НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра акушерства і гінекології №3

Співробітники

Бенюк Василь Олексійович

Завідувач кафедри акушерства і гінекології № 3, д.мед.н., професор

Автор 277 наукових праць
Тема докторської дисертації: «Прогнозування, діагностика та профілактика перинатальної патології у вагітних з недоношуванням»
Пріоритетний напрямок: Перинатологія, Малоінвазівна хірургія, Ендометріоз

Іванюта Сергій Орестович
д.мед.н., професор
Відповідальний за наукову роботу на кафедрі.
Тема докторської дисертації: «Прогнозування, профілактика і лікування післяпологових гнійно-запальних захворювань та утробного інфікування плода у вагітних і породіль з набутими вадами серця»
Автор 142 наукових праць
Пріоритетний напрямок: Гнійно-запальні захворювання у вагітних та породіль, екстрагенітальна патологія у вагітних, передчасні пологи, жіноча неплідність, ендометріоз.

Диндар Олена Анатоліївна
к.мед.н., доцент
Відповідальна за навчальну роботу на кафедрі.
Тема кандидатської дисертації: «Особливості перебігу вагітності, пологів , післяпологового періоду, стан плода та новонародженого у жінок, що перенесли вірусний гепатит В»
Автор 1 14 наукових праць
Пріоритетний напрямок: Екстрагенітальна патологія. Втілення новітніх технологій плазмоферезу в акушерстві та гінекології.

Усевич Ігор Анатолійович
к.мед.н., доцент
Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі.
Тема кандидатської дисертації: «Стан фето-плацентарного комплексу у вагітних з пізнім гестозом в динаміці комплексного лікування з застосуванням каптоприлу»
Автор 83 наукових праць
Пріоритетний напрямок: Діагностика функціонального стану плода. Гіпертензивні стани у вагітних. Малаінвазивна хірургія – лапароскопія. Сучасні підходи до лікування лейоміом матки та ендометріозу.

Ластовецька Лілія Дмитрівна
к.мед.н., доцент
Відповідає за роботу наукового студентського гуртка.
Тема кандидатської дисертації: “Рациональное ведение беременности и родов у пожилых первородящих с приобретенными пороками сердца”
Автор 97 наукових праць
Пріоритетний напрямок: Ведення вагітності та пологів при екстрагенітальній патології, актуальні проблеми репродуктивного здоров’я населення.

Макаренко Галина Іванівна
к.мед.н., доцент
Тема кандидатської дисертації: «Профилактика нарушений фосфорно-кальциевого обмена и окислительных процессов в системе мать – плацента – плод при познем токсикозе беременных»
Автор 100 наукових праць
Пріоритетний напрямок: Пізні гестози вагітних. Екстрагенітальна патологія.

Майданник Ігор Віталійович
к.мед.н., доцент
Автор 48 наукових праць
Пріоритетний напрямок: Гіпертензивні розлади під час вагітності. Дослідження функціонального стану плода

Никонюк Тетяна Робертівна
к.мед.н., доцент
Тема кандидатської дисертації: «Вплив наслідків перенесених гнійно-запальних захворювань геніталій на скоротливу діяльність матки в пологах та післяпологовому періоді»
Автор 98 наукових праць
Пріоритетний напрямок: Запальні захворювання жіночих статевих органів.

Колесник Вікторія Леонідівна
к.мед.н., асистент
Тема кандидатської дисертації: «Реабілітація репродуктивної функції у жінок, що страждають на хронічний сальпінгоофорит»
Автор 32 наукових праць
Пріоритетний напрямок: перинатальна психологія, проблема не виношування вагітності в аспекті перинатальної психології, психосоматичні порушення у гінекологічних хворих, лікування запальних захворювань жіночих статевих органів.

Курочка Валентина Валеріївна
к.мед.н., асистент
Тема кандидатської дисертації: «Сучасні підходи до діагностики і лікування доброякісної патології ендо- і міометрія у жінок репродуктивного віку»
Автор 37 наукових праць
Пріоритетний напрямок: Втілення нових методів діагностики та лікування доброякісної патології матки.

Щерба Олена Анатоліївна
к. мед. н., асистент
Автор 49 наукових праць
Пріоритетний напрямок: Втілення нових методів діагностики та лікування вульвовагінітів.

Бенюк Світлана Василівна
к. мед. н., асистент
Автор 15 наукових праць
Пріоритетний напрямок: Екстрагенітальна патологія у вагітних.

Ковалюк Тетяна Володимирівна
к. мед. н., асистент
Автор 33 наукових праць
Пріоритетний напрямок: Гігієна та харчування вагітних. Гестози першої половини вагітності.

Олешко Віктор Федорович
к.мед.н., асистент
Автор 23 наукових праць, 3 патентів на корисну модель, 1 патенту на винахід, 1 інформаційного листа
Пріоритетний напрямок: невиношування вагітності, гінекологічна ендокринологія