НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра акушерства і гінекології №3

Наукова робота

Відповідальний за наукову роботу – проф. Іванюта С.О.

Основні наукові напрямки роботи кафедри

  • Розробляється тактика ведення хворих після лапароскопічних операцій.
  • Вивчається взаємозв’язок вегетативної нервової системи матері і плода методом.
  • Впроваджується алгоритм діагностики патології ендометрію шляхом застосування сучасних функціональних та малоінвазивних методик.
  • Розробляється програма лікувально-профілактичних заходів внутрішньо-печінкового холестазу у вагітних.
  • Вивчаються критерії прогнозування, діагностики та профілактики перинатальних ускладнень при багатоплідній вагітності.

Тема наукової роботи кафедри

Прогнозування та профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок групи ризику № держ.реєстрації 01104006822