної  науки на основі  новітніх  даних з питань патогенезу, діагностики  й лікування. Гуртківці мають змогу ознайомитись з сучасними методами діагностики та лікування невідкладних станів в акушерстві та гінекології, принципами раціональної антибіотикотерапії TORCH інфекцій в гінекології, шляхами підвищення стандартів медичної допомоги і якості життя хворих, методами профілактики можливих ускладнень. Клінічна частина засідань проводиться після теоретичної частини засідання гуртка та у дні чергування асистентів кафедри протягом місяця, де гуртківці  приймають участь в розгляді тактики ведення пологів в залежності від акушерської ситуації, опановують методи акушерського обстеження.

 Кафедра приймає участь в проекті «Партнерські пологи». Співробітники кафедри на високому професійному рівні проводять підготовку майбутніх лікарів, ведуть наукову та консультативно-лікувальну роботу використовуючи сучасну апаратуру та нові здобутки в науці.

На базі кафедри регулярно   проводяться засідання Всеукраїнської студентської  Олімпіади, наукових   конференцій студентів та молодих вчених, на яких молоді науковці доповідають  результати   наукових досліджень,  які   відображені   в друкованих працях  сучасних  наукових  видань.

            Згідно наказу № 908 від 18.12.2015р. на виконання наказу МОН України від 27.11.2015 р. №1247  «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015/2016 н.р. в НМУ імені О.О.Богомольця» на кафедрі акушерства і гінекології №3  21.01.2016р. проведено І-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади, на якій прийняли участь 28 студентів.

Студентка: Бусленко Юлія Андріївна, VІ курс, 26група, мед.ф-т №2., яка посіла І місце, рекомендується  до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади у м. Вінниця 21- 23 квітня 2016р., де отримала V місце та Диплом –«Кращий практик».

 

Участь у роботі СНТ. Співпраця з іншими науковими гуртками:

Щорічно кафедра акушерства і гінекології №3 представлена в СНТ студентами гуртківцями ( 2-3 кандидатури).

В 2013-2014 н.р. члени  СНТ:

1.     Бусленко Ю. А., VІ курс, 26 група, медичний факультет №2;

2.     Лащенко М.В., V курс, 15 група,  медичний факультет №2;

3. Дубенко Д.Є., V курс, 18 група,  медичний факультет №2 – член СНТ, 

                           Голова студентського наукового центру медичного факультету №2, 

                          профорг V курсу  медичного факультету №2.

Співпраця з іншими науковими гуртками.

 Так, 20.01.2016 року.  було проведено об’єднанане  засідання студентського наукового гуртка кафедри акушерства і гінекології №3 та кафедри біохімії  Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на тему: «КОНТРАЦЕПЦІЯ»

I. Теоретична частина.

1. «Застосування гормональних методів контрацепції в сучасних умовах». (доповідач – Дубенко   , содоповідач – Шуканова З.Л. 5 курс 4 група медичний ф-т №2).

2. «Внутрішньоматкова контрацепція» (доповідач – Ромака І.Р. 5 курс 4 група медичний ф-т №2).

3. «Післяпологова та післяабортна контрацепція» (доповідач – Дзятко Ю.В. 5 курс 8 група медичний ф-т №2).

4. «Актуальність використання природніх методів контрацепції» (доповідач Тіунова І.А. 4 курс 26 група медичний ф-т №2).

II. Практична частина.

1. Віробка практичних навичок по безконтактному введенню спіралей Ліпса та Куперівської в порожнину матки (7 муляжів).

2. Робота біля ліжка хворої щодо консультування з питань післяпологової контрацепції (1-2 хворі).

III. Заключна частина.

Заключне слово: «Сучасний погляд на застосування методів контрацепції у жінок» (доцент Усевич І.А.).

На засіданні  засідання студентського наукового гуртка крім співробітників кафедри на чолі з професором В.О.Бенюком була присутня кафедри біологічної та біоорганічної хімії д.мед.н., професор Гайова Л.В.

 

 

 Зараз на кафедрі акушерства і гінекології №3 впроваджено новий формат роботи гуртків секційні по темам, де, крім як на української та російської, засідання проводяться на англійській мові.

План засідань гуртка на 2016-2017рр