НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної інформатики та комп’ютерних технологій

Студентський науковий гурток

Інформація про діяльність студентського наукового гуртка на кафедрi медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання

 

Гурток на кафедрі медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання був заснований у 2007 році. Науковим керівником гуртка з моменту його заснування була доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук Жегрій Тетяна Іванівна. Діяльність гуртка спрямована на ознайомлення студентів з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій в медицині та фармації, використанням статистичних та математичних методів в професійній діяльності.

Основними напрямами наукових досліджень студентського наукового гуртка є:

-IТ-технології в медико-біологічній, фармацевтичній та медико-психологічній галузі;

-комп’ютерне моделювання в біологічних, фізіологічних та фармако-кінетичних процесах;

-моделювання неперервних фізіологічних, біологічних і популяційних процесів;

-використання спеціального програмного забезпечення для математичного моделювання хімічних, фармацевтичних, медико-біологічних задач;

-проектування та застосування фармацевтичних та медичних баз даних.

З 2016-2017 н.р. у роботі гуртка приймає участь 7 студентів фармацевтичного факультету.